Etapy stavby

18. ETAPA - Úprava pozemku a realizace okrasné zahrady

Upravení celého stavebního pozemku a realizace okrasné zahrady

1|Připravit plány, nářadí a příslušenství

Připravte si předem veškeré nářadí, příslušenství a ochranné pomůcky pro upravení celého stavebního pozemku a realizace okrasné zahrady. Veškeré nářadí, stavební materiál a jednotlivé stavební kroky najdete podrobně vypsané v záložce:

Pro určení potřebného stavebního materiálu pro upravení celého stavebního pozemku a realizace okrasné zahrady, budete potřebovat ze stavebního projektu výkres:

Zastavovací plán |obrázek 2167.

Pokud zadáte realizaci okrasné zahrady zahradnické firmě, tak bude potřebovat tento výkres se všemi rozměry stavebního pozemku pro vypracování plánu zahrady. 

Obrázek 2167. Upravení celého stavebního pozemku a realizace okrasné zahrady.. (Výkres M.Tošner - Tova)

2|Spočítat a objednat stavební materiál

Spočítání potřebného stavebního materiálu 

Spočítání potřebného stavebního materiálu v této stavební etapě není možné takto určit, protože se jedná o velmi specifické vybavení okrasné zahrady. Pokud si necháte vypracovat projekt na realizaci okrasné zahrady, pak veškeré rostliny a další vybavení navrhne zahradnická firma. Návrh na výběr rostlin a dalšího vybavení najdete rozepsané také v záložce a příslušném stavebním kroku:

3|Dovézt a uložit stavební materiál

Dovezení veškerého stavebního materiálu na stavbu

Pořiďtedopravte na stavbu potřebný stavební materiál pro upravení celého stavebního pozemku a realizace okrasné zahrady. Pokud budete realizovat okrasnou zahradu svépomocí, tak si dopravte veškeré vybanení na pozemek sami. Pokud vám bude realizovat okrasnou zahradu zahradnická firma, pak vše dopraví na pozemek firma. Po dovozu veškerý stavební materiál uložte na stavební pozemek.

4|Instalovat venkovní bazén

Instalování venkovního bazénu

Venkovní bazén jsem nerealizoval, tedy se zde zmíním jen velmi okrajově, abych především upozornil, že v tomto stavebním kroku je vhodná příležitost na jeho stavbu. Ještě před kompletní úpravou stavebního pozemku a realizací okrasné nebo také užitkové zahrady a pokud to máte v plánu, instalujte na pozemek venkovní bazén s veškerým jeho příslušenstvím. Pokud budete instalovat venkovní bazén do země, tak nejprve podle výrobce bazénu vybagrujte jámu příslušné velikosti. Vybagrovanou zeminu odvezte na určené místo na stavebním pozemku.

Následně také vybagrujte výkop od domu k jámě, ve kterém pokračujte s uložením chráničky s elektrickým kabelem a vodovodním potrubím. Elektrický kabel s potrubím byste měli mít již z počátku stavby vyvedené ze základových pásů domu na pozemek. Elektrický kabel s potrubím přiveďte do přesné určených míst v jámě pro bazén. Vybagrovanou zeminu z výkopu také odvezte na příslušné místo.  

Podle doporučení výrobce vybetonujte základovou desku a jámu podle doporučení vyzděte tvárnicemi a vylijte betonovou směsí. Instalujte bazén a proveďte veškeré elektroinstalační a vodovodní napojení. Zkompletujte veškeré příslušenství bazénu podle doporučení výrobce. Instalujte a řádně připevněte zastřešení venkovního bazénu. Na závěr kolem bazénu instalujte příslušnou dlažbu nebo terasová prkna.

5|Upravení celého stavebního pozemku

Realizování okrasného jezírka

Na určeném místě na stavebním pozemku vybagrujte jámu příslušné velikosti, hloubky a tvaru. Na celou plochu dna a na snížené okraje uložte tříděný písek v maximálně deseticentimetrové vrstvě. Uložte do jámy geotextilii s přesahy přes horní okraje alespoň 400 mm. Následně uložte do jámy stejně velikou jezírkovou fólii, také s přesahy přes okraje. Zatěžkejte okraje jezírkové fólie velkými kameny. Napusťte plné jezírko vodou a uložte do jezírka čerpadlo, které propojte s dostatečně vykonnou filtrací podle objemu vody v jezírku. Na celý postup realizace okrasného jezírka se můžete podívat na mém druhém webu: japonskazahrada.cz v galerii zde.

Izolování podezdívek kolem stavebního pozemku

Stejně jako základy domu je také potřeba izolovat veškeré zdivo nebo podezdívky nopovou fólií kolem stavebního pozemku. Naměřte a propočítejte potřebné množství nopové fólie. Dopravte nopovou fólii na stavební pozemek. Naměřte a vyznačte na několika místech na zdivu zednickou tužkou výšku umístění nopové fólie. Natáhněte postupně nopovou fólii na zdivo nebo podezdívky kolem celého stavebního pozemku. 

Upravení stavebního pozemku

V první řadě demontujte nebo odstraňte stavební buňku na nářadí. Domluvte přesný termín s firmou na zemní práce upravení stavebního pozemku. Rozvozte na několik míst na stavebním pozemku odloženou zeminu z veškerých základů|obrázek 2168 a 2169. Upravte zeminu na celém stavebním pozemku bagrem do roviny|obrázek 2170 a 2171. Nebo upravte povrch stavebního pozemku podle návrhu zahradnické firmy. Zbylou zeminu odvezte ze stavebního pozemku.

Obrázek 2168. Rozvážení zeminy po stavebním pozemku
Obrázek 2169. Rozvezená zemina po celém stavebním pozemku
Obrázek 2170. Upravování zeminy bagrem na stavebním pozemku do roviny
Obrázek 2171. Upravená zemina bagrem na stavebním pozemku do roviny

6|Založení okrasné zahrady

Upravení zeminy do roviny hráběmi

Před celkovou realizací okrasné zahrady doupravte celý povrch zeminy na stavebním pozemku hráběmi do roviny|obrázek 2172. Následně veškerý povrch uhrabané zeminy do roviny ještě důkladně uválcujte|obrázek 2173 a 2174.

Obrázek 2172. Upravení zeminy hráběmi na stavebním pozemku do roviny
Obrázek 2173. Válcování zeminy na celém stavebním pozemku
Obrázek 2174. Uválcovaná zemina na stavebním pozemku

Založení okrasných záhonů

Jedna z možností jak realizovat záhony, aby byly vzhledné a také praktické, je oddělit betonovou trávníkovou přídlažbou. Do vnitřní části záhonu natáhnout a podle tvaru záhonu vystříhnout tkanou textílii. Záhony potom můžete vyplnit jakýmkoli materiálem. Například různým kamenivem nebo kůrou. Tím, že oddělíte záhonytravní plochu, zajistíte, že tráva nebude zarůstat do záhonů. Tím si ušetříte práci s průběžným čištěním. Ale trávníková přídlažba má hlavně praktickou funkci. Velmi dobře půjde sekat tráva, protože vždy jednou stranou sekačky pojedete během sekání právě po přídlažbě.

Natáhněte na zeminu tkanou textílii a podle předem promyšleného tvaru záhonu postupně vyskládejte betonovou trávníkovou přídlažbu. Během napojování tkané textilie dodržujte vzájemné přesahy minimálně 100 mm. Začátek trávníkové přídlažby zafixujte například zatlučeným roxorem|obrázek 2175. Postupně tkanou textílii odstřihávejte nůžkami|obrázek 2176. Zaroveň také trávníkovou přídlažbu mírně zatloukejte do zeminy gumovou palicí|obrázek 2177. Na závěr vytvarujte řadu tak, abyste nemuseli poslední trávníkovou přídlažbu zkracovat. Stejným způsobem zhotovte veškeré záhony na zahradě.

Obrázek 2176. Odstřihávání tkané textilie nůžkami
Obrázek 2177. Odstřihnutí tkané textilie a zatloukání trávníkové přídlažby gumovou palicí
Obrázek 2175. Natáhnutí tkané textilie na zeminu a ukládání betonové trávníkové přídlažby

Sázení rostlin, stromů a vyplnění záhonů okrasným kamenivem

Po zhotovení veškerých záhonů zasaďte veškeré připravené rostliny. Podle velikosti kořenového balu rostliny na stanoveném místě roztříhněte tkanou textilii do kříže|obrázek 2178. Zasaďte rostlinu do země, přihrňte zeminu a narovnejte tkanou textílii|obrázek 2179. Rostlinu nebo strom následně zalijte vodouStejným způsobem zasaďte veškeré rostliny a stromy do záhonů. Dopravte na zahradu okrasné kamenivo nebo kůru do záhonů. Postupně navozte materiál do záhonů a pečlivě upravte hráběmi|obrázek 2180.

Obrázek 2178. Roztřižená tkaná textilie do kříže pro sázení rostliny
Obrázek 2179. Zasazení rostliny do záhonu
Obrázek 2180. Zavezení okrasných záhonů kamenivem

Osetí zahrady trávní směsí

Osejte veškeré plochy zahrady k tomu určené travní směsí|obrázek 2181. Ihned celou zahradu řádně zalejte. Zálévání průběžně opakujte, aby plochavysetou trávou byla stále vlhká. Trávu nechte růst za vydatného zalévání přibližně čtyřicet až padesát dní|obrázek 2181, 2182, 2183,2184 a 2185. Až přibližně po padesáti dnech růstu můžete poprvé trávu posekat s nastavením sekačky na nejvyšší záběr sekacího nože|obrázek 2186 a 2187. Taktéž můžete travní plochy poprvé postříkat příslušným přípravkem proti plevelu.

Dále stejným způsobem pečujtetravní plochu a zbylé části okrasné zhrady - během teplých měsíců trávník pečlivě zalévejte nejlépe v ranních hodinách, aby po celý teplý den měl trávník dostatek vláhy v půdě. 

Obrázek 2181. Osetá zahrada travní směsí
Obrázek 2182. Zahrada po 8 dnech od osetí travní směsí
Obrázek 2183. Zahrada po 14 dnech od osetí travní směsí
Obrázek 2184. Zahrada po 21 dnech od osetí travní směsí
Obrázek 2185. Zahrada po 39 dnech od osetí travní směsí
Obrázek 2186. Zahrada po 50 dnech od osetí travní směsí a její první posekání sekačkou
Obrázek 2187. Zahrada po jednom roce od osetí travní směsí

Zkontrolování průběhu stavby stavebním dozorem

Na závěr nechte veškeré upravení celého stavebního pozemku a realizaci okrasné zahrady zkontrolovat stavebním dozorem!

Uklízení a třídění odpadu

Po celou dobu udržujte na stavbě a pozemku pořádek a veškerý odpad na konci dne vždy ukliďte na určená místa. Ochranné igelitové obaly stavebního materiálu ukládejte do pytlů určených pro plastový odpad. Pytle od zdících malt do pytlů pro papírový odpad. Stavební suť přemístěte do určeného místa na stavebním pozemku.

Očištění a uklizení stavebního nářadí a příslušenství

Špinavé nářadí precizně očistěte od stavebního materiálu a především od zdících malt.