Autor Zdeněk Čejka

O autorovi

Autor webu jaksipostavitdum.cz

Upravení celého stavebního pozemku a realizace okrasné zahrady.

V posledním stavebním kroku a etapy si ukážeme upravení stavebního pozemku do roviny pomocí vybagrované zeminy. Také základní založení okrasné zahrady se záhony odděleními betonovou trávníkovou přídlažbou. Dále si ukážeme zasazení keřů a vyplnění záhonu okrasným praným kamenivem.

Celý článek

Vyzdění venkovních schodů, zhotovení trativodů, chodníků, závlahového systému, studny a montáž oplocení a pergoly.

V sedmnácté stavební etapě si ukážeme veškeré stavební práce v bezprostředním okolí domu. Ukážeme si vybudování trativodů pro odvod dešťové vody. Jak velkou jámu vybagrovat a jaký stavební materiál použít pro její vyplnění. Jakým způsobem a čím dopravit dešťovou vodu ze střechy domu do trativodů. Dokončíme vyzdění schodiště do domu ze schodišťových obrubníků. A ukážeme si jejich vybetonování zámkovou dlažbou. Dále...

Celý článek

Instalování tepelné izolace a omítek domu a garáže, zdění venkovních schodů, montáž zastřešení vchodu a instalování parapetů

V šestnácté stavební etapě dostane stavba také konečně svůj kabát. Začneme instalováním tepelné izolace na dům. Potom si odskočíme k přípravě základů pro schody hlavního vstupu do domu. Opět se vrátíme k celé stavbě a ukážeme si, jak natáhnout venkovní omítku na dům a garáž. Opět odskočíme trochu vedle na instalování tepelné izolace na sokl domu a také k jeho omítnutí. Ještě připravíme konstrukci pro zastřešení...

Celý článek

Malba, topná tělesa, podlahová krytina, vnitřní obložky a dveře, vestavěný nábytek, svítidla a vybavení domu

Patnáctou stavební etapou dovršíme veškeré stavební práce v celém interiéru domu a garáži. Začneme dokončením komínového systému instalováním revizních dvířek a větrací mřížky. Pokračovat budeme další instalací revizních dvířek veškerých vnitřních systémů a dále šetřením dřevěných součástí interiéru domu. Konečně také již přijde řada na malování celého domu a garáže. Hned potom připevníme veškerá topná tělesa a uvedeme je do provozu. Připevníme vnitřní...

Celý článek

Instalování obkladů, dlažby a sanitárního vybavení

V jediném stavebním kroku čtrnácté stavební etapy se dozvíte veškeré podrobnosti o přípravách před obkládačskými pracemi. Že ze všeho nejdřív musíte mít vypracované projekty na obklady a dlažbu do celého domu a garáže. Následně začneme již s praktickými přípravami před samotným lepením obkladů na zdivo a dlažby na podlahy. Ukážeme si jakým způsobem a hlavně čím vším natřít zdivo a podlahy před obkladačskými pracemi. Jakou veškerou...

Celý článek
  • Napsali o nás
  • Web Japonská Zahrada