Stavební plán

3. ETAPA - Komín a svislé nosné konstrukce v přízemí

Nářadí|Materiál|Kroky