5. ETAPA

Komín a svislé nosné konstrukce v patře 

Stavební plán

Nářadí|Materiál|Kroky