Instalování obkladů, dlažby a sanitárního vybavení

 

14. ETAPA 

Obklady, dlažba a sanita

Etapy stavby

Přihlaste se k odběru nejnovějších článků o stavbě domu svépomocí

Vaše osobní údaje (e-mail a jméno) budeme (jaksipostavitdum.cz) zpracovávat pouze za účelem zasílání newsletterů se zajímavým obsahem z oblasti stavby domu svépomocí v souladu s platnou legislativou a zásadami ochrany osobních údajů. Svůj souhlas se zasíláním a zpracováním osobních údajů můžete kdykoli odvolat prostřednictvím odhlašovacího odkazu v každém e-mailu.

1|Připravit plány, nářadí a příslušenství

Příprava nářadí a příslušenství

Připravte si předem veškeré nářadí, příslušenství a ochranné pomůcky pro instalování obkladů, dlažby a sanitárního vybavení v celém domě. Veškeré nářadí, stavební materiál a jednotlivé stavební kroky najdete podrobně vypsané v záložce:

Pro určení potřebného stavebního materiálu pro instalování obkladů, dlažby a sanitárního vybavení v celém domě budete potřebovat ze stavebního projektu výkresy:

 • Půdorys 1.NP |obrázek 1594.
 • Půdorys 2.NP |obrázek 1595.
 • Svislý řez A-A |obrázek 1596.

Dále budete potřebovat vypracovat projektovou dokumentaci veškerých místností s dlažbou a obklady na stěnách. Běžně jsou to místnosti: koupelny, toalety, kuchyně, hospodářské nebo technické místnosti, chodby, schodiště, suterén, sklep a garáž. Těmi méně obvyklými místnostmi jsou: wellness nebo vnitřní bazén. 

Veškeré příslušné výkresy projektové dokumentacé dlažby a obkladů vám vypracuje zároveň prodejce příslušného stavebního materiálu. Obvykle také bývá pravidlem, že poplatek za vypracování projektu odečte z ceny veškerého stavebního materiálu a příslušenství. Nechte si zhotovit projekt na obklady a dlažbu s dostatečným předstihem, protože se může stát, že budete muset čekat delší dobu na některý stavební materiál, jako je dlažba, obklady s jejich doplňky. Ale také na sanitární vybavení nebo jeho příslušenství. Neváhejte tedy oslovit vybrané studio na vypracování projektu a prodej veškerého příslušného stavebního materiálů alespoň s tříměsíčním předstihem. Pro vypracování výkresů dlažby a obkladů budete potřebovat projektovou dokumentaci domu

Obrázek 1594. Půdorys 1. NP Instalováníí obkladů, dlažby a sanitárního vybavení (Výkres M.Tošner - Tova)
Obrázek 1595. Půdorys 2. NP Instalováníí obkladů, dlažby a sanitárního vybavení (Výkres M.Tošner - Tova)
Obrázek 1596. Svislý řez A-A. Instalování obkladů, dlažby a sanitárního vybavení (Výkres M.Tošner - Tova)

2|Vypracovat projekty na obklady, dlažbu a sanitární vybavení

Vypracování projektů na obklady, dlažbu a sanitární vybavení do celého domu a garáže

Dále budete potřebovat vypracovat projektovou dokumentaci dlažby a obkladů veškerých příslušných místností. Běžně jsou to místnosti: koupelny, toalety, kuchyně, hospodářské nebo technické místnosti, chodby, schodiště a suterén. Dlažba může být samozřejmě také položená v celém domě. Těmi méně obvyklými místnostmi jsou: wellness nebo vnitřní bazén. 

Veškeré příslušné výkresy projektové dokumentacé dlažby a obkladů vám vypracuje zároveň prodejce příslušného stavebního materiálu|obrázek 1597, 1598, 1599, 1600 a 1601. Obvykle také bývá pravidlem, že poplatek za vypracování projektu odečte z ceny veškerého stavebního materiálu a příslušenství. Nechte si zhotovit projekt na obklady a dlažbu s dostatečným předstihem, protože se může stát, že budete muset čekat delší dobu na některý stavební materiál, jako je dlažba, obklady nebo jejich doplňky. Ale také na sanitární vybavení nebo jeho příslušenství. Neváhejte tedy oslovit vybrané studio na vypracování projektu a prodej veškerého příslušného stavebního materiálu alespoň s tříměsíčním předstihem. Pro vypracování výkresů dlažby a obkladů budete potřebovat projektovou dokumentaci domu

Obrázek 1597. Výkres z projektové dokumentace na dlažbu, obklady a sanitární vybavení koupelny s toaletou (Výkres - Bravea)
Obrázek 1598. Výkres z projektové dokumentace na dlažbu, obklady a sanitární vybavení koupelny (Výkres - Bravea)
Obrázek 1599. Výkres z projektové dokumentace na dlažbu, obklady a sanitární vybavení toalety (Výkres - Bravea)
Obrázek 1600. Výkres z projektové dokumentace na dlažbu a obklady kuchyně (Výkres - Bravea)
Obrázek 1601. Výkres z projektové dokumentace na dlažbu v chodbě (Výkres - Bravea)

Výroba kuchyňské linky a vestavěného nábytku

V této fázi stavby již můžete navázat na desátou etapu, ve které jste zadali vypracování projektu na kuchyňskou linku. A nyní už můžete truhlářské firmě zadat také její výrobu, ale i dalšího vestavěného nábytku. Protože po veškerém instalování dlažby, obkladů, sanitárního vybavení a položení podlahové krytiny přijde na řadu právě instalování veškerého vestavěného nábytku v celém domě.

3|Spočítat a objednat stavební materiál

Spočítání potřebného stavebního materiálu pro lepení dlažby, obkladů a příslušenství

Pro položení krytiny a obložení stěn budete potřebovat stavební materiál: 

 • Lepidlo na obklady a dlažbu
 • Dlažba
 • Obklady
 • Listely
 • Bombato
 • Sokl
 • Spárovací hmota
 • Silikonová spárovací hmota
 • Plastový profil
 • Kovový profil
 • Penetrační nátěr hloubkový
 • Penetrační nátěr pod hydroizolační stěrky
 • Těsnící fólie tekutá
 • Těsnící páska

Pro přibližné propočítání veškerého stavebního materiálu budete potřebovat z projektové dokumentace výkresy:

 • Půdorys 1.NP |obrázek 1594.
 • Půdorys 2.NP |obrázek 1595.
 • Svislý řez A-A |obrázek 1596.

Veškerý stavební materiálpříslušenství najdete rozepsaný v záložce a příslušném stavebním kroku:

Určení správného množství veškerého stavebního mazteriálu

Správné množství veškerého potřebného stavebního materiálu určí prodejce podle projektu na veškerou dlažbu a obklady. Zároveň také určí přibližné množství prořezů a dodá také o to více stavebního materiálu. Také raději v počátku připomínám, abyste v závěru lepení nevyhazovali veškeré zbylé obklady a dlažbu, ale od každého druhu schovali několik kusů pro případné následné opravy.

4|Dovézt a uložit stavební materiál

Dovezení veškerého stavebního materiálu na stavbu

Pořiďtedopravte na stavbu potřebný stavební materiál pro lepení obkladů a dlažby v celém domě a garáži. Po dovozu veškerý stavební materiál uložte do domu a garáže.

5|Přípravit zdivo pro lepení obkladů

Dokončení vnitřního parapetu v koupelně

Pokud nebudete instalovat v koupelně běžný okenní parapet, budete muset nejprve příslušné místo dozdít do správné výšky k okennímu rámu. Jelikož se jedná pouze o několikacentimetrové dozdění, jako nejvhodnější stavební materiál je k tomu určený extrudovaný polystyren. Pořiďte tedy extrudovaný polystyren vhodné tloušťky, aby po nalepení na zdivo lícoval se spodním okrajem rámu okna. Naměřte a vyznačte potřebné rozměry parapetu na extrudovaný polystyren|obrázek 1602. Zkraťte extrudovaný polystyren na potřebný rozměr. Umíchejte tenkovrstvou zdící maltunatáhněte ji hřebenovým hladítkem na celou jednu plochu extrudovaného polystyrenu|obrázek 1603. Přilepte extrudovaný polystyren na vnitřní parapet okna v koupelně|obrázek 1604. Tímto způsobem je připravený parapet pro lepení obkladů.

Obrázek 1602. Naměření a zakreslení rozměru parapetu na extrudovaný polystyren
Obrázek 1603. Natažení tenkovrstvé zdící malty na extrudovaný polystyren
Obrázek 1604. Přilepení extrudovaného polystyrenu na vnitřní parapet okna v koupelně

Zdění soklů v koupelně

V této fázi stavby je také vhodné případně vyzdít sokl v koupelně, pokud ho máte v plánu. Sokly se zdí z příčkovkových tvárnic a také lepí tenkovrstvou zdící maltou. Vyzděte tedy sokl v koupelně podle stavebního projektu. Dále pokud máte, tak v projektové dokumentaci zhotovte v soklu také elektrické zásuvky a spínače osvětlení. Taktéž nezapomeňte na otvory pro napojení na vodovododpadní potrubí|obrázek 1605 a 1606. 

Obrázek 1605. Vyzděný sokl v přízemní koupelně
Obrázek 1606. Vyzděný sokl v podkrovní koupelně

Broušení zdiva 

Před lepením obkladů zkontrolujte, zda nevyčnívá ze spár zdiva ztvrdlá tenkovrstvá zdící malta. Případné nerovnosti přebrušte brusným hladítkem do roviny|obrázek 1607. Veškeré zdivo určené pro obkládání následně omeťte smetákem od prachu.

Obrázek 1607. Přebroušení zdiva brusným hladítkem před lepením obkladů

Natření zdiva penetračním nátěrem

Veškeré zdivo v koupelně musíte natřít penetračním nátěrem do koupelen, aby byl povrch co nejlépe přilnavý a přiliš rychle nenasával vodu z lepidla. Přelejte si penetrační nátěr do nádoby a připravte si malířský válec s držákem|obrázek 1608. Natřete tedy pomocí malířského válce řádně veškeré zdivo penetračním nátěrem do koupelen|obrázek 1609 a 1610.

Obrázek 1608. Připravení penetračního nátěru a malířského válce s držákem
Obrázek 1609. Natírání penetračním nátěrem zdivo podkrovní koupelny
Obrázek 1610. Natřené zdivo penetračním nátěrem v podkrovní koupelně

Vyztužení těsnící páskou a natření koutů a zdiva hydroizolačním nátěrem v koupelně 

Dále je nutné opatřit příslušná místa na zdivupodlaze koupelny tekutou hydroizolací. Tekutá hydroizolace se natírá postupně ve dvou vrstvách na zdivo v místě sprchového koutu a vany. Důležité jsou přesahy větší o deset centimetrů než je velikost vany a sprchového koutu. A následně v koupelnách a na toaletách se ještě musí natáhnout do veškerých koutů na podlaze mezi dvě vrstvy hydroizolace těsnící pás. 

Naměřte a vyznačte tedy na zdivo umístění vany a sprchového koutudeseticentimetrovými přesahy|obrázek 1611. A kolem dokola celé místnosti naměřte a vyznačte na zdivo a podlahu deseticentimetrovou šířku pro natírání koutů|obrázek 1612 a 1613.

Připravte si malířský válec s držákem, velký plochý štětec a rozmíchejte ručně tekutou hydroizolaci|obrázek 1614. Precizně natřete první vrstvu tekuté hydroizolace na zdivo za vanou a do koutů zdiva|obrázek 1615. Pokud by vám šlo špatně roztírání malířským válcem, tak použijte pro natírání velký plochý štětec|obrázek 1616. Tekutá hydroizolace musí být natřená na zdivu velmi precizně také v každé spáře|obrázek 1617. Naměřte a zkraťte podle výšky koutů potřebnou délku těsnící pásky|obrázek 1618. Vmáčkněte těsnící pásku do čerstvě natřené tekuté hydroizolace v koutech zdiva|obrázek 1619. Tesnící pás řádně po celé délce uhlaďte a vmáčkněte do tekuté hydroizolace. 

Stejným způsobem natřete kouty ve sprchovém koutě a taktéž ihned řádně vmáčkněte těsnící pás do čerstvé tekuté hydroizolace|obrázek 1620. Ihned také natřete zdivo ve sprchovém koutě tekutou hydroizolací|obrázek 1621. Nakonec natřete do koutů kolem celé místnosti tekutou hydroizolaci s deseticentimetrovými přesahy na zdivo a podlahu|obrázek 1622. Následně také naměřte, zkraťte a vmáčkněte těsnící pás do veškerých natřených koutů|obrázek 1623. Stejným způsobem natřete na příslušná místa druhou vrstvu tekuté hydroizolace.|obrázek 1624. Ve veškerých koutech samozřejmě přetřete veškeré těsnící pásky. Stejným způsobem natřete zdivo a kouty a vmáčkněte do koutů těsnící pásky ve veškerých příslušných místnostech v celém domě.

Obrázek 1611. Natřené zdivo penetračním nátěrem v podkrovní koupelně
Obrázek 1612. Zaměření deseticentimetrové výšky pro natírání koutů v podkrovní koupelně
Obrázek 1613. Vyznačení deseticentimetrové výšky na podlaze pro natírání koutů v podkrovní koupelně
Obrázek 1614. Připravení malířského válce s držákem, velkého štětce a tekuté hydroizolace
Obrázek 1615. Natírání tekuté hydroizolace v koupelně na zdivo za vanou malířským válcem
Obrázek 1616. Natírání tekuté hydroizolace v koupelně na zdivo za vanou velkým plochým štětcem
Obrázek 1617. Natřená tekutá hydroizolace v koupelně na zdivu za vanou
Obrázek 1618. Naměření a zkrácení na požadované rozměry těsnící pásky
Obrázek 1619. Vmáčknutí těsnícího pásu do čerstvé tekuté hydroizolace v koutu zdiva
Obrázek 1620. Natřené a vmáčknuté těsnící pásy v koutech zdiva ve sprchovém koutě
Obrázek 1621. Natření sprchového koutu tekutou hydroizolací
Obrázek 1622. Natřená hydroizolace do koutů kolem celé místnosti
Obrázek 1623. Vmáčknutí těsnícího pásu do tekuté hydroizolace v koutech po celé místnosti
Obrázek 1624. Natření druhé vrstvy tekuté hydroizolace na zdivo a do koutů v koupelně

6|Nalepit obklady na zdivo na toaletě

Zkrácení topenářskych trubek

Abyste mohli bezproblémově lepit obklady na zdivo, musíte nejprve přeříznout spojené trubky topenářského systému vyúsťující ze zdiva pro napojení topných těles. Nejprve ale samozřejmě vypusťte veškerou vodu z topné soustavy. Trubky přeřízněte úhlovou bruskou s kotoučem na kov na těsném okraji vedle jejich spojů|obrázek 1625.

Obrázek 1625. Přeříznutí topenářských trubek ústících ze zdiva pro napojení topných těles

Kontrolování rovin podlah

Zkontrolujte rovinu podlahy na toaletě vodováhou|obrázek 1626. Pokud zjistíte, že se podlaha k nějaké straně zvyšuje, tak od tohoto nejvyššího místa podlahy musíte začít zaměřovat umístění obkladů na zdivo. 

Obrázek 1626. Zkontrolování roviny podlahy v koupelně vodováhou

Příprava lepidla na obklady a dlažbu

Rozmíchejte lepidlo na obklady a dlažbu ve vědru pomocí elektrického míchadla s metlou. Opět správně namíchanou konzistenci lepidla poznáte, že z nakloněné zednické lžíce nespadne|obrázek 1627. Během obkládání budete muset s největší pravděpodobností průběžně ředit lepidlo vodou, protože bude schnout

Obrázek 1627. Rozmíchání lepidla na obklady a dlažbu

Přesné zaměření druhé řady obkladů na zdivu toalety

Doporučuji nedříve vyzkoušet své schopnosti náročného obkládání na malé místnosti, jako je například toaleta. Pokud si budete jisti svých obkladačských schopností, tak můžete přistoupit k obkládání složitějšívětší místnosti, jako je koupelna.

Obkládáni zdiva se provádí až od spodní druhé řady obkladů. Protože po obložení celé místnosti kromě první spodní řady, budete moct teprve přistoupit k pokládání dlažby. Dlažbu začnete pokládat od protilehlé stěny vnitřních dveří. Během pokládání dlažby budete zároveň obkládat první řadu obkladů. Tím zajistíte, že obklady budou vždy správně kolmo sedět na položené dlažbě.

Umístěte rozpěrnou tyč s laserovým měřičem do přibližného středu místnosti. Pokud jste vodováhou zjistili, že podlaha v místnosti není naprosto rovná, tak na místo jejího nejvyššího bodu ke zdivu položte dlažbu. Na dlažbu položte obklad vypodložený spárovacím klínkem, který během obkládání taktéž umístíte mezi dlažbu a obklad. Také musíte během zaměřování laserem připočítat pětimilimetrovou rezervu pro lepidlo pod dlažbou|obrázek 1628. Takže posuňte laserový paprsek výše o další spárovací klínek a také ještě o pět milimetrů. Tímto jste vyznačili laserovým paprskem přesné horizontální umístní druhé řady obkladů. Také ale současně v tomto případě vyznačte vertikálním laserovým paprskem přesný střed zdiva. Abyste začali zdivo obkládat od jeho přesného středu a obklady na opačných stranách byly zkrácené na stejný rozměr.

Obrázek 1628. Zaměření laserovým měřičem - druhá řada obkladů na toaletě

Vyměřování a vrtání otvorů do obkladů druhé řady

V případě, že druhá řada obkladů vychází akorát na odpadní a vodovodní potrubí a držáky konstrukce geberitu pro wc, tak musíte přesně zaměřitvyznačit na příslušné obklady jejich umístění. A dále vykrouženívyvrtání přesných otvorů. Zaměřte otvory pro odpad a vodovod konstrukce geberitu|obrázek 1629.  Vyznačte jejich přesné umístění na obklad|obrázek 1630. Pro přesné vyznačení otvorů můžete obkreslit jejich krycí víčka|obrázek 1631. Zaměřte přesné umístění držáků wc|obrázek 1632. Vyznačte umístění držáků wc na obklad|obrázek 1633. Vyvrtejte opatrně vrtákem o velikosti držáků do obkladu otvory|obrázek 1634. Pro vrtání použijte nějakou vhodnou podložku, například z extrudovaného polysytrenu, nebo fošnu. Větší otvory pro odpad nebo vodovod použijte hliníkový unašeč a sadu diamantových korunek. Vykružte diamantovou korunkou příslušné velikosti otvory v obkladu pro odpad a vodovod|obrázek 1635. Vykroužený otvor v obkladu ještě popřípadě zbruste na přesnou velikost a tvar pilníkem na obklad|obrázek 1636. V některých případech nejde vykroužit otvor v obkladu, protože je například jen z poloviny v jedné dlažbě. V takovém případě vyřežte otvor postupně pomocí elektrické řezačky obkladů a dlažeb|obrázek 1637 a 1638.

Obrázek 1629. Zaměření přesného umístění odpadního a vodovodního otvoru konstrukce závěsného geberitu
Obrázek 1630. Vyznačení přesného umístění odpadních otvoru konstrukce závěsného geberitu
Obrázek 1631. Přesné vyznačení odpadního otvoru konstrukce závěsného geberitu
Obrázek 1632. Zaměření závitových tyčí konstrukce závěsného geberitu
Obrázek 1633. Vyznačení držáků wc konstrukce závěsného geberitu
Obrázek 1634. Vyvrtání otvoru do obkladu pro držák wc konstrukce závěsného geberitu
Obrázek 1635. Vykroužení otvoru v obkladu pro vodovod hliníkovým unašečem a diamantovou korunkou
Obrázek 1636. Zbroušení otvoru v obkladu pilníkem na obklady
Obrázek 1637. Řezání otvoru v obkladu elektrickou řezačkou obkladů a dlažeb
Obrázek 1638. Vyřezávání otvoru v obkladu elektrickou řezačkou obkladů a dlažeb

Lepení druhé řady obkladů na zdivo

Jak jsem již psal výše, začněte lepit obklady na zdivo až od spodní druhé řady. Postup lepení obkladů jsem zvolil od středu protilehlého zdiva od vstupu na toaletu. Lepením obkladů od prostředka zdiva jsem si zajistil stejné zkrácení posledních okrajových obkladů na obou stranách. Dalším důvodem je vyústění již zmíněného napojení závěsného WC na odpad, vodovod a držáky. Natahujte lepidlo na obklady hřebenovým hladítkemvelikostí zubů 5 mm

Natáhněte lepidlo na celou zadní stranu obkladu|obrázek 1639. Nalepte obklad na určené místo na zdivu a řádně ho přitlačte a popřípadě také rukou poklepte|obrázek 1640. Obklad na zdivu musí řádně držet a nesmí po přilepení sjíždět. Pokud obklady na zdivu nedrží, máte moc řídké lepidlo. V tom případě musíte domíchat hustší lepidlo. Dosypávejte průběžně po malém množství lepidlo do stávajícího řídkého a míchejte, dokud nedocílite hustší konzistence.

Pokračujte v lepení dalšího obkladu v místech napojení wc|obrázek 1641. Během lepení obkladů vkládejte do spár obkladačské klínky nebo křížky|obrázek 1642 a 1643. Po lepení obkladů s otvory nebo výřezy pokračujte lepit na zdivo celé obklady. Potřebné rozměry vyznačujte na obklady fixem s tenkým hrotem |obrázek1644. Zkraťte obklady pomocí ruční řezačky na obklady|obrázek1645. Po zkrácení obkladů na ruční řezačce obkladů zbruste řezané hrany pilníkem na obklady|obrázek1646. Nalepte zkrácené obklady na obou koncích zdiva|obrázek 1647. Dále pokračujte lepit obklady v druhé řadě po celém obvodě místnosti|obrázek 1648. Nalepte obklady také až na okraj zdiva, na ktreré se později instalují obložky vnitřních dveří|obrázek 1648.

Během obkládání zdiva v celé místnosti také velmi opatrně pootáčejte s teleskopickou tyčí laserového měřaku po směru lepení obkladů. Po otáčení s teleskopickou tyčí kontrolujte stále přesné zaměření příslušné řady obkladů. Během obkládání koupelen a toalet vyvrtávejte nebo vykružujte v obkladech přesné otvory pro topenářské trubky, odpad, vodovod, spínače osvětlení, elektrické a jiné zásuvky a kabely pro osvětlení.

Obrázek 1639. Natažení lepidla na obklad hřebenovým hladítkem s velikostí zubů 5 mm.
Obrázek 1640. Přilepení obkladu na zdivo v místě otvorů pro odpad, vodovod a držák wc
Obrázek 1641. Přilepení dalšího obkladu na zdivo v místě otvorů pro odpad, vodovod a držák wc
Obrázek 1642. Vložený obkladačský klínek do spáry mezi obklady
Obrázek 1643. Vložený obkladačský křížek do křížové spáry mezi obklady
Obrázek 1644. Vyznačení potřebného rozměru na obklad fixem s tenkým hrotem
Obrázek 1645. Řezání obkladů ruční řezačkou na obklady
Obrázek 1646. Přebroušení řezaných hran na ruční řezačce obkladů pilníkem na obklady
Obrázek 1647. Dolepení zkrácených obkladů v rozích na zdivo v druhé řadě
Obrázek 1648. Lepení obkladů na vedlejší zdivo v druhé řadě

Lepení třetí řady obkladů na zdivo

Po lepení kompletní druhé řady obkladů také dále používejte pro kontrolu přesného obkládání laserové měřidlo. Nejvhodnější je nalepit první obklad do třetí řady a podle něho posunout a nastavit laserové měřidlo přesně podle horní hrany obkladu. U místa zařízení pro splachování wc naměřte a vyznačte na obklady jeho přesné rozměry|obrázek 1649. Vyřízněte okraj obkladů na elektrické řezačce obkladů a následně přebrušte pilníkem na obklady. Přilepte vyříznutý obklad ve třetí řadě na zdivo|obrázek 1650. Steným způsobem vyřízněte obklad na opačné straně a dolepte veškeré obklady ve třetí řadě|obrázek 1651. 

Obrázek 1649. Zaměření a vyznačení zařízení pro splachování wc geberitu
Obrázek 1650. Přilepení vyříznutého obkladu do třetí řady na zdivo
Obrázek 1651. Dolepení třetí řady obkladů na zdivo

Lepení dalších řad obkladů na zdivo

Stále stejným způsobem lepte obklady na zdivo kolem otvoru pro vnitřní dveře|obrázek 1652 a 1653. Vyvrtejte případně otvor v obkladu pro protažení elektrického kabelu pro osvětlení|obrázek 1654. V případě obkládání zdiva podél šikmého stropu řežte obklady podle sklonu stropu. Po zkrácení obkladů podle sklonu také seřízněte na elektrické řezačce zadní hranu obkladu tak, aby co nejpřesněji lícovala se sklonem šikmého stropu. Nastavte tedy sklon pracovního stolu elektrické řezačky podle sklonu šikmé střechy, abyste mohli řádně seříznout zadní hranu obkladu|obrázek 1655. Následně opatrně odřízněte zadní hranu obkladu|obrázek 1656. Obklad se seříznutou zadní hranou přilepte na zdivo pod šikmou střechu v podkroví|obrázek 1657. Během obkládání měřte vzdálenosti výsuvným metrem|obrázek 1658 a 1659. Vyznačte fixem sklon střechy a obklad zkraťte na elektrické nebo ruční řezačce obkladů|obrázek 1660 a 1661. Stejným způsobem nalepte veškeré obklady na zdivo v celé místnosti|obrázek 1662. Takto máte vše připravené pro dolepení první řady obkladů a nalepení dlažby na podlahu.

Obrázek 1652. Dolepení obkladů na zdivo pro instalování obložek vnitřních dveří v dalších řadách
Obrázek 1653. Lepení obkladů na zdivo kolem otvoru vnitřních dveří
Obrázek 1654. Protažení elektrického kabelu pro osvětlení skrz obklad
Obrázek 1655. Řezání zadní hrany obkladu podle sklonu střechy v podkroví
Obrázek 1656. Seříznutá zadní hrana obkladu podle sklonu střechy v podkroví
Obrázek 1657. Lepení obkladu se seříznutou zadní hranou na zdivo pod šikmou střechu
Obrázek 1658. Měření horizontální vzdálenosti pro obklad
Obrázek 1659. Měření vertikální vzdálenosti pro obklad
Obrázek 1660. Vyznačení sklonu střechy na obklad
Obrázek 1661. Přilepení zkráceného obkladu podle sklonu střechy na zdivo
Obrázek 1662. Obložené zdivo na toaletě od druhé řady obkladů

7|Nalepit dlažbu na podlahu a první řadu obkladů na zdivo na toaletě

Natření podlah penetračním nátěrem 

Řádně zameťte podlahu od prachu a nečistot na toaletě. Celou podlahu na toaletě natřete stejným penetračním nátěrem do koupelen|obrázek 1663. Po jeho zaschnutí můžete přistoupit k lepení první řady obkladů a dlažby na podlahu. 

Obrázek 1663. Natírání podlahy na toaletě penetračním nátěrem

Lepení první řady obkladů na zdivo a zároveň lepení dlažby na podlahu

Nejprve si rozložte na suchou podlahu část dlažby, abyste zjistil, jakým způsobem bude nejvhodnější začít s jejím lepením|obrázek 1664. Respektivě si ověříte, zda a na jaké straně místnosti dlažbu zkracovat. Pokud výjde dlažba podobně jak vidíte na obrázku, tak bude stačit, když budete zkracovat řadu dlažby pouze na jedné straně. Jde totiž jen o velmi malý rozměr, který pouhým pohledem nebude téměř vidět. Pokud byste museli zkracovat viditelně větší část dlažby, tak už je z estetického hlediska lepší začít pokládat dlažbu od přesného středu místnosti a zkracovat dlažbu na obou stranách místnosti.

Také zvažte, zda je nejvhodnější začít pokládat dlažbu od nejvzdálenějšího zdiva nebo hned od vstupních dveří. Jelikož se v tomto případě jedná o velmi malou místnost, tak opět z estetického hlediska je nejvhodnější začít pokládat dlažbu od vstupu do místnosti, protože dlažbu budu muset na nějaké straně zkrátit o poměrně větší část. Proto jsem zvolil umístění zkrácené dlažby až na konec místnosti a také pod závěsné WC. Abych nalepil co nejpřesněji dlažbu na podlahu, začal jsem nejprve s lepením dlažby v půlce místnosti. Není to sice nejvhodnější způsob, protože si zhoršíte pohyb už po tak malé místnosti, ale je nejjednodušší. Položte si ke vstupu do místnosti, kde začíná dlažba, rovné prkno nebo vodováhu jako zarážku. 

Po promyšlení nejvhodnějšího rozložení dlažby můžete přistoupit k jejímu lepení. Natáhněte hřebenovým hladítkem s velikostí zubů osm milimetrů lepidlo po celé zadní ploše dlažby|obrázek 1665. Položte dlažbu na určené místo na podlaze a lehce poklepte gumovou palicí|obrázek 1666. Stejným způsobem nalepte dlažbu nejprve přes celou místnost v jedné řadě a do jejího středu. Během lepení dlažby také vkládejte do spár obkladačské křížky|obrázek 1667.

Následně nalepte dlažbu na podlahu v jedné řaděprotilehlého zdiva. A hned můžete začít lepit také první řadu obkladů na zdivo|obrázek 1668. Nalepte obklady po celé šířce protilehlého zdiva|obrázek 1669. Pokud jste v počátku vše správně promyslelinaměřili, tak vám musí vše dokonale sedět, včetně spár mezi obkladama první řady na zdivu a dlažbou. Jestli ne, tak v krajním případě máte dvě možnosti. Pokud by vám vycházely spáry mezi první řadou obkladůdlažbou příliš velké, musíte dát pod dlažbu větší vrstvu lepidla. Pokud by se vám naopak nevešla první řada obkladů na zdivo nad dlažbu, tak potřebný přesah obkladu odřízněte na elektrické pile na obklady. 

Lepte obklady a dlažbu souběžně, abyste se mohli pohybovat současně k východu z místnosti. Během lepení první řady obkladů na příslušných obkladech vyvrtejte otvor pro topenářské trubky ústící ze zdiva u podlahy|obrázek 1670. Stejným způsobem přilepte veškeré obklady na zdivo a dlažbu na podlahu|obrázek 1671 a 1672. Obkladačské křížky vyjměte až po řádném vytvrdnutí veškerého lepidla.

Obrázek 1664. Rozložení dlažby na suchou podlahu
Obrázek 1665. Natažení lepidla na zadní stranu dlažby
Obrázek 1666. Nalepení první středové dlažby na podlahu
Obrázek 1667. Nalepení středové řady dlažby přes celou místnost
Obrázek 1668. Lepení první řady obkladů na protilehlé zdivo
Obrázek 1669. Nalepení první řady obkladů na protilehlé zdivo
Obrázek 1670. Lepení obkladu první řady na zdivu s otvory pro topenářské trubky
Obrázek 1671. Přilepení veškerých obkladů první řady na zdivo a dlažby na podlahu
Obrázek 1672. Přilepení obkladů okolo odpadu, vodovodu a držáků závěsného WC

8|Nalepit obklady na zdivo v koupelně

Kontrolování rovin podlah

Taktéž jako na toaletě zkontrolujte rovinu podlahy v koupelně vodováhou|obrázek 1673. Pokud zjistíte, že se podlaha k nějaké straně zvyšuje, tak od tohoto nejvyššího místa podlahy musíte začít zaměřovat umístění obkladů na zdivo. 

Obrázek 1673. Zkontrolování roviny podlahy v koupelně vodováhou

Zkrácení topenářskych trubek

Abyste mohli bezproblémově lepit obklady na zdivo, tak také v koupelně musíte přeříznout spojené trubky topenářského systému vyústující ze zdiva pro napojení topných těles. Musí být vypuštěná veškerá voda z topné soustavy. Trubky přeřízněte úhlovou bruskou s kotoučem na kov na těsném okraji vedle jejich spojů|obrázek 1674.

Obrázek 1674. Přeříznutí spojených topenářských trubek vyúsťujících ze zdiva pro napojení topných těles

Lepení obkladů na zdivo

Až když si tedy budete jisti svými obkladačskými schopnostmi, tak si můžete troufnout na důležitější místnost jako je koupelna. Obkládání probíhá naprosto stejným způsobem. Může se lišit pouze různými přístavbami, jako například obezděním vany. Proto se zde zaměřím spíše na další nové obkládání, které se nenacházelo na toaletě. 

Lepení listel na zdivo

Taktéž si připravte doprostřed mistnosti laserový měřič. Zpravidla se také začíná obkládat zdivo od spodní druhé řady obkladů, ale mohou být vyjímky z důležitých důvodů. V mém případě obkládání zdiva v podkroví jsem začal od vyšších řad, jelikož jsem měl naprojektované listely přímo pod šikmý strop kolem celé místnosti, tedy bylo vhodnější začít právě s nimi. V podobném případě tedy začněte s lepením listel nebo obkladů na zdivo těsně pod šikmý strop|obrázek 1675. Následně začněte pod listely nebo obklady lepit první nebo druhou řadu obkladů|obrázek 1676. Záleží zda začínáte obkládat také s listelami nebo rovnou s obklady. Dále stejným způsobem obkládejte zdivo v koupelně. 

Obrázek 1675. Lepení listel na zdivo kolem celé místnosti
Obrázek 1676. Lepení obkladů pod listely

Lepení bombát na zdivo

Stejně jako s listelami se můžete v koupelně setkat s obkládáním bombát. Bombáta musí být vždy stejně dlouhá jako jsou obklady. Při lepení bombát ve vnitřních a vnějších rozích seřízněte jejich okraje na elektrické řezačce obkladů. Nastavte stůl elektrické řezačky na potřebný úhel. Naměřte správnou délku na bombáto a seřízněte jeho okraje na potřebný úhel|obrázek 1677. Přilepte bombáta se seříznutými okraji do vnitřního rohu zdiva|obrázek 1678. Dále pokračujte lepit bombáta na zdivo po celé místnosti|obrázek 1679. 

Obrázek 1677. Seříznutí okraje bombáta na potřebný úhel elektrickou řezačkou
Obrázek 1678. Přilepení bombát se seříznutými okraji do vnitřního rohu zdiva
Obrázek 1679. Lepení bombát po celé místnosti

Lepení ukončovacích lišt v ostění oken a na zdivu

Lepení obkladů v ostění oken můžete zakončit dvěma způsoby. Zbrousit hrany obkladů pod úhlem čtyřicetipěti stupňů, nebo do jejich krajů vložit hliníkové nebo plastové ukončovací lišty. V mém případě jsem použil ukončovací lišty. 

Dolepte obklady na zdivo zároveň s parapetem. Naměřte potřebné rozměry pro ukončovací lišty a zkraťte je na elektrické řezačce obkladů. Okraje ukončovacích lišt seřízněte pod úhlem 45°|obrázek 1680. Zkontrolujte správné zkrácení přiložením ukončovací lišty na parapet|obrázek 1681. Naměřte a zkraťte podle prostoru na parapetu obklady. Zkrácené obklady přilepte na parapet|obrázek 1682. Ukončovací lišta musí přesně lícovat s okrajem obkladů na obou stranách|obrázek 1683. Dále dolepte zbývající obklady v celém prostoru okna|obrázek 1684. Během lepení zbývajících obkladů v prostoru okna kontrolujte laserovým měřidlem. Ukončovací lištu v ostění okna lepte společně s obklady|obrázek 1685. Stejným způsobem přilepte současně ukončovací lištu s obklady také v horní části ostění okna|obrázek 1686.

Příprava a lepení ukončovacích lišt na hraně zdiva je stejné jako v ostění okna. Na jedné straně zdiva dolepte obklady po celé ploše. Zkraťte na potřebnou délku ukončovací lišty. Následně lepte ukončovací lišty společně s obklady na druhé straně zdiva|obrázek 1687 a 1688. Během lepení ukončovacích lišt kontrolujte přesnost lepení laserovým měřidlem nebo vodováhou.

Obrázek 1680. Seříznutí krajů ukončovacích lišt pod úhlem 45°
Obrázek 1681. Zkontrolování správného zkrácení ukončovací lišty přiložením na parapet
Obrázek 1682. Přilepení zkrácených obkladů na parapet
Obrázek 1683. Přesné usazení ukončovací lišty na okraj parapetu
Obrázek 1684. Dolepení obkladů v celém prostoru okna
Obrázek 1685. Lepení ukončovací lišty v ostění okna společně s obklady
Obrázek 1686. Přilepení ukončovací lišty v horní části ostění okna společně s obklady
Obrázek 1687. Přilepení ukončovací lišty v rohu ostění okna společně s obklady
Obrázek 1688. Lepení ukončovací lišty na hraně zdiva
Obrázek 1689. Přilepení ukončovacích lišt na hrany zdiva

9|Nalepit dlažbu na podlahu a první řadu obkladů na zdivo v koupelně

Natření podlah penetračním a hydroizolačním nátěrem 

Po obložení celé koupelny kromě první řady řádně zameťte podlahu od prachu a nečistot. Celou podlahu v koupelně natřete penetračním nátěrem do koupelen|obrázek 1690. Následně dokončete natření celé podlahy v koupelně hydroizolačním nátěrem|obrázek 1691. Po zaschnutí můžete přistoupit k lepení první řady obkladůdlažby na podlahu. 

Obrázek 1690. Natírání podlahy v koupelně penetračním nátěrem
Obrázek 1691. Natření podlahy v koupelně hydroizolačním nátěrem

Lepení první řady obkladů na zdivo a zároveň lepení dlažby na podlahu

Lepení první řady obkladů a dlažby na podlahu také probíhá stejným způsobem jako na toaletě. Také nejprve na suchou podlahu rozložte dlažbu s obkladačskými křížky ve spárách a promyslete, jakým způsobem dlažbu nejlépe umístíte|obrázek 1692. Jak vidíte na obrázku, v tomto případě jsem zvolil zkracovat na každé straně místnosti dlažbu na přibližné půlky. Z estetického hlediska jsou v tomto případě také poloviční dlažby vzhledné. Změřte na jedné straně vzdálenost od předposlední celé dlažby ke zdivu a na tento rozměr zkraťte první dlažbu. Následně zkrácenou dlažbu přilepte k podlaze lepidlem. Pokračujte s lepením celé řady dlažby. Opět změřte vzdálenost od předposlední dlažby ke zdivu a na tento rozměr zkraťte další dlažbu. Zkrácenou dlažbu přilepte k podlaze lepidlem . Zkontrolujte rovinu přilepené první řady dlažby na podlaze vodováhou v obou směrech lepení|obrázek 1693 a 1694.

Opět jako na toaletě začněte s lepením dlažby také zároveň lepit první řadu obkladů na zdivo|obrázek 1695. V tomto případě nevyšly celé obklady do první řady z důvodu, který jsem popisoval v počátku. A to kvůli umístěným listelám pod šikmý strop. Ale bylo potřeba seříznutí první řady obkladů pouze o pár milimetrů, takže to na pohled není vůbec poznat. Během lepení první řady obkladů na zdivo vyvrtávejte do obkladů otvory pro topenářské trubky a do dlažby pro odpadní potrubí ve sprchovém koutě. Tímto způsobem přilepte veškeré obklady na zdivo a dlažbu na podlahu směrem k východu z místnosti. Průběžně kontrolujte rovinu lepení dlažby na podlaze|obrázek 1696.

 

Obrázek 1692. Rozložení dlažby na suchou podlahu
Obrázek 1693. Zkontrolování roviny přilepené první řady dlažby vodováhou
Obrázek 1694. Zkontrolování roviny přilepené první řady dlažby vodováhou v kolmém směru
Obrázek 1695. Lepení první řady obkladů na zdivo současně s dlažbou na podlahu
Obrázek 1696. Lepení dlažby na podlahu za stálého kontrolování roviny vodováhou

Zakončení lepení obkladů na zdivu ukončovací lištou

V případě, že nechcete mít obklady nalepené přes celé zdivo až ke stropu, tak je potřeba nějakým způsobem zakončit poslední řadu obkladů. Jedna z možností je použití ukončovacích lišt. Neobložené horní části zdiva se jednoduše omítají vnitřní omítkou. Ukončení lepení obkladů v prostoru na zdivu ukončovací lištou se provádí podobným způsobem, jako lepení ukončovací lišty na rohy zdiva během obkládání. Naměřte a zkraťte ukončovací lišty na potřebné délky. Ukončovací lišty lepte na zdivo zároveňposlední řadou obkladů|obrázek 1697. V rozích seřízněte okraje ukončovacích lišt na elektrické pile na obklady pod úhlem 45°|obrázek 1698. Stejným způsobem přilepte ukončovací lištu na zdivo zároveň s poslední řadou obkladů|obrázek 1699.

Obrázek 1697. Lepení ukončovací lišty na zdivo zároveň s obklady
Obrázek 1698. Lepení ukončovacích lišt v rozích zdiva
Obrázek 1699. Přilepení ukončovacích lišt na zdivo kolem celé místnosti s poslední řadou obkladů

Natažení vnitřní omítky na zdivo nad ukončovací lištou s obklady

Na zbylou horní část zdiva bez obkladů dále musíte natáhnout vnitřní omítku. Vnitřní omítku můžete natáhnout hned v této fázi stavby, nebo také až na samém závěru lepení obkladů a dlažby. Nejdřívě nalepte lepící pásku kolem celé místnosti na ukončovací lištu, aby nedošlo zbytečně k jejímu zašpinění nebo poškození. Pokud máte již instalované sanitární vybavení, tak vše zakryjte krycí fólií. Na podlahu také rozložte krycí fólii.

Rozmíchejte si vnitřní omítku v maltovníku elektrickým míchadlem. Natáhněte vnitřní omítku na zdivo plastovým hladítkem. Po mírném zaschnutí zatočte vnitřní omítku filcovým hladítkem, který podle potřeby můžete námáčet do vody, pokud vnitřní omítka rychle zasychá|obrázek 1700. Po natažení vnitřní omítky na zdivu odstraňte veškeré lepící pásky z ukončovacích lišt a také krycí fólie ze sanitárního vybavení a podlahy|obrázek 1701. Po úplném zaschnutí vnitřní omítky celé zdivo lehce přebruste brusnou mřížkou.

Obrázek 1700. Zatočení vnitřní omítky na zdivu filcovým hladítkem
Obrázek 1701. Odstranění lepící pásky z ukončovacích lišt v koupelně

Lepení obkladů na sokl WC setu Geberitu

V případě, že máte vystouplý sokl WC setu Geberitu do prostoru koupelny, tak budete muset důkladně promyslet jeho obložení. Je totiž potřeba důkladně naplánovat jeho obložení tak, aby na sebe navazovaly spáry soklu se spárami na zdivu. V tomto případě bylo z estetického důvodu vhodné dozdít sokl do výšky, aby na sebe navazovaly spáry horních obkladů se spárou na zdivu. K dozdění soklu můžete použít příčkovkovou tvárnici. Příčkovkovou tvárnici přilepte na sokl tenkovrstvou zdící maltou|obrázek 1702. Zkontrolujte dozdění soklu vodováhou v obou směrech|obrázek 1703 a 1704.

Nejprve začněte s lepením obkladů na boční strany soklu. Nalepte malé části obkladů na hornípřední okraj soklu a položte na podlahu dlažbu, abyste věděli, jaké rozměry ukončovacích lišt připravit. Po nalepení částí obkladů změřte výšku a hloubku soklu. Na příslušné rozměry zkraťte ukončovací lišty. Lepte obklady na boční stranu soklu zároveň s ukončovacími lištami|obrázek 1705. Kontrolujte rovinu lepení obkladů a ukončovacích lišt vodováhou|obrázek 1706. Dále nalepte obklady na přední část soklu. Podle návodu výrobce konstrukce WC Geberitu obložte splachovací součást obklady s doporučenými mezerami. Zpravidla jsou určené mezery mezi splachovacím zařízením a obklady 5 mm|obrázek 1707. Dolepte obklady na přední část soklu, kromě první řady u podlahy|obrázek 1708. Na závěr stejným způsobem nalepte zkrácené obklady na horní stranu soklu|obrázek 1709. Naprosto stejným způsobem můžete obkládat ostatní sokly v koupelnách nebo na toaletě|obrázek 1710.

Obrázek 1702. Dozdění soklu WC set Geberitu příčkovkovou tvárnicí
Obrázek 1703. Zkontrolování dozděného soklu WC set Geberitu vodováhou v podélném směru
Obrázek 1704. Zkontrolování dozděného soklu WC set Geberitu vodováhou v podélném směru
Obrázek 1705. Lepení obkladů a ukončovacích lišt na boční stranu soklu
Obrázek 1706. Zkontrolování roviny lepení obkladů a ukončovacích lišt na boční stranu soklu vodováhou
Obrázek 1707. Lepení obkladů na přední část soklu
Obrázek 1708. Nalepené obklady na přední části soklu
Obrázek 1709. Nalepené obklady na horní části soklu
Obrázek 1710. Nalepení obkladů a ukončovacích lišt na sokl v koupelně

10|Vyspárovat obklady a dlažbu na toaletě a v koupelně

Spárování obkladů a dlažby

V této fázi stavby vyplňte téměř veškeré spáry obkladů a dlažby spárovací hmotou v koupelně a na toaletě. Nespárujte však žadné kouty zdiva, protože ty se musí následně zatmelit silikonovou spárovací hmotou. Nejprve otřete veškeré obklady od prachu hadrem. Rozmíchejte spárovací hmotu elektrickým míchadlem. Spárovací hmotu umíchejte trochu řidší konzistence, aby se dala lépe roztírat do veškerých spár|obrázek 1711. Zednickou lžící naneste sparovací hmotu na neoprenové hladítko|obrázek 1712. Spárovací hmotu za důkladného tlačení roztírejte po celé ploše obkladů, abyste spárovací hmotu řádně vtlačili do veškerých spár|obrázek 1713. V některých částech budete muset vtírat spárovací hmotu přímo do spár, jako třeba v případě spár mezi ukončovacími lištami a obklady|obrázek 1714. Stejným způsobem vyplňte téměř veškeré spáry na zdivu.

Po mírném zaschnutí veškeré spárované obklady omyjte houbou za průběžného namáčení do vědra s vodou. Namočte houbu do vědra a následně ji z větší části vyždímejte|obrázek 1715. Stírejte precizně celé plochy spárovaných obkladů na zdivu|obrázek 1716. Během stírání průběžně namáčejte a ždímejte houbu ve vědru s vodou. Vodu ve vědru také průběžně měňte, abyste neroztírali stále větší nečistoty na obklady. Protože nezahlazujete jen spáry mezi obklady, ale vlastně zároveň z velké části také obklady po spárování omýváte. Obzvlášť precizně stáhněte spárovací hmotu okolo ukončovacích lišt v ostění oken|obrázek 1717 a 1718. Stejným způsobem setřete veškeré obložené zdivo v koupelnách a na toaletách|obrázek 1719.

Spárování dlážby se provádí stejným způsobem. Můžete rozetírat spárovací hmotu po celé ploše podlahy, nebo jen vtírat přímo do spár|obrázek 1720. Po vyspárování celé podlahy v koupelně opět důkladně setřete spárovací hmotu mokrou houbou

Obrázek 1711. Umíchání spárovací hmoty elektrickým míchadlem
Obrázek 1712. Nanesení spárovací hmoty na neoprenové hladítko
Obrázek 1713. Roztírání spárovací hmoty neoprenovým hladítkem
Obrázek 1714. Vtírání spárovací hmoty do spár mezi ukončovací lišty a obklady
Obrázek 1715. Namočení houby do vědra s vodou
Obrázek 1716. Stírání mokrou houbou spárované obklady v koupelně
Obrázek 1717. Stírání mokrou houbou spáry mezi obklady a ukončovacích lišt v ostění oken
Obrázek 1718. Setřená spárovací hmota z ostění oken
Obrázek 1719. Setřená spárovací hmota z celého zdiva v koupelně
Obrázek 1720. Roztírání spárovací hmoty do spár mezi dlažbou na podlaze v koupelně

Spárování vnitřních koutů

Vnitřní kouty v koupelnách se musí spárovat silikonovým tmelem, protože po ztuhnutí zůstane pružnýnepopraská. Připravte si do malé nádoby saponát pro namáčení prstu během spárovaní kvůli lepšímu stahování tmelu. Pomocí výtlačné pistole spárujte přibližně vždy po jednom metru veškeré vnitřní kouty|obrázek 1721. Silikonový tmel průběžně prstem vtírejte a stahujte|obrázek 1722. Vyspárujte tedy veškeré vnitřní kouty zdiva|obrázek 1723. mezi zdivem a podlahou|obrázek 1724. Veškeré kouty v ostění okenmezi rámem okna a zdivem|obrázek 1725. A také mezi vodorovným nebo šikmým stropemzdivem|obrázek 1726.

 

Obrázek 1721. Spárování vnitřních koutů v koupelně silikonovým tmelem
Obrázek 1722. Stahování silikonového tmelu prstem
Obrázek 1723. Vyspárované vnitřní kouty zdiva
Obrázek 1724. Vyspárované vnitřní kouty mezi zdivem a podlahou
Obrázek 1725. Vyspárované vnitřní kouty v ostění oken a mezi rámem okna a ostěním
Obrázek 1726. Vyspárované vnitřní kouty mezi vodorovným nebo šikmým stropem a zdivem

11|Usadit, obezdít a obložit vanu v koupelně

Zdění soklu kolem vany v koupelně

Usadit, obezdít a obložit vanu až v této fázi stavby je nejvhodnější z praktických důvodů. Může se později stát, že odpadní potrubí přestane těsnit a voda začne po malém množství unikat na podlahu pod vanou. Pokud by tekla po velmi malém množství, pak dříve, než byste na problém přišli, voda by mohla prosáknout sousedním zdivem nebo také stropem. Proto je nejvhodnější i na část koupelny, ve které bude umístěna vana, nalepit obklady, dlažbu a veškeré spáry a rohové kouty zatmelit. V tomto případě pokud nastane problém s únikem vody z odpadního potrubí, tak voda nemá možnost kamkoli prosáknoutbrzy zjistíte problém s únikem vody z revizního otvoru umístěného na obezdění vany.

Připevněte na spodní část vany příslušnou konstrukci. Uložte vanu na přesně stanovené místo v koupelně|obrázek 1727. Vyrovnejte šroubením v podstavci vanu do naprosté roviny. Rovinu vany kontrolujte pomocí vodováhy. Obezdění vany vyzděte z ytongových tvárnicpříčkovek. Důkladně promyslete, jaké tvárnice pro obezdění použijete. V tomto případě jsem použil mezi zdivo a vanu tvárnice široké 300 mm. Na boční obezdění jsem použil příčkovkové tvárnice tloušťky 75 mm. 

Připravte potřebné tvárnice a rozmíchejte si v maltovníku tenkovrstvou zdící maltu. Natáhněte hřebenovým hladítkem tenkovrstvou zdící maltu na kontaktní strany tvárnice|obrázek 1728. Uložte tvárnici na příslušné místo ke zdivu|obrázek 1729. Tvárnici vyrovnejte do roviny vodováhou|obrázek 1730. Přilepte stejným způsobem další tvárnici|obrázek 1731. Boční zdivo se zpravidla vyzdívá nad úroveň vany. Doporučuji vyzdít obezdivku nad úroveň vany minimálně 30 mm. Naměřte tedy pomocí svinovacího metru, jak vysoko nad úroveň vany je ještě potřeba obezdění vyzdít|obrázek 1732. Počítejte s mezerou mezi hranou vanytvárnicí pro nalepení obkladů a také s mezerou mezi tvárnicemispodní hranou vany pro vsunutí a přilepení obkladů. Podle naměřeného rozměru zkraťte další tvárnici. Tvárnici také upravte tak, abyste ji mohli z části vsunout pod okraj vany. Přilepte upravenou třetí tvárnici|obrázek 1733. Zkontrolujte vsunutím obkladu mezi tvárnicihranu vany, zda půjde do připravené mezery vsunout|obrázek 1734. Dozděte celou hloubku boční obezdívky tvárnicemi|obrázek 1735. a 1736. Kontrolujte rovinu zdění vodováhou|obrázek 1737.

Následně zděte přední část obezdívky vany z příčkovkovýh tvárnic. Přilepe na podlahu a k boční obezdívce příčkovkovou tvárnici tenkovsrtsvou zdící maltou a kontrolujte přesný úhel stavebním úhelníkem|obrázek 1738. Přilepte k podlaze celou přední část obezdívky|obrázek 1739. Pokračujte lepením první řady příčkovkových tvárnic na další boční straně. Nejříve však naměřte podle rozměru obkladu velikost revizního otvoru|obrázek 1740. Z jednoho celého kusu obkladu později pomocí magnetu zhotovíte zároveň revizní dvířka. Revizní otvor musí být vhodně umístěný přímo u veškerého napojení vany na odpad a vodovod. Dozděte první řadu boční strany obezdívky vany. A začněte zdít další druhou řadu tvárnic|obrázek 1741.

Na první řadu přilepte další druhou řadu příčkovkových tvárnic|obrázek 1740 a 1741. Naměřte poslední rozměr mezi druhou řadou tvárnic a spodní hranou vany. Počítejte ale s mezerou pro obklad a lepidlo. Podle naměřeného rozměru zkraťte potřebný počet příčkovkových tvárnic a stejným způsobem je přilepte na druhou řadu příčkovkových tvárnic|obrázek 1742.

Obrázek 1727. Uložení vany na přesně stanovené místo v koupelně
Obrázek 1728. Natažená tenkovrstvá zdící malta na kontaktní strany tvárnice
Obrázek 1729. Uložení tvárnice na stanovené místo mezi zdivo vanu
Obrázek 1730. Vyrovnání tvárnice do roviny vodováhou
Obrázek 1731. Přilepení další tvárnice stejným způsobem
Obrázek 1732. Naměření přesných rozměrů pro třetí tvárnici obezdění vany
Obrázek 1733. Přilepení třetí tvárnice na obezdívku vany
Obrázek 1734. Zkontrolování mezery mezi zdivem a hranou vany vsunutím obkladu
Obrázek 1735. Dozdívání boční části obezdívky vany tvárnicemi
Obrázek 1736. Dozdění boční části obezdívky vany tvárnicemi
Obrázek 1737. Kontrolování zdění boční části obezdívky vodováhou
Obrázek 1738. Lepení příčkovkové tvárnice k podlaze a boční vyzdívce
Obrázek 1739. Přilepení celé první řady příčkovkových tvárnic v přední části obezdívky vany
Obrázek 1740. Měření revizního otvoru přesně podle rozměru obkladu
Obrázek 1741. Zdění druhé řady obezdívky vany
Obrázek 1742. Dozdění druhé řady obezdívky vany
Obrázek 1743. Dozdění příčkovkovými tvárnicemi obezdění vany
Obrázek 1744. Prostor pro revizní dvířka v obezdívce vany

Natření penetračním nátěrem obezdívka vany

Natřete celou obezdívku penetračním nátěrem. K natírání penetračního nátěru použíjte malířský válec|obrázek 1745. Obkládat obezdění vany začněte až po úplném zaschnutí penetračního nátěru na celé obezdívce.

Obrázek 1745. Natírání obezdívky vany penetračním nátěrem

Lepení obkladů na obezdívku vany

Nejprve nalepte obklady na boční vystouplou část obezdívky. V této části je potřeba, abyste horní část obkladů nalepili na sokl pod mírným sklonem od zdiva k vaně. Když by se totiž dostala voda během mytí na sokl, taky díky sklonu soklu odteče zpět do vany. Na veškeré hrany soklu můžete také použít ukončovací lišty. Celé obkládání obezdívky je naprosto stejné jako obkládání ostění oken. Naměřte a zkraťte obklady pro nalepení mezi hranu vany a sokl. Nalepte obklady mezi hranu vanyboční obezdívku|obrázek 1746. Položte na horní hranu obkladů ukončovací lištu a nalepte z boční části na obezdívku obklad pouze kvůli přesnému změření potřební délky ukončovací lišty|obrázek 1746. Vyjměte a seřízněte ukončovací lištu na požadovaný rozměr a pod úhlem 45°. Zkrácenou ukončovací lištu vraťte zpět na obezdívku. Zkraťte obklady na potřebné rozměry. Nalepte zkrácené obklady pod mírným sklonem na horní hranu boční obezdívky|obrázek 1747. Mírného sklonu dosáhnete natažením většího množství lepidla na tvárnice u stěny. Zkontrolujte správný sklon nalepených obkladů k vaně vodováhou|obrázek 1748.

Zkraťte na potřebné délky obklady na horní hranu přední obezdívky. Přilepte zkrácené obklady na horní hranu přední obezdívky|obrázek 1749. Přilepte malé kusy obkaldů doprostřed a na okraje přední části obezdivky, abyste nasledně podle nich přesně umístili plastovou ukončovací lištu. Naměřte a zkraťte podle délky přední obezdívky ukončovací lištu. Vsuňte velmi opatrně ukončovací lištu pod přilepené obklady na horní hraně přední obezdívky|obrázek 1750. 

Dále můžete přistoupit k lepení obkladů na předníboční stranu obezdívky. Upravte případně obklad podle tvaru obezdívky. Upravený obklad přilepte na obezdívku|obrázek 1751. Pokračujte stejným způsobem lepit obklady na celou přední část obezdívky|obrázek 1752. V přpadě velkého revizního otvoru přes celou výšku obezdívky, je dobré vyztužit horní hranu ocelí. Odřízněte na každé straně obezdívku v délce 50mm a do hloubky podle tloušťky ploché oceli. Natáhněte na okraje ploché oceli lepidlo|obrázek 1753. Nalepte plochou ocel nad revizní otvor obezdívky|obrázek 1754. Nalepte obkladyukončovací lištu také na dalsí horní hranu bočního obezdění vany|obrázek 1755.

Před závěrečným lepením obkladů musíte ješte připevnit magnetické držáky na revizním otvoru obezdívky vany. Ve čtyřech rozích revizního otvoru vyhlubte do krajů obezdívky mělké prohlubně pro zapuštění magnetických držáků. Uložte veškeré magnetické držáky do prohlubnízamázněte je lepidlem na obklady|obrázek 1756. Odlepte prozatímní vymezovací části obkladů z boční části obezdívky. Dolepte veškeré obklady na boční starnu obezdění vany|obrázek 1757. Rozvrhněte obložení boční strany tak, aby po připevnění revizních dvířek zhotovených z obkladů přesně pasovali na revizní otvor|obrázek 1758.

Následně je potřeba podle velikosti revizního otvoru připravit příslušné obklady. Pokud máte revizní otvor připravený na zakrytí dvěma obklady, tak je potřeba nejprve oba obklady spojit. Položte dva obklady na podlahu s obkladačskými klínky nebo křížky ve spáře. Zkraťte další obklad na vhodný rozměr a natahněte na něj lepidlo. Zkrácený obklad přilepte přes oba připravené obklady na podlaze|obrázek 1759. Vyměřte na spojené obklady přesné umístění ocelových protikusů magnetů na revizním otvoru|obrázek 1760. Revizní dvířka zhotovených z obkladů připevněte na revizní otvor až po řádném vytvrdnutí lepidla držící magnety a jejich protikusy na obkladech. Na závěr můžete přistoupit k veškerému tmelní obezdění vany.

Obrázek 1746. Nalepení obkladů mezi hranu vany a obezdívku
Obrázek 1747. Nalepení obkladů na horní část boční obezdívky pod mírným sklonem k vaně
Obrázek 1748. Zkontrolování nalepených obkladů na horní část boční obezdívky pod mírným sklonem k vaně vodováhou
Obrázek 1749. Přilepení zkrácených obkladů na horní hranu přední obezdívky
Obrázek 1750. Přilepená ukončovací lišta na horní hraně přední obezdívky
Obrázek 1751. Přilepení upraveného obkladu na přední část obezdívky
Obrázek 1752. Lepení obkladů na přední část obezdívky vany
Obrázek 1753. Natažení lepidla na okraje ploché oceli
Obrázek 1754. Přilepení ploché oceli nad revizní otvor obezdívky vany
Obrázek 1755. Přilepení obkladů a ukončovací lišty na další boční hranu obezdívky vany
Obrázek 1756. Přilepení magnetických držáků na okraj revizního otvoru obezdívky vany
Obrázek 1757. Lepení obkladů na boční stranu obezdívky
Obrázek 1758. Nalepené obklady na boční straně obezdívky
Obrázek 1759. Spojení dvou obkladů pro zakrytí revizního otvoru
Obrázek 1760. Přilepení ocelových protikusů magnetů na obklady

Spárování obkladů obezdívky vany

Naprosto stejným způsobem zatmelte spárovací hmotou veškeré spáry obkaldů na celé obezdívce vany. Můžete rozetírat spárovací hmotu po celé ploše podlahy, nebo jen vtírat římo do spár. Po vyspárování celého obezdění vany v koupelně opět důkladně setřete spárovací hmotu mokrou houbou|obrázek 1761. 

Obrázek 1761. Vyspárované obklady celého obezdění vany v koupelně

Spárování vnitřních koutů obezdívky vany

Také stejným způsobem vyspárujte silikonovým tmelem veškeré vnitřní kouty obezdívky vany. Vyspárujte tedy kouty mezi zdivem a obezděním vany a podlahou a obezděním vany|obrázek 1762 a 1763.

Obrázek 1762. Vyspárované kouty mezi zdivem a obezděním vany
Obrázek 1763. Vyspárované kouty mezi obezděním vany a podlahou

Uzavření a zaspárování revizního otvoru obezdění vany

Po řádném vytvrdnutí lepidla přilepených magnetů a jejich protikusů můžet pokračovat v instalování revizních dvířek z obkladů. Nejdřívě pomocí magnetického šroubení nastavte magnety do požadované hloubky|obrázek 1764, aby revizní dvířka z obkladů pro připevnění na magnety byla v naprosté rovině s celým boční obezdění vany. Připevněte revizní dvířka k reviznímu otvoru na magnetické úchyty|obrázek 1765. Vypodložte revizní dvířka do požadované výšky pomocí klínků. Spáry revizního otvoru zaspárujte silikonovým tmelem|obrázek 1766 a 1767. Tím si zajistíte jednoduchý přístup do revizního otvoru během případné havárie jednoduchým odříznutím silikonového tmelu. 

Obrázek 1764. Nastavení magnetů revizních dvířek do požadované polohy
Obrázek 1765. Připevnění revizních dvířek na magnetické úchyty revizního otvoru obezdívky vany
Obrázek 1766. Spárování revizních dvířek silikonovým tmelem obezdívky vany
Obrázek 1767. Vyspárovaná revizní dvířka silikonovým tmelem obezdívky vany

Lepení a spárování dlažby na podlahách v ostatních místnostech

Stejným způsobem položte dlažbu také v dalších místnostech, ve kterých ji máte naplánovanou. Zpravidla se pokládá dlažba také v kuchyni|obrázek 1768, hospodářské nebo technické místnosti|obrázek 1769, na chodbách a v zádveří|obrázek 1770. A také v garáži|obrázek 1771.

Obrázek 1768. Položená dlažba v kuchyni
Obrázek 1769. Položená dlažba v technické místnosti
Obrázek 1770. Položená dlažba v zádveří
Obrázek 1771. Položená dlažba v garáži

Lepení a spárování soklů

Také se s největší pravděpodobností setkáte s lepením soklů kolem celých místností. Nejběžněji se sokly lepí také v kuchyni, hospodářské nebo technické místnosti,zádveří a na chodbách a také v garáži. Sokly jsou důležité především z praktického hlediska, protože během úklidu nedochází ke špinění zdiva ve spodních částech. Jsou dvě možnosti pořízení soklů. Některé dlažby mají zároveň také zhotovené stejně barevné sokly. Pokud jste zrovna nepořídili dlažbu, ke které výrobce vyrábí také rovnou sokly, pak si budete muset zhotovit vlastní. Vlastní zhotovení soklů se jednoduše zhotovuje nařezáním dlažby na jednotlivé pruhy, které se dají použít jako sokly. Ale protože řezané hrany dlažby jsou nevzhledné, je potřeba pokaždé jejich horní hrany zakrýt ukončovacími lištami. 

Výška soklů je zpravidla 80 mm. Pokud tedy nemáte sokly pořízené již z výroby, tak si naměřte a vyznačte na dlažbu jednotlivé sokly o rozměrech 80 mm|obrázek 1772. Nařežte jednotlivé pruhy soklů na ruční řezačce dlažby a obkladů|obrázek 1773. Hrany řezaných soklů je ještě potřeba zbrousit na elektrické řezačce|obrázek 1774. Také si připravte ukončovací lišty se seříznutými kraji do vnitřních a vnějších rohů.|obrázek 1775. Natáhněte lepidlo na celou plochu soklu|obrázek 1776. Přilepte sokl na zdivo zároveň s ukončovací lištou|obrázek 1777. Tímto způsobem lepte sokly na zdivo zaroveň s ukončovací lištou. Během lepení soklů podle potřeby vkládejte pod sokly obkladačské klínky|obrázek 1778.

Na závěr veškeré spáry mezi sokly zatmelte spárovací hmotou|obrázek 1779. A na závěr zatmelte veškeré kouty silikonovým tmelem|obrázek 1780. Pokud budete lepit sokly v místnostech, kde se budou instalovat dveřní obložky, tak prozatím nelepte sokly v těsné blízkosti dveřního otvoru|obrázek 1781. Sokly v těchto místech dolepte až po instalování dveřních obložek.

Obrázek 1772. Naměření a vyznačení výšky soklu na dlažbu
Obrázek 1773. Řezání soklů na ruční řezačce dlažby
Obrázek 1774. Zbroušení hran soklů na elektrické řezačce
Obrázek 1775. Připravení ukončovacích lišt do celé místnosti
Obrázek 1776. Natažení lepidla na celou plochu soklu
Obrázek 1777. Přilepení soklu na zdivo zároveň s ukončovací lištou
Obrázek 1778. Lepení soklů a ukončovacích lišt na zdivo
Obrázek 1779. Zatmelení spár mezi sokly spárovací hmotou
Obrázek 1780. Zatmelení koutů silikonovým tmelem
Obrázek 1781. Vynechání lepení soklů vedle dveřního otvoru

12|Instalovat sanitární vybavení v koupelně a na toaletě

Po kompletních obkladačských pracech řádně omyjte veškeré obkladydlažbu vodou s čistícími prostředky. Po řádném omytí můžete přistoupit k montáži veškerého sanitárního vybavení. Taktéž jako některé stavební práce, tak i na instalování sanity si dohodněte přesný termín s instalatérem. Instalatér v této fázi stavby nainstaluje, propojí a zprovozní veškeré sanitární zařízení.

Do koupelny nainstalujte vodovodní baterii, sifon s připojovacími prvky, umyvadlo se skřínkou, zrcadlo, další závěsné skříně a pračkový ventil|obrázek 1782. Kompletní sprchový kout s vodovodní baterií|obrázek 1783. K již obezděné vaně nainstaluje vodovodní baterii se sprchou a držákem|obrázek 1784. A na závěr také nainstaluje topné těleso na zeď|obrázek 1785.

Na toaletu nainstalujte umývátko, vodovodní baterii, sifon s připojovacími prvky, bidetovou spršku a závěsné WC s ovládacími tlačítky splachování|obrázek 1786. Dále popřípadě nainstalujte topné těleso na zdivo|obrázek 1786. A  na topenářské trubky nasaďte plastové krytky|obrázek 1787.

Do technické nebo hospodářské místnosti také můžete nainstalovat některé sanitární vybavení, jako například vodovodní baterii, sifon s připojovacími prvky, umyvadlo a pračkový ventil. Sanitární vybavení můžete také instalovat do dalších místností jako třeba do garáže, suterénu nebo sklepa.

Na úplný závěr stavebních prací zkontrolujte správné napojení veškerého nainstalovaného sanitárního zařízení. Především bezproblémovou funkčnost a těsnost veškerého vodovodního a odpadního potrubí.

Obrázek 1782. Instalovaná vodovodní baterie, umyvadlo se skříňkou, závěsná skříňka a zrcadlo v koupelně
Obrázek 1783. Instalovaný kompletní sprchový kout a vodovodní baterie v koupelně
Obrázek 1784. Instalovaná vodovodní baterie se sprchou a držákem k obezděné vaně
Obrázek 1785. Instalované topné těleso na zeď do koupelny
Obrázek 1786. Instalované umývátko, vodovodní baterie, bidetová sprška, závěsné WC s ovládacími tlačítky splachování a topné těleso na zeď na toaletě
Obrázek 1787. Instalované plastové krytky na topenářské trubky

Zkontrolování průběhu stavby stavebním dozorem

Na závěr nechte veškeré obkladačské práce a instalaci sanitárního zařízení zkontrolovat stavebním dozorem!

Uklízení a třídění odpadu

Po celou dobu udržujte na stavbě a pozemku pořádek a veškerý odpad na konci dne vždy ukliďte na určená místa. Ochranné igelitové obaly stavebního materiálu ukládejte do pytlů určených pro plastový odpad. Pytle od zdících malt do pytlů pro papírový odpad. Stavební suť přemístěte do určeného místa na stavebním pozemku.

Očištění a uklizení stavebního nářadí a příslušenství

Špinavé nářadí precizně očistěte od stavebního materiálu a především od zdících malt a společně s ostatním příslušenstvím ukliďte na svá místa do stavební buňky.


Podobné články

V posledním stavebním kroku a etapy si ukážeme upravení stavebního pozemku do roviny pomocí vybagrované zeminy. Také…
celý článek
V sedmnácté stavební etapě si ukážeme veškeré stavební práce v bezprostředním okolí domu. Ukážeme si vybudování trativodů…
celý článek
V šestnácté stavební etapě dostane stavba také konečně svůj kabát. Začneme instalováním tepelné izolace na dům. Potom…
celý článek

Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.