Malba, topná tělesa, podlahová krytina, vnitřní obložky a dveře, vestavěný nábytek, svítidla a vybavení domu

15. ETAPA 

Malba, dokončení veškerých systémů a vybavení domu

Etapy stavby

Přihlaste se k odběru nejnovějších článků o stavbě domu svépomocí

Vaše osobní údaje (e-mail a jméno) budeme (jaksipostavitdum.cz) zpracovávat pouze za účelem zasílání newsletterů se zajímavým obsahem z oblasti stavby domu svépomocí v souladu s platnou legislativou a zásadami ochrany osobních údajů. Svůj souhlas se zasíláním a zpracováním osobních údajů můžete kdykoli odvolat prostřednictvím odhlašovacího odkazu v každém e-mailu.

1|Připravit plány, nářadí a příslušenství

Příprava nářadí a příslušenství

Připravte si předem veškeré nářadí, příslušenství a ochranné pomůcky pro malování a instalování topných těles, podlahové krytiny, vnitřních obložek a dveří, vestavěného nábytku, svítidel a vybavení domu a garáže. Veškeré nářadí, stavební materiál a jednotlivé stavební kroky najdete podrobně vypsané v záložce:

Pro určení potřebného stavebního materiálu pro malování a instalování topných těles, podlahové krytiny, vnitřních obložek a dveří, vestavěného nábytku, svítidel a vybavení v celém domě a garáži  budete potřebovat ze stavebního projektu výkresy:

 • Půdorys 1.NP |obrázek 1788.
 • Půdorys 2.NP |obrázek 1789.
 • Svislý řez A-A |obrázek 1790.

Dále také plány a výkresy, které standartně nebývají součástí projektové dokumentace domu:

 • Schématický rozvod elektroinstalace
 • Schématický rozvod ústředního topení|obrázek 1791.
 • Schématický rozvod centrálního vysavače|obrázek 1792.
 • Projekt kuchyňské linky|obrázek 1793 a 1794.
 • Projekt vestavěných skříní|obrázek 1795.
Obrázek 1788. Malování a instalování topných těles, podlahové krytiny, vnitřních obložek a dveří, vestavěného nábytku, svítidel a vybavení domu (Výkres M.Tošner - Tova)
Obrázek 1789. Půdorys 2. NP Malování a instalování topných těles, podlahové krytiny, vnitřních obložek a dveří, vestavěného nábytku, svítidel a vybavení domu (Výkres M.Tošner - Tova)
Obrázek 1790. Svislý řez A-A. Malování a instalování topných těles, podlahové krytiny, vnitřních obložek a dveří, vestavěného nábytku, svítidel a vybavení domu (Výkres M.Tošner - Tova)
Obrázek 1791. Schématický rozvod ústředního topení - Malování a instalování topných těles, podlahové krytiny, vnitřních obložek a dveří, vestavěného nábytku, svítidel a vybavení domu (Výkres M.Tošner - Tova)
Obrázek 1792. Schématický rozvod centrálního vysavače - Malování a instalování topných těles, podlahové krytiny, vnitřních obložek a dveří, vestavěného nábytku, svítidel a vybavení domu (Výkres M.Tošner - Tova)
Obrázek 1793. Projekt kuchyňské linky - Malování a instalování topných těles, podlahové krytiny, vnitřních obložek a dveří, vestavěného nábytku, svítidel a vybavení domu
Obrázek 1794. Projekt kuchyňské linky - Malování a instalování topných těles, podlahové krytiny, vnitřních obložek a dveří, vestavěného nábytku, svítidel a vybavení domu
Obrázek 1795. Projekt vestavěné skříně v zádveří - Malování a instalování topných těles, podlahové krytiny, vnitřních obložek a dveří, vestavěného nábytku, svítidel a vybavení domu (Výkres M.Tošner - Bravea)

2|Spočítat a objednat stavební materiál

Spočítání potřebného stavebního materiálu do celého domu a garáže

Určení a spočítání potřebného stavebního materiálu byste měli mít již dané a pořízené z předchozích stavebních kroků nebo etap. Pokud tomu tak není, proveďtě u každého kroku určení stavebního materiálu zvlášť.

Veškerý stavební materiálpříslušenství najdete rozepsaný v záložce a příslušném stavebním kroku:

3|Dovézt a uložit stavební materiál

Dovezení veškerého stavebního materiálu na stavbu

Pořiďtedopravte na stavbu potřebný stavební materiál pro malování a instalování topných těles, podlahové krytiny, vnitřních obložek a dveří, vestavěného nábytku, svítidel a vybavení celého domu a garáže. Po dovozu veškerý stavební materiál uložte do domu a garáže.

4|Instalovat dvířka a mřížky komínového systému

Instalování dvířek a veškerých mřížek komínového systému

Jako první můžete dokončit komínový systém osazením revizních dvířekvětrací mřížky. Očistěte důkladně smetákem vnitřní část revizního otvoru pro komínová dvířka. Ještě před nasazením ohněte pera rámu tak, aby po instalování celý rám pevně držel v otvoru|obrázek 1796. Vsuňte rám komínových dvířek do otvoru|obrázek 1797. Pokud rám v otvoru nedrží, tak ohněte jeho pera ještě více a opět ho vraťte do revizního otvoru. Ohnutí per opakujte, dokud rám komínových dvířek nebude v otvoru pevně držet. Až potom nasaďte komínová dvířka na pevně usazený rám|obrázek 1798. Vložte do revizního otvoru keramické vložky šamotový díl|obrázek 1798. Ještě je potřeba utěsnit dilatační mezeru mezi keramickou vložkou a rámem komínových dvířek těsnící šňůrou. Utěsněte tedy příslušnou mezeru těsnící šňůrou|obrázek 1799 a 1800. Zatmelte rám komínových dvířek z vnější strany akrylovým tmelem|obrázek 1801. A na závěr nasaďte větrací komínovou mřížku na odvětrávací průduch pod komínovými dvířky.

Obrázek 1796. Ohnutí per rámu komínových dvířek
Obrázek 1797. Nasazení rámu komínových dvířek na otvor v komíně
Obrázek 1798. Nasazení komínových dvířek na jejich rám v revizním otvoru
Obrázek 1799. Utěsnění dilatační mezery komínových dvířek těsnící šňůrou
Obrázek 1800. Utěsněná dilatační mezera komínových dvířek těsnící šňůrou
Obrázek 1801. Zatmelení rámu komínových dvířek silikonovým tmelem

5|Instalovat revizní dvířka vnitřních systémů

Instalování revizních dvířek systému vodovodních kohoutů

Pokud nemáte již připravený otvor ve zdivu přesně na míru plastových revizních dvířek, tak ho budete muset doupravit v této fázi. Přiložte příslušný rám revizních dvířek na otvor ve zdivu a vyrovnejte ho do naprosté roviny vodováhou nebo laserovým měřidlem|obrázek 1802. Obkreslete rám revizních dvířek na zdivo zednickou tužkou|obrázek 1803 a 1804. Otvor ve zdivu opatrně zvětšete na potřebný rozměr pomocí sekáče|obrázek 1805. Důkladně vyčistěte celý otvor od nečistot a prachu smetákem a vysavačem|obrázek 1806. Umíchejte v maltovníku malé množství tenkovrstvé zdící malty. Naneste zednickou lžící tenkovrstvou zdící maltu po celém vnitřním obvodu otvoru ve zdivu|obrázek 1807 a 1808. Nasaďte rám revizních dvířek na otvor ve zdivu a vyrovnejte ho do naprosté roviny vodováhou|obrázek 1809. Uhlaďte precizně do roviny tenkovrstvou zdící maltu v otvoru zednickou lžicí nebo špachtlí|obrázek 1810. Pro jistotu ještě připevněte rám revizních dvířek ve zdivu zatlučením stavebních hřebíků skrz držáky na rámu. Odhrňte tenkovrstvou zdící maltu z držáků rámu revizních dvířek na každé straně|obrázek 1811. Zatlučte skrz každý držák rámu revizních dvířek stavební hřebík dlouhý minimálně 100 mm|obrázek 1812. Opět uhlaďte tenkovrstvou zdící maltu přes hlavy zatlučených stavebních hřebíků|obrázek 1813. Na závěr nasaďte na připevněný rám revizní dvířka|obrázek 1814.

Obrázek 1802. Přiložení rámu revizních dvířek k otvoru ve zdivu a vyrovnání do roviny vodováhou
Obrázek 1803. Obkreslení rámu revizních dvířek zednickou tužkou na zdivo
Obrázek 1804. Obkreslený rám revizních dvířek zednickou tužkou na zdivu
Obrázek 1805. Zvětšený otvor ve zdivu pro revizní dvířka
Obrázek 1806. Důkladné uklizení suti a otvoru ve zdivu smetákem a vysavačem
Obrázek 1807. Nanášení tenkovrstvé zdící malty na vnitřní okraj otvoru ve zdivu
Obrázek 1808. Nanášená tenkovrstvá zdící malta na vnitřní okraj otvoru ve zdivu
Obrázek 1809. Nasazení rámu revizních dvířek na otvor ve zdivu a vyrovnání do roviny
Obrázek 1810. Uhlazení tenkovrstvé zdící malty v otvoru ve zdivu špachtlí
Obrázek 1811. Odhrnutí tenkovrstvé zdící malty z držáků rámu revizních dvířek
Obrázek 1812. Zatlučení hřebíků skrz držáky rámu revizních dvířek
Obrázek 1813. Uhlazení tenkovrstvé zdící malty přes hlavy stavebních hřebíků
Obrázek 1814. Nasazená revizní dvířka na jejich rámu připevněném ke zdivu

6|Impregnovat a lazurovat dřevěné součásti interiéru

Pokud máte součástí interiéru dřevěné prvky, tak je potřeba v této stavební fázi provést jejich ošetření. Může jím být například dřevěný trám podepírající střešní krov. Nejprve přebruste celý dřevěný prvek vibrační bruskou od nečistot|obrázek 1815 a 1816. Potom očistěte veškeré broušené součásti od prachu z broušení smetákem a vlhkým hadrem. A na závěr na čistý a suchý povrch natřete ve dvou vrstvách příslušnou lazuru|obrázek 1817 a 1818. Následně nechte lazuru na dřevěných součástech interiéru řádně zaschnout.

 

Obrázek 1815. Přebroušení dřevěné podpěry krovu vibrační bruskou
Obrázek 1816. Přebroušená dřevěná podpěra krovu vibrační bruskou
Obrázek 1817. Natírání dřevěné podpěry krovu lazurou
Obrázek 1818. Natřená dřevěná podpěra krovu lazurou

7|Vymalovat celý interiér domu a garáže

Zakrytí vnitřních součástí domu a garáže

Před pokračováním dokončení veškerých vnitřních systémů a doplňků je právě v této fázi stavby ideální vymalovat celý dům a garáž. Zkontrolujte v celém domě garáži veškeré zdivo a podlahy. Případné nerovnosti nebo ztvrdlé omíty v rozích nebo koutech zdiva odstraňte sekáčem|obrázek 1819. Opravte případné uražené rohy na zdivu tmelem|obrázek 1820. Po vytvrdnutí opravovanou část rohu opatrně přebruste brusnou mřížkou.

Následně přípravte vše pro malování zdiva v celém a domě a garáži. Omeťte veškeré zdivo a zameťte podlahy od prachu a nečistot|obrázek 1821. Abyste si ušetřili čas a především velkou námahu po malování s úklidem, tak zakryjte veškeré možné součásti interiéru fólií a PVC lepenkou. Oblepte lepicí páskou PVC veškeré rámy oken, dveří a garážových vrat. Nalepte PVC lepící pásku po celém obvodu oken těsně na okraj rámů oken a dveří|obrázek 1822. Okraje obkladůsoklů kolem zdiva v koupelnách a na toaletě. Veškeré vnitřní části elektroinstalačních krabic. Fólií zakryjte a oblepte PVC lepenkou okna, vchodové a terasové dveře a garážová vrata|obrázek 1823. Nezapomeňte zakrýt také střešní okna. Okna a dveře zakryjte tak, abyste je mohli otvírat|obrázek 1824. Protože bude potřeba během a hlavně po malování důkladně celý dům větrat, aby malba co nejrychleji zasychala. Dále zakryjte také kotel, sanitární a jiné vybavení. A na závěr ještě zakryjte fólií veškeré podlahové krytinykoupelnách, chodbách, na toaletách v dalších místnostech kde máte položenou dlažbu.

Obrázek 1819. Odstranění nečistot z koutů zdiva sekáčem
Obrázek 1820. Opravení uraženého rohu zdiva tmelem
Obrázek 1821. Ometení zdiva smetákem
Obrázek 1822. Oblepení rámů oken a dveří PVC lepenkou
Obrázek 1823. Zakrytá okna PVC lepenkou a fólií
Obrázek 1824. Zakryté vchodové dveře PVC lepenkou a fólií

Penetrování celého interiéru domu a garáže

Po veškerém provedeném zakrytí vnitřních součástí interiéru můžete přistoupit k přípravám na malování celého domu. Nejprve je potřeba natřít veškeré zdivostropy univerzálním penetračním nátěrem. Tím zajistíte, že bude zdivo méně nasákavé během malování. Rozmíchejte podle návodu výrobce penetrační nátěr s vodou|obrázek 1825. Pomocí malířského válce natřete veškeré zdivo a stropy penetračním nátěrem|obrázek 1826. K malování interiéru můžete přistoupit až po řádném vyschnutí penetračního nátěru na stropech a zdivu.

Obrázek 1825. Rozmíchání penetračního nátěru
Obrázek 1826. Natírání sádrokartonových stropů univerzálním penetračním nátěrem

Malování celého interiéru domu a garáže

Taktéž pomocí malířského válce s teleskopickou násadou vymalujte příslušnými barvami celý dům a garáž. Každé natírání jednotlivých barev musíte provést velmi důkladně a minimálně dvěma nátěry. Pokud by někde byly vidět tahy válce na zdivu nebo stropě, tak musíte pokračovat v dalších vrstvách malby, dokud nebude malované zdivo bez viditelných tahů válcem. Během malování a také po něm stále větrejte, aby malba rychleji a dobře zasychala. Pokud budete malovat v jedné místnosti jednotlivé stěny různými barvami, tak po natření jedné stěny barvou budete muset počkat na její úplné zaschnutí. Potom PVC lepící paskou oblepte v koutech celou stěnu po jejím obvodu, abyste vytyčili naprostou rovinu. Potom mužete natřít sousedící zdivo a nemusíte se bát, že v koutech přetřete i druhé zdivo. Po vymalování sousedících stěn ihned PVC lepící pásku sejměte z koutů|obrázek 1827. Uschovejte si v malém množství veškeré barvy pro případné opravy.

Po vymalování celého domu a garáže odstraňte veškeré krytí. Také už odstraňte veškeré krycí samolepící fólie z rámů oken a dveří instalované od výrobce|obrázek 1828. Na závěr proveďte veškerý úklid po malování. Umyjte veškerá okna a dveřekoupelny, toalety a další místnosti s obklady a dlažbou. 

 

Obrázek 1827. Vymalovaný obývací pokoj dvěma různými barvami
Obrázek 1828. Odstranění veškerého krytí před malováním

8|Instalovat topná tělesa v domě a garáži

Instalování veškerých topných těles v celém domě a garáži

Předem si dohodněte s instalatérskou firmou termín dokončení celého topenářského systému. V této fázi stavby instalatér připevní topná tělesa na zdivo a opět zprovozní kotel nebo jiné zařízení zajišťující teplo v doměohřev teplé vody. Připevněte tedy topná tělesa na zdivo a napojte je na topenářské potrubí|obrázek 1829. Na závěr také nainstalujte na topná tělesa termostatické hlavice|obrázek 1830. Zapojte kotel nebo příslušné topné zařízení a vyzkoušejte bezchybnou funkčnost celé topné soustavy. 

Obrázek 1829. Připevnění topných těles na zdivo a napojení na topenářské potrubí domu
Obrázek 1830. Nasazené plastové krytky na topenářském potrubí ve spodní části za topným tělesem

Instalování krbových kamen

V této fázi stavby můžete také instalovat a zprovoznit krbová kamna. Popřípadě můžete také propojit krbová kamna přes tepelný výměník s topnou soustavou domu. Propojení a zprovoznění musí provést odborná firma.

9|Instalace vnitřních parapetů v domě a garáži

Instalování vnitřních parapetů v celém domě a garáži

Dohodněte předem termín montáže s dodavatelem oken, dveří a právě také vnitřních parapetů. Připevněte veškeré vnitřní parapety montážní pěnou na zdivo v celém domě a garáži|obrázek 1831. Po montáži vnitřních parapetů odstraňte veškeré jejich krycí fólie|obrázek 1832. 

Obrázek 1831. Připevněné vnitřní parapety v obývacím pokoji
Obrázek 1832. Odstraněná krycí fólie z vnitřního parapetu

10|Instalace krytek odvětrání garáže a spíže

Nasaďte ventilační mřížky v interiéru na veškeré průduchy odvětrání garáže a spíže|obrázek 1833. Mřížky řádně nasuňte nadoraz až ke zdivu a vyrovnejte je do roviny podle směru lamel. 

Obrázek 1833. Nasazení ventilační mřížky na průduch odvětrání garáže a spíže

11|Instalace systémů elektrického zařízení

Dohodněte si termínelektrikářskou firmou na dokončení veškerého elektrického zařízení. Elektrikář provede přesně podle plánu dokončení zkompletování veškerého elektroinstalačního zařízení. Připravte pro elektrikáře veškeré elektroinstalační příslušenství

Instalování a dokončení veškerého elektroinstlačního zařízení domu a garáže

Instalujte a zkompletujte veškeré zásuvky, spínače, zvonek, videotelefon a podomítkové krabice zakryjte příslušnými víčky|obrázek 1834 a 1835.

Instalujte, zkompletujte a připevněte:

 • Tlačítkový modul a videotelefon
 • Strojek a kryt anténní zásuvky
 • Strojek a kryt datové zásuvky
 • Strojek a kryt telefonní zásuvky
 • Strojek, nosnou masku s reproduktorovými svorkami a kryt reproduktorové zásuvky
 • Strojek a kryt kolébkového spínače
 • Tlačítkový modul a audiotelefon
 • Zvonek a zvonkové tlačítko
 • Strojek spínače a kryt žaluziového spínače
 • Strojek a kryt jednopólového spínače
 • Strojek a kryt dvojpólového spínače
 • Strojek a kryt elektrické jednonásobné zásuvky
 • Strojek a kryt elektrické dvojnásobné zásuvky
 • Nasadit jednonásobný rámeček
 • Dvojnásobný rámeček
 • Trojnásobný rámeček
 • Čtyřnásobný rámeček
 • Pětinásobný rámeček
 • Připevnit víčko na hranatou krabici pod omítku
 • Připevnit víčko na kulatou krabici pod omítku
Obrázek 1834. Instalování strojků elektrických zásuvek
Obrázek 1835. Instalované krytky elektrických zásuvek s rámečkem

12|Instalace systému zabezpečení domu

Instalování zabezpečovacího systému celého domu

V případě instalování zabezpečovacího systému domu dohodněte s příslušnou firmou termín veškeré instalace. Po instalování zkontrolujte funkčnost celého zabezpečovacího systému domu.

13|Instalace požárního systému domu

Instalování požárního systému domu

V případě instalování požárního systému systému domu také dohodněte s příslušnou firmou termín veškeré instalace. Po instalování zkontrolujte funkčnost celého požárního systému domu.

14|Instalace plovoucí podlahy v domě

Spočítání PE fólie, podložek, plovoucí podlahy a podlahových lišt

Potřebný počet metrů čtverečních PE fólie, podložek a plovoucí podlahy propočítejte podle projektové dokumentace a výkresů: Půdorys 1.NP |obrázek 1788 a Půdorys 2.NP |obrázek 1789. 

Podle výsledných metrů pořiďte správné metry čtvereční PE fólie, podložek a plovoucí podlahy do příslušných místností v patře nebo podkroví. Jedná se však o stejné plochy, jako v předešlých stavebních krocích. Takže plochy podlah už máte propočítané například kvůli hydroizolaci nebo tepelné izolaci podlah.

Taktéž propočítejte potřebný počet běžných metrů podlahových lišt. Spočítejte obvody příslušných místností podle projektové dokumentace a výkresů: Půdorys 1.NP |obrázek 1788 a Půdorys 2.NP |obrázek 1789.

A taktěž, jako v předchozím bodě, máte již propočítané obvody jednotlivých místností například pro určení běžných metrů pro dilatační pásky.

Kdy můžete položit plovoucí laminátové podlahy

Veškeré pokládané podlahové krytiny můžete instalovat až po řádném vyschnutí betonových podlah. Nejprve si tedy raději ověřte úplné vyschnutí betonových podlah položením malé části fólie na podlahu a nechte přes noc působit připadnou vlhkost z podlah. Pokud druhý den nebude pod fólií vlhko, tak by měl být beton v podlahách již zcela vyschnutý. Také raději požádejte o kontrolu podlah váš stavební dozor. Po ověření již můžete přistoupit k pokládání plovoucí podlahy v příslušných místnostech. 

Rozložení PE fólie na podlahu

Nejdříve je třeba v příslušné místnosti rozložit po celé ploše podlahy PE fólii. Během rozkládání nechte na okrajích zdiva kolem celé místnosti malé přesahy o délce 30 mm. Také během rozkládání jednotlivých průhů PE fólie dodržujte vzájemné přesahy 100 mm.

Začněte od okraje zdiva směrem k protilehlému zdivu|obrázek 1836. PE fólii zkracujte nůžkami s dodržením přesahu přes zdivo zmíněných 30 mm|obrázek 1837. Posuňte celý první pruh blíže ke zdivu, abyste dodrželi přesah 30 mm|obrázek 1838. Další pruh PE fólie rozložte na podlahu s přesahem přes první pruh 100 mm|obrázek 1839. Jednotlivé pruhy PE fólie k sobě bodově lepte oboustrannou lepící páskou. Přilepte na okraj PE fólie obostrannou lepící pásku a odstraňte krycí papír|obrázek 1840. Přilepte k sobě okraje PE fólie a řádně uhlaďte spoj rukou|obrázek 1841. Jednotlivé pruhy PE fólie lepte ve vzdálenosti od sebe přibližně po 500 mm|obrázek 1842.

Obrázek 1836. Rozložení pruhu PE fólie na podlahu
Obrázek 1837. Zkracování PE fólie nůžkami
Obrázek 1838. Rozložení PE fólie na podlahu s přesahy přes zdivo
Obrázek 1839. Naměření vzájemného přesahu PE fólie
Obrázek 1840 Přilepení oboustranné lepící pasky na okraj PE fólie
Obrázek 1841 Přilepení okrajů PE fólie oboustrannou lepící páskou
Obrázek 1842. Vzájemně lepené okraje PE fólie na podlaze

Položení podložek pod plovoucí laminátové podlahy

Po rozložení PE fólie na celou plochu podlahy začněte postupně pokládat také na celou podlahu podložky pod plovoucí podlahy. Začněte pokládat podložky od kraje zdiva směrem k protilehlému|obrázek 1843. Podložky pokládejte na podlahu na těsno k sobě bez jakýchkoli mezer|obrázek 1844. Jelikož se podložky na PE fólii dost hýbou, hlavně když se po nich chodí, tak je můžete pokládat po částech a současně s pokládáním plovoucí podlahy.

Obrázek 1843. Pokládání podložek pod plovoucí podlahu
Obrázek 1844. Položení podložek pod plovoucí podlahu

Pokládání plovoucí laminátové podlahy

Po položení podložek nebo jen části přistupte k pokládání laminátové plovoucí podlahy. Začněte pokládat plovoucí podlahu od krajového rohu místnosti. Uložte jeden kus plovoucí podlahy na podlahu zámky k sobě. Na okraje mezi plovoucí podlahu a zdivo vsunte klínky|obrázek 1845. Klínky vymezí dilatační mezeru mezy plovoucí podlahou a zdivem 10 mm. Tímto způsobem položte celý průh plovoucí podlahy přes celou místnost|obrázek 1846. Během pokládání plovoucí podlahy na sebe nesmí navazovat dvě sousedící spáry. Jednotivé spáry musí být od sebe vzdáleny minimálně 400 mm.

Pokud vám zbyla část plovoucí podlahy z první řady a je delší než 300 mm, tak s ní můžete začít další druhou řadu. Pokud je kratší, tak zkraťte nové prkno plovoucí podlah na takovou délku, aby právě byla vzdálena od spáry v první řadě minimálně 300 mm. Zkrácené prkno nejprve nasaďte na zámek a potom položte na podlahu|obrázek 1847. Zkrácené prkno následně pomocí dřevěného hranolu se zámkem malým poklepáním gumovou palicí řádně spojte k sousedícím prknům plovoucí podlahy|obrázek 1847. Vsuňte další celé prkno do bočního i podélného zámku sousedících prken|obrázek 1848. Prkno také sklepte dřevěným hranolem pomocí gumové palice|obrázek 1849.

Zkracování prkna pro vyplnění vždy poslední řady provádějte otočením prknavložením klínů mezi prkno a zdivo. Pomocí stavebního úhelníku a zednické tužky vyznačte přesný potřebný rozměr|obrázek 1850. Následně takto obrácené prkno položte na pracovní lavici a zkraťte pomocí okružní pily|obrázek 1851. Vložte zkrácené prkno na konec poslední řady a opět ho sklepte dřevěným hranolem z přední části, ale také následně z boku pomocí táhla a také sklepáním palicí|obrázek 1852. Tímto způsobem pokládejte plovoucí podlahy v celé místnosti|obrázek 1853. V místě jakékoli překažky, jako například vystouplého komínu do prostoru místnosti, plovoucí podlahu podle potřeby vyřízněte a za dodržení dilatačních mezer mezi komínem a prkny|obrázek 1854. Po položení plovoucí podlahy v celé místnosti doražte pomocí táhla poslední řadu prken|obrázek 1855. Ukončení poslední řady prken musí být zakončeno přesně pod budoucí hranou vnitřních dveří|obrázek 1856. Stejným způsobem položte plovoucí podlahu v příslušných místnostech|obrázek 1857. Během pokládání plovoucí podlahy dodržujte stále dilatační mezeru také ve dveřním prostoru mezi jednotlivými podlahami|obrázek 1858. Plovoucí podlahu zakončete s přesahem na posledním schodu podle tloušťky materiálu, který připevníte z přední části na schod|obrázek 1859. Na závěr odstraňte veškeré klínkyodřízněte odlamovacím nožem přesahující PE fólii po obvodě veškerých místností|obrázek 1860.

Obrázek 1845. Položení prvního kusu plovoucí podlahy s klínky u zdiva
Obrázek 1846. Položení prvního pruhu plovoucí podlahy s klínky u zdiva přes celou délku místnosti
Obrázek 1847. Přiložení zkráceného prkna do druhé řady a sklepání dřevěným hranolem a gumovou palicí
Obrázek 1848. Přiložení dalšího celého prkna do druhé řady plovoucí podlahy
Obrázek 1849. Doražení prkna plovoucí podlahy dřevěným hranolem a gumovou palicí
Obrázek 1850. Vyznačení zkrácení posledního prkna v řadě
Obrázek 1851. Zkrácení prkna okružní pilou
Obrázek 1852. Zafixování prkna pomocí táhla a gumové palice
Obrázek 1853. Pokládání plovoucí podlahy
Obrázek 1854. Položená plovoucí podlaha kolem komína
Obrázek 1855. Doražení poslední řady prken pomocí táhla a gumové palice
Obrázek 1856. Ukončení plovoucí podlahy pod budoucí hranou vnitřních dveří
Obrázek 1857. Položení plovoucí podlahy na chodbě v podkroví
Obrázek 1858. Dilatační mezera plovoucích podlah mezi jednotlivými místnostmi
Obrázek 1859. Ukončení plovoucí podlahy na schodišti v podkroví
Obrázek 1860. Odříznutí PE fólie kolem celé místnosti

Instalování podlahových lišt

Vždy začínejte připevňovat podlahové lišty v koutech místnosti. Seřízněte proto nejprve okraj podlahové lišty na pokosové pile pod úhlem 45°|obrázek 1861. Doražte řádně podlahovou lištu ke zdivu a přitlučte stavebními hřebíky o délce 25 mm|obrázek 1862. Hlavu hřebíku zatlučte zcela do podlahové lišty|obrázek 1863. Stavební hřebíky umísťujte ve vzájemné vzdálenosti od sebe přibližně 1000 mm. Nepřipevňujte podlahové lišty v oblasti vnitřích dveří. Nechte pouze o něco delší podlahové lišty v příslušné místnosti, protože nejprve musí příslušná firma instalovat dveřní obložky a až potom můžete zkrátit na přesnou délkupřipevnit podlahové lišty|obrázek 1864. Stejným způsobem připevněte podlahové lišty v příslušných místnostech|obrázek 1865. 

Obrázek 1861. Seříznutí kraje podlahové lišty pod úhlem 45 stupňů
Obrázek 1862. Připevňování podlahových lišt ke zdivu zatlučením stavebních hřebíků
Obrázek 1863. Zcela zatlučený stavební hřebík do podlahové lišty
Obrázek 1864. Připravené podlahové lišty pro připevnění po instalování dveřních obložek
Obrázek 1865. Připevněné podlahové lišty kolem celé místnosti

15|Instalace interiérových obložek a dveří

Montáž dveřních obložek a osazení vnitřních dveří s kováním

Dohodněte si s dodavatelem přesný termín montáže dveřních obložek s dveřmi a příslušným kováním. Instalujte veškeré dveřní obložky a vnitřní dveře s kováním|obrázek 1866 a 1867. Po instalování dveřních obložek a dveří dokončete připevnění podlahových lišt|obrázek 1868.

Obrázek 1866. Připevňování dveřních obložek
Obrázek 1867. Osazení vnitřních dveří na zárubně

Dokončení připevnění podlahových lišt a soklů u vnitřních dveří

Po instalování dveřních obložek a dveří dokončete připevnění podlahových lišt|obrázek 1868. A také dolepte veškeré sokli v oblasti vnitřních dveří|obrázek 1869.

Obrázek 1868. Dokončení připevnění podlahových lišt u vnitřních dveří
Obrázek 1869. Dokončení přilepení soklů u vnitřních dveří

Instalování přechodových lišt

Po montáži vešekrých vnitřních dveří a obložek je také potřeba ještě připevnit na podlahu přechodové lišty v oblasti právě vnitřních dveří. Zkraťte na potřebnou délku přechodovou lištu|obrázek 1870. Odstraňte krycí papír z přechodové lišty|obrázek 1871. Vyjměte z části gumové těsnění z dveřních obložek|obrázek 1872. Přilepte přechodovou lištu na podlahu mezi dveřní obložky a řádně ji přimáčkněte po celé délce k podlaze|obrázek 1873. Zkraťte o přesnou výšku přechodové lišty gumové těsnění|obrázek 1874. A následně ho vraťte zpět do zárubně|obrázek 1875. Stejným způsobem instalujte přechodové lišty do veškerých příslušných místností|obrázek 1876.

Obrázek 1870. Naměření potřebné délky přechodové lišty
Obrázek 1871. Odstranění krycího papíru z přechodové lišty
Obrázek 1872. Částečné vyjmutí gumového těsnění ze zárubní
Obrázek 1873. Přilepení přechodové lišty na podlahu mezi dveřní obložky
Obrázek 1874. Zkrácení gumového těsnění o výšku přechodové lišty
Obrázek 1875. Vrácení gumového těsnění zpět do zárubní
Obrázek 1876. Přilepená přechodová lišta na podlaze mezi zárubní

16|Instalace schodišťových nášlapů a zábradlí

Připevnění schodišťových nášlapů a zábradlí v domě

V případě, že veškeré schodišťové doplňky budete mít ze dřeva a máte již předem sjednanou výrobu s truhlářskou firmou, tak si v této fázi stavby dohodněte termín jejich instalace. Připevněte veškeré schodišťové obložení na schodiště|obrázek 1877. Následně dokončete připevnění podlahových lišt|obrázek 1878. Připevněte také dřevěné obložení schodišťové obezdívky|obrázek 1879 a 1880. Na závěr ještě připevněte dřevěné zábradlí na zdivo po celé výšce schodiště|obrázek 1881. 

Obrázek 1877. Obložené schodišťové stupně dřevěnými nášlapy
Obrázek 1878. Dokončení připevnění podlahových lišt u vnitřního schodiště
Obrázek 1879. Připevněné dřevěné obložení na schodišťové obezdívce
Obrázek 1880. Připevněné dřevěné obložení na schodišťovém zábradlí
Obrázek 1881. Připevněné dřevěné zábradlí na zdivo v celé výšce schodiště

17|Instalace systému centrálního vysavače

Zkompletování části pro podlahovou štěrbinu centrálního vysavače

Dokončete vyústění potrubí centrálního vysavače v kuchyni, zádvěří a jiných určených místnostech. Naměřte podle hrdla ostrého kolene 90° F/F přesnou výšku od podlahy. Výška vyúsťujícího potrubí z podlahy musí být přesně taková, aby když na potrubí nasadíte ostré koleno 90° F/F, tak aby mezi podlahou a okrajem ostrého kolene byla pouze přibližně dvoumilimetrová mezera. Podle vyznačení zkraťte pokosovou pilou potrubí. Zkracujte potrubí velmi opatrně a co nejpřesněji|obrázek 1882. Očistěte otřepení po řezání na okraji potrubí odlamovacím nožem|obrázek 1883. Přilepte ostré koleno na potrubí centrálního vysavače příslušným lepidlem|obrázek 1884. Dále je potřeba krátké potrubí zkrácené na 200 mm. Zkraťte tedy potrubí na na délku 200 mm. Takto zkrácené potrubí nasaďte bez přilepení na ostré koleno a na potrubí nasaďte příslušnou hadici|obrázek 1885. Dále pokračujte ve spojení s podlahovou štěrbinou až zároveň s instalováním botníku nebo kuchyňské linky.

 

Obrázek 1882. Zkracování potrubí centrálního vysavače
Obrázek 1883. Očištěné hrdlo potrubí centrálního vysavače odlamovacím nožem
Obrázek 1884. Přilepené ostré koleno na potrubí centrálního vysavače v zádveří
Obrázek 1885. Nasazená hadice se zkráceným potrubím na ostré koleno bez přilepení

Instalování zásuvky centrálního vysavače

Nejprve odstraňte krytku zásuvky centrálního vysavače|obrázek 1886 a 1887. Vyjměte kabelodstraňte přibližně jeden centimet ochranné pogumované části z konce kabelu|obrázek 1888. Připevněte na kabel přislušné vidličky|obrázek 1889. Připevněte vidličky s kabelemvnitřní části na příslušné místo zásuvky centrálního vysavače|obrázek 1890. Připevněte celou krytku zásuvky centrálního vysavače|obrázek 1891 a 1892. Tímto způsobem zkompletujte a připevněte veškeré zásuvky centrálního vysavače v celém domě a garáži.

Obrázek 1886. Odstranění krytky zásuvky centrálního vysavače
Obrázek 1887. Odstraněná krytka zásuvky centrálního vysavače
Obrázek 1888. Obnažení konce kabelu
Obrázek 1889. Připevnění příslušných vidliček na kabel
Obrázek 1890. Připevnění vidliček s kabelem k vnitřní části zásuvky centrálního vysavače
Obrázek 1891. Připevnění celé zásuvky centrálního vysavače
Obrázek 1892. Připevněná zásuvka centrálního vysavače

18|Úprava výlezového půdního systému

Upravení půdních schodů

Otevřete a rozložte půdní schody v podkroví. Demontujte spodní část schodů. Naměřte přesnou vzdálenost od podlahydemontované části schodů|obrázek 1893. Zkraťte demontovanou část půdních schodů a připevněte je zpět a na spodní část nasaďte gumové patky|obrázek 1894. 

Obrázek 1893. Naměření přesné vzdálenosti od podlahy k půdním schodům
Obrázek 1894. Zkompletování zkrácených půdních schodů

Nasazení plastového rámu na víko půdních schodů

Zkompletujte plastový rám a nasaďte ho pevně na víko půdních schodů|obrázek 1895.

Obrázek 1895. Zkompletování a nasazení plastového rámu na víko půdních schodů

19|Instalace anténního držáku

Připevnní anténního držáku na komín

Nejvhodnější je instalovat jakékoli anténní systémy na anténní tyč připevněnou k příslušné střešní tašce. Pokud byste ale přece jen z nějakého důvodu chtěli připevnit anténní držák ke komínu, pak dodržte jedno pravidlo. Pokud možno vrtejte otvory pro hmoždinky do spár mezi jednotlivé komínové tvárnice. Protože v případě demontáže pouze vyplníte otvory maltou nebo tmelem a nebojde tak k viditelnému zásahu do barevných komínových tvárnic. Vyvrtejte tedy příslušné otvory ve spárach. Do otvoru vložte hmoždinky a příslušnými vruty připevněte anténní držák|obrázek 1896.

Obrázek 1896. Připevnění anténního držáku ke komínu

20|Instalace vestavěného nábytku a elektrospotřebičů

Montáž veškerého vestavěného nábytku v domě a garáži

Dohodněte si s truhlářskou firmou přesný termín montáže veškerého vestavěného nábytku. Instalujte do domu kuchyňskou linku, vestavěné skříně, botník, věšák na oblečení, komody a popřípadě knihovny|obrázek 1897 a 1898. 

Do kuchyňské linky nainstalujte:

 • Dřez s napojením na odpad
 • Myčku nádobí s napojením na vodovod a odpad
 • Varnou desku s napojením na elektrický zdroj
 • Troubu s napojením na elektrický zdroj
 • Mikrovlnnou troubu se zapojením do elektrické zásuvky
 • Kávovar se zapojením do elektrické zásuvky
 • Chladničku se zapojením do elektrické zásuvky
 • Mrazničku se zapojením do elektrické zásuvky
 • Vinotéku se zapojením do elektrické zásuvky
 • Gril/fritézu se zapojením do elektrické zásuvky
 • Ohřevnou zásuvku se zapojením do elektrické zásuvky
 • Pračku s napojením na vodovod, odpad a se zapojením do elektrické zásuvky
 • Sušičku se zapojením do elektrické zásuvky a popřípadě napojením na odpad

Veškeré elektrospotřebiče zkompletujte, zprovozněte a vyzkoušejte jejich funkčnost. Na závěr připevněte zbývající podlahové lišty nebo sokly v oblasti vestavěného nábytku. A také dokončete napojení a montáž podlahové nametací štěrbiny k vestavěnému nábytku|obrázek 1897.

Obrázek 1897. Instalovaný botník v zádveří
Obrázek 1898. Instalovaná vestavěná skříň v zádveří

21|Instalace systému odsávání par

Instalování digestoře v kuchyňské lince

Až po instalování kuchyňské linky a elektrospotřebičů na své místo můžete teprve přistoupit k montáži digestoře. Tento způsob je asi nejvhodnější, protože již kuchyňská linka zůstane na svém místě. Připravte si veškerý stavební materiál a příslušenství pro zkompletování odvětrání digestoře|obrázek 1899. Naměřte a vyznačte přesné umístění otvoru skrz zdivo pro odvětrání digestoře|obrázek 1900. Průchod pro odvětrání naměřte co nejblíže od digestoře. Otvor ve zdivu zhotovte, jako veškeré ostatní otvory pro odvětrání. Postupně dlouhým vrtákem vrtejte malé otvory po celé vyznačené kružnici velikosti potrubí. A následně otvor opatrně vysekejte sekáčem. Otvor vysekejte co nejlépe podél kružnice a pouze jen maximálně o 10 mm větší než je průměr potrubí|obrázek 1901.

Zkraťte oranžové odpadní potrubí přesně podle tloušťky zdiva s tepelnou izolací a venkovní omítkou. Zkompletujte zkrácené odpadní potrubí. Na zkrácený konec odpadního potrubí nasaďte spojku odpadního potrubí, abyste na ni mohli z venkovní strany nasadit větrací mřížku. Na opačný konec nasaďte vnitřní část s klapkou|obrázek 1902. Vsuňte zkompletované potrubí do otvoru skrz zdivo|obrázek 1903. Spojte potrubí a digestoř ohebným hliníkovým potrubím|obrázek 1904. Hliníkové potrubí na obou koncích řádně stáhněte kovovou sponou se zámkem|obrázek 1905. Vyplňte z venkovní strany prostor kolem potrubí ve zdivu montážní pěnou|obrázek 1906. Po řádném vytvrdnutí případnou přeteklou montážní pěnu odřízněte zároveň se zdivem. Na potrubí odvětrání digestoře z venkovní strany nasaďte větrací mřížku|obrázek 1907. Naměřte a připevněte na zdivo nad digestoř držák krytu potrubí|obrázek 1908. Napojte digestoř do elektrické zásuvky nad digestoří. Uložte a připevněte kryt potrubí nad digestoř|obrázek 1909.

Obrázek 1899. Stavební materiál pro odvětrání digestoře
Obrázek 1900. Naměření a vyznačení otvoru skrz zdivo pro odvětrání digestoře
Obrázek 1901. Vyvrtání a vysekání otvoru skrz zdivo pro odvětrání digestoře
Obrázek 1902. Zkompletované potrubí pro odvětrání digestoře
Obrázek 1903. Vsunuté zkompletované potrubí skrz zdivo pro odvětrání digestoře
Obrázek 1904. Spojení potrubí s digestoří ohebným hliníkovým potrubím
Obrázek 1905. Stáhnuté ohebné hliníkové potrubí stahovací sponou se zámkem
Obrázek 1906. Vyplnění prostoru kolem potrubí z venkovní strany montážní pěnou
Obrázek 1907. Nasazení větrací mřížky na potrubí z venkovní strany
Obrázek 1908. Připevnění držáku krytu potrubí na zdivo
Obrázek 1909. Připevněný kryt potrubí nad digestoří

22|Obklad zdiva v kuchyni

Lepení obkladů v prostoru kuchyňské linky

Obkládání prostoru kuchyňské linky je téměř stejné, jako obkládání koupelen nebo toalet. Pouze s tím rozdílem, že nemusíte začínat od druhé řady. Nejprve také obkládanou stěnu natřete univerzálním penetračním nátěrem|obrázek 1910. Důkladně zvažte, od jaké části budete zdivo obkládat. V mém případě bylo nejvhodněší začít obkládat zdivo od vnitřního koutu kuchyňské linky. Také si vyznačte přesnou linku lepení obkladů pomocí laserového měřidla|obrázek 1911. Během obkládání zdiva v kuchyni vkládejte do spár obkladačské křížky|obrázek 1912. V prostoru kolem elektrických zásuvek a spínačů obklady vyřízněte|obrázek 1912. Také vyvrtejte nebo vyřízněte v obkladech otvor pro protažení elektrického kabelu pro osvětlení pracovní desky|obrázek 1912. Okraje obkladů můžete vyztužit ukončovacíma lištama|obrázek 1913. Veškeré obklady vyspárujte spárovací hmotou a důkladně na závěr očistěte|obrázek 1914. Kouty mezi obklady a kuchyňskou linkou vyspárujte akrylovým tmelem z výtlačné pistole. Po obložení a vyspárování připevněte těsnící profil pracovní desky|obrázek 1915. A na závěr zkompletujte elektrické zásuvky a spínače osvětlení|obrázek 1916.

Obrázek 1910. Natírání zdiva v kuchyni univerzálním penetračním nátěrem
Obrázek 1911. Vyznačení přesné linky laserovým měřidlem a obkládání zdiva v kuchyni
Obrázek 1912. Nalepené obklady v kuchyni
Obrázek 1913. Zakončení krajů obkladů ukončovacíma lištami
Obrázek 1914. Vyspárované obklady v kuchyni
Obrázek 1915. Připevnění těsnícího profilu pracovní desky
Obrázek 1916. Zkompletované elektrické zásuvky nad pracovní deskou kuchyňské linky

23|Instalace interiérových svítidel

Připevnění veškerých vnitřních svítidel

Připevněte na strop a stěny a napojte na elektrické kabely lustry, nástěnná světla, bodová světla a osvětlení kuchyňské linky|obrázek 1917.

Obrázek 1917. Připevněné stropní svítidlo v kuchyni

24|Instalace koupelnového zařízení a doplňků

Připevnění veškerého koupelnového zařízení a doplňků

Připevnit v koupelánách zrcadlo s LED osvícením, držák ručníku, držák a dávkovač mýdla, držák a skleničku, drátěný držák do sprchy, poličku, kosmetické držátko na zeď a odpadkový koš|obrázek 1918.

Obrázek 1918. Připevněné koupelnové vybavení a doplňky

25|Instalace zařízení a doplňků toalety

Připevnění veškerého zařízení a doplňků toalet

Připevněte na toaletách držák ručníku, držák a dávkovač mýdla, držák toaletního papíru, záchodový kartáč s držákem a odpadkový koš|obrázek 1919.

Obrázek 1919. Připevněné zařízení a doplňky toalety

26|Instalace interiérových doplňků oken

Instalování veškerých interiérových doplňků oken

Připevněte případně nad okna interiérové žaluzie nebo rolety a garnýže.

Obrázek 1920. Připevněné žaluzie na oknech v interiéru

Zkontrolování průběhu stavby stavebním dozorem

Na závěr nechte veškeré malování a instalování topných těles, podlahové krytiny, vnitřních obložek a dveří, vestavěného nábytku, svítidel a vybavení celého domu a garáže zkontrolovat stavebním dozorem!

Uklízení a třídění odpadu

Po celou dobu udržujte na stavbě a pozemku pořádek a veškerý odpad na konci dne vždy ukliďte na určená místa. Ochranné igelitové obaly stavebního materiálu ukládejte do pytlů určených pro plastový odpad. Pytle od zdících malt do pytlů pro papírový odpad. Stavební suť přemístěte do určeného místa na stavebním pozemku.

Očištění a uklizení stavebního nářadí a příslušenství

Špinavé nářadí precizně očistěte od stavebního materiálu a především od zdících malt a společně s ostatním příslušenstvím ukliďte na svá místa do stavební buňky.


Podobné články

V posledním stavebním kroku a etapy si ukážeme upravení stavebního pozemku do roviny pomocí vybagrované zeminy. Také…
celý článek
V sedmnácté stavební etapě si ukážeme veškeré stavební práce v bezprostředním okolí domu. Ukážeme si vybudování trativodů…
celý článek
V šestnácté stavební etapě dostane stavba také konečně svůj kabát. Začneme instalováním tepelné izolace na dům. Potom…
celý článek

Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.