Tmelení a vyztužení systému opláštění v patře

 

13. ETAPA 

Vodorovné nenosné konstrukce v patře

Etapy stavby

Přihlaste se k odběru nejnovějších článků o stavbě domu svépomocí

Vaše osobní údaje (e-mail a jméno) budeme (jaksipostavitdum.cz) zpracovávat pouze za účelem zasílání newsletterů se zajímavým obsahem z oblasti stavby domu svépomocí v souladu s platnou legislativou a zásadami ochrany osobních údajů. Svůj souhlas se zasíláním a zpracováním osobních údajů můžete kdykoli odvolat prostřednictvím odhlašovacího odkazu v každém e-mailu.

1|Připravit plány, nářadí a příslušenství

Příprava nářadí a příslušenství

Připravte si předem veškeré nářadí, příslušenství a ochranné pomůcky pro tmelení a vyztužení sádrokartonových stropů v podkroví a garáži. Veškeré nářadí, stavební materiál a jednotlivé stavební kroky najdete podrobně vypsané v záložce:

Pro určení potřebného stavebního materiálu pro tmelení a vyztužení sádrokartonových stropů v podkroví a garáži budete potřebovat ze stavebního projektu výkresy:

 • Půdorys 1.NP |obrázek 1519.
 • Půdorys 2.NP |obrázek 1520.
Obrázek 1519. Půdorys 1. NP Tmelení a vyztužení systému opláštění v patře (Výkres M.Tošner - Tova)
Obrázek 1520. Půdorys 2. NP Tmelení a vyztužení systému opláštění v patře (Výkres M.Tošner - Tova)

2|Spočítat a objednat stavební materiál

Spočítání potřebného stavebního materiálu pro tmelení a vyztužení systému opláštění v patře nebo podkroví

Pro vyztužení podélných hran PRO systému opláštění budete potřebovat stavební materiál: 

 • Samolepicí výztužná páska 4500mm.

Pro vyztužení příčných spár sytému opláštění budete potřebovat stavební materiál: 

 • Skelná výztužná páska 2500mm.

Pro vyztužení rohů sytému opláštění budete potřebovat stavební materiál: 

 • Dilatační profil 75x2500mm.

Pro vyztužení vnějších bočních pravoúhlých hran ostění střešních oken budete potřebovat stavební materiál: 

 • Rohová lišta hliníková 90° 3000mm.

Pro vyztužení vnějších horních a dolních hran ostění střešních oken budete potřebovat stavební materiál: 

 • Rohová lišta hliníková 135° 3000mm.

Pro vyztužení vnitřních hran ostění střešních oken budete potřebovat stavební materiál: 

 • Páska Alux-papír ochrana hran 3040mm.

Pro tmelení celého sytému opláštění budete potřebovat stavební materiál: 

 • Tmel pro sádrokarton základní
 • Tmel pastový pro finální tmelení sádrokartonu
 • Tmel akrylový na sádrokartony

Pro přibližné propočítání veškerého stavebního materiálu budete potřebovat z projektové dokumentace výkresy:

 • Půdorys 1.NP |obrázek 1519.
 • Půdorys 2.NP |obrázek 1520.

Veškerý stavební materiálpříslušenství najdete rozepsaný v záložce a příslušném stavebním kroku:

Určení správného množství samolepící výztužné pásky 4500 mm

Samolepící výztužná páska slouží pro překrytí hran PRO mezi sádrokartonovými deskami. Jsou to spáry na delších stranách, které jsou tenčí oproti celé ploše sádrokartonové desky. Páska se následně zatmelí příslušným tmelem. Přibližné množství samolepící výztužné pásky vám může určit prodejce stavebního materiálu podle počtu sádrokartonovýh desek, nebo si taktéž sami můžete propočítat přibližné množství podle počtu sádrokartonových desek.

Po zhotovení opláštění jednoduše změřte veškeré podélné hrany PRO v celém podkroví nebo patře a popřípadě i v garáži pokud i tam máte strop ze sádrokartonu. Podle výsledných metrů pořiďte správný počet samolepící vyztužné pásky.

 

Určení správného množství skelné výztužné pásky 2500 mm

Skelná výztužná páska slouží pro překrytí příčných spár mezi sádrokartonovými deskami. Jsou to spáry na kratších stranách sádrokartonových desek. Páska se následně zatmelí příslušným tmelem. Přibližné množství skelné výztužné pásky také může určit prodejce stavebního materiálu podle počtu sádrokartonovýh desek, nebo si taktéž sami můžete propočítat přibližné množství podle počtu sádrokartonových desek.

Po zhotovení opláštění jednoduše změřte veškeré příčné spáry v celém podkroví nebo patře a popřípadě i v garáži pokud i tam máte strop ze sádrokartonu. Podle výsledných metrů pořiďte správný počet skelné vyztužné pásky.

Určení správného množství dilatačního profilu 75 x 2500 mm

Dilatační profil slouží pro překrytí spár v šikmých stropech mezi sádrokartonovými deskami a zdivem. Po zhotovení opláštění změřte veškeré příčné spáry mezi vodorovným a šikmým stropem a mezi šikmým stropem a zdivem v celém podkroví nebo patře. Popřípadě také v garáži, pokud i tam máte strop ze sádrokartonu. Podle výsledných metrů pořiďte správný počet dilatačního profilu. Dilatační pás nepoužívejte pro spojení sádrokartonových desek se zdivem ve vodorovných stropech

Určení správného množství rohové hliníkové lišty 90° 3000 mm

Rohové hliníkové lišty 90° 3000 mm slouží pro vyztužení sádrokartonových rohů v ostění střešních oken. Správné množství určíte změřením veškerých rohů ostění střešních oken v podkroví. 

Určení správného množství rohové hliníkové lišty 135° 3000 mm

Rohové hliníkové lišty 135° 3000 mm slouží pro vyztužení sádrokartonových hranhornídolní části ostění střešních oken. Správné množství určíte změřením veškerých hranhornídolní části ostění střešních oken v podkroví. 

Určení správného množství pásky Alux-papír ochrany hran 3040mm

Páska Alux-papír ochrana hran 3040mm slouží pro zpevnění vnitřních koutůostění střešních oken. Správné množství určíte změřením veškerých koutůostění střešních oken v podkroví.

Určení správného množství akrylátového tmelu na sádrokarton

Akrylátový tmel na sádrokarton slouží pro tmelení spár mezi sádrokartonovými deskamizdivem. S určením přibližného množství vám také pomůže prodejce stavebního materiálu. Potřebné množství akrylátového tmelu je tak specifické, že se pouze odhaduje. 

Určení správného množství základního tmelu pro sádrokarton

Základní tmel pro sádrokarton slouží pro tmelení rychlošroubů, samolepící výztužné pásky, skelné výztužné pásky, dilatačního profilu, pásky alux papírové ochrany hran a rohových hliníkových lišt 90° a 135°. V tomto případě se také pouze jen odhaduje přibližné množstí. S jeho přibližným určením vám také pomůže prodejce stavebního materiálu. 

Určení správného množství pastového tmelu pro finální tmelení sádrokartonu

Pastový tmel pro finální tmelení sádrokartonu slouží, jak již napovídá jeho název, pro konečné tmelení. Tím se rozumí, že přetmelíte veškeré tmelení, které jste provedli pomocí předchozího základního tmelu. Také se jeho přibližné množství špatně určuje a proto dejte na doporučení prodejce stavebního materiálu. Připadné přebytky můžete po předešlé dohodě prodejci vrátit, nebo v opačném případě dokoupit.

Určení správného množství akrylátového tmelu pro finální tmelení koutů sádrokartonu

Akrylový tmel na sádrokartony slouží pro tmelení koutů mezi sádrokartonovým stropemzdivem a dále pro tmelení vnitřních koutů ostění střešních oken. Protože se tmelí velmi malé spáry, tak také jeho použití je v malé míře. Přibližné množství tub akrylátového tmelu se také špatně odhaduje. Proto prozatím pořiďte malé množství a po částečném tmelení, kdy budete mít již větší odhadspotřebě, další akrylátový tmel dodatečně dokupte.

Určení správného množství mycího prostředku

Saponát slouží pro lepší tmelení akrylátovým tmelem. Veškeré pomůcky pro tmelení akrylátového tmelu nejsou tak dobré, jako pužití vlastního prstu. Zcela určitě to není nejvhodnější způsob tmelení obrovských ploch, ale v případě stavby svého domu svépomocí vhodný je. Během tmelení budete muset průběžně namáčet prst do saponátu, aby akrylátový tmel šel lépe natahovat. Množství potřebného saponátu je zpravidla malé a proto pořiďte jedno balení, nebo si odlívejte z domácich zásob.

3|Dovézt a uložit stavební materiál

Dovezení veškerého stavebního materiálu na stavbu

Pořiďtedopravte na stavbu potřebný stavební materiál pro instalování opláštění v celém patře nebo podkroví a garáži. Po dovozu veškerý stavební materiál uložte do domu a garáže.

4|Zatmelit a vyztužit systém opláštění v první a druhé fázi

Jak se tmelí hlavy rychlošroubů a spáry sádrokartových stropů

Tmelení veškerých spárhlav rychlošroubů v sádrokartonových stropech probíhá celkem ve třech fázích. Protože během zasychání tmel také zároveň ubývá na objemu a tím vznikají prohlubně na tmelených částech. Takže trojitým tmelením se průběžně veškeré tmelné části vyrovnají do naprosté roviny. 

Pro první dvě fáze tmelení musíte použít příslušný práškový tmel, například Knauf Uniflot, který se míchá s vodou. Pro závěrečné tmelení se používá již namíchaný tmel, například Rigips proMix Mega.

V první fázi zatmelíte veškeré hlavy rychlošroubůspáry mezi sádrokartonovými deskami. Po zaschnutí veškeré tmelení musíte přebrousit brusnou mřížkou. Veškerá broušená místa řádně očistíte smetákem.

V druhé fázi opět přetmelíte hlavy rychlošroubů a po přetmelení příčných spár ihned do čersvého tmelu vmáčknete skelné výztužné pásky. Opět skelné výztužné pásky řádně přetmelíte stejným tmelem. Na snížené hrany PRO rovnou nalepíte samolepící výztužné pásky a až potom přetmelíte druhou vrstvou tmelu. Opět zopakujete broušení veškerých tmelených částí brusnou mřížkou. 

Závěrečné třetí tmelení provedete již umíchaným tmelem Rigips proMix Mega. Po zaschnutí veškeré tmelené plochy opět precizně přebrousíte brusnou mřížkou. Veškeré stropy v podkroví nebo patře po přebroušení řádně ometete smetákem. 

Umíchání základního tmelu

Základní tmel pro sádrokarton, například Knauf Uniflot, rozmíchejte elektrickým míchadlem s metlou v malém vědru a v malém množství |obrázek 1521 a 1522. Protože tmel rychle tvrdne, tak je vždy lepší domíchávat tmel průběžně po menším množství. Tmel nesmí být ani řidký ani moc hustý. Správně rozmíchaný tmel by po nabrání na zednickou lžíci neměl po vyklopení spadnout |obrázek 1523. 

Obrázek 1521. Tmel pro první a druhou fázi tmelení systému opláštění
Obrázek 1522. Míchání základního tmelu elektrickým míchadlem s metlou
Obrázek 1523. Kontrolování správné konzistence základního tmelu

Tmelení hlav rychlošroubů v první fázi

Nejdříve začněte tmelením hlav rychlošroubů. Průběžně nabírejte na špachtli menší množství základního tmelu a precizně tmelte hlavy rychlošroubů v celém sádrokartonovém stropě. Tmel naneste na hlavu rychlošroubu|obrázek 1524. A následně řádně stáhněte špachtlí tak, aby pokud možno nezůstal žádný tmel v okolí|obrázek 1525. Stejným způsobem přetmelte v první fázi veškeré hlavy rychlošroubů v celém podkroví nebo patře a garáži.

Obrázek 1524. Nanesení základního tmelu na hlavu rychlošroubu
Obrázek 1525. Stáhnutí naneseného základního tmelu na hlavu rychlošroubu špachtlí

Tmelení příčných spár sádrokartonových desek v první fázi

Jelikož jsou příčné spáry obnažené bez krycího papíru, tak je nejprve před tmelením navlhčete vodou|obrázek 1526. Průběžně nanášejte základní tmel a řádně ho po celé délcehloubce vmáčkněte do příčné spáry|obrázek 1527. Průběžně také základní tmel precizně stahujte do naprosté roviny špachtlí|obrázek 1528.

Obrázek 1526. Navlhčení příčných spár vodou pomocí štětky
Obrázek 1527. Tmelení příčné spáry základním tmelem v první fázi
Obrázek 1528. Stáhnutí základního tmelu v příčné spáře do roviny špachtlí

Tmelení vnitřních koutů mezi vodorovným a šikmým sádrokartonovým stropem v první fázi

Vnitřní kouty tmelte stejným způsobem jako příčné spáry. Průběžně nanášejte základní tmel a řádně ho po celé délcehloubce vmáčkněte do spár mezi sádrokartonové desky vodorovného a šikmého stropu|obrázek 1529. Průběžně také základní tmel precizně stahujte do naprosté roviny špachtlí.

Obrázek 1529.Tmelení vnitřních koutů mezi vodorovným a šikmým sádrokartonovým stropem

Nalepení samolepící výztužné pásky a tmelení snížených hran PRO sádrokartonových desek v první fázi

Nejprve nalepte na veškeré snížené hrany PRO v šikmém i vodorovném stropě samolepící výztužné pásky|obrázek 1530. Po nalepení samolepící výztužnou pásku po celé délce řádně uhlaďte, aby dobře ve snížených hranách PRO držela|obrázek 1531 a 1532. 

Následně veškeré snížené hrany PRO přetmelte základním tmelem v šikmých i vodorovných stropech. Snížené hrany PRO jsou již poměrně široké a proto nanášejte základní tmel pomocí rovného nerezového hladítka. Začněte nanášet základní tmel od spodní části šikmého směrem k vodorovnému stropu|obrázek 1533, 1534, 1535 a 1536. 

Obrázek 1530. Nalepení samolepící výztužné pásky na snížené hrany PRO
Obrázek 1531. Uhlazení nalepené samolepicí výztužné pásky na snížených hranách PRO
Obrázek 1532. Nalepená samolepicí výztužná páska na snížených hranách PRO
Obrázek 1533. Nanesení základního tmelu na sníženou hranu PRO
Obrázek 1534. Tmelení snížené hrany PRO na šikmém stropě
Obrázek 1535. Tmelená část snížené hrany PRO na šikmém stropě
Obrázek 1536. Zatmelená snížená hrana PRO na šikmém a vodorovném stropě

Broušení veškerého tmelení na systému opláštění v první fázi

Po řádném zaschnutí veškerého tmelení můžete přistoupit k broušení první vrstvy základního tmelení. Pro broušení můžete použít držák s upnutou brusnou mřížkou nebo brusnou mřížku upnout do ruční vibrační brusky|obrázek 1537. Precizně přebruste veškeré tmelení hlav rychlošroubů, příčných spár, vnitřních koutů a snížených hran PRO.

Obrázek 1537. Broušení veškerého tmelení systému opláštění v první fázi

Tmelení hlav rychlošroubů v druhé fázi

S druhou fází tmelení pokračujte až po řádném zaschnutípřebroušení první vrstvy základního tmelu. Hlavy rychlošroubů tmelte stejným způsobem, jako v první fázi|obrázek 1538. Přetmelte veškeré hlavy rychlošroubů v celém podkroví nebo patře a garáži.

Obrázek 1538. Zatmelená snížená hrana PRO na šikmém a vodorovném stropě

Tmelení příčných spár sádrokartonových desek v druhé fázi

V druhé fázi je potřeba natáhnout základní tmel na příčné spáry nejprve ve velmi tenké vrstvě. Tím bude následně možné na základní tmel připevnit skelnou výztužnou pásku. Protože základní tmel v tenké vrstvě velmi rychle zasychá, tak natahování a lepení skelné výztužné pásky provádějte po částech.

Nejprve natáhněte v tenké vrstvě základní tmel na jednu příčnou spáru přes celou šířku stropu|obrázek 1539. Do čerstvého základního tmelu nalepte skelnou výztužnou pásku|obrázek 1540. Skelnou výztužnou pásku řádně po celé délce uhlaďte tak, aby dobře na základním tmelu držela|obrázek 1541. A následně hned také natáhněte další vrstvu základního tmelu na skelnou výztužnou pásku|obrázek 1542. Nanesený základní tmel řádně stáhněte špachtlí do roviny|obrázek 1543 a 1544. Tímto způsobem vyztužte základním tmelem a skelnou výztužnou pásku veškeré příčné spáry v celém podkroví nebo patře.

Obrázek 1539. Tmelení příčné spáry základním tmelem v druhé fázi
Obrázek 1540. Nalepení skelné výztužné pásky na základní tmel v příčné spáře
Obrázek 1541. Uhlazení skelné výztužné pásky na příčné spáře
Obrázek 1542. Nanesení základního tmelu na skelnou výztužnou pásku na příčné spáře
Obrázek 1543. Stáhnutí naneseného základního tmelu do roviny na příčné spáře
Obrázek 1544. Stáhnutý nanesený základní tmel do roviny na příčné spáře

Připevnění a tmelení dilatačního profilu na vnitřní kouty šikmého a vodorovného stropu v druhé fázi

Dilatační profil se umísťuje do koutů mezi šikmévodorovné stropy a mezi šikmý stropzdivo. Tímto způsobem právě lépe zpevníte mezery mezi sádrokartonovými deskami a také zdivem. Nejdříve naměřte a zkraťte dilatační profily na potřebné délky. Dilatační profil řádně připevněte sponkovací pistolí. Začněte dilatační profil připevňovat vždy od jednoho okraje postupně přes celou místnost, až k opačnému konci místnosti|obrázek 1545 a 1546. Dilatační pás musí být připevněný v naprosté rovině, kterou po celou dobu připevňování kontrolujte vodováhou. Musí být řádně napnutý a připevněný tak, aby v žádném místě nedocházelo k jeho kroucení nebo odchlípnutí. Proto dilatační pás připevňujte v krátkých vzdáleností od sebe přibližně po 100 mm|obrázek 1547. V případě potřeby ale i v kartších vzdáleností. Okraje dilatačního pásu jsou dostatečně snížené, takže sponky ze sponkovací pistole nevyčnívají nad jeho úroveň. Stejným způsobem připevněte dilatační pás také do koutů mezi sádrokartonové deskyzdivo|obrázek 1548, 1549 a 1550. Sponky ze sponkovačky drží ve zdivu o něco hůře a proto zkraťte jejich vzájemnou vzdálenost přibližně na 50 mm. Tímto způsobem připevněte veškeré dilatační profily v celém podkroví.

 

Obrázek 1545. Připevňování dilatačního profilu do koutu mezi šikmý a vodorovný strop sponkovačkou
Obrázek 1546. Připevněný dilatační profil do koutu mezi šikmý a vodorovný strop sponkovačkou
Obrázek 1547. Připevněný dilatační profil do koutu mezi šikmý a vodorovný strop
Obrázek 1548. Připevnění dilatačního profilu do koutu mezi šikmý strop a zdivo sponkovačkou
Obrázek 1549. Připevněný dilatační profil do koutu mezi šikmý strop a zdivo
Obrázek 1550. Připevněný dilatační profil do koutu mezi šikmý strop a zdivo

Tmelení dilatačního profilu v koutech systému opláštění v první a druhé fázi

Nanášejte základní tmel špachtlí postupně na spodní a horní část dilatačního pásu|obrázek 1551 a 1552. Zároveň plynule roztírejte zákaldní tmel na sádrokartonové desky nebo zdivo|obrázek 1553. Zatmelte dilatační pás v celé jeho délce základním tmelem|obrázek 1554. První fáze tmelení dilatačního pásu bude viditelně hrubší, než veškeré předešlé tmelení|obrázek 1555. Ale vzniklé nerovnosti po zaschnutí základního tmelu přebrousíte vibrační bruskou a tmelení budete ještě dvakrát opakovat. Takže vzniklé nerovnosti z tmelení postupně vyrovnáte. Nenanášejte základní tmel do středové části dilatačního profilu. Popřípadě základní tmel ze středové části dilatačního pásu během tmelení zároveň odstraňujte

Obrázek 1551. Tmelení dilatačního pásu základním tmelem
Obrázek 1552. Nanesený a stáhnutý základní tmel na spodní část dilatačního profilu
Obrázek 1553. Tmelení horní části dilatačního profilu základním tmelem
Obrázek 1554. Zatmelený dilatační pás základním tmelem v koutě mezi šikmým stropem a zdivem
Obrázek 1555. Zatmelený dilatační pás základním tmelem v koutě mezi šikmým a vodorovným stropem

Broušení dilatačního profilu v koutech systému opláštění v první a druhé fázi

Po řádném zaschnutí veškerého tmelení můžete přistoupit k broušení první vrstvy základního tmelení dilatačních pásů. Pro broušení můžete použít také držák s upnutou brusnou mřížkou nebo brusnou mřížku upnout do ruční vibrační brusky|obrázek 1556. Precizně přebruste veškeré tmelení dilatačních profilů. Během broušení nepoškoďte měkkou středovou část dilatačního profilu.

Veškeré broušené části stropů řádně omeťte smetákem od prachu. Následně v druhé fázi opakujte veškeré tmelení základním tmelem stejným způsobem. A také po řádném vytvrdnutí tmelení opět přebruste vibrační bruskou. Na závěr veškerého broušení omeťte smetákem od prachu.

Obrázek 1556. Broušení první vrstvy základního tmelu na dilatačním pásu

5|Vyztužit a zatmelit ostění střešních oken rohovými hliníkovými lištami v první a druhé fázi

Naměření a zkrácení rohových hliníkových lišt do ostění střešních oken

Pokud máte v některých místech ostění střešních oken větší mezery, tak je nejprve zatmelte základním tmelem. To platí také pro vnitřní rohy ostění střešních oken. Dále naměřte a zkraťte do bočních ostění střešních oken na potřebné délky rohové hliníkové lišty 90°|obrázek 1557 a 1558. Přesně také naměřtezkraťte oba konce rohových hliníkových lišt podle horníhodolního sklonu ostění střešních oken|obrázek 1559. Do horníhodolního ostění naměřte a zkraťte rohové hliníkové lišty 135°|obrázek 1560.

Obrázek 1557. Měření rozměrů bočního ostění střešních oken
Obrázek 1558. Zkrácení rohové hliníkové lišty do bočního ostění střešních oken
Obrázek 1559. Zkrácení konců rohových hliníkových lišt podle sklonu bočního ostění střešních oken
Obrázek 1560. Zkrácení konců rohových hliníkových lišt do horního a dolního ostění střešních oken

Připevnění rohových hliníkových lišt do ostění střešních oken

Rohové hliníkové lišty se připevňují k sádrokartonovým deskám také sponkovačkou. Připevněte nejprve boční rohové hliníkové lišty 90°. Připevňování provádějte z každé hrany ostění ve vzájemné vzdálenosti přibližně 100 mm|obrázek 1561 a 1562. Stejným způsobem dále připevněte rohové hliníkové lišty 135° do horního a dolního ostění střešních oken. Připevněte obě rohové hliníkové lišty do dolního ostění střešního okna|obrázek 1563 a 1564. Hliníkové rohové lišty 135° popřípadě ručně mírně přihněte, aby přesně pasovaly na ostění střešních oken. Stejným způsobem vyztužte veškerá střešní okna v podkroví|obrázek 1565.

Obrázek 1561. Připevňování rohové hliníkové lišty do bočního ostění střešního okna sponkovačkou
Obrázek 1562. Připevňování rohové hliníkové lišty do bočního ostění střešního okna
Obrázek 1563. Připevnění rohové hliníkové lišty do dolního ostění střešního okna
Obrázek 1564. Připevnění rohové hliníkové lišty do horního ostění střešního okna
Obrázek 1565. Vyztužení ostění střešního okna rohovými hliníkovými lištami

Tmelení rohových hliníkových lišt v ostění střešních oken v první a druhé fázi

Následně veškeré vyztužení ostění střešních oken je také potřeba přetmelit základním tmelem. Základní tmel nanášejtestahujte pomocí špachtle nebo nerezového hladítka|obrázek 1566. Základní tmel precizně nanášejte na veškeré vyztužení ostění střešních oken a stahujte do roviny|obrázek 1567. Po řádném vytvrdnutí taktéž veškeré tmelené plochy přebruste vibrační bruskou. Po přebroušení plochy omeťte smetákem od prachu. A následně opakujte tmelení základním tmelem ještě jednou stejným způsobem. Po vytvrdnutí druhé vrstvy základního tmelu taktéž tmelené plochy přebrušte vibrační bruskou a omeťte od prachu smetákem|obrázek 1568. Stejným způsobem přetmelte veškeré vyztužení střešních oken v podkroví. 

Obrázek 1566. Tmelení vyztužení ostění střešního okna základním tmelem pomocí nerezového hladítka
Obrázek 1567. Zatmelené vyztužení ostění střešního okna základním tmelem
Obrázek 1568. Vyztužené a zatmelené ostění střešního okna základním tmelem

6|Zatmelit systém opláštění ve třetí fázi

Připravení základního tmelu

Pro finální třetí fázi tmelení se používá již namíchaný tmel, například Rigips proMix Mega|obrázek 1569. Finální tmel je určený k okamžitému použití a proto už není potřeba jakekoli jiné úpravy nebo míchání.

Obrázek 1569. Finální tmel Rigips proMix Mega

Tmelení hlav rychlošroubů ve třetí fázi

Opět nejdříve začněte tmelením hlav rychlošroubů. Průběžně nabírejte na špachtlí menší množství finálního tmelu a precizně tmelte hlavy rychlošroubů v celém sádrokartonovém stropě. Finální tmel naneste na hlavu rychlošroubů|obrázek 1570. A následně řádně stáhněte špachtlí tak, aby pokud možno nezůstal žádný tmel v okolí|obrázek 1571. Stejným způsobem přetmelte ve třetí fázi veškeré hlavy rychlošroubů v celém podkroví nebo patře a garáži.

Obrázek 1570. Nanesení finálního tmelu na hlavy rychlošroubů ve třetí fázi tmelení
Obrázek 1571. Stáhnutí finálního tmelu z hlav rychlošroubů

Tmelení příčných spár, dilatačního profilu, snížených hran PRO a ostění střešních oken ve třetí fázi

Ve třetí fázi můžete již tmelit další veškerá místa najednou, místnost po místnosti. Průběžně nanášejte finální tmel a řádně ho po celé délce tmelení roztáhněte|obrázek 1572. Dále finální tmel precizně stahujte do naprosté roviny špachtlí nebo nerezovým hladítkem|obrázek 1573. Tímto způsobem přetmelte po třetí veškerá potřebná místa|obrázek 1574.

Obrázek 1572. Nanesení finálního tmelu na sníženou hranu PRO
Obrázek 1573. Stáhnutí finálního tmelu nerezovým hladítkem
Obrázek 1574. Zatmelený systém opláštění finálním tmelem

Broušení příčných spár, dilatačního profilu, snížených hran PRO a ostění střešních oken ve třetí fázi

Po řádném zaschnutí veškerého tmelení můžete naposled přistoupit k broušení třetí vrstvy finálního tmelení. Kvůli velkým plochám doporučuji k broušení použít brusnou mřížku upnoutou do ruční vibrační brusky|obrázek 1575. Precizně přebruste veškeré tmelení hlav rychlošroubů, příčných spár, snížených hran PRO a ostění střešních oken. Na závěr veškerého broušení omeťte smetákem od prachu|obrázek 1576.

Obrázek 1575. Přebroušení finálního tmelení vibrační bruskou
Obrázek 1576. Ometení stropů po broušení smetákem od prachu

7|Zatmelit kouty a spáry systému opláštění

Připravení akrylového tmelu s vytlačovací pistolí a saponátu

Tmelení mezi sádrokartonovými stropy a zdivem se kvůli možnému minimálnímu pohybu musí provádět tmelem, který po zaschnutí zůstane pružný. To samé platí pro vnitřní kouty ostění střešních oken. A právě pro tento účel slouží přímo akrylový tmel na sádrokartony. Akrylový tmel na sádrkartony je v kartuších, které se umístí do vytlačovací pistole. Ještě před použitím je vhodné seříznout odlamovacím nožem aplikační špičku kartuše šikmovelikost otvoru určit podle velikosti tmelených spár|obrázek 1577. Protože během tmelení je lepší aplikovat akrylový tmel ne kolmo, ale šikmo na spáru. A také protože se budete během tmelení pohybovat a s šikmo seříznutou špičkou to jde mnohem lépe

Po aplikování akrylového tmelu z kartuše do spár budete dále muset tmel roztírat. K tomu účelu slouží různé plastové špachtle, ale žádná nemá tak perfektní výsledek, jako použití vlastních prstů. Není to nejvhodnější způsob pro dlouhodobé tmelení, ale pouze pro stavbu svého domu svépomocí. Můžete použít také tenké gumové rukavice, ale počítejte s jejich brzkým prodřením. Dále budete potřebovat pro bezproblémové tmelení saponát, aby se akrylový tmel nelepil na prst a šel mnohem lépe roztírat. Proto si připravte saponát do malé nádoby, abyste vždy mohli bezproblémově do ní namočit prst.

Obrázek 1577. Šikmé seříznutí aplikační špičky kartuše akrylového tmelu

Tmelení koutů mezi sádrokartonovým stropem a zdivem

Začněte aplikovat akrylový tmel do koutů mezi zdivosádrokartonové stropy. Aplikujte akrylový tmel postupně přibližně po jednom metruhned provádějte jeho stahování prstem|obrázek 1578 a 1579. Předběhem stahování akrylového tmelu průběžně podle potřeby namáčejte prst do nádobky se saponátem|obrázek 1580. Vhodnou dobu pro opětovné namočení poznáte náhlým zhoršením stahování. Během stahování tlačte prstem, abyste akrylový tmel řádně vtlačili do koutů a aby v koutě vznikl maly rádius|obrázek 1581. Pokud vznikne v některém místě prasklina vlivem malého množství, tak v tom místě akrylový tmel opatrně doplňte a opakujte stáhnutí prstem.  Případný přebytek akrylového tmelu průběžně otírejte z prstu do připraveného hadru|obrázek 1582. 

 

Obrázek 1578. Tmelení koutů mezi sádrokartonovým stropem a zdivem akrylovým tmelem
Obrázek 1579. Tmelení koutů mezi sádrokartonovým stropem a zdivem
Obrázek 1580. Namočení prstu do nádobky se saponátem před a během tmelení koutů
Obrázek 1581. Stahování akrylového tmelu z koutu mezi sádrokartonovým stropem a zdivem
Obrázek 1582. Otření přebytečného akrylového tmelu do hadru

Tmelení koutů v ostění střešních oken

Tmelení koutů v ostění střešních oken provádějte naprosto stejným způsbem, jako tmelení mezi sádrokartonovým stropem a zdivem. Nanášejte postupně akrylový tmel vytlačovací pistolí do vnitřních koutů v ostění střešních oken|obrázek 1583. A následně co nejprecizněji akrylový tmel stáhněte prstem|obrázek 1584. Během stahování akrylového tmelu průběžně namáčejte prst do saponátu. Stejným způsobem zatmelte veškeré vnitřní kouty v ostění střešních oken.

Obrázek 1583. Tmelení akrylovým tmelem vnitřních koutů v ostění střešních oken
Obrázek 1584. Stáhnutí akrylového tmelu z vnitřních koutů v ostění střešních oken
Obrázek 1585. Stažený akrylový tmel z vnitřních koutů v ostění střešních oken

Tmelení koutů mezi rámem střešních oken a ostění střešních oken

Tmelení koutů mezi rámem střešních oken a ostění střešních oken taktéž provádějte stejným způsobem. Nanášejte postupně akrylový tmel vytlačovací pistolí do koutů mezi rámem střešních oken a ostěni střešních oken|obrázek 1586. A následně co nejprecizněji akrylový tmel stáhněte prstem. Během stahování akrylového tmelu průběžně namáčejte prst do saponátu. Stejným způsobem zatmelte veškeré kouty mezi rámem střešních oken a ostěni střešních oken|obrázek 1587.

Obrázek 1586. Tmelení akrylovým tmelem koutů mezi rámem střešního okna a ostění střešního okna
Obrázek 1587. Zatmelení akrylovým tmelem koutů mezi rámem střešního okna a ostění střešního okna

Tmelení koutů mezi rámem oken a ostění oken

Tmelení koutů mezi rámem oken a ostěním oken taktéž provádějte stejným způsbem. Nanášejte postupně akrylový tmel vytlačovací pistolí do koutů mezi rámem oken a ostění oken|obrázek 1588. A následně co nejprecizněji akrylový tmel stáhněte prstem. Během stahování akrylového tmelu průběžně namáčejte prst do saponátu. Stejným způsobem zatmelte veškeré kouty mezi rámem oken a ostění oken|obrázek 1589.

Obrázek 1588. Tmelení akrylovým tmelem koutů mezi rámem okna a ostěním okna
Obrázek 1589. Stažení akrylového tmelu v koutech mezi rámem okna a ostěním okna

Tmelení prostoru kolem stropních chrániček s elektrickými kabely pro osvětlení

Tmelení koutů prostoru kolem stropních chrániček s elektrickými kabely pro osvětlení provádějte obdobným způsobem. Nanášejte postupně akrylový tmel vytlačovací pistolí kolem kabelové korugované chráničky|obrázek 1590. A následně co nejprecizněji akrylový tmel stáhněte prstem|obrázek 1591. Během stahování akrylového tmelu průběžně namáčejte prst do saponátu. Stejným způsobem zatmelte veškeré kouty mezi rámem oken a ostění oken|obrázek 1592 a 1593.

Obrázek 1590. Tmelení prostoru kolem stropní chráničky s elektrickým kabelem pro osvětlení
Obrázek 1591. Stažení akrylového tmelu kolem stropní chráničky s elektrickým kabelem pro osvětlení
Obrázek 1592. Stažený akrylový tmel kolem stropní chráničky s elektrickým kabelem pro osvětlení
Obrázek 1593. Zatmelená chránička s elektrickým kabelem pro stropní osvětlení

Zkontrolování průběhu stavby stavebním dozorem

Na závěr nechte veškeré vyztužení a tmelení systému opláštění zkontrolovat stavebním dozorem!

Uklízení a třídění odpadu

Po celou dobu udržujte na stavbě a pozemku pořádek a veškerý odpad na konci dne vždy ukliďte na určená místa. Ochranné igelitové obaly stavebního materiálu ukládejte do pytlů určených pro plastový odpad. Pytle od zdících malt do pytlů pro papírový odpad. Stavební suť přemístěte do určeného místa na stavebním pozemku.

Očištění a uklizení stavebního nářadí a příslušenství

Špinavé nářadí precizně očistěte od stavebního materiálu a především od zdících malt a společně s ostatním příslušenstvím ukliďte na svá místa do stavební buňky.


Podobné články

V posledním stavebním kroku a etapy si ukážeme upravení stavebního pozemku do roviny pomocí vybagrované zeminy. Také…
celý článek
V sedmnácté stavební etapě si ukážeme veškeré stavební práce v bezprostředním okolí domu. Ukážeme si vybudování trativodů…
celý článek
V šestnácté stavební etapě dostane stavba také konečně svůj kabát. Začneme instalováním tepelné izolace na dům. Potom…
celý článek

Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.