Stavební plán

17. ETAPA - Trativody, schody, oplocení, chodníky, závlaha a pergola

Kroky

Vyzdění venkovních schodů, zhotovení trativodů, chodníků, závlahového systému, studny a montáž oplocení a pergoly.

 • Připravit plány, nářadí a příslušenství
 • Spočítat a objednat stavební materiál
 • Dovézt a uložit stavební materiál
 • Zhotovit a zprovoznit studnu nebo vrt
 • Zhotovit systém trativodu
 • Vyzdít systém venkovního schodiště
 • Instalovat korugované kabelové chráničky pro osvětlení okolí domu a zahrady
 • Zhotovit základové pásy zdiva, podezdívky a kotvících pilířů brány
 • Zhotovit kotvící pilíře pergoly
 • Instalovat systém zahradní závlahy
 • Zhotovit chodníky a nájezd do garáže
 • Instalovat nopovou fólii na sokl domu
 • Položit zámkovou dlažbu do chodníků a nájezdu
 • Instalovat vstupní branku a posuvnou samonosnou bránu
 • Instalovat nosníky a výplně oplocení
 • Zhotovit pergolu na terasu

Průběžné uklízení stavby

 • Uklidit stavební místo
 • Vytřídit odpad do pytlů na tříděný odpad
 • Odklidit stavební suť na místo určeném na stavební parcele