Stavební plán

15. ETAPA - Malba, dokončení veškerých systémů a vybavení domu

Nářadí|Materiál|Kroky