Vyzdění venkovních schodů, zhotovení trativodů, chodníků, závlahového systému, studny a montáž oplocení a pergoly.

17. ETAPA
Trativody, schody, oplocení, chodníky, závlaha a pergola

Etapy stavby

Přihlaste se k odběru nejnovějších článků o stavbě domu svépomocí

Vaše osobní údaje (e-mail a jméno) budeme (jaksipostavitdum.cz) zpracovávat pouze za účelem zasílání newsletterů se zajímavým obsahem z oblasti stavby domu svépomocí v souladu s platnou legislativou a zásadami ochrany osobních údajů. Svůj souhlas se zasíláním a zpracováním osobních údajů můžete kdykoli odvolat prostřednictvím odhlašovacího odkazu v každém e-mailu.

1|Připravit plány, nářadí a příslušenství

Příprava nářadí a příslušenství

Připravte si předem veškeré nářadí, příslušenství a ochranné pomůcky pro vyzdění venkovních schodů, zhotovení trativodů, chodníků, závlahového systému, studny a montáž oplocení a pergoly. Veškeré nářadí, stavební materiál a jednotlivé stavební kroky najdete podrobně vypsané v záložce:

Pro určení potřebného stavebního materiálu pro vyzdění venkovních schodů, zhotovení trativodů, chodníků, závlahového systému, studny a montáž oplocení a pergoly, budete potřebovat ze stavebního projektu výkres:

  • Oplocení |obrázek 2064.
Obrázek 2064. Oplocení, chodníky, nájezd a terasa - Vyzdění venkovních schodů, zhotovení trativodů, chodníků, závlahového systému, studny a montáž oplocení a pergoly. (Výkres M.Tošner - Tova)

2|Spočítat a objednat stavební materiál

Spočítání potřebného stavebního materiálu do celého domu a garáže

Spočítání potřebného stavebního materiálu popíšu zvlášť v následujících krocích. Veškerý stavební materiálpříslušenství najdete rozepsaný také v záložce a příslušném stavebním kroku:

3|Dovézt a uložit stavební materiál

Dovezení veškerého stavebního materiálu na stavbu

Pořiďtedopravte na stavbu potřebný stavební materiál pro vyzdění venkovních schodů, zhotovení trativodů, chodníků, závlahového systému, studny a montáž oplocení a pergoly. Po dovozu veškerý stavební materiál uložte na stavební pozemek.

4|Zhotovit a zprovoznit studnu nebo vrt

Vybagrování nebo vyvrtání studny

Pokud máte také naplánovanou studnu na stavebním pozemku s vyřízením veškerých úředních náležitostí, pak v této fázi na stanoveném míste vybagrujte nebo vyvrtejte studnu. Domluvte s firmou na zemní a výkopové práce termín bagrování studny. V případě vrtu domluvte s příslušnou firmou na vrtání studny také přesný termín.

Pokud zhotovíte bagrovanou studnu, tak po vybagrování uložte do jámy na sebe potřebné množství betonových skruží a uzavřete je betonovým poklopem. Část zeminy opět vraťte zpět kolem betonových skruží.

Do vrtané studny vložte příslušné potrubí. Kolem potrubí vybagrujte jámu do nezámrzné hloubky. Do jámy vložte také betonové skruže nebo vodoměrnou šachtu s otvorem ve spodní části právě na protažení potrubí z vrtu. Betonové skruže nebo vodoměrnou šachtu uložte do potřebné hloubky. Zpravidla se horní část ukládá zároven s okolním pozemkem. V případě betonových skruží uložte na dno alespoň do výšky deseti centimetrů kačírek.

Dále domluvte termín s instalatérem a elektrikářem na uložení čerpadla, propojení s veškerým vodovodním a elektrikářským zařízením v garáži nebo jiné příslušné místnosti a uvedení celého systému do provozu. Na závěr veškeré výkopy s uloženým potrubím a elektrickými kabely vedenými od studny do garáže zavezte zpět zeminou a zhutněte.

Zkompletování vodovodního a elektroinstalačního systému studny

Vybagrujte výkop od garáže ke studni do nezámrzné hluboky. Zkraťte na požadovaný rozměr polyetylénové potrubí PEMD 32x3,0mm 12,5mm. Zkraťte na požadovaný rozměr korugovanou kabelovou chráničku ∅50mm. Uložte do výkopu připravené polyetylénové potrubí PEMD 32x3,0mm 12,5mm. Uložte do výkopu připravenou korugovanou kabelovou chráničku ∅50mm. Protáhněte polyetylénové potrubí PEMD 32x3,0mm 12,5mm pod betonovými skružemi, nebo skrz vodoměrnou šachtu. Protáhněte korugovanou kabelovou chráničkou ∅50mm pod betonovými skružemi, nebo skrz vodoměrnou šachtu.

Protáhněte korugovanou kabelovou chráničkou ∅50mm elektrický kabel čerpadla Nautily. Protáhněte korugovanou kabelovou chráničkou ∅50mm zalitý kabel ponorných vodivostných sond. Spojte polyetylénové potrubí PEMD 32x3,0mm 12,5mm s čerpadlem Nautila. Spojte zalitý kabel ponorných vodivostních sond s polyetylénovým potrubím PEMD 32x3,0mm 12,5mm. Spojte lano s polyetylénovým potrubím PEMD 32x3,0mm 12,5mm. Spusťte ponorné čerpadlo Nautila do studny. Připevněte lanem ponorné čerpadlo Nautila ke skružím, nebo k potrubí. Spojte ve skružích oba konce polyetylénového potrubí PEMD 32x3,0mm 12,5mm.

Spojte v garáži nebo technické místnosti polyetylénové potrubí PEMD 32x3,0mm 12,5mm s proplachovacím filtrem. Spojte proplachovací filtr s tlakovou expanzní nádobou. Spojte tlakovou expanzní nádobu s vodovodním systémem domu. Zhotovte v garáži nebo technické místnosti systém kombinací přepínání vodovodního zdroje. Napojte v garáži nebo technické místnosti studnu na zdroj elektrického proudu.

Zaházejte polyetylénové potrubí PEMD 32x3,0mm 12,5mm po celé délce výkopu tříděným pískem. Natáhněte po celé délce výkopu fólii POZOR VODA. Zaházejte korugovanou kabelovou chráničku ∅50mm po celé délce výkopu tříděným pískem. Natáhněte po celé délce výkopu fólii POZOR ELEKTŘINA. Zavezte výkopy zeminou a řádně zhutněte. Zavezte okolí studny zeminou a řádně zhutněte.

5|Zhotovit systém trativodu

Naměření a pořízení staevbního materiálu

Naměřte a propočítejte podle velikostí jam trativodů potřebné množství geotextilie, kačírku, nopové fólie, odpadního potrubí se spojkami a koleny a drenážní trubky. Podle množství okapových svodů pořiďte také gajgry. Kačírek dopravte na stavbu až po vybagrování jam, abyste ho mohli rovnou vyložit do trativodů.

Vybagrovat trativody na stavebním pozemku

Na stanoveném místě na stavebním pozemku vyznačte jámu trativodu do terénu vápnem netříděným pískem. Také vyznačte do terénu vedení plastového odpadního potrubí KG oo trativodu k příslušným okapovým svodům. Vybagrujte jámu trativodu do stanovené hloubky|obrázek 2065. Vybagrujte výkop pro vedení plastového odpadního potrubí KG od trativodu k příslušným okapovým svodům. Zkontrolujte rozměr a hloubku jámy trativodu svinovacím metrem. Zkraťte na potřebné rozměry geotextilii. Uložte geotextilii do jámy trativodu se vzájemnými přesahy 400mm|obrázek 2066.

Obrázek 2065. Vybagrovaná jáma trativodu
Obrázek 2066. Uložení geotextilie do jámy trativodu

Uložení plastového odpadního potrubí do výkopu

Napojte na plastové odpadní potrubí KG drenážní trubku|obrázek 2067. Uložte plastové odpadní potrubí KG s drenážní trubkou do jámy trativodu|obrázek 2068. Napojte plastové odpadní potrubí KG na gajgr|obrázek 2069. Na část soklu domu instalujte nopovou fólii výstupkami směrem k soklu. Napojte gajgr na okapový svod a vyrovnejte ho do roviny vodováhou|obrázek 2070. 

Obrázek 2067. Zkompletování plastového odpadního potrubí s drenážní trubkou přes spojku
Obrázek 2068. Uložení odpadního potrubí do výkopu a drenážní trubky do jámy trativodu
Obrázek 2069. Napojování odpadního potrubí na gajgr
Obrázek 2070. Instalování nopové fólie na sokl domu a napojení odpadního potrubí na gajgr a vyrovnání do roviny vodováhou

Zasypání a zakrytí jámy trativodu

Dovezte a rovnou zasypte jámu trativodu kačírkem tříděným 60/120mm|obrázek 2071. Horní část trativodu zakryjte také geotextilií|obrázek 2072. A na závěr zavezte celý trativod zeminou|obrázek 2073.

Obrázek 2071. Zasypaná jáma trativodu kačírkem
Obrázek 2072. Zakrytá jáma trativodu geotextilií
Obrázek 2073. Zakrytá jáma trativodu zeminou

Betonování gajgrů

Po napojení a vyrovnání veškeré gajgry zabetonujte. Umíchejte betonovou směs v míchačce. Naneste dostatečné množství betonové směsi pod gajgry|obrázek 2074. Betonovou směs nenanášejte až po okraj gajdrů, abyste následně během dláždění mohli uložit zámkovou dlažbu až ke gajgrům. Podbetonujte popřípdě také na několika místech odpadní potrubí, pokud je vedeno ve větší výšce nad zemí|obrázek 2075. V místech kde jsou gajgry velmi blízko soklu domu, tak nejprve instalujte na sokl nopovou fólii. 

Obrázek 2074. Zabetonované gajgry
Obrázek 2075. Podbetonované odpadní potrubí trativodu

6|Vyzdít systém venkovního schodiště

Zdění schodišťových obrubníků

Umíchejte tenkovrstvou zdící maltu elektrickým míchadlem s metlou. Zkraťte schodišťový obrubník na požadovaný rozměr. Natáhněte tenkovrstvou zdící maltu rohový schodišťový obrubník|obrázek 2076. Přilepte  schodišťové obrubníky na rohy základů|obrázek 2077. Podle potřeby zkraťte na požadovaný rozměr mezi rohy rovný schodišťový obrubník|obrázek 2078. Zkraťte podle dalšího potřebného rozměru a tvarově upravte podle zdiva a zateplení domu rovný schodišťový obrubník|obrázek 2079. Kontrolujte lepení schodišťových obrubníků vodováhou vertikálně i horizontálně|obrázek 2080.

Zkratte fólii na potřebnou velikost a obalte fólií rohy domu|obrázek 2081. Umíchejte v míchačce suchou betonovou směs a vyplňte prostor uvnitř schodiště|obrázek 2082. Promyslete a naměřte jakým způsobem budete lepit zámkovou dlažbu do prostoru schodiště. V mém případě jsem naměřil lepení zámkové dlažby od středu schodiště, aby v krajích byla stejně zkrácená zámková dlažba|obrázek 2083.

Obrázek 2076. Natažení tenkovrstvé zdící malty na schodišťový obrubník
Obrázek 2077. Přilepený rohový schodišťový obrubník
Obrázek 2078. Přilepený rovný schodišťový obrubník na základy
Obrázek 2079. Přilepený rovný krajový schodišťový obrubník na základy
Obrázek 2080. Kontrolování přilepených schodišťový obrubníků vodováhou
Obrázek 2081. Instalování fólie na rohy domu uvnitř venkovního schodiště

Betonování prostoru venkovních schodů

Zkratte fólii na potřebnou velikost a obalte fólií rohy domu|obrázek 2082. Umíchejte v míchačce suchou betonovou směs a vyplňte prostor uvnitř schodiště|obrázek 2082. Promyslete a naměřte jakým způsobem budete lepit zámkovou dlažbu do prostoru schodiště. V mém případě jsem naměřil lepení zámkové dlažby od středu schodiště, aby v krajích byla stejně zkrácená zámková dlažba|obrázek 2083.

Obrázek 2082. Vyplněné schodiště betonovou směsí
Obrázek 2083. Naměření způsobu lepení zámkové dlažby do prostoru schodiště

Lepení zámkové dlažby do prostoru venkovního schodiště

Uložte do schodiště první zámkovou dlažbu a za mírného sklepání gumovou palicí uložte dlažbu do stejné úrovně se schodišťovými obrubníky|obrázek 2084. Lepení zámkové dlažby kontrolujte vodováhou|obrázek 2085. Tímto způsobem lepte veškerou zámkovou dlažbu do prostoru schodiště|obrázek 2086. Na závěr lepení odřízněte fólii z rohů zdiva zároveň se zámkovou dlažbou|obrázek 2087. Vyplňte spáry zámkové dlažby křemičitým pískem|obrázek 2088 a 2089. Stejným způsobem zhotovte veškeré venkovní schody.

Obrázek 2084. Lepení první zámkové dlažby do prostoru schodiště
Obrázek 2085. Kontrolování lepení zámkové dlažby vodováhou
Obrázek 2086. Lepení zámkové dlažby do prostoru schodiště
Obrázek 2087. Odříznutí fólie z rohů zdiva zároveň se zámkovou dlažbou
Obrázek 2088. Vyplňování zámkové dlažby křemičitým pískem
Obrázek 2089. Vyplněná zámková dlažba křemičitým pískem

7|Instalovat korugované kabelové chráničky pro osvětlení okolí domu a zahrady

Rozvedení elektrických kabelů na stavebním pozemku

Pokud nemáte ještě promyšlené osvětlení okolí domu a zahrady, v této fázi stavby důkladně promyslete do jakých částí stavebního pozemku instalujete venkovní osvětlení. Následně vyznačte do terénu vápnem nebo pískem vedení korugovaných kabelových chrániček. Vedení vyznačujte od jednoho osvětlení k druhému tak, že bude veškeré osvětlení napojené paralelně. Pokud možno veďte kabely vždy po okraji stavebního pozemku. Začněte vyznačovat vedení od místa prostupu v základových pásech pro protažení a napojení elektrického kabelu na zdroj.

Vybagrujte veškeré výkopy do stanovené hloubky pro uložení korugované kabelové chráničky. Rozmotejte kabelovou korugovanou chráničku na stavebním pozemku a zkraťte na příslušné rozměry. Protáhněte skrz chráničky elektrické kabely. Uložte korugované kabelové chráničky do výkopu a veškeré konce vyveďte nad povrch pozemku. Zaházejte veškeré korugované kabelové chráničky po celé délce slabou vrstvou tříděného písku. Následně do veškerých výkopů natáhněte přes vrstvu písku fólii POZOR ELEKTŘINA. Na závěr do veškerých výkopů vraťte zpět zeminu. Na závěr celé stavby na vyústěné elektrické kabely napojíte příslušná venkovní svítidla. 

Můžete využít stejné výkopy nebo podle potřeby vybagrovat jiné výkopy a stejným způsobem instalovat do země chráničky s kabely pro napojení venkovního bazénu nebo také například pro napojení kamerového systému kolem celého stavebního pozemku.

8|Zhotovit základové pásy zdiva, podezdívky a kotvících pilířů brány

Zaměřit a vytyčit základové pásy podezdívek

Před jakýmkoli zhotovením oplocení stavebního pozemku je samozřejmě důležité mít zaměřené a vytyčené hranice geodetickou firmou. Potom záleží jaké oplocení kolem stavebního pozemku chcete realizovat. V tomto případě budu popisovat zhotovení podezdívek se zabetonovanými plotovými sloupky a nataženým pletivemzadní části a na bočních stránach stavebního pozemku. Na přední straně pozemku bude vyzděna podezdívka se sloupky ze štípaných tvarvek. Dále popíši instalování pojezdové brány a vstupní branky do přední části oplocení. Na kolíky vytyčující hranice stavebního pozemku natáhněte zednický provázek. Vyznačte podle provázku vápnem nebo pískem hranice stavebního pozemku a zednické provázky odstraňte|obrázek 2090. 

Obrázek 2090. Vyznačení hranice stavebního pozemku vápnem

Bagrování základových pásů podezdívek a kotvících pilířů pojezdové brány

Vybagrujte základové pásy pro podezdívky do stanovené nezámrzné hloubky na stranách stavebního pozemku|obrázek 2091. Vyčistěte základové pásy od případné spadané zeminy. Odvezte vybagrovanou zeminu na určené místo na stavebním pozemku. Zkontrolujte hloubku výkopů základových pásů svinovacím metrem. Vybagrujte základové pásypřední straně stavebního pozemku|obrázek 2092. Také zároveň vybagrujte základy pro pilíř pojezdové brány. Vyčistěte dno základových pásů od případné spadané zeminy. Pohoďte na dno základových pásů ve tenké vrstvě kačírek o velikosti 4/8mm.

Obrázek 2091. Vybagrované základové pásy podezdívky na boční straně stavebního pozemku
Obrázek 2092. Vybagrované základové pásy podezdívky v přední straně stavebního pozemku

Vyznačení výšky betonové směsi v základových pásech

Neprve si zhotovte z prken lavičky, jako při zaměřování stavby do terénu, nebo v lepším případě použijte totožné. Zatlučte lavičky na okraje rohů stavebního pozemku. Následně je důležité určit stanovenou nultou výšku. V mém případě jsem nultou výšku určil podle výšky uličního chodníku. Jelikož stavební pozemek byl přibližně 400 mm pod úrovního chodníku, vybetonoval jsem základové pásy do výšky pozemku. A potom jsem dozdil dvě řady tvárnic, kdy celá výška druhé řady tvárnic je nad úrovní stavebního pozemku. Do obou řad tvárnic jsem zabetonoval spodní části plotových sloupků. Na závěr jsem natáhl pletivo, které jsem připevnil k plotovým sloupkům. Některé části bočních stran jsem také zcela vyzdil. 

Nejprve tedy určete potřebnou výšku pro podezdívku. Do určené výšky připevněte a řádně natáhněte zednický provázek. Zednický provázek určí, do jaké výšky vyzdíte podezdívku. Výšku také důkladně promyslete, abyste nemuseli zkracovat výšku tvárnic v poslední horní řadě. To znamená, že musíte mít přesně promyšlené, do jaké výšky vylijete základové pásy betonovou směsí. Pak počítejte přibližně se 40 mm betonu, na který vyzdíte první řadu tvárnic. Následné další řady tvárnic už budete ukládat přímo na spodní řady tvárnic bez dalších vrstev betonové směsy. Během betonování základových pásu budete určovat správnou výšku vylitých pásů svinovacím metrem od natažených zednických provázků směrem.

Betonování základových pásů podezdívky v zadní a bočních stranách stavebního pozemku

Průběžně míchejte betonovou směs ručně v míchačce nebo nechte dopravit již umíchaný beton mixem. Vylijte veškeré základové pásy betonovou směsí do určené výšky|obrázek 2093. Pokud dovezete betonovou směs mixem, tak během vylévání z domíchávače rozhánějte beton v základech lopatou a hráběmi. Za stálého měření kontrolujte výšku vylitého betonu v základech svinovacím metrem od nataženého zednického provázku na lavičkách. Také průběžně kontrolujte rovinu vylévání základů stahovací hliníkovou latí čtyřmetrovou s libelami.

Obrázek 2093. Vylité základové pásy podezdívek betonovou směsí

Betonování základových pásů podezdívky v přední části stavebního pozemku

Před betonováním základových pásů musíte nejprve podle výkresu ze stavebního projektu - Oplocení, chodníky, nájezd a terasa|obrázek 2064. naměřit a vyzančit přesné umístění zděných sloupků přední podezdívky. Protože v místech, kde budou vyzděné sloupky, musíte do čerstvého betonu zapíchat žebrovou ocel pro jejich řádné vyztužení.

Vyznačte zednickou tužkou, nebo vápnem jejich přesné umístění. Vylijte základové pásy betonovou směsí stejným způsobem, jako v ostaních stranách stavebního pozemku. Zkraťte žebrovou ocel na potřebné rozměry. Rozměry určete sečtením hloubky základových pásů a výšky zděných sloupků. Do čerstvě vylitých základových pásů na přesně určená místa instalujte vždy dva kusy žebrové oceli|obrázek 2094. Betonová směs musí být již trochu ztuhlá, aby žebrová ocel v vertikálně základech držela. Žebrovou ocel umístěte do vertikální roviny pomocí vodováhy. Taktéž rovnou vybetonujte základy pro kotvící pilíř pojezdové brány. 

Během betonování základových pásů v přední části stavebního pozemku také umístěte na přesně stanovená místa kabelové korugované chráničky s elektrickými kabely pro ovládání pojezdové bránysignalizačního majáku. K vstupní brance zase uložte do základů chráničku s kabelem pro zvonek a případné elektrické otevírání branky|obrázek 2095.

Zároveň také můžete na částečně ztuhlý beton přibetonovat odbrubníky kotvícího pilíře pojezdové brány. Přesně naměřte a vyznačte umístění obrubníků na kotvícím pilíři. Zkraťte na potřebné rozměry obrubníky a přibetonujte je na základy kotvícího pilíře|obrázek 2096.

Obrázek 2094. Vylité základové pásy podezdívek betonovou směsí s instalovanou žebrovou ocelí v přední části stavebního pozemku
Obrázek 2095. Vyústění kabelových korugovaných chrániček z vybetonovaných základových pásů podezdívky
Obrázek 2096. Přibetonované obrubníky na základech kotvícího pilíře pojezdové brány

Zdění podezdívky na zadní a bočních stranách stavebního pozemku

Umíchejte betonovou směs v míchačce. Napněte pevně veškeré zednické provázky na lavičkách. Za stálého nanášení betonové směsi na základy vyzděte celou první řadu podezdívky z tvárnic|obrázek 2097. Další řad tvárnic již můžete vyskládávat na předchozí řady na sucho bez přilepení. Ještě před vylitím tvárnic betonem musíte nejprve přesně umístit a zabetonovat plotové sloupky na stanovená místa. Až po vytvrdnutí betonové směsi držící plotové sloupky můžete přistoupit k úplnému vylití betonovou směsí tvárnice v celé délce podezdívky. 

Naměřte a vyznačte přesné umístění plotových sloupků. Postupně uložte vyrovnejte vodováhou a přibetonujte veškeré plotové sloupky|obrázek 2097. Po vytvrdnutí betonové směsy kolem plotových sloupků vylijte veškeré tvárnice betonovou směsí. Na závěr instalujte na sloupky po celé dílce přislušné pletivo a řádně ho připevněte pomocí příslušných spon a vázacího drátu k plotovým sloupkům|obrázek 2098.

Obrázek 2097. Vyzděná jedna řada tvárnic na základových pásech
Obrázek 2098. Zabetonované plotové sloupky v podezdívce a natažené pletivo přes celou délku podezdívky

Zdění podezdívky na přední straně stavebního pozemku

Umíchejte betonovou směs v míchačce. Napněte pevně veškeré zednické provázky na lavičkách. Za stálého nanášení betonové směsi na základy vyzděte celou první řadu podezdívky z tvárnic|obrázek 2099. V příslušných místech navlékejte tvárnice přes zabetonovanou žebrovou ocel. Taktéž tvárnicemi protahujte kabelovou korugovanou chráničku pro ovládání vstupní branky a zvonku|obrázek 2100. Další řadu tvárnic již můžete vyskládávat na předchozí řady na sucho. Během zdění první řady tvárnic vynechte prostory v místě vstupní branky a pojezdové brány|obrázek 2101 a 2102.

Vyskládejte na sucho bez přilepení druhou řadu tvárnic. Tvárnice správně překládejte přes sebe tak, aby na sebe nenavazovaly spáry mezi tvárnicemi v jednotlivých řadách. Druhou řadu tvárnic vyztužte žebrovou ocelí|obrázek 2103. Dodržujte vzájemné přesahy minimálně 100 mm a jednotlivé pruty žebrové oceli k sobě stahujte vázacím drátem na dvou místech|obrázek 2104. Rovinu ukládání tvárnic kontrolujte vodováhou a případné nerovnosti vyrovnejte vložením plastových klínků pod tvárnice|obrázek 2105.

V příslušných místech vjezdu na pozemek vytáhněte z bočních částí druhé řady tvárnic kabelové korugované chráničky pro fotobuňky pojezdové brány|obrázek 2106. Ostatní kabelové korugované chráničky připevněte vázacím drátem k žebrovým ocelím určeným k vyztužení sloupků|obrázek 2107. Umíchejte řídkou betonovou směs a vyplňte obě řady tvárnic zároveň s horní hranou|obrázek 2108. Betonová směs musí být řídčí konzistence, aby vtekla do kažého místa v obou řadách tvárnic. Pokud v některých místech nepůjde vlít betonová směs do tvárnic, tak použijte pro její pěchování zkrácenou žebrovou ocel.

Bez přerušení pokračujte ihned zdít také sloupky, aby betonová směs vytvrdla současně v celé podezdívce a sloupkách. Podle výkresu z projektové dokumentace vyznačte zednickou tužkou přesně určená místa na podezdívce pro zdění sloupků. Uložte první tvárnici na podezdívku a pomocí klínků a vodováhy vyrovnejte do naprosté roviny vertikálně i horizontálně. Tvárnici řádně vyplňte betonovou směsí|obrázek 2109. Stejným způsobem zděte tvárnice do požadované výšky a ihned vyplňujte betonovou směsí|obrázek 2110. Případné otvory na bocích tvárnic vyplňte betonovou směsí hustější konzistence|obrázek 2111. V příslušných místech vyveďte kabelové korugované chráničky pro zvonek ve sloupku u vstupní branky a signální majáček ve sloupku u pojezdové brány|obrázek 2112. Kabelové korugované chráničky prozatím uzavřete lepící páskou|obrázek 2113. Veškeré sloupky vyzděte do naprosté roviny za stálého kontrolování vodováhou|obrázek 2114.

Na závěr přilepte na veškeré sloupky a celou podezdívku betonové stříšky. Jelikož budete lepit betonové stříšky na tenkovrstvou zdící maltu, tak tentokrát nemusíte pokračovat ihned po vyzdění celé podezdívky a sloupků. Rozmíchejte tenkovrstvou zdící maltu v maltovníku elektrickým míchadlem s metlou. Hřebenovým hladítkem s velikostí zubů 8 mm natáhněte tenkovrstvou zdící maltu na betonovou stříšku. Betonovou stříšku uložte na sloupek a mírně poklepejte rukou nebo gumovou palicí|obrázek 2115. Tímto způsobem přilepte na sloupky a podezdívku veškeré betonové stříšky. Podle potřeby délek podezdívky zkracujte úhlovou bruskou na potřebné rozměry betonové stříšky.

Obrázek 2099. Přibetonovaná první řada podezdívky v přední části stavebního pozemku
Obrázek 2100. Protahovaní kabelových korugovaných chrániček skrz tvárnice
Obrázek 2101. Vynechání prostoru během betonování první řady podezdívky pro vstupní branku
Obrázek 2102. Vynechání prostoru během betonování první řady podezdívky pro pojezdovou bránu
Obrázek 2103. Vyztužení druhé řady tvárnic žebrovou ocelí
Obrázek 2104. Zdrátované pruty žebrové oceli v druhé řadě tvárnic
Obrázek 2105. Kontrolování roviny zdění tvárnic vodováhou
Obrázek 2106. Vytažení kabelových korugovaných chrániček pro fotobuňky pojezdové brány
Obrázek 2107. Připevnění kabelových korugovaných hcrániček k žebrové oceli určené pro vyztužení sloupků podezdívky
Obrázek 2108. Vylité obě řady tvárnic podezdívky betonovou směsí
Obrázek 2109. Uložení první tvárnice sloupku a vylití betonovou směsí
Obrázek 2110. Vyzděný sloupek tvárnicemi přední podezdívky
Obrázek 2111. Vyplnění otvorů na bocích tvárnic betonovou směsí
Obrázek 2112. Vyvedená kabelová korugovaná chránička v horní části sloupku vstupní branky
Obrázek 2113. Uzavření kabelových korugovaných chrániček lepící páskou
Obrázek 2114. Vyzděná podezdívka sloupky v přední části stavebního pozemku
Obrázek 2115. Lepení betonových stříšek na sloupky a podezdívku v přední části stavebního pozemku

9|Zhotovit kotvící pilíře pergoly

Vybetonování kotvících pilířů pro připevnění dřevěné pergoly

Nejprve naměřte přesné umístění pergoly na stavebním pozemku. Také naměřte a vyznačte na zatlučený dřevěný kolík nultou výšku. Od této výšky určete do jaké výšky vybetonujete jámy. Počítejte s tím, že přes základy kotvících pilířů položíte zámkovou dlažbu a mezi zámkovou dlažbou a spodními hranami vertikálních trámů musí být mezery minimálně 50 mm. Mezi zámkovou dlažbou a spodními hranami trámů musí být dostatečný prostor pro manipulaci při utahování matic na závitových tyčích.

Dále určete přesná místa, kde budou jednotlivé vertikální trámy dřevěné pergoly. Základy je potřeba zhotovit dostatečné velikosti alespoň 500 mm². Vabagrujte jámy do nezámrzné hloubky a zeminu uložte na určené místo na stavební parcele. Zkontrolujte hloubku svinovacím metrem. Vyčistěte dno od spadané zeminy. Uložte na celé dno malou vrstvu kačírku 4/8 mm. 

Umíchejte v míchačce suchou betonovou směs. Vylijte jámy betonovou směsí do požadované výšky|obrázek 2116. V mém případě jsem musel ješte na základy vyzdít jednu tvárnici kvůli velkému rozdílu mezi stavebním pozemkem a nultou výškou. V podobném případě ješte vybetonujte na základy příslušné tvárnice a vyplňte je betonovou směsí. Betonovou směs stahněte do naprosté roviny s horním okrajem tvárnice|obrázek 2117. Veškeré kotvící pilíře musí být vyzděné v naprosté rovině. Kontrolu roviny měřte velkou vodováhou nebo nivelačním přístrojem|obrázek 2118. Stejným způsobem vyzděte veškeré kotvící pilíře pergoly|obrázek 2119.

Obrázek 2116. Vylité základy kotvících pilířů
Obrázek 2117. Vyzděný a vybetonovaný kotvící pilíř pergoly
Obrázek 2118. Kontrolováni roviny zdění kotvících pilířů velkou vodováhou
Obrázek 2119. Vyzděné kotvící pilíře pergoly

10|Instalovat systém zahradní závlahy

Zaměření a vytyčení systému zahradní závlahy do terénu

Pokud tak již předem nemáte, tak v této fázi stavby důkladně promyslete vedení a vyústění zahradní závlahy na několika místech na stavebním pozemku. Začněte vyznačovat vedení od PEMD hadice připravené v příslušném místězákladových pásů domu. Vyznačte vedení zahradní závlahy na stavebním pozemku vápnem nebo pískem. Vedení a vyústění zahradní závlahy na několika místech promyslete tak, abyste během zalévání rotačními zavlažobvači pokryli veškerá místa na zahradě nebo v okolí domu. 

Bagrování výkopů pro zahradní závlahu

Vybagrujte výkopy podle vyznačení do nezámrzné hloubky pro uložení polyetylénového potrubí PEMD 32x3,0mm 12,5mm. Vyčistěte výkopy od spadané zeminy. Zeminu nechte u výkopů pro její opětovné vrácení.

Zkompletování systému zahradní závlahy

Spojte k sobě spojkou polyetylénové potrubí u základových pásů. Rozveďte v celém výkopu polyetylénové potrubí. Na příslušných místech přeřízněte potrubí a pomocí spojek vyveďte napojené zkrácené polyetylénové potrubí nad povrch stavebního pozemku. Ukončete vývody PE přechodem s vnitřním závitem DN 32 x ¾“ pro napojení turbínových zavlažovačůUzavřete vývody mosazným bajonetovým víčkem. Proveďte závěrečnou technickou zkoušku těsnosti spojů vpuštěním vody do celého systému závlahy a opět vodu uzavřete. 

Zasypání výkopů zeminou

Zaházejte potrubí tříděným pískem po celé délce výkopu. Natáhněte fólii POZOR VODA po celé délce výkopu. Zavezte veškeré výkopy zeminou.

11|Zhotovit chodníky a nájezd do garáže

Zaměření a vytyčení chodníku a nájezdu do garáže

Podle stavebního projektu zaměřte a vyznačte vápnem nebo pískem do terénu přesné umístění chodníků a nájezdu do garáže. 

Bagrování výkopů pro chodníky a nájezd

Chodníky musí být snížené minimálně o 300 mm, kvůli uložení podkladového kačírku a kamenné drtě. Nájezd do garáže by měl být snížený minimálně o 400 mm, aby vydržel velké zatížení ježděním aut po povrchu. Vybagrujte tedy výkopy do příslušné hloubky. Vyčistěte dno výkopů od spadané zeminy. Odvezte zeminu na určené místo na stavebním pozemku. Zkontrolujte hloubku výkopů svinovacím metrem. 

Zdění obrubníků chodníku a nájezdu do garáže

Umíchejte betonovou směs v míchačce. Zatlučte do země dřevěné kolíky a vyznačte na ně výšku chodníku. Natáhněte na kolíky zednický provázek. V mém případě jsem začal betonovat obrubníky v přední straně stavebního pozemku. Od veřejného uličního chodníku jsem natáhl zednický provázek směrem ke schodu do domu. Na schodě do domu jsem zedickou tužkou vyznačil výšku chodníku a do této výšky jsem zafixoval zednický provázek|obrázek 2120 a 2121. Rovinu celého chodníku kolem domu jsem dále už určoval podle tohoto prvního. Do prostorů pod zednický provázek nanášejte betonovou směs a ukládejte příslušné obrubníky. Během betonování obrubníku nechávejte volný prostor pro zámkovou nebo jinou dlažbu u horni části obrubníků. Betonovou směs na stranách uhlazujte do takzvaného hrobečku.

Stejným způsobem zaměření a betonování postupujte také u vjezdu na pozemek. Natáhněte zednický provázek od uličního chodníku směrem ke vjezdu dogaráže a řádně zatěžkejte|obrázek 2122. Rovinu betonování obrubníků také průběžně kontrolujte vodováhou|obrázek 2123. Tímto způsobem betonujte obrubníky na příslušných místech|obrázek 2124 a 2125. 

Obrázek 2120. Betonování obrubníku pro chodník od vstupní branky k hlavnímu vstupu do domu
Obrázek 2121. Betonování obrubníku pro chodník u vstupní branky
Obrázek 2122. Betonování obrubníků u vjezdu na pozemek
Obrázek 2123. Kontrolování roviny betonování obrubníků vodováhou
Obrázek 2124. Betonování obrubníků kolem domu
Obrázek 2125. Vybetonované obrubníky kolem celého domu

12|Instalovat nopovou fólii na sokl domu

Instalování nopové fólie na sokl kolem celého domu

Zkraťte na potřebný rozměr nopovou fólii. Natáhněte nopovou fólii na celou délku a výšku soklu domu|obrázek 2126. Nopovou fólii natáhněte na sokl hroty směrem k soklu domu.

13|Položit zámkovou dlažbu do chodníků a nájezdu

Vyplnění chodníku a nájezdu kamenivem a drtí

Nejprve je potřeba veškeré chodníky a nájezd vyplnit téměř v celé výšce kamenivem pod zámkovou dlažbu a povrch tenkou vrstvou drti. Naměřte a vyznačte z vnitřní části na obrubníky výšku vyplnění kamenivem a drtí. Počítejte však samozřejmě s výškou zámkové nebo jiné dlažby. Podle výšky dlažby se tedy odvíjí celý zbytek vyznačení. Na několika místech chodníku a nájezdu vyznačte od horní hrany obrubníků směrem dolu výšku zámkové dlažby. Dále musíte také směrem dolu od vyznačeného bodu přičíst minimálně 10 mm pro drť, do které zatlučete silou zámkovou dlažbu. 

Po vysypání a rozhrnutí kameniva do veškerých chodníků a nájezdu budete muset veškeré plochy utemovat vibrační deskou. Tou ale veškeré kamenivo utemujete minimálně o těch 10 mm. Proto je nutné uložit kamenivo do stejné úrovně zaměřené pro drť pod zámkovou dlažbu.

Spočítejte podle obsahu veškeých chodníků a nájezdu přibližné množství kameniva a drtě. Dopravte kamenivo a drť na stavební pozemek. Postupně uložte kamenivo do veškerých chodníků, terasy a nájezdu do garáže|obrázek 2126. Kamenivo rozhrnujte hráběmi do roviny a stanovené výšky|obrázek 2127, 2128, 2129. Během ukládání a rozhrnování kameniva do roviny a stanovené výšky průběžně kontrolujte svinovacím metrem správnou výšku uložení kameniva|obrázek 2130. Uložte a rozhrňte kamenivo do veškerých chodníků, terasy a nájezdu stejným způsobem|obrázek 2131 a 2132.

Veškeré kamenivo v chodnících, terase a nájezdu do garáže řádně utemujte vibrační deskou. Následně opět do veškerých chodníků, terasy a nájezdu do garáže postupně uložte a rozhrňte drť 0/4 mm do stanovené výšky|obrázek 2133. Následně veškerou drť v chodnících, terase a na nájezdu do garáže řádně utemujte vibrační deskou|obrázek 2134 a 2135.

 

Obrázek 2126. Ukládání kameniva do prostoru terasy
Obrázek 2127. Rozhrnování kameniva v chodníku do roviny a stanovené výšky
Obrázek 2128. Rozhrnuté kamenivo v chodníku do roviny a stanovené výšky
Obrázek 2129. Rozhrnuté kamenivo v chodníku před vstupem do domu
Obrázek 2130. Kontrolování výšky uloženého kameniva v chodníku
Obrázek 2131. Rozhrnuté kamenivo v chodníku a nájezdu do garáže
Obrázek 2132. Rozhrnuté kamenivo na terase a v chodníku
Obrázek 2133. Rozhrnutá drť do stanovené výšky na nájezdu do garáže
Obrázek 2134. Temování drtě na nájezdu do garáže vibrační deskou
Obrázek 2135. Utemovaná drť na nájezdu do garáže vibrační deskou

Pokládání zámkové dlažby do celého chodníku a nájezdu do garáže

Nejprve promyslete z jaké části začnete zámkovou dlažbu pokládat. V mém případě jsem zvolil začít pokládat zámkovou dlažbu od vstupní branky směrem k hlavnímu vstupu do domu. Průběžně si na několik míst podél chodníku nanoste zámkovou dlažbu|obrázek 2136. Potom ještě budete potřebovat na místě stejnou drť 0/4 mm. Proto mějte vždy po ruce ve stavebním kolečku připravenou příslušnou drť|obrázek 2137.

Naneste a rozhrňte zednickou lžicí drť na kamenivo do chodníku|obrázek 2138. Tloušťka nanesené drťi musí být vyšší přibližně o 10 mm, protože následně gumovou palicí silou utemujete zámkovou dlažbu do drtě. Určete jakým způsobem budete skládat zámkovou nebo jinou dlažbu|obrázek 2139.

Uložte několik kusů zámkové dlažby do drtě tak, aby přečnívaly přibližně deset milimetrů nad obrubníky|obrázek 2140. Postupně od okraje stlučte gumovou palicí zámkovou dlažbu na úroveň zámkové dlažby|obrázek 2141. Stejným způsobem temujte zámkovou dlažbu v celé první řadě|obrázek 2142. V další řadě podle toho jak jste určili způsob pokládání začněte pokládat s opačně otočenou zámkovou dlažbou. Naprosto stejným způsobem utemujte další řadu zámkové dlažby|obrázek 2143. Zámkovou dlažbu také temujte gumovou palicí z boční strany, aby se v průběhu zámková dlažba neuvolnila|obrázek 2144. Zámkovou dlažbu zkracujte podle potřeby úhlovou bruskou s diamantovým kotoučem|obrázek 2145. Během temování zámkové dlažby průběžně kontrolujte rovinu a nebo případný správný sklon chodníků, terasy nebo nájezdu do garáže|obrázek 2146. Zámkovou dlažbu kolem gajgrů také zkraťte na potřebné rozměry|obrázek 2147. Stále stejným způsobem temujte zámkovou dlažbu na terase|obrázek 2148. 

V některých místech budete muset část zámkové dlažby přibetonovat, jako například ve vjezdu do garáže. Omeťte část základové desky od prachu smetákem|obrázek 2149. Navlhčete část základové desky od prachu smetákem|obrázek 2150. Umíchejte v míchačce suchý beton. Suchý beton po částech nanášejte na část základové desky nájezdu do garáže|obrázek 2151. Naměřte a zkraťte na požadované rozměry zámkovou dlažbu. Postupně zděte zámkovou dlažbu na část vjezdu do garáže. Zámkovou dlažbu usazujte do betonu za mírného sklepání gumovou palicí|obrázek 2152. Sklon zdění zámkové dlažby kontrolujte vodováhou|obrázek 2153. Také zkontrolujte stahovacím prknem nebo vodováhou rovinu betonované zámkové dlažby|obrázek 2154.

Dále vybetonujte zámkovou dlažbou také kotvící pilíř pojezdové brány. Očistěte, omeťte a navlhčete základy kotvícího pilíře. Vyplňte pilíř do požadované výšky suchým betonem|obrázek 2155. Zkraťte zámkovou dlažbu na potřebné rozměry. Vybetonujte stejným způsobem základy zámkovou dlažbou|obrázek 2156. V místě vývodů kabelových korugovaných chrániček zámkovou dlažbu zkraťte na požadované rozměry|obrázek 2156.

Dále pokračujte pokládat zámkovou dlažbu do celého nájezdu do garáže stejným způsobem. Připravte si opět poblíž větší množství zámkové dlažby s drtí ve stavebním kolečku|obrázek 2157. Položte a utemujte zámkovou dlažbu do celého nájezdu do garáže|obrázek 2158.

 

Obrázek 2136. Připravení zámkové dlažby k chodníku
Obrázek 2137. Připravená drť ve stavebním kolečku
Obrázek 2138. Nanesení a rozhrnutí drtě na kamenivu v chodníku
Obrázek 2139. Rozhrnování drtě na kamenivu v chodníku
Obrázek 2140. Uložení zámkové dlažby do drtě
Obrázek 2141. Temování zámkové dlažby v chodníku
Obrázek 2142. Utemovaná první řada zámkové dlažby v chodníku
Obrázek 2143. Utemovaná druhá řada zámkové dlažby v chodníku
Obrázek 2144. Temování zámkové dlažby z boční strany
Obrázek 2145. Zkrácené a utemované části zámkové dlažby v chodníku
Obrázek 2146. Kontrolování roviny a nebo správného sklonu chodníku vodováhou
Obrázek 2147. Zkrácená a utemovaná dlažba kolem gajgru
Obrázek 2148. Temování zámkové dlažby na terase
Obrázek 2149. Ometení části základové desky vjezdu do garáže
Obrázek 2150. Navlhčení části základové desky vjezdu do garáže
Obrázek 2151. Nanesený suchý beton na část základové desky vjezdu do garáže
Obrázek 2152. Betonování zámkové dlažby na část základové desky vjezdu do garáže
Obrázek 2153. Kontrolování sklonu betonování zámkové dlažby na část základové desky vjezdu do garáže vodováhou
Obrázek 2154. Kontrolování roviny betonování zámkové dlažby na část základové desky vjezdu do garáže vodováhou stahovacím prknem
Obrázek 2155. Nanesení betonové směsi do základů kotvícího pilíře pojezdové brány
Obrázek 2156. Přibetonovaná zámková dlažba do základů kotvícího pilíře pojezdové brány
Obrázek 2157. Připravení zámkové dlažby do nájezdu do garáže
Obrázek 2157. Připravení zámkové dlažby do nájezdu do garáže
Obrázek 2158. Položená a utemovaná zámková dlažba na nájezdu do garáže

Vmetení křemičitého písku do spár zámkové dlažby

Na závěr po položení veškeré zámkové dlažby je ješte potřeba do veškerých spár dlažby v chodnících, terase a na nájezdu do garáže vmést křemičitý písek. Postupně po částech vysypejte na zámkovou dlažbu křemičitý písek|obrázek 2159. Řádně meťte smetákem křemičitý písek do spár zámkové dlažby|obrázek 2160. Stejným způsobem vmetávejte křemičitý písek do spár veškeré zámkové dlažby v chodnících, terase a nájezdu do garáže|obrázek 2161.

Obrázek 2159. Vysypaná část křemičitého písku na zámkovou dlažbu
Obrázek 2160. Rozmetávání křemičitého písku do spár zámkové dlažby
Obrázek 2161. Vmetený křemičitý písek do spár zámkové dlažby chodníku

14|Instalovat vstupní branku a posuvnou samonosnou bránu

Instalování vstupní branky

Dohodněte předem se zámečnickou firmou zhotovení vstupní branky. Následně také hned domluvte termín montáže na vyzděné sloupky. V dohodnutý termín připevněte vstupní branku. Naměřte a vyznačte zednickou tužkou na vyzděný sloupek přesné umístění pantu křídlové branky. Vyvrtejte otvory příslušné velikosti do vyzděných sloupků. Připevněte panty křídlové branky do otvorů ve sloupkách chemickou kotvou. Nasaďte branku na panty a připevněte šrouby. 

Naměřte a zednickou tužkou vyznačte na vyzděný sloupek protější strany přesné umístění protikusu zamykání vstupní branky s elektrickým zámkem. Vyvrtejte otvory příslušné velikosti do vyzděného sloupku. Připevněte protikus zamykání vstupní branky s elektrickým zámkem. Na závěr zkontrolujte funkčnost vstupní branky jejím několikanásobným úplném otevřením a zavřením|obrázek 2162.

Obrázek 2162. Instalovaná vstupní branka do přední části oplocení pozemku

Instalování venkovního elektroinstalačního zařízení vstupní branky

Následně instalujte a zprovozněte veškeré elektroinstalační zařízení vstupní branky. Připevněte na vybetonovaný sloupek domovní zvonek. Napojte domovní zvonek na elektroinstalaci vedenou betonovým sloupkem. Domovní zvonek zprovozněte. Pomocí elektrického kabelu také vedeného vyzděným sloupkem zprovozněte elektrický zámek branky. Také popřípadě připevněte na stejné místo a zprovozněte domovní sadu audio|videotelefonu. Dále instalujte další nadstandartní příslušenství jako například kamerový systém.

Instalování posuvné samonosné brány

Dohodněte předem se zámečnickou firmou zhotovení posuvné samonosné brány. Následně také hned domluvte termín montáže. V dohodnutý termín připevněte posuvnou samonosnou bránu. Naměřte a vyznačte zednickou tužkou na kotvící pilíř umístění vozíků pro posuvnou samonosnou bránu. Vyvrtejte otvory příslušné velikosti do kotvícího pilíře. Připevněte na kotvící pilíř veškeré vozíkyNasuňte posuvnou samonosnou bránu na vozíky. Naměřte a vyznačite zednickou tužkou na kotvící pilíř umístění ocelového sloupku s horní vodící kladkou. Vyvrtejte otvory příslušné velikosti do kotvícího pilíře. Připevněte ocelový sloup s horní vodící kladkou na kotvící pilíř. Naměřte a vyznačte na vyzděný sloupek přesné umístění spodního dorazu. Připevněte na vyzděný sloupek spodní doraz. Naměřte a vyznačte na vyzděný sloupek umístění vedení posuvné brány. Připevněte na vyzděný sloupek vedení posuvné brány. Zkontrolujte funkčnost posuvné samonosné brány jejím úplným otevřením a zavřením|obrázek 2163.

Obrázek 2163. Instalovaná posuvná samonosná brána do přední části oplocení pozemku

Instalování elektroinstalačního zařízení posuvné samonosné brány

Naměřte a vyznačte zednickou tužkou na vyzděné sloupky umístění bezpečnostních fotobuněk. Vyvrtejte otvory příslušné velikosti do vyzděných sloupků. Naměřte a vyznačte na spodní část posuvné brány umístění nylonového ozubeného hřebene. Vyvrtejte otvory příslušné velikosti do spodní části posuvné brány. Připevněte na spodní část posuvné brány nylonový ozubený hřeben. Naměřte a vyznačte na kotvící pilíř přesné umístění pohonu posuvné brány. Vyvrtejte otvory příslušné velikosti do kotvícího pilíře. Připevněte závitové tyče v kotvícím pilíři chemickou kotvou.

Připevněte pohon posuvné brány na kotvící pilíř brány. Naměřte a vyznačte na vyzděný sloupek přesné umístění externí antény. Vyvrtejte otvory příslušné velikosti do vyzděného sloupku. Připevněte externí anténu na vyzděný sloupek. Naměřte a vyznačte na vyzděný sloupek umístění výstražného signalizačního majáku. Vyvrtejte otvory příslušné velikosti do vyzděného sloupku. Připevněte výstražný signalizační maják na vyzděný sloupek. Připevněte pár bezpečnostních fotobuněk na vyzděné sloupky. Napojte veškeré elektricé kabely protažené skrz kabelové korugované chráničky vyústěné z kotvícího pilíře. Propojte bezpečnostní fotobuňky s pohonem posuvné brány. Zkompletujte celý systém elektrického otevírání posuvné brány. Zkontrolujte funkčnost elektrického otevírání posuvné brány pomocí dálkového ovládače. Zkontrolujte funkčnost výstražného signalizačního majáku. Zkontrolujte funkčnost bezpečnostních fotobuněk.

15|Instalovat nosníky a výplně oplocení

Připevnění kovových konstrukcí mezi vyzděné sloupky přední podezdívky

Dohodněte předem se zámečnickou firmou zhotovení kovových nosníků mezi vyzděné sloupky přední části podezdívky. Naměřte a vyznačte zednickou tužkou na vyzděné sloupky umístění ocelových pozinkovaných nosníků. Vyvrtejte otvory příslušných velikostí do vyzděných sloupků. Připevněte nosníky k vyzděným sloupkům|obrázek 2164.

Propočítejte potřebný počet dřevěných planěk. Pořiďte a dopravte dřevěné plaňky na stavbu. Natřete plotové dřevěné plaňky impregnačním základovým nátěrem na dřevo. Natřete plotové dřevěné plaňky lazurou na dřevo. Naměřte a vyznačte zednickou tužkou na ocelové nosníky přesné umístění plotových planěk. Vyvrtejte otvory příslušných velikostí do ocelových nosníků. Naměřte a vyznačte na plotové plaňky otvory pro šroub. Vyvrtejte otvory příslušné velikosti do plotových planěk. Připevněte řádně plotové plaňky na ocelové nosníky plotových mezi vyzděnými sloupky a na vstupní branku a posuvnou samonosnou bránu|obrázek 2165. Na závěr připevněte na vyzděný sloupek poštovní schránku|obrázek 2165.

Obrázek 2164. Připevnění ocelových pozinkovaných nosníků k vyzděným sloupkům
Obrázek 2165. Připevněné plotové plaňky na ocelových pozinkovaných nosnících a vstupní brance

16|Zhotovit pergolu na terasu

Zhotovení dřevěné pergoly na terase

Dohodněte předem s truhlářskou firmou zhotovení dřevěné pergoly na terasu|obrázek 2166. Vyznačte na zámkové dlažbě uložené nad kotvícími základovými pilíři umístění veškerých vertikálních trámů pergoly.
Vyvrtejte otvory příslušné velikosti skrz zámkovou dlažbu až do základových pilířů. Zkompletujte veškeré závitové tyče s maticemi a podložkami. Vyplňte veškeré otvory v základových pilířích chemickou kotvou. Vsuňte veškeré závitové tyče do otvorů v základových pilířích. Usaďte konstrukci pergoly na závitové tyče. Celou konstrukci pergoly také připevněte k domu. Omeťte celou konstrukci pergoly od prachu. Natřete celou konstrukci pergoly impregnačním základním nátěrem na dřevo. Natřete celou konstrukci lazurou na dřevo. Připevněte okapové háky na horní část konstrukce pergoly. Připevněte na konstrukci pergoly střešní krytinu. Připevněte na zdivo domu a ke střešní krytině oplechování a celé také zatmelte. Uložte okapový žlab na okapové háky. Napojte a připevněte svodovou rouru k okapovému žlabu. Napojte svodovou rouru na gajgr umístěném na terase.

Obrázek 2166. Zhotovená pergola na terase

Zkontrolování průběhu stavby stavebním dozorem

Na závěr nechte veškeré vyzdění venkovních schodů, zhotovení trativodů, chodníků, závlahového systému, studny a montáž oplocení a pergoly zkontrolovat stavebním dozorem!

Uklízení a třídění odpadu

Po celou dobu udržujte na stavbě a pozemku pořádek a veškerý odpad na konci dne vždy ukliďte na určená místa. Ochranné igelitové obaly stavebního materiálu ukládejte do pytlů určených pro plastový odpad. Pytle od zdících malt do pytlů pro papírový odpad. Stavební suť přemístěte do určeného místa na stavebním pozemku.

Očištění a uklizení stavebního nářadí a příslušenství

Špinavé nářadí precizně očistěte od stavebního materiálu a především od zdících malt a společně s ostatním příslušenstvím ukliďte na svá místa do stavební buňky.


Podobné články

V posledním stavebním kroku a etapy si ukážeme upravení stavebního pozemku do roviny pomocí vybagrované zeminy. Také…
celý článek
V sedmnácté stavební etapě si ukážeme veškeré stavební práce v bezprostředním okolí domu. Ukážeme si vybudování trativodů…
celý článek
V šestnácté stavební etapě dostane stavba také konečně svůj kabát. Začneme instalováním tepelné izolace na dům. Potom…
celý článek

Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.