Zhotovení krovu, dozdění štítů a komínového systému

6. ETAPA 

Komín a kompletní střecha

Etapy stavby

Přihlaste se k odběru nejnovějších článků o stavbě domu svépomocí

1|Připravit plány, nářadí a příslušenství

Během stavby krovu, obezdění pozednic a dozdění štítů a komínového systému budete potřebovat z projektové dokumentace výkresy:

 • Půdorys 2. NP|obrázek 638,
 • Svislý řez|obrázek 639.
 • Půdorys krovu|obrázek 640.
 • Montážní návod komínového systému
Obrázek 638. Půdorys 2. NP - Zhotovení krovu, dozdění štítů a komínového systému (Výkres M.Tošner - Tova)
Obrázek 639. Svislý řez - Zhotovení krovu, dozdění štítů a komínového systému (Výkres M.Tošner - Tova)
Obrázek 640. Půdorys krovu - Zhotovení krovu, dozdění štítů a komínového systému (Výkres M.Tošner - Tova)

Připravení nářadí a příslušenství

Připravte si předem veškeré nářadí, příslušenství a ochranné pomůcky pro obezdění pozednic a dozdění štítů a komínového systému.

2|Spočítat a objednat stavební materiál

Jak naplánovat dovoz stavebního materiálu

S plánováním rozpočtu stavebního materiálu je postup stále stejný, jako v předchozích čtyřech krocích páté etapy:

Abyste ušetřili čas a především náklady za dopravu, je důležité dovoz stavebního materiálu stále důkladně plánovat tak, aby přijel nákladní vůz pokud možno zcela vytížený a co nejméně krát s přihlédnutím k volnému prostoru na stropě. Pokud jste z jakéhokoli důvodu nedopravili stavební materiál v průběhu páté etapy také pro tuto šestou a popřípadě další etapy, tak ještě před stavbou krovu máte nyní poslední možnost uložení stavebního materiálu rovnou na strop pomocí hydraulické ruky nákladního vozu. Po uzavření stavby střechou byste tak již nemohli stavební materiál uložit do patra pomocí hydraulické ruky a museli byste jej vynášet ručně

A opět připomínám, že je dobré myslet také několik kroků dopředu na další etapy. Po stavbě celé střechy Vás dále čeká zdění vnitřního nenosného zdiva v patře. Jedná se o další velké množství stavebního materiálu a proto je na místě opět připomenout, jak je důležité ušetřit spoustu času a především velké námahy tím, že ještě před uzavřením stavby střechou dopravíte a uložíte co nejvíce stavebního materiálu mechanicky rovnou na strop. 

Pokud jste si nespočítali a neobjednali veškerý stavební materiál pro dozdění štítů, obezdění pozednic a zdění vnitřních nenosných příček v patře v předchozích čtyřech krocích, proveďte veškeré výpočty a objednávky v tomto kroku.

Spočítání a objednání stavebního materiálu pro dozdění štítů

Pokud Vám nezbyly tvárnice z předchozích etap a stavebních kroků, budete muset opět spočítat přibližné množství tvárnic pro dozdění obvodových štítů a popřípadě štítů vnitřního nosného zdiva podle výkresů z projektové dokumentace Půdorys 2.NP| obrázek 610 a Svislý řez|obrázek 611. Kvůli prořezům vždy připočítejte několik tvárnic navíc. Zbylé použijete popřípadě v dalším stavebním kroku a etapě.

Podle množství palet s tvárnicemi můžete také určit vhodný počet pytlů zdící malty. Orientačně vychází jeden pytel zdící malty na jednu paletu velkých tvárnic. Zdící maltu nedoporučuji objednávat ve velkém množství během zdění hrubé stavby v zimním období. Pytle jsou náchylné k navlhnutí a následnému ztvrdnutí

Spočítání a objednání tvárnic pro obezdění pozednic

Spočítejte si potřebné tvárnice pro obezdění vnější a vnitřní strany pozednic podle výkresů z projektové dokumentace Půdorys 2.NP| obrázek 638 a Svislý řez|obrázek 639. Výrobce pórobetonových tvárnic má k tomu určené přesné tvárnice pro obezdívky ve dvou tloušťkách 50 a 75 mm. Jak silné tvárnice pro obezdívky použijete na vnitřní a vnější strany pozednic bude záležet na tloušťce obvodového zdiva a na umístění pozednic. Tvárnice s ostatním stavebním materiálem nechte po dovozu uložit pomocí hydraulické ruky nákladního vozu rovnou na strop. V případě malého množství můžete tvárnice dopravit na stavbu až po zhotovení dřevěného krovu a vynést je do patra ručně. 

Spočítání a objednání stavebního materiálu pro vnitřní nenosné zdivo v patře

Pokud jste již nespočítali a nedopravili stavební materiál pro vnitřní nenosné zdivo v patře v předchozí etapě, proveďte výpočty a objednávku v tomto stavebním kroku. Spočítejte si podle výkresů z projektové dokumentace Půdorys 2.NP| obrázek 638 a Svislý řez|obrázek 639, přibližné množství tvárnic pro zdění vnitřního nenosného zdiva v patře. Po dovozu nechte tvárnice uložit hydraulickou rukou nákladního vozu rovnou do na strop.

Spočítání a objednání stavebního materiálu pro dozdění komínového systému

Další výpočty a plánování dovozu poslední části komínového systému není potřeba, protože byste měli mít již veškeré součásti na stavbě. Pokud je máte uložené ve stavební buňce, tak veškeré součásti vynoste do patra k místu dozdění celého komínu. 

Pokud z jakéhokoli důvodu ještě nemáte na stavbě poslední nadstřešní část komínového systému, tak si jej s dostatečným předstihem objednejte a nechte včas dopravit na stavební parcelu. 

Spočítání a objednání stavebního materiálu pro dřevěný krov a veškerých součástí

Pokud si necháte zhotovit kompletně celou střechu tesařskou firmou, po dohodě můžete nechat obstarání veškerého stavebního materiálu a součástí na firmě. Ve většině případů je to i vhodné z finančních důvodů, protože díky velkým odběrům mají u prodejců již zajištěné nižší ceny, než za jaké byste si stavební materiál pořídili sami. Jistým pravidlem to ale být nemusí, proto je důležité si vše ověřit osobně a dohodnout se s tesařskou firmou na veškerých detailech. Můžete si tedy objet veškeré pily v blízkosti stavby a zjistit jaké jsou aktuální ceny dřeva

Po dohodě s tesařem o nákupu a dovozu veškerých součástí dřevěného krovu se také dohodněte na obstarání stavebního jeřábu. Jeřáb budete potřebovat pro uložení dovezeného krovu na štíty

Spočítání a objednání střešních latí

Nedílnou součástí veškerého dřevěného materiálu pro střechu společně s krovem jsou také střešní latě. Proto je ve většině případech běžné objednání veškerého dřeva na pile společně a to platí také pro jeho dovoz na stavbu. Zkonzultujte s tesařem podle výkresu ze stavebního projektu půdorys krovu, jakých rozměrů a počet střešních latí máte objednat. 

3|Dovézt a rozmístit stavební materiál

Rozmístění palet s tvárnicemi na stropě

Po dovozu můžete stavební materiál ihned uložit hydraulickou rukou z nákladního vozu na strop do blízkosti štítů. Dále ani již nebude potřeba tvárnice nijak rozmísťovat. 

Palety s tvárnicemi pro obezdění pozednic a vnitřní nenosné zdivo uložte do volného prostoru na stropě. Dbejte pouze, abyste je neuložili do přesného místa zdění vnitřních příček a nemuseli pak zbytečně celé palety ručně přemísťovat.

Ošetření krovu chemickým nátěrem a uložení na zdivo

Dřevěný krov, střešní latě a střešní prkna musí být preventivně chemicky ošetřené proti dřevokazným škůdcům, hnilobě a plísni. Pokud nekoupíte veškeré dřevo chemicky ošetřené již na pile, tak musíte provést veškerý nátěr po dovozu na stavebním pozemku. Dřevo před nátěrem musí být dostatečně vyschlé, aby preventivní nátěr byl dostatečně účinný. 

Před opatřením dřeva ochranným nátěrem nezapomeňte na velmi důležitou věc - zda budete mít části trámů obnažené na okrajích střechy nebo také v interiéru. Potom je důležité jaký druh impregnace zvolíte, protože běžná impregnace má zelenou barvu. V případě obnažených trámů, které budete chtít mít opatřené hnědým nebo pouze bezbarvým nátěrem, budete muset natřít bezbarvou nebo popřípadě hnědou impregnací. Tomu všemu ale ještě předbíhá upravení ohoblováním těch částí nebo celých trámu, které budou obnažené

Po dovozu dřevěné trámy opatřené impregnačním nátěrem uložte stavebním jeřábem do patra na štíty

4|Zhotovit dřevěný krov na domě

Domluvení termínu s tesařskou firmou

Pokud si netroufáte na stavbu dřevěného krovu svépomocí, přenechte veškeré stavební práce specializované tesařské firmě.

S tesařskou firmou si předem domluvte předběžný termín stavby dřevěného krovu. Ty výborné tesařské a jiné specializované firmy mají však obsazené termíny několik měsíců dopředu. Proto již během příprav na stavbu najděte podle referencí výborného tesaře a informujte se s jakým předstihem si máte dohodnout předběžný termín stavby krovu a následně celé střechy. Berte v úvahu, že čekací doba na skvělého tesaře může být až kolem pěti měsíců.

Na stejný termín si objednejte stavební jeřáb pro uložení trámů do patra.

Zhotovení dřevěného krovu

Během stavby krovu můžete být tesařské firmě celou dobu po ruce. Svou výpomocí minimálně urychlíte celý proces stavby krovu, ale také budete mít alespoň celou stavbu pod naprostým dohledem a jednou pro vždy budete znát do nejmenších detailů každý krok stavby. Perfektní znalost dřevěného krovu se Vám může někdy v budoucnu hodit. 

Následně v bodech popíšu zhotovení dřevěného krovu. Tesařská firma musí zhotovit krov přesně podle výkresu z projektové dokumentace: Půdorys krovu|obrázek 640.

 • Ohoblujte obnažené částí nebo celé trámy 
 • Natřete pozednice, vaznice, kleštiny a střešní latě impregnací proti škůdcům
 • Uložte stavebním jeřábem veškerý materiál pro krov do patra|obrázek 641.
 • Naměřte a vyznačte na pozednice přesné umístění závitových tyčí zabetonovaných ve věnci
 • Vyvrtejte otvory do pozednic pro závitové tyče zabetonované ve věnci
 • Uložte pozednice na obvodové zdivo|obrázek 641.
 • Vyřežte nebo přerušte pozednice pro vedení systému z přízemí na střechu|obrázek 642.
 • Přetřete veškeré nové řezy impregnačním nátěrem proti škůdcům
 • Zafixujte pozednice k věnci maticemi na závitové tyčí|obrázek 643.
 • Uložte vaznice na štíty|obrázek 641.
 • Naměřte a vyznačte na vaznice a pozednice přesná místa uložení krokví
 • Vyřežte v krokvích výřezy pro zapasování na vaznice a pozednice
 • Přetřete veškeré výřezy impregnačním nátěrem proti škůdcům
 • Připevněte krokve k pozednicím pomocí stavebních hřebíků|obrázek 644 a 645.
 • Připevněte krokve k vaznicím pomocí stavebních hřebíků|obrázek 644.
 • Připevněte kleštiny k vaznicím pomocí šroubů|obrázek 646.
 • Připevněte trámy ke krokvím pro zafixování komínu|obrázek 647.
 • Zhotovte případné nároží střechy|obrázek 648.
Obrázek 641. Uložení pozednic a vaznic na zdivo
Obrázek 642. Přerušení pozednice pro vedení systémů z přízemí na střechu
Obrázek 643. Zafixování pozednic maticemi na závitových tyčích
Obrázek 644. Připevnění krokví k pozednicím pomocí stavebních hřebíků
Obrázek 645. Zapasování pozednic do krokví
Obrázek 646. Připevnění kleštin k vaznicícm pomocí šroubů
Obrázek 647. Připevnění trámů ke krokvím pro zafixování komínu
Obrázek 648. Zhotovení nároží střechy
Obrázek 649. Zhotovený krov na domě
Obrázek 650. Zhotovený krov na domě s nárožím
Obrázek 651. Zhotovený krov na domě a garáži

5|Dozdít štíty tvárnicemi

Po zhotovení dřevěného krovu se dohodněte s tesařem na co nejbližším termínu pokračování stavby střechy, protože Vás čeká co nejrychleji dozdít štítyobezdít vnější strany pozednic

Vyzděte štíty obvodového zdiva v plné výšce až ke střeše a štíty vnitřního nosného zdiva pouze do výšky kleštin

Tvárnice zděte ve štítech stejným způsobem jako doposud a stále s velkou pečlivostí a přesností. Správné uložení každé tvárnice kontrolujte nejprve hmatemoblasti spár. Mezi správně uloženými tvárnicemi musí být plynulý přechod bez sebemenších hran. Po uložení každé tvárnice zkontrolujte rovinu vodováhou ve vertikálním směru

Tvárnice zděte ve štítu také na tenkovrstvou zdící maltu nataženou hřebenovým hladítkem s velikostí zubů 5 mm. Vytlačenou zdící maltu ze spár ihned odstraňte zednickou lžící. Pokud byste ji neodstranili a nechali ztvrdnout, museli byste před instalováním tepelné izolace a omítky veškeré vnější a vnitřní zdivo pracně přebrousit. Před instalováním jakéhokoli dalšího stavebního materiálu musí být zdivo čisté a hladké.

Ve vysokých letních teplotách tenkovrstvá zdící malta na tvárnicích rychle zasychá. Proto každou spodní řadu vyzděných tvárnic pravidelně těsně před dalším zděním vlhčete vodou pomocí smetáku.

Jak zdít tvárnice ve štítech co nejpřesněji

Zdění každého štítu vždy nejprve začněte od jedné strany z místa uložené pozednice. Během zdění štítů musíte pozednice a krokve obalit minerální vatou kvůli dilataci. K tomu bude stačit co nejtenčí minerální vata tloušťky 25 mm. Minerální vatu postupně řežte podle rozměrů pozednic, vaznic a zdiva. Během zdění ji přikládejte na boční strany a vrchní části těchto dřevěných konstrukcí střechy. 

Každý štít zděte přesně podle sklonu krokví. Nejlepší způsob jak docílit co největší přesnosti je vždy nejprve uložit tvárnici na zdivo bez předchozího natáhnutí tenkovrstvé zdící malty. Dále na krokve z horní a následně z dolní strany přiložte vodováhu a z obou stran na tvárnici vyznačte tužkou přesný sklon krokví. Takto označenou tvárnici vyjměte zpět a seřízněte ji podle vyznačených rysek. Až potom natáhněte tenkovrstvou zdící maltu na místo zdění a uložte zpět seříznutou tvárnici. Přesnost seříznutí zkontrolujte přiložením a posouváním vodováhy po kleštinách. Případné nerovnosti zbruste škrabákem na pórobeton. 

Nadále alespoň přibližně dodržujte během zdění správné překládání tvárnic přes spáry. Spáry mezi tvárnicemi spodních řad by měly vycházet přibližně na střed dalších tvárnic v následujících horních řadách.

Vkládání minerální vaty mezi pozednice - vaznice a tvárnice a zdění tvárnic

Nejprve začněte zdít každý štít od kraje obalením pozednice minerální vatou a obezděním tvárnicemi.

 • Vyřízněte podle výšky pozednice a tloušťky zdiva dvě části minerální vaty
 • Přiložte minerální vatu z obou stran pozednice|obrázek 652.
 • Vyřízněte podle šířky pozednice a dvou již přiložených částí minerální vatu pro vrchní část
 • Uložte minerální vatu na vrchní část pozednice|obrázek 653.
 • Očistěte zdivo smetákem od nečistot
 • Navlhčete zdivo smetákem
 • Naměřte a vyřízněte tvárnici s úplným přesahem přes pozednici
 • Umíchejte v maltovníku tenkovrstvou zdící maltu
 • Natáhněte tenkovrstvou zdící maltu na zdivo hladítkem s velikostí zubů 5 mm.
 • Uložte vyříznutou tvárnici do štítu|obrázek 654.
 • Naměřte a vyřízněte krajní část tvárnice do štítu|obrázek 655.
 • Natáhněte tenkovrstvou zdící maltu na zdivo a boční část tvárnice
 • Uložte krajní část tvárnice do štítu|obrázek 656.
Obrázek 652. Vyříznutí minerální vaty podle výšky pozednice a tloušťkou zdiva
Obrázek 653. Vyříznutí minerální vaty podle šířky pozednice s boční minerální vatou a tloušťky zdiva
Obrázek 654. Uložení vyříznuté tvárnice s úplným přesahem přes pozednici do štítu
Obrázek 655. Naměření a vyříznutí krajní části tvárnice do štítu
Obrázek 656. Uložení krajní části tvárnice do štítu

Zdění štítů tvárnicemi

 • Umíchejte v maltovníku tenkovrstvou zdící maltu
 • Očistěte horní plochy tvárnic ve štítech od prachu smetákem 
 • Navlhčete horní plochy tvárnic vodou  
 • Uložte tvárnici do štítů nejprve na sucho
 • Přiložte z horní strany vodováhu na krokve a tvárnici
 • Vyznačte tužkou na horní straně tvárnice přesný sklon krokví
 • Přiložte ze spodní strany vodováhu na krokve a tvárnici
 • Vyznačte tužkou na spodní straně tvárnice přesný sklon krokví 
 • Vyjměte tvárnici ze štítu
 • Přeřízněte tvárnici podle vyznačeného sklonu krokví
 • Natáhněte na tvárnice ve štítu tenkovrstvou zdící maltu
 • Uložte přeříznutou tvárnici zpět do štítu a doklepte gumovou palicí 
 • Zkontrolujte přesnost uložení tvárnice přejetím vodováhou přes krokve
 • Zkontrolujte přesnost uložení tvárnice vertikálně vodováhou
 • Zbruste případné nerovnosti škrabákem na pórobeton
 • Odstraňte přebytečnou tenkovrstvou zdící maltu z obou stran tvárnic
Obrázek 657. Naměření a vyznačení sklonu krokví na vrchní část tvárnice
Obrázek 658. Naměření a vyznačení sklonu krokví na spodní část tvárnice
Obrázek 659. Vyznačení tužkou přesného místa přeříznutí tvárnice
Obrázek 660. Přeříznutí tvárnice podle vyznačeného místa
Obrázek 661. Uložení přeříznuté tvárnice do štítu a zkontrolování roviny vodováhou
Obrázek 662. Zbroušení tvárnice ve štítu škrabákem na pórobeton
Obrázek 663. Vyzděné štíty obvodového a vnitřního nosného zdiva
Obrázek 664. Vyzděný štít obvodového zdiva
Obrázek 665. Vyzděné štíty v patře

Vyřezávání tvárnic pro vedení systémů

Během zdění štítů pokračujte ve vyřezávání prostorů ve tvárnicích pro vedení veškerých systémů z přízemí do patra a na střechu. Výřezy provádějte přesně na místech určených podle stavebního projektu. Výřezy vyznačte a vyřízněte ve tvárnici ještě před uložením do řady na zdící maltu. Systémy vedené z přízemí do patra a na střechu zpravidla bývají: Odkouření plynového kotle a odvětrání odpadního potrubí WC. 

Nevyřezávejte otvory větší, než jsou jednotlivé systémy, abyste zbytečně nezmenšili tloušťku zdiva více, než je potřeba. Vyřízněte otvory vždy větší maximálně o 10 mm. Po rozvedení veškerých systémů otvory následně vyplníte tenkovrstvou zdící maltou a montážní pěnou. 

 • Naměřte velikost výřezu svinovacím metrem 
 • Zakreslete výřez pomocí stavebního úhelníku na příslušnou tvárnici větší maximálně o 10 mm
 • Vyřízněte výřez ve tvárnici ruční pilou na pórobeton
 • Přebruste výřez škrabákem na pórobeton
 • Uložte tvárnici s výřezem na své místo do tenkovrstvé zdící malty
 • Odstraňte důkladně přebytečnou tenkovrstvou zdící maltu z obou stran tvárnic

Vyrovnání tvárnic zdící maltou

Případné nerovnosti můžete vyrovnat ne pouze přebroušení jednotlivých tvárnic, ale také nanesením většího množství zdící malty až do tloušťky přibližně 50 mm.

6| Obezdít vnější strany pozednic

Po rychlém vyzdění obvodových a vnitřních štítů Vás čeká druhá stavební práce, kterou je potřeba provést také co nejrychleji a to obezdění vnější strany pozednic. K obezdění vnější ale i vnitřní strany pozednic se používají přesné tvárnice pro obezdívky

Obezdít vnější stranu pozednic musíte také co nejrychleji, aby nedošlo ke zbytečným časovým prodlevám a tesařská firma mohla pokračovat ve stavbě celé střechy. Obezdění pozednic je nejvhodnější provést v této fázi stavby, kdy je zhotoven pouze krov a tudíž je perfektní přístup mezi jednotlivé krokve a přímo z patra. Pokud byste nechali obezdění pozednic až po zkompletování celé střechy, tak byste museli obezdívat pozednice z lešení. Shánět a půjčovat si lešení pouze kvůli obezdění pozednic by bylo zbytečně nákladné. Navíc v případě přiznaných (obnažených ) trámů by se tesaři nemohli chytit přesné míry během pokládání prken na spodní strany střechy. 

Jakou tloušťku přesných tvárnic použít

Jakou zvolit tloušťku přesných tvárnic pro obezdívku záleží na prostoru mezi vnějším okrajem zdiva a pozednicí. Také počítejte s tím, že zbylý prostor mezi přesnou tvárnicí a pozednicí později vyplníte minerální vatou. Pokud stavební projektant neurčil jakou tloušťku tvárnic máte použít, tak ho kontaktujte nebo se poraďte se stavebním dozorem

Obezdění vnější strany pozednic

Během obezdívání vnějšího okraje pozednic postupujte stejným způsobem jako v předchozím kroku v případě dozdění štítů. Začněte vždy od kraje zdivaobvodového štítu. Nejprve pouze uložte na sucho přesnou tvárnici na okraj zdiva a ke krokvi. Vyznačte opět pomocí přikládáním vodováhy ze shora a ze zdola na krokve a k přesné tvárnici. Tužkou vyznačujte přesný sklon krokví. Přesnou tvárnici vyjměte a vyznačte tužkou a úhelníkem ještě přesný sklon krokví na bočních stranách|obrázek 666. Takto vyznačenou část tvárnice podle velikosti odřízněte pilou na pórobeton nebo zbruste škrabákem na pórobeton|obrázek 667. Až na závěr natáhněte na spodní a boční strany tenkovrstvou zdící maltu a přesnou tvárnici vraťte na okraj zdiva|obrázek 668 a 669. Mezi přesnými tvárnicemi a krokvemi vždy nechávejte dilatační mezeru maximálně 5 mm|obrázek 670. Tímto způsobem obezděte veškeré vnější okraje pozednic. 

 • Umíchejte v maltovníku tenkovrstvou zdící maltu
 • Očistěte horní plochy obvodového zdiva od prachu smetákem 
 • Navlhčete horní plochy zdiva vodou  
 • Uložte přesnou tvárnici nejprve na sucho na okraj zdiva a ke krokvi
 • Přiložte z horní strany vodováhu na krokve a přesnou tvárnici
 • Vyznačte tužkou na horní straně přesné tvárnice sklon krokví|obrázek 666.
 • Přiložte ze spodní strany vodováhu na krokve a přesnou tvárnici
 • Vyznačte tužkou na spodní straně přesné tvárnice sklon krokve|obrázek 666.
 • Vyjměte přesnou tvárnici z obvodového zdiva
 • Přeřízněte nebo zbruste přesnou tvárnici podle vyznačeného sklonu krokví|obrázek 667.
 • Natáhněte na spodní a boční strany přesné tvárnice tenkovrstvou zdící maltu|obrázek 668.
 • Uložte zbroušenou přesnou tvárnici zpět na obvodové zdivo|obrázek 669.
 • Dodržujte dilatační mezery mezi přesnými tvárnicemi a krokvemi|obrázek 670.
 • Zkontrolujte přesnost uložení přesné tvárnice přejetím vodováhou přes krokve
 • Zkontrolujte přesnost uložení přesné tvárnice vertikálně vodováhou
 • Zbruste případné nerovnosti škrabákem na pórobeton
 • Odstraňte přebytečnou tenkovrstvou zdící maltu z obou stran tvárnic
Obrázek 666. Vyznačení sklonu krokví tužkou na přesnou tvárnici pro obezdívky
Obrázek 667. Přeříznutí a zbroušení přesné tvárnice podle vyznačeného sklonu krokví
Obrázek 668. Natažení tenkovrstvé zdící malty na spodní a boční strany přesné tvárnic
Obrázek 669. Uložení zbroušené tvárnice zpět na obvodové zdivo
Obrázek 670. Dodržení dilatační mezery mezi přesnou tvárnicí a krokví
Obrázek 671. Zdění přesných tvárnic na obvodové zdivo
Obrázek 672. Obezděné vnější strany pozednic garáže přesnými tvárnicemi
Obrázek 673. Obezděné vnější strany pozednic přesnými tvárnicemi

7| Dozdít komínový systém

Zdění komínového systému budete provádět naprosto stejným postupem jako ve třetí etapě: Zdění komínového systému a také v páté etapě:  Zdění štítů, stavebních nosných překladů a komínového systému v patře. A dále také podle stejného přiloženého montážního návodu výrobce komínu v tomto případě třísložkovém komínovém systému Schiedel UNI PLUS. Jen na místo komínových tvárnic budete již zdít komínové nadstřešní tvárnice a horní část již zakončíte připevněním prefabrikovanou krycí deskou se všemi komponenty

Pro dokončení zdění komínového systému budete potřebovat z projektové dokumentace výkresy: 

 • Půdorys 1. NP|obrázek 638.
 • Svislý řez|obrázek 639.

Pro dokončení zdění komínového systému budete potřebovat od výrobce:

 • Montážní návod stavby komínového systému

Připravení nářadí a příslušenství

Připravte si předem veškeré nářadí, příslušenství a ochranné pomůcky pro dozdění komínového systému.

Připravení komínového systému

Vynoste si veškeré součásti komínového systému pro tento stavební krok do patra a uložte je poblíž místa zdění. 

Připravení zdících malt a tmelu

Dozdění komínových tvárnic se stále zdí na maltovou směs pro zdění komínových tvárnic. Nadstřešní komínové tvárnice se vzájemně zdí na tenkovrstvou zdící maltu. Otvory v rozích nadstřešních komínových tvárnic s vloženou žebrovou ocelí se také dále vylévají betonovým potěrem. Šamotové vložky se vzájemně tmelí spárovací hmotou pro tmelení šamotových vložek komínu. Distanční kroužek a kónus se tmelí speciálním tmelem Hermesil, který výrobce komínů Schiedel rovněž přikládá k příslušenství.

V jaké fázi začít zdít nadstřešní komínové tvárnice

Po zhotovení krovu můžete jasněji vidět do jaké výšky můžete ještě dozdít komínové tvárnice. Proto až v této fázi stavby dozděte komínové tvárnice pod úroveň krokví v jejich spodní části. Se zděním nadstřešních tvárnic imitujících šamotové cihly musíte začít ještě pod úrovní střechy. Tím zajistíte, že nebudou vidět šedé komínové tvárnice ještě nad úrovní střechy. 

V jaké fázi napojit žebrovou ocel se závitem na koncích

Výrobce Schiedel má v příslušenství komínu také čtyři kusy žebrové oceli se závity na jejich koncích a čtyři kusy závitových tyčí. Závity slouží v závěru dokončení komínového systému pro našroubování matic a tím k řádnému připevnění prefabrikované krycí desky. V jaké fázi stavby komínového systému napojit tuto žebrovou ocel záleží na jejich délce a také na délce závitových tyčí. Nejdůležitějším parametrem je dodržení normy, která nařizuje , aby komín byl minimálně vysoký nad hřeben střechy 650 mm. Dále Vám musí vyjít pruty se závity na jejich koncích společně s napojenými závitovými tyčemi tak, aby se po zakrytí nadstřešních komínových tvárnic prefabrikovanou krycí deskou dali našroubovat matice také s podložkami

Proto si předem dostatečně propočítejte a promyslete v jaké fázi tyto pruty společně se závitovými tyčemi napojíte na stávající žebrovou ocel.

Přípravy na zdění komínu

Odstraňte z komínu ochranný kryt a očistěte horní část komínu od případných nečistot a prachu. První nadstřešní komínovou tvárnici pokračujte zdít rovnou na maltovou směs pro komínové tvárnice.

 • Umíchejte maltovou směs pro zdění komínových tvárnic elektrickým míchadlem s metlou
 • Umíchejte betonový potěr pro zpevnění otvorů v rozích komínových tvárnic elektrickým míchadlem s metlou
 • Umíchejte spárovací hmotu pro tmelení šamotových vložek komínu zednickou lžicí
 • Umíchejte tenkovrstvou zdící maltu
 • Odstraňte ochranný kryt z komína
 • Očistěte smetákem horní část komínu od prachu a nečistot

Dozdění komínových tvárnic

Během dozdění komínových tvárnic na úroveň krokví také vyplňujte vnitřní a vnější spáry komínových tvárnic maltovou směsí pro zdění komínových tvárnic. Aby při průběžném plnění rohů tvárnic řídkým betonovým potěrem nedocházelo k jeho vytékání spárami. Dále pokračujte ve zdění komínového systému stejným způsobem jako v přízemí od druhé tvárnice. Nejprve napojte nové pruty žebrové oceli na pruty vedoucí v rozích komínových tvárnic z patra

První nadstřešní komínovou tvárnici zděte již na tenkovrstvou zdící maltu. Během zdění ukládejte jednotlivé nadstřešní tvárnice tak, aby se jednotlivé spáry vzájemně překrývali, tak jako když vážete klasické cihly při zdění|obrázek 678. 

 • Zděte nadstřešní komínové tvárnice na maltovou směs pro komínové tvárnice
 • Tmelte vnější spáry komínových tvárnic maltovou směsí pro komínové tvárnice
 • Zděte nadstřešní komínové tvárnice na tenkovrstvou zdící maltu
 • Kontrolujte zdění komínového systému vodováhou
 • Vkládejte do otvorů v rozích komínových tvárnic části žebrové oceli ∅12 mm
 • Vyplňujte otvory v rozích tvárnic řídkým betonovým potěrem
 • Vkládejte do komínových tvárnic izolační rohože
 • Čištěte od prachu zámky šamotových vložek
 • Vlhčete mokrou houbičkou zámky šamotových vložek
 • Nanášejte spárovací hmotu do zámků šamotových vložek
 • Ukládejte keramické vložku na sebe a přesně do zámků
 • Odstraňujte mokrou houbičkou z vnitřních a vnějších spár přebytečný spárovací tmel
 • Vložte v dané fázi do otvorů v rozích komínových tvárnic žebrovou ocel se závity na jejich koncích

Zdění nadstřešních komínových tvárnic

První a další nadstřešní komínové tvárnice zděte již na tenkovrstvou zdící maltu. Během zdění ukládejte jednotlivé nadstřešní tvárnice tak, aby se jednotlivé spáry vzájemně překrývali, tak jako když vážete klasické cihly při zdění. 

Šamotové vložky ukládejte dále na tmel a minerální vatu vkládejte mezi tvárnice a keramické vložky také stále stejným způsobem

 

 • Natáhněte tenkovrstvou zdící maltu na spodní plochu nadstřešní komínové tvárnice|obrázek 674.
 • Uložte první nadstřešní komínovou tvárnici na komín|obrázek 675.
 • Odstraňte přebytečnou tenkovrstvou maltu ze spár|obrázek 676.
 • Vložte do nadstřešní komínové tvárnice izolační rohož|obrázek 677.
 • Našroubujte na žebrovou ocel závitové tyče v rozích nadstřešních tvárnic|obrázek 677.
 • Vložte do zámku na tmel další keramickou vložku|obrázek 678.
 • Vyplňujte otvory v rozích tvárnic řídkým betonovým potěrem
 • Vkládejte do komínových tvárnic izolační rohože
 • Čištěte od prachu zámky šamotových vložek
 • Vlhčete mokrou houbičkou zámky šamotových vložek
 • Nanášejte spárovací hmotu do zámků šamotových vložek
 • Ukládejte keramické vložku na sebe a přesně do zámků
 • Odstraňujte mokrou houbičkou z vnitřních a vnějších spár přebytečný spárovací tmel

Pokračujte stejným způsobem ve zdění komínového systému až do stanovené výšky.

Obrázek 674. Natažení tenkovrstvé zdící malty na nadstřešní komínovou tvárnici
Obrázek 675. Uložení první nadstřešní komínové tvárnice na komín
Obrázek 676. Odstranění tenkovrstvé zdící malty ze spár
Obrázek 677. Našroubování závitových tyčí na žebrovou ocel v rozích nadstřešních tvárnic
Obrázek 678. Vložte do zámku na tmel další keramickou vložku

Ukončení komínového systému

Na dokončení komínového systému si obzvláště nechte záležet, protože finální dokončení vyžaduje velkou přesnost a preciznost. Následné dokončení komínu je přesně podle montážního návodu komínu Schiedel. Různí výrobci komínů mohou mít dokončení komínu rozdílné

 • Seřízněte poslední rohož 60 mm pod vrchní hranu poslední nadstřešní komínové tvárnice|obrázek 679.
 • Vložte poslední seříznutou izolační rohož do komína|obrázek 680.
 • Seřízněte poslední keramickou vložku na stanovený rozměr|obrázek 681.
 • Vložte seříznutou keramickou vložku do zámku na tmel|obrázek 683.
 • Natáhněte na poslední nadstřešní komínovou tvárnici tenkovrstvou zdící maltu|obrázek 682.
 • Uložte na poslední nadstřešní komínovou tvárnici prefabrikovanou krycí desku|obrázek 683.
 • Nasuňte na prefabrikovanou krycí desku distanční kroužek|obrázek 683.
 • Vyplňte tmelem Hermesil spáru mezi distančním kroužkem a prefabrikovanou krycí deskou|obrázek 684 a 685.
 • Naneste na horní hranu keramické desky tmel Hermesil
 • Nasuňte na distanční kroužek kónus a vmáčkněte ho do tmelu na horní hraně keramické vložky|obrázek 686.
 • Navlékněte na závitové tyče gumové a na ně nerezové podložky|obrázek 687.
 • Našroubujte na závitové tyče křídlové matice a řádně utáhněte|obrázek 687.
 • Zkraťte případné velké přesahy závitových tyčí
Obrázek 679. Seříznutí poslední izolační rohože na stanovený rozměr
Obrázek 680. Vložení poslední seříznuté izolační rohože do komínu
Obrázek 681. Seříznutí poslední keramické vložky na stanovený rozměr
Obrázek 682. Natažení tenkovrstvé zdící malty na poslední nadstřešní komínovou tvárnici
Obrázek 683. Uložení prefabrykované krycí desky a zkrácené keramické vložky
Obrázek 684. Vyplnění tmelem Hermesil spáry mezi distančním kroužkem a prefabrikovanou krycí deskou
Obrázek 685. Zatmelení spáry mezi distančním kroužkem a prefabrikovanou krycí deskou
Obrázek 686. Nasunutí a přitmelení kónusu k poslední keramické vložce
Obrázek 687. Navléknutí na závitové tyče gumové a nerezové podložky a našroubování křídlových matic
Obrázek 688. Dozděný komínový systém
Obrázek 689. Zhotovený krov na domě a garáži, dozděné štíty a komínový systém a obezděné vnější strany pozednic

Zkontrolování průběhu stavby stavebním dozorem

Dozdění štítů, komínového systému a obezdění vnějších stran pozednic provádějte za průběžné kontroly stavebního dozoru. Na závěr nechte ještě veškeré stavební práce zkontrolovat stavebním dozorem!

Uklízení a třídění odpadu

Po celou dobu udržujte na stavbě a pozemku pořádek a veškerý odpad na konci dne vždy ukliďte na určená místa. Ochranné igelitové obaly stavebního materiálu ukládejte do pytlů určených pro plastový odpad. Pytle od zdících malt do pytlů pro papírový odpad. Stavební suť přemístěte do určeného místa na stavebním pozemku.

Očištění a uklizení stavebního nářadí a příslušenstv

Špinavé nářadí precizně očistěte od stavebního materiálu a především od zdících malt a společně s ostatním příslušenstvím ukliďte na svá místa do stavební buňky.


Podobné články

V posledním stavebním kroku a etapy si ukážeme upravení stavebního pozemku do roviny pomocí vybagrované zeminy. Také…
celý článek