15. ETAPA

Malba, dokončení veškerých systémů a vybavení domu

Satavební plán

Nářadí|Materiál|Kroky