Stavební plán

1. ETAPA - Zaměřovací a výkopové práce 

Nářadí|Materiál|Kroky