11. ETAPA

Vnitřní omítky

Stavební plán

Nářadí|Materiál|Kroky