Instalování systému podkonstrukce v podkroví

 

13. ETAPA 

Vodorovné nenosné konstrukce v patře

Etapy stavby

Přihlaste se k odběru nejnovějších článků o stavbě domu svépomocí

Vaše osobní údaje (e-mail a jméno) budeme (jaksipostavitdum.cz) zpracovávat pouze za účelem zasílání newsletterů se zajímavým obsahem z oblasti stavby domu svépomocí v souladu s platnou legislativou a zásadami ochrany osobních údajů. Svůj souhlas se zasíláním a zpracováním osobních údajů můžete kdykoli odvolat prostřednictvím odhlašovacího odkazu v každém e-mailu.

1|Připravit plány, nářadí a příslušenství

Příprava nářadí a příslušenství

Připravte si předem veškeré nářadí, příslušenství a ochranné pomůcky pro instalování dřevěných fošen na půdu a tepelné izolace kolem pozednic v podkroví. Veškeré nářadí, stavební materiál a jednotlivé stavební kroky najdete podrobně vypsané v záložce:

Pro určení potřebného stavebního materiálu pro instalování tepelné izolace kolem pozednic v podkroví a fošen pro uložení přes celou půdu budete potřebovat ze stavebního projektu výkresy:

 • Půdorys 1.NP |obrázek 1298.
 • Půdorys 2.NP |obrázek 1299.
 • Svislý řez A-A |obrázek 1300.
Obrázek 1298. Půdorys 1. NP Instalování systému podkonstrukce v podkroví (Výkres M.Tošner - Tova)
Obrázek 1299. Půdorys 2. NP Instalování systému podkonstrukce v podkroví (Výkres M.Tošner - Tova)
Obrázek 1300. Svislý řez A-A Instalování systému podkonstrukce v podkroví (Výkres M.Tošner - Tova)

2|Spočítat a objednat stavební materiál

Spočítání potřebného stavebního materiálu pro zhotovení podkonstrukce v celém domě

Pro zhotovení kompletní podkonstrukce sádrokaronových stropů budete potřebovat tento stavební materiál: 

 • Profil UD zakládací
 • Pěnové těsnění 30x3000mm
 • Profil CD sádrokartonový
 • Spojka CD profilů
 • Krokvový závěs T
 • Rychlozávěs s perem
 • Drát s okem
 • Natloukací hmoždinka ∅6x80mm
 • Vrut do svislých závěsů FN 4,8x35mm
 • Šroub samovrtný do plechu LB 3,5x9,5mm

Pro přibližné propočítání veškerého stavebního materiálu budete potřebovat z projektové dokumentace výkresy:

 • Půdorys 1.NP |obrázek 1298.
 • Půdorys 2.NP |obrázek 1299.
 • Svislý řez A-A |obrázek 1300.

Veškerý stavební materiál a příslušenství najdete rozepsaný v záložce a příslušném stavebním kroku:

Samozřejmě opět jako v předešlých etapách a stavebních krocích můžete rovnou propočítat veškerou potřebnou tepelnou izolaci do stropů v celém podkroví, patře nebo garáži. Tím uspoříte časfinance na společném dovozu příslušného stavebního materiálu na stavbu.

Spočítání potřebného množství UD profilů

Délka jednoho kusu UD profilu je 3000 mm. UD profily se připevňují po celém obvodě místnosti. Proto potřebný počet běžných metrů UD profilů je jednoduše součet obvodů veškerých místností v domě a garáži, kde budete zhotovovat sádrokartonové stropy. Obvody jednotlivých místností byste měli mít vyzančené v projektové dokumentaci. Taktéž byste měli mít obvody místností změřené z předešlých etap a stavebních kroků. Podle propočítanýchsečtených obvodů příslušných místností objednejte potřebný počet UD profilů.

Spočítání potřebného množství pěnového těsnění

Pěnové těsnění se lepí na zadní část UD profilů. Takže objednejte a dopravte pěnové těsnění stejné délky jako UD profily

Profil CD sádrokartonový

Délky CD profilů jsou: 2600, 2750, 3000 a 4000 mm. Profily CD se instalují do UD profilů a zpravidla kolmo na kleštiny. Středy jednotlivých CD profilů mohou být od sebe vzdáleny maximálně 500 mm. Takže propočítejte potřebné množství CD profilů podle rozměrů místností a podle vzájemných vzdáleností od sebe již zmíněných 500 mm. Do jednotlivých místností vybírejte CD profily vždy podle toho, abyste je nemuseli zbytečně spojovat spojkami CD. Budete tedy pokaždé spojovat CD profily pomocí spojek CD v místnostech větších než 4000 mm

Spočítání spojek CD profilů

Potřebný počet spojek CD profilů určíte během promýšlenípropočítávání přibližného určení CD profilů.

Spočítání závěsu CD krokvového

Závěs CD krokvový se používá, pokud budete připevňovat CD profily blízko ke krokvímkleštinám. Závěs CD krokvový se připevňuje na každou krokevkleštinu pomocí dvou vrutů. Přibližný počet určete také během promýšlenípropočítávání určení potřebného množství CD profilů

Spočítání rychlozávěsu s perem a drátu s okem

Rychlozávěs s perem a drát s okem se používá při snižování stropů, kdy jsou kleštiny a krokve ve velké výšce od určeného stropu. Taktéž platí, že přibližný počet určíte během promýšlenípropočítávání přibližného určení CD profilů.

Spočítání Vrutů do svislých závěsů FN  4,8x35mm

Přibližné množství vrutů do svislých závěsu FN určí prodejce stavebního materiálu podle vámi určených závěsů CD krokvových. 

Spočítání natloukacích hmoždinek ∅6x80mm

Přibližné množství natloukacích hmoždinek ∅6x80mm určí prodejce stavebního materiálu podle vámi určených UD profilů

Spočítání šroubu samovrtného do plechu LB 3,5x9,5mm

Šroub samovrtný LB se používá v určitých případech ke spojování CDUD profilů, nejčastěji při montáži ostění střešních oken. I přibližné množství se dá jen těžko určit a proto pořiďte zatím jedno balení šroubů LB.

3|Dovézt a uložit stavební materiál

Dovezte veškerý potřebný stavební materiál na stavbu

Pořiďte a dopravte na stavbu potřebný stavební materiál pro instalování podkonstrukce v celém podkroví a garáži. Po dovozu veškerý stavební materiál uložte do domu a garáže.

4|Připevnit UD profil na zdivo

Zaměření a vyznačení výšky stropu na zdivo v podkroví

Nejdříve musíte zaměřitvyznačit přesnou výšku stropu v patře nebo podkroví. Pro přesné zaměření stropů také použíjte laserový měřidlo. Podle projektové dokumentace zaměřte laserovým měřidlem a vyznačte zednickou tužkou bodově na zdivo přesnou výšku stropu|obrázek 1301.

V případě šikmé střechy v podkroví zaměřte svinovacím metrem a vyznačte na zdivo přesnou tloušťku tepelné izolacesásdrokartonového stropu|obrázek 1302. Veškeré vyznačené body výšky stropu spojte pomocí vodováhy po celém obvodě místnosti. Stejným způsobem zaměřování a vyznačování pokračujte v celém patře nebo podkroví.

Zaměření a vyznačení výšky stropu na zdivo 

 • Zaměřte laserovým měřidlem a vyznačte na zdivo zednickou tužkou přesnou výšku stropu v patře nebo podkroví|obrázek 1301.
 • Zaměřte svinovacím metrem a vyznačte na zdivo zednickou tužkou pod šikmou střechou přesnou tloušťku tepelné izolace a sásdrokartonového stropu|obrázek 1302.
 • Spojte veškeré vyznačené body výšky stropu a šikminy pomocí vodováhy po celém obvodě místnosti|obrázek 1303.
Obrázek 1301. Zaměření a vyznačení přesné výšky stropu v podkroví
Obrázek 1302. Zaměření a vyznačení tloušťky tepelné izolace a sádrokartonu v šikmině
Obrázek 1303. Spojení veškerých bodů přesné výšky stropů po celém obvodě místnosti

Připevnění UD profilů na zdivo v podkroví nebo patře

Nejdřívé si připravte veškeré UD profily do místnosti v patře nebo podkroví. Potřebné UD profily naměřtezkraťte na požadované rozměry pomocí nůžek na plech|obrázek 1304. Při zkracování přestřihněte nejdříve okrajeUD profil ohněte a nakonec přestřihněte střed UD profilu|obrázek 1305. V některých případech po zkrácení UD profilů budete muset na okraj vyvrtat opět nový otvor, abyste mohli okraj zkráceného UD profilu řádně připevnit ke zdivu.

Na zadní část a po celé délce jednotlivých UD profilů pečlivě nalepte pěnové těsnění|obrázek 1306 a 1307. Pěnové těsnění zajistí požadované hodnoty neprozvučnosti.

Během připevnování UD profilů mužete přesnou rovinu kontrolovat také laserovým měřidlem. Přiložte UD profil na zdivo tak, aby vyznačená výška stropu byla naprosto v rovině se spodní hranou UD profilu. Naměřte a vyznačte na příslušný vrták hloubku vrtání podle velikosti natloukací hmoždinky. Pevně držte a zároveň předvrtejte prozatím jeden krajový otvor do zdiva skrz UD profil|obrázek 1308. Připevněte UD profil na zdivo zatlučením natloukací hmoždinky|obrázek 1309. Zkontrolujte vodováhou přesnou rovinu připevnění UD profilu|obrázek 1310. Popřípadě vyrovnejte UD profil do naprosté roviny pomocí vodováhy. A až potom zatlučte veškeré zbývající natloukací hmoždinky skrz otvory příslušného UD profilu|obrázek 1311. V podkroví nepřipevňujte UD profil pod šikmou střechu|obrázek 1312. V těchto místech bude zakončení provedeno z CD profilu. V případě montáže UD profilů na vnitřní rohy vsuňte profily do sebe až na doraz|obrázek 1313. A při montáži UD profilů na vnejších rohy zdiva vystříhněte středy přečnívajících UD profilů|obrázek 1314. Tím umožníte případné vložení CD profilů také na vnější rohy zdiva. Pokud máte součástí interiéru dřevěnou podpěru krovu, tak na ni také připevněte UD profil|obrázek 1315. Taktéž popřípadě připevněte podle stejných pravidel UD profily na komín|obrázek 1316. Připevněte stejným způsobem veškeré UD profilycelém patře nebo podkroví.

Připevnění UD profilů na zdivo

 • Připravte veškeré UD profily do místnosti v patře nebo podkroví
 • Naměřte a zkraťte potřebné UD profily na požadované rozměry|obrázek 1304 a 1305.
 • Nalepte na zadní část po celé délce jednotlivých UD profilů pěnové těsnění|obrázek 1306 a 1307. 
 • Kontrolujte přesnou rovinu během připevnování UD profilů laserovým měřidlem
 • Přiložte UD profil na zdivo tak, aby vyznačená výška stropu byla naprosto v rovině se spodní hranou UD profilu.
 • Naměřte a vyznačte na příslušný vrták hloubku vrtání podle velikosti natloukací hmoždinky
 • Vyvrtejte prozatím jeden krajový otvor do zdiva skrz UD profil|obrázek 1308.
 • Připevněte UD profil na zdivo zatlučením natloukací hmoždinky|obrázek 1309.
 • Zkontrolujte vodováhou přesnou rovinu připevnění UD profilu|obrázek 1310.
 • Vyrovnejte popřípadě UD profil do naprosté roviny pomocí vodováhy
 • Zatlučte veškeré zbývající natloukací hmoždinky skrz otvory příslušného UD profilu|obrázek 1311.
 • Vsuňte UD profily na vnitřních rozích do sebe na doraz|obrázek 1313.
 • Vystříhněte středy přečnívajících UD profilů na vnějších rozích|obrázek 1314.
 • Připevněte UD profily na případnou dřevěnou podpěru krovu|obrázek 1315.
 • Připevněte UD profily také na komín|obrázek 1316.
 • Připevněte stejným způsobem veškeré UD profily v celém patře nebo podkroví
Obrázek 1304. Zaměření požadovaného rozměru na UD profil
Obrázek 1305. Zkrácení UD profilu na požadovaný rozměr nůžkami na plech
Obrázek 1306. Lepení pěnového těsnění na zadní část UD profilu
Obrázek 1307. Nalepené pěnové těsnění na zadní části UD profilu
Obrázek 1308. Předvrtání veškerých otvorů do zdiva skrz UD profil
Obrázek 1309. Připevnění UD profilu natloukacími hmoždinkami
Obrázek 1310. Zkontrolování přesné roviny připevnění UD profilu
Obrázek 1311. Připevněné UD profily pro strop v podkroví
Obrázek 1312. Připevněné UD profily v šikminách
Obrázek 1313. Připevněné UD profily ve vnitřních rozích zdiva
Obrázek 1314. Připevněné UD profily na vnějších rozích zdiva
Obrázek 1315. Připevněné UD profily na dřevěné podpěře krovu
Obrázek 1316. Připevněné UD profily na komín

5|Připevnit půdní schody 

Kam v podkroví nebo patře umístit půdní schody

Po připevnění UD profilů v celém podkroví nebo patře můžete přistoupit k montáži půdních schodů. V této fázi stavby máte totiž díky připevněným UD profilům přesně určenou výšku stropů. Pohodlněji se tak bude určovat přesné umístění půdních schodů do prostoru stropu. Ještě ale musíte počítatmontáží sádrokartonu. Takže půdní schody musíte umístit ještě niž něž UD profily a to přesně o 12,5 mm. Protože tloušťka sádrokartonových desek je zpravidla 12,5 mm.

Také je samozřejmě velmi důležité do jakého místa přesně půdní schody umístíte. Pokud tak již nemáte stanovené ve stavebním projektu, tak pro ně vyberte nejvhodnější místo. Pokud máte půdní prostor velmi malý, pak doporučuji umístit půdní schody hned pod střešní vikýř. Tím si zajistíte pohodlný výstup půdními schody přes půduskrz vikýř na střechu. Také je ideální pokud půdní schody umístíte na chodbu nebo do šatny. Není vhodné umísťovat půdní schody do ložnice a už vůbec ne do dětských pokojů.

Připevnění půdních schodů v podkroví

Půdní schody budete muset připevnit mezi kleštiny. Ale protože jsou samozřejmě jiného rozměru než prostor mezi kleštinami, tak musíte zhotovit pro půdní schody samostatné bednění. Nejprve je tedy nutné stanovit přesné umístění půdních schodů a podle toho zhotovit dřevěné bednění, které vložíte mezi kleštiny a řádně připevníte pomocí vrutů. Dřevěné bednění si můžete na místě zhotovit sami, nebo tím případně pověřit tesaře, který vám zhotovil střechu. 

Pořiďte a dopravte na stavbu potřebné fošny pro zhotovení bednění. Fošny zkraťte podle potřebných rozměrů naměřených mezi kleštinami a podle půdních schodů. Délku dřevěného bednění zhotovte podle délky nebo šířky prostoru mezi kleštinami. To bude záležet podle umístění půdních schodů - buďto se budou vejít souběžně nebo kolmo kleštinám. Dřevěné bednění řádně zpevněte pomocí vrutů do dřeva.

Abyste zbytečně nemanipulovali s celými těžkými půdními schody, tak je demontujte a dále pracujte prozatím jen s jejich originálním bedněním

Originální bednění půdních schodů řádně připevněte pomocí vrutů do zhotoveného dřevěného bednění. Originální bednění půdních schodů připevněte níž, než je spodní hrana zhotoveného dřevěného bednění o 12,5 mm. Připomínám, že je to prostor pro sádrokartonové desky silné právě 12,5 mm. Obě vzájemně připevněné bednění následně vyzdvihněte mezi kleštiny a řádně pomocí vrutů připevně tak, aby originální bednění půdních schoů bylo pod úrovní UD profilů na zdivu níže12,5 mm|obrázek 1317 a 1318. Po připevnění sádrokartonových desek tak bude spodní hrana půdních schodů zároveňjedné rovině s celým stropem. Zkontrolujte vodováhou přesné uložení půdních schodů s rezervou pro sádrokarton 12,5 mm|obrázek 1319. Na závěr vraťtepřipevněte zpět půdní schody do bednění|obrázek 1320. K půdním schodům se zpravidla dodávají plastové lišty pro osazení bednění. Tyto plastové lišty uschovejtenasaďte na bednění půdních schodů až po malování celého interiéru domu.

Připevnění půdních schodů

 • Pořiďte a dopravte na stavbu potřebné fošny pro zhotovení bednění
 • Zkraťte fošny na požadované rozměry podle prostoru mezi kleštinami a podle rozměru půdních schodů
 • Zpevněte dřevěné bednění pomocí vrutů do dřeva
 • Demontujte půdní schody a dále pracujte jen s jejich originálním bedněním
 • Připevněte originální bednění půdních schodů pomocí vrutů do zhotoveného dřevěného bednění níž o 12,5 mm.
 • Vyzdvihněte obě vzájemně sešroubovaná bednění a připevněte je pomocí vrutů ke kleštinám tak, aby originální bednění půdních schoů bylo pod úrovní UD profilů na zdivu níže o 12,5 mm|obrázek 1317 a 1318.
 • Zkontrolujte vodováhou přesné uložení půdních schodů s rezervou pro sádrokarton 12,5 mm|obrázek 1319.
 • Vraťte a připevněte zpět půdní schody do bednění|obrázek 1320.
 • Uschovejte plastové lišty půdních schodů 
Obrázek 1317. Připevnění půdních schodů s dřevěným bedněním mezi kleštiny
Obrázek 1318. Připevnění půdních schodů s rezervou 12,5 mm pro sádrokartonové desky
Obrázek 1319. Zkontrolování vodováhou přesné uložení půdních schodů s rezervou pro sádrokarton 12,5 mm
Obrázek 1320. Vrácení a připevnění půdních schodů zpět do bednění

6|Připevnit CD profily do UD profilů

Jak instalovat CD profily v podkroví

CD profily se instalují kolmo na kleštiny, abyste je k nim také mohli přichytit pomocí závěsu CD krokvového. Na CD profily se následně připevňují sádrokartonové desky. Jednotlivé CD profily musí být na každé straně kratší minimálně o 10 mm. Protože se na žádném místě nesmí žádná část podkonstrukce dotýkat UD profilů ani zdiva. Tím zajistíte, že celý strop bude tzv. plovoucí. A také by díky tomu stropy neměly nikde praskat vlivem vysychání a tím nepatrného pohybu celé stavby. 

Instalování CD profilů v podkroví

Připravte si CD profily do příslušné místnosti. Změřte přesně délku nebo šířku místnosti ve směru, ve kterém budete instalovat CD profily a to tedy kolmo na kleštiny|obrázek 1321. CD profily zkraťte na délku kratší o 20 mm, kvůli zmíněné dilataci. Nejdříve přestřihněte nůžkami na plech okraje CD, profil ohněte a přestřihněte jeho střed|obrázek 1322. Nebo naopak v případě velké místnosti nastavte CD profily pomocí CD spojky|obrázek 1323, 1324 a 1325. Samozřejmě také kratší na každé straně o dilatační mezeru 10 mm. Během spojování CD profilů CD spojkami přihněte vždy vystouplé jistící plíšky na nasunutý CD profil|obrázek 1324.

Začněte vsouvat CD profily do UD profilů od spodní části šikmin. CD profil vsuňte do UD profilu na jedné straně a potom na druhé|obrázek 1326 a 1327. Vsunutý CD profil nenarážejte až na zdivo, ale nechte mezi CD profilem a zdivem také dilatační mezeru 10 mm|obrázek 1328. Vyrovnejte vsunutý CD profil tak, aby byla na každé jeho straně dilatační mezera 10 mm|obrázek 1329. Zafixujte vsunuté CD profily na obou stranách mírným přihnutím kleštěmi UD profilu těsně vedle CD profilu|obrázek 1330. Tím si prozatím zajistíte veškeré CD profily proti pohybu, než je připevníte pomocí krokvových závěsů. Vyznačte na obou stranách zdiva středy vsunutého CD profilu|obrázek 1331. Vložte do UD profilů další CD profil. Přesná vzdálenost středů veškerých CD profilů musí být 500 mm|obrázek 1332. Pokračujte stejným způsobem vsouvat CD profily do UD profilů v celé šikmině|obrázek 1333.

Po šikminách pokračujte dále vsouvat CD profili do vodorovného stropu. Začněte vsouvat CD profily do UD profilu od okraje šikminy|obrázek 1334. Dále vsunujte naprosto stejným způsobem CD profily do UD profilů v celém rovném stropě|obrázek 1335. Abyste zajistili řádné připevnění sádrokartonových desek, vždy musíte začínat a také končit vsunutým CD profilem do UD profilu za dodržení dilatační mezery v UD profilech 10 mm|obrázek 1336. V místě vystupujícího zdiva do prostoru místnosti musíte vložit CD profil do UD profilu také umístěného právě na tomto zdivu|obrázek 1337.

V případě přítomnosti střeších oken v šikmině instalujte CD profily také přes prostor střešních oken. V následujícím kroku popíši zhotovení ostění střešních oken. Dozvíte se právě jakým způsobem přestříhnout CD profily v prostoru střešních oken.

Instalování CD profilů do UD profilů

 • Zkraťte CD profily na požadovanou délku s odeštěním dilatační mezery 20 mm
 • Zkracujte CD profily pomocí nůžek na plech|obrázek 1322.
 • Spojujte CD profily pomocí CD spojky|obrázek 1323, 1324 a 1325.  
 • Přihněte vždy během spojování CD profilů CD spojkami vystouplé jistící plíšky na nasunutý CD profil|obrázek 1324.
 • Začněte vsouvat CD profily do UD profilů od spodní části šikmin.
 • Vsuňte vždy CD profil do UD profilu na jedné straně a potom na druhé|obrázek 1326 a 1327.
 • Nechávejte mezi vsunutým CD profilem a zdivem také dilatační mezeru 10 mm|obrázek 1328.
 • Vyrovnejte vsunutý CD profil tak, aby byla na každé jeho straně dilatační mezera 10 mm|obrázek 1329.
 • Zafixujte vsunuté CD profily na obou stranách mírným přihnutím kleštěmi UD profilu těsně vedle CD profilu|obrázek 1330. 
 • Vyznačte na obou stranách zdiva středy vsunutého CD profilu|obrázek 1331. 
 • Naměřujte během vkládání dalších CD profilů do UD profilů osovou vzdálenost 500 mm|obrázek 1332. 
 • Pokračujte stejným způsobem vsouvat CD profily do UD profilů v celé šikmině|obrázek 1333.
 • Pokračujte stejným způsobem vsouvat CD profily do UD profilů na stropě
 • Pokračujte vsouvat CD profily do UD profilu vždy od okraje šikminy|obrázek 1334.
 • Vsunujte naprosto stejným způsobem CD profily do UD profilů v celém stropě|obrázek 1335.
 • Vložite CD profil do UD profilu také místě vystupujícího zdiva do prostoru místnosti|obrázek 1337.
Obrázek 1321. Změření přesné délky místnosti v podkroví
Obrázek 1322. Zkrácení CD profilu pomocí nůžek na plech
Obrázek 1323. Připravení CD spojky
Obrázek 1324. Nasunutí CD spojky do CD profilu a zafixování vystouplými plíšky CD spojek
Obrázek 1325. Spojení CD profilů pomocí CD spojky
Obrázek 1326. Vsunutí CD profilu do UD profilu na jedné straně zdiva
Obrázek 1327. Vsunutí CD profilu do UD profilu na druhé straně zdiva
Obrázek 1329. Dilatační mezera mezi CD a UD profilem
Obrázek 1330. Zafixování CD profilu v UD profilech mírným ohnutím UD profilů
Obrázek 1331. Vyznačení na obou stranách zdiva středy CD profilu
Obrázek 1332. Vsunutí CD profilu do UD profilů a naměření vzájemných osových vzdáleností 500 mm
Obrázek 1333. Vsunutí CD profilů do UD profilů v celé šikmině
Obrázek 1334. Vsunutí prvního CD profilů do UD profilů na stropě
Obrázek 1335. Vsunutí CD profilů do UD profilů v celém stropě
Obrázek 1336. Vsunutí CD profilů do krajových UD profilů
Obrázek 1337. Vsunutí CD profilu do UD profilu na vystupující zdivu do prostoru místnosti

Zhotovení šablony pro připevnění CD profilů závěsem CD krokvovým

Nejdříve je dobré si zhotovit šablonu pro přesné stanovení hloubky umístění CD profilů v prostoru šikmin a stropů. Podle stanovené tloušťky tepelné izolace šikmin a stropů v projektové dokumentaci si zhotovte stejně silnou šablonu ze dřeva nebo jako v mém případě z extrudovaného polystyrenu. Šablonu přiložte mezi krokevCD profil a zkontrolujte svinovacím metrem správnou hloubku uložení CD profilů|obrázek 1338. Do šablony zatlučte stavební hřebík, kterým budete jistit šablonu na CD profilech během připevňování závěsů CD krokvových|obrázek 1339. Stejnou šablonu si zhotovte také pro připevňování CD profilů na stropech. Oběma šablonama si tak ulehčíte a zrychlíte montáž celé podkonstrukce.

 

Obrázek 1338. Naměření přesné tloušťky šablony pro připevňování CD profilů závěsem CD krokvovým
Obrázek 1339. Zhotovená šablona pro připevňování CD profilů závěsem CD krokvovým

Připevnění CD profilů závěsem CD krokvovým v šikmině a na stropě

CD profily připevňujte ke krokvím pomocí závěsu CD krokvového přišroubováním vrutů do svislých závěsů FN s plochou hlavou. Připevněte závěsy CD krokvové dvěma vruty vždy na každou stranu kleštin. Začínejte připevňovat CD profily vždy od krajů zdiva. Vložte zhotovenou šablonu mezi krokev a CD profil a přiražte na doraz. Zkontrolujte přesnou rovinu CD profilů vodováhou|obrázek 1340. Nasuňte závěs CD krokvový do CD profilupřiražte kolmo ke krokvi v šikmině. Následně připevněte závěs CD krokvový dvěma vruty s plochou hlavou|obrázek 1341 a 1342. Po každém připevnění jednoho závěsu CD krokvového šablonu vyjmětepoužijtedalším příslušném místěStejným způsobem připevněte na veškerých stanovených místech v šikmině CD profily ke krokvým pomocí závěsů CD krokvových|obrázek 1343.

A následně také naprosto stejným způsobem připevněte CD profily ke kleštinám na stropech v podkroví. Závěsy připevňujte ke kleštinám vždy pouze z každé vnější strany jedné kleštiny, protože kleštiny jsou vedeny ve dvou řadách. Takže z vnitřních stran byste nemohli závěs CD krokvový vůbec připevnit ke kleštinám.

Připevnění CD profilů závěsem CD krokvovým 

CD profily připevňujte ke krokvím pomocí závěsu CD krokvového přišroubováním vrutů do svislých závěsů FN s plochou hlavou. Připevněte závěsy CD krokvové dvěma vruty vždy na každou stranu kleštin. Začínejte připevňovat CD profily vždy od krajů zdiva. Vložte zhotovenou šablonu mezi krokev a CD profil a přiražte na doraz. Zkontrolujte přesnou rovinu CD profilů vodováhou|obrázek 1340. Nasuňte závěs CD krokvový do CD profilupřiražte kolmo ke krokvi v šikmině. Následně připevněte závěs CD krojvový dvěma vruty s plochou hlavou|obrázek 1341 a 1342. Po každém připevnění jednoho závěsu CD krokvového šablonu vyjmětepoužijtedalším příslušném místěStejným způsobem připevněte na veškerých stanovených místech v šikmině CD profily ke krokvým pomocí závěsů CD krokvových|obrázek 1343.

A následně také naprosto stejným způsobem připevněte CD profily ke kleštinám na stropech v podkroví|obrázek 1344. Závěsy připevňujte ke kleštinám vždy pouze z každé vnější strany jedné kleštiny, protože kleštiny jsou vedeny ve dvou řadách. Takže z vnitřních stran byste nemohli závěs CD krokvový vůbec připevnit ke kleštinám.

Obrázek 1340. Vložení šablony mezi CD profil a krokev a zkontrolování přesné roviny vodováhou
Obrázek 1341. Připevnění závěsu CD krokvového ke kleštině dvěma vruty s plochou hlavou
Obrázek 1342. Připevněný závěs CD krokvový ke kleštině dvěma vruty s plochou hlavou
Obrázek 1343. Připevněné CD profily pomocí závěsů CD krokvových ke krokvím v šikmině
Obrázek 1344. Připevněné CD profily pomocí závěsů CD krokvových ke kleštinám na stropě

Připevnění CD profilů rychlozávěsem s perem a drátem s okem na stropě

Rychlozávěs s perem a drát s okem použijte při snižování stropů nebo kdy jsou kleštinykrokve ve velké výšce od určeného stropu

 • V příslušném místě nasuňte rychlozávěs s perem do CD profilu|obrázek 1345. 
 • Zkraťte drát s okem podle rozměru mezi kleštinami a stropem
 • Nasuňte drát s okem do rychlozávěsu za mírného ohnutí částí s otvory v rychlozávěsu|obrázek 1346.
 • Připevněte drát s okem ke krovu vrutem s plochou hlavou|obrázek 1347.
 • Napněte řádně drát s okem v rychlozávěsu
Obrázek 1345. Nasunutí rychlozávěsu s perem do CD profilu
Obrázek 1346. Nasunutí drátu s okem do rychlozávěsu
Obrázek 1347. Připevnění drátu s okem ke krovu vrutem s plochou hlavou

7|Připevnit CD a UD profily v ostění střešních oken

Zhotovení ostění střešních oken

Zhotovení ostění střešních oken z CD a UD profilů je nejpracnější část podkonstrukce sádrokartonu. Během zhotovení podkonstrukce ostění střešních oken musíte dodržet několik pravidel. Nadpraží musí být zhotoveno nejdříve deset centimetrů kolmo na střešní okno a pak vodorovně směrem do místnosti. Spodní část podkonstrukce musí být také nejdříve zhotovna deset centimetrů kolmo na střešní okno a následně svisle k podlaze. Tím dosáhnete nejlepšího proudění vzduchu okolo střešních oken a tím lepšího odvětrání místnosti. Zároveň tím docílíte nejlepšího možného osvětlení interiéru místnosti. Také je dobré vždy umístit pod střešní okno topné těleso.

Připravte si CD UD profilyspojovací materíál do místností se střešními okny. Po celou dobu zaměřování přesných rovin budete nejčastěji používat stavební úhelníkylaserový měřič

Zaměření a převedení rozměru rámu střešního okna na CD profily v podkroví

V první řadě je nejprve potřeba přestříhnout CD profily vedené přes prostror střešních oken. Na CD profily musíte převést přesné veškeré rozměry vnějších hran střešního okna. K převedení vnějších hran vám právě skvěle poslouží opět laserový měřič

Zaměřte paprsek laserového měřiče na vnější hranu střešního okna|obrázek 1348. Je to hrana rýhy v rámu střešního okna určená k vsunutí ostění ze sádrokartonových desek. Při zaměřování odkryjte izolační fólii střešního okna, abyste mohli hranu přesně zaměřit|obrázek 1348. Přesné zaměření vnější hrany můžete také provést přiložením úhelníků na CD profily|obrázek 1349. Vyznačte na CD profily zednickou tužkou přesné zaměření vnějších hran střešních oken. Přestřihněte na vyznačených místech veškeré CD profily nůžkami na plech v prostoru střešních oken|obrázek 1350, 1351 a 1352.

Následně je potřeba osadit přestřižené CD profily v prostoru oken UD profily zkrácenými na příslušné rozměry. Potřebné rozměry UD profilů naměříte mezi nepřestřiženým horním a spodním CD profilem v šikmině. Naměřtezkraťte dva UD profily do každého ostění střešního okna dělší o 60 mm. Musíte totiž na obou koncích UD profilů vystřihnout kapsu pro nasunutí dalšího CD profilu ze spodníhorní části ostění. Vystřihněte tedy na obou koncích UD profilů středovou část o rozměru 30 mm. Takto upravené UD profily nasuňte na CD profily v ostění střešního okna|obrázek 1353.

UD profily musí být také nasazené ve spodní a horní části na CD profilech. Pokud v některé části šikminy už není, protože je střešní okno v blízkosti stropu, tak musíte další CD dodatečně připevnit. Nejdříve musíte určit správný rozměr dodatečného CD profilu. Dodatečný CD profil musí na obou stranách ostění přesahovat přes kleštiny. Změřte tedy délku mezi kleštinami a přidejte ještě na každou stranu 100 mm. Zraťte na požadovaný rozměr CD profil. Zkrácený profil nasuňte z horní strany na UD profily v ostění oken|obrázek 1354.

Doplněný CD profil také musíte připevnit na obou koncích ke krokvím závěsem CD krokvovým. Nasuňte záves CD krokvový z každé strany krokve a připevněte je pomocí vrutů s plochou hlavou|obrázek 1355.

Zaměření a převedení rozměru rámu střešního okna na CD profily

 • Zaměřte paprsek laserového měřiče na vnější hranu střešního okna|obrázek 1348.
 • Odkryjte izolační fólii stešního kna během zaměřování|obrázek 1348.
 • Zaměřte vnější hrany také pomocí úhelníků na přiložených na CD profily|obrázek 1349.
 • Vyznačte na CD profily zednickou tužkou přesné zaměření vnějších hran střešních oken
 • Přestřihněte na vyznačených místech veškeré CD profily nůžkami na plech v prostoru střešních oken|obrázek 1350, 1351 a 1352.
 • Naměřte potřebné rozměry UD profilů mezi nepřestřiženým horním a spodním CD profilem v šikmině
 • Naměřte a zkraťte dva UD profily do každého ostění střešního okna dělší o 60 mm.
 • Vystřihněte na obou koncích UD profilů středovou část o rozměru 30 mm.
 • Nasuňte upravené UD profily s kapsami na CD profily v ostění střešního okna|obrázek 1353.
 • Změřte délku mezi kleštinami a přidejte ještě na každou stranu 100 mm.
 • Zraťte na požadovaný rozměr CD profil
 • Nasuňte zkrácený profil z horní strany na UD profily v ostění oken|obrázek 1354.
 • Nasuňte záves CD krokvový z každé strany krokve a připevněte je pomocí vrutů s plochou hlavou|obrázek 1355.
Obrázek 1348. Zaměření vnější hrany střešního okna laserovým měřidlem
Obrázek 1349. Zaměření vnější hrany střešního okna úhelníkem
Obrázek 1350. Přestřižení CD profilů v prostoru střešních oken
Obrázek 1351. Přestřižený CD profil v prostoru střešního okna
Obrázek 1352. Přestřižené CD profily v prostoru střešního okna
Obrázek 1353. Nasazení UD profilů na CD profily v ostění oken
Obrázek 1354. Nasazení CD profilu na UD profily v ostění střešních oken
Obrázek 1355. Připevnění doplněného CD profilu závěsem CD krokvovým ke krokvi

Zhotovení nadpraží střešního okna v podkroví

Nadpraží střešních oken musíte zhotovit nejdříve kolmo na střešní okno o velikosti 100 mm. Až potom můžet pokračovat ve vodorovné poloze až k okraji nadpraží střešního okna. Kvůli tomu musíte nejprve provést přesné měřenívyznačení celé horní části nadpraží. Také s největší pravděpodobností budete muset nejprve prodloužit plochu krokví nastavením krátkých laťí, které připevníte na svislé střešní latě. Připevněte dva uhelníky svorkami k UD profilůmnadpraží střešního okna. Oba uhelníky opřete rám střešního okna v jeho vnitřní části|obrázek 1356. Oba úhelníky musí být řádně doražené na rám okna a v naprosté kolmici do prostoru ostění střešního okna|obrázek 1357. Opět počítejte s tloušťkou sádrokartonových desek. Připravte si CD profil zkrácený na přesnou šířku kleštin s minimální dilatační rezervou na každé straně 5 mm. Tento CD profil opatrně přiložtehorní částiúhelníkům a kleštinám|obrázek 1358. Vyznačte zednickou tužkou na obou stranách nadpraží risku podél CD profilu|obrázek 1359. Nastavte popřípadě v horní části nadpraží střešní svislé latě, aby byly zároveň s kleštinami a mohli jste řádně po celé ploše připevnit UD profily. Zkraťte latě na příslušné rozměrypřipevněte je dvěma vruty do svislých střešních latí kolmo na vyznačenou risku na krokvi|obrázek 1360.

Naměřte a vyznačte zednickou tužkou na risku vzdálenost od rámu okna 90 mm. Kolmá hrana od střešního okna musí být 100 mm, kvůli instalování tepelné izolace. Protože ale musíte počítat s přibližnou tloušťkou sádrokartonu 10 mm, tak naměřte zmíněných 90 mm. Od vyznačeného bodu 90 mm na kolmé rysce dále zaměřte a vyznačte zednickou tužkou vodorovnou rysku pomocí laserového měřidla|obrázek 1361. Stejným způsobem zaměřování a vyznačování postupujte na obou stranách nadpraží. Změřte délku první kolmé části a zkraťte UD profil na příslušné rozměry. Na zadní část UD profilu opět nalepte těsnící pásku. UD profil připevněte pomocí vrutů s plochou hlavou na krokve na obou stranách nadpraží|obrázek 1362. Zkraťte CD profil na rozměr šířky nadpraží střešního okna. Vsuňte CD profil do UD profilů připevněných na krokvích. Uložte CD profil do vzdálenosti od rámu střešního okna přesně 90 mm|obrázek 1363. Zafixujte CD profil mírným ohnutím UD profilů. 

Změřte celou délku vodorovného UD profilu až ke svislé části podkonstrukce. Zkraťte UD profily na požadované rozměry. Na zadní části UD profilů nalepte těsnící pásku. UD profily na obou stranách nadpraží připevněte vruty ke kleštinám|obrázek 1364.

Zkraťte dva CD profily na požadovaný rozměr. Oba CD profily vsuňte do vodorovných UD profilů v horní straně nadpraží střešního okna. První UD profil umístěte co nejblíže ke střešnímu oknu|obrázek 1365. Druhý CD profil naopak co nejdále od střešního okna|obrázek 1366. Zkontrolujte přesnou rovinu vsunutých CD profilů vodováhou|obrázek 1367.

Zhotovení nadpraží střešního okna

 • Připevněte dva úhelníky svorkami k UD profilům v nadpraží střešního okna
 • Opřete oba úhelníky o rám střešního okna v jeho vnitřní části|obrázek 1356.
 • Doražte oba úhelníky na rám okna a v naprosté kolmici do prostoru ostění střešního okna|obrázek 1357. 
 • Připravte si CD profil zkrácený na přesnou šířku kleštin s minimální dilatační rezervou na každé straně 5 mm.
 • Přiložte CD profil opatrně z horní části k úhelníkům a kleštinám|obrázek 1358.
 • Vyznačte zednickou tužkou na obou stranách nadpraží rysku podél CD profilu|obrázek 1359.
 • Zkraťte latě na příslušné rozměry a připevněte je dvěma vruty do svislých střešních latí kolmo na vyznačenou rysku na krokvi|obrázek 1360.
 • Naměřte a vyznačte zednickou tužkou na rysku vzdálenost od rámu okna 90 mm.
 • Zaměřte a vyznačte zednickou tužkou vodorovnou rysku od vyznačeného bodu 90 mm na kolmé rysce pomocí laserového měřidla|obrázek 1361.
 • Změřte délku první kolmé části a zkraťte UD profil na příslušné rozměry
 • Nalepte těsnící pásku na zadní část UD profilu
 • Připevněte UD profil pomocí vrutů s plochou hlavou na krokve na obou stranách nadpraží|obrázek 1362.
 • Zkraťte CD profil na rozměr šířky nadpraží střešního okna
 • Vsuňte CD profil do UD profilů připevněných na krokvích
 • Uložte CD profil do vzdálenosti od rámu střešního okna přesně 90 mm|obrázek 1363.
 • Zafixujte CD profil mírným ohnutím UD profilů
 • Změřte celou délku vodorovného UD profilu až ke svislé části podkonstrukce
 • Zkraťte UD profily na požadované rozměry
 • Nalepte těsnící pásku na zadní části UD profilů
 • Připevněte UD profily na obou stranách nadpraží vruty ke kleštinám|obrázek 1364.
 • Zkraťte dva CD profily na požadovaný rozměr
 • Vsuňte oba CD profily do vodorovných UD profilů v horní straně nadpraží střešního okna
 • Umístěte první UD profil co nejblíže ke střešnímu oknu|obrázek 1365.
 • Umístěte druhý CD profil co nejdále od střešního okna|obrázek 1366.
 • Zkontrolujte přesnou rovinu vsunutých CD profilů vodováhou|obrázek 1367.
Obrázek 1356. Připevnění dvou úhelníků svorkami k UD profilům v horní části ostění střešního okna
Obrázek 1357. Připevněný úhelník svorkou k UD profilu v horní části ostění střešního okna
Obrázek 1358. Položení CD profilu na úhelníky v horní straně ostění střešních oken
Obrázek 1359. Vyznačení zednickou tužkou uložení CD profilu
Obrázek 1360. Připevnění zkrácených latí na svislé střešní latě kolmo na vyznačenou rysku
Obrázek 1361. Vyznačení vodorovné rysky pro připevnění UD profilů v horní straně ostění střešních oken
Obrázek 1362. Připevnění UD profilu kolmo k rámu střešního okna na krokve
Obrázek 1363. Uložení CD profilu do kolmých UD profilů v horní části ostění střešních oken
Obrázek 1364. Připevnění vodorovných UD profilů na krokve v horní části ostění střešního okna
Obrázek 1365. Nasunutí CD profilu do vodorovných UD profilů co nejblíže ke střešnímu oknu
Obrázek 1366. Nasunutí CD profilu do vodorovných UD profilů co nejdále od střešního okna
Obrázek 1367. Zkontrolování roviny vsunutých CD profilů vodováhou

Zhotovení spodní části podkonstrukce střešního okna v podkroví

Stejným způsobem postupujte i v dolní části střešních oken. Po zhotovení dolní části střešních oken vytvořte také spodní hranu. Připevněte dva úhelníky svorkami k UD profilům v dolní části střešního okna. Oba úhelníky opřete o rám střešního okna v jejich vnitřní části|obrázek 1368. Zkraťte CD profil podle šířky volného prostoru mezi kleštinami. Zkrácený CD profil přiložte opatrně ze spodní strany úhelníků a vyznačte na obou vnitřních stranách kleštin ostění o délce 90 mm|obrázek 1369. Následně pomocí laserového měřiče vyznačte spodní svislou část střešních oken|obrázek 1370. 

Taktéž nastavte popřípadě v dolní části střešní svislé latě, aby byly zároveň s kleštinami a mohli jste řádně po celé ploše připevnit UD profily. Zkraťte latě na příslušné rozměry a připevněte je dvěma vruty do svislých střešních latí kolmo na vyznačenou rysku na krokvi|obrázek 1371. Naměřte délku mezi rámem střešního okna a svislou částí podkonstrukce. Podle tohoto rozměru zkraťte UD profily. Na zádní stranu UD profilů nalepte těsnící pásku. Připevněte UD profil ke krokvi minimálně dvěma vruty|obrázek 1372. Vsuňte do UD profilů zkrácený první CD profil. CD profil uložte od rámu střešního okna do vzdálenosti 90 mm|obrázek 1373.

Naměřte vzdálenost mezi hranou UD profilu na krokvi a již zhotovenou podkonstrukcí na šikmině střechy. Podle rozměru zkraťte dva kusy UD profilů. Na část zadní strany UD profilů, které budou připevněny na krokvi nalepte těsnící pásku. UD profily následně připevněte minimálně dvěma vruty do krokví podle naměřené svislé rysky|obrázek 1374. Zkraťte druhý CD profil na požadovaný rozměr podle vzdáleností krokví. Vsuňte CD profil do svislých UD profilů na doraz a zafixujte mírným ohnutím UD profilu ve spodní části|obrázek 1375.

Zkraťte na stejný rozměr třetí CD profil a vsuňte ho také do UD profilů. CD profil uložte naopak na doraz k podkonstrukci šikminy|obrázek 1376. Na závěr ješte připevněte čtvrtý podpůrný CD profil ke krokvím v šikmině. Naměřte délku CD profilu tak, aby přesahoval minimálně o 100 mm krokve na každou stranu.

Odstraňte boční UD profilyostění střešních oken. Připevněte CD profil ke kleštinám pomocí krokvového CD závěsu. CD profil musí být umístěný v těsné blízkosti třetího CD profilu|obrázek 1377. Zkraťte odstraněné boční UD profily tak, abyste je mohli stejným způsobem nasadit na CD profily, ale tentokrát již ve spodní části do čtvrtého podpůrného CD profilu|obrázek 1378 a 1379.

Na závěr zkontrolujte rovinu veškerých instalovaných CD profilůostění a nadpraží střešních oken vodováhou|obrázek 1380.

Zhotovení spodní části podkonstrukce střešního okna v podkroví

 • Připevněte dva úhelníky svorkami k UD profilům v dolní části střešního okna
 • Opřete oba úhelníky o rám střešního okna v jejich vnitřní části|obrázek 1368.
 • Zkraťte CD profil podle šířky volného prostoru mezi kleštinami
 • Přiložte zkrácený CD profil opatrně ze spodní strany úhelníků a vyznačte na obou vnitřních stranách kleštin rysku o dělce 90 mm|obrázek 1369. 
 • Vyznačte pomocí laserového měřiče spodní svislou část střešních oken|obrázek 1370. 
 • Nastavte v dolní části střešní svislé latě zároveň s kleštinami
 • Zkraťte latě na příslušné rozměry a připevněte je dvěma vruty do svislých střešních latí kolmo na vyznačenou rysku na krokvi|obrázek 1371.
 • Naměřte délku mezi rámem střešního okna a svislou částí podkonstrukce. 
 • Zkraťte UD profily na příslušné rozměry
 • Nalepte na zádní stranu UD profilů těsnící pásku
 • Připevněte UD profil ke krokvi dvěma vruty|obrázek 1372.
 • Vsuňte do UD profilů zkrácený první CD profil
 • Uložte CD profil od rámu střešního okna do vzdálenosti 90 mm|obrázek 1373.
 • Naměřte vzdálenost mezi hranou UD profilu na krokvi a již zhotovenou podkonstrukcí na šikmině střechy
 • Zkraťte dva kusy UD profilů
 • Nalepte na zadní část UD profilů těsnící pásku
 • Připevněte UD profily dvěma vruty do krokví podle naměřené svislé rysky|obrázek 1374.
 • Zkraťte druhý CD profil na požadovaný rozměr podle vzdáleností krokví
 • Vsuňte CD profil do svislých UD profilů na doraz a zafixujte mírným ohnutím UD profilu ve spodní části|obrázek 1375.
 • Zkraťte na stejný rozměr třetí CD profil a vsuňte také do UD profilů
 • Uložte CD profil na doraz k podkonstrukci šikminy|obrázek 1376.
 • Připevněte čtvrtý podpůrný CD profil ke krokvím v šikmině
 • Naměřte délku CD profilu s přesahem přes krokve na každou stranu minimálně o 100 mm 
 • Odstraňte boční UD profily v ostění střešních oken
 • Připevněte CD profil ke kleštinám pomocí krokvového CD závěsu
 • Umístěte CD profil v těsné blízkosti třetího CD profilu|obrázek 1377.
 • Zkraťte odstraněné boční UD profily na příslušné rozměry|obrázek 1378 a 1379.
 • Zkontrolujte rovinu veškerých instalovaných CD profilů v ostění a nadpraží střešních oken vodováhou|obrázek 1380.
Obrázek 1368. Naměření spodní části ostění střešního okna pomocí dvou úhelníků
Obrázek 1369. Vyznačení kolmé části spodního ostění střešního okna
Obrázek 1370. Vyznačení svislé spodní části ostění střešních oken laserovým měřidlem
Obrázek 1370. Vyznačení svislé spodní části ostění střešních oken laserovým měřidlem
Obrázek 1371. Nastavení střešních latí ve spodní části střešních oken
Obrázek 1372. Připevnění UD profilů na kleštiny ve spodní části ostění střešních oken
Obrázek 1373. Uložení CD profilu do UD profilů ve vzdálenosti od rámu střešního okna 90 mm.
Obrázek 1374. Připevnění UD profilů na krokve ve svislé poloze
Obrázek 1375. Vsunutí druhého CD profilu do UD profilů ve spodní části střešního okna
Obrázek 1376. Vsunutí třetího CD profilu do UD profilů ve spodní části střešního okna
Obrázek 1377. Připevnění čtvrtého podpůrného CD profilu ke krokvím
Obrázek 1378. Vrácení UD profilů na CD profily v ostění střešního okna
Obrázek 1379. Osazení UD profilů na CD profily v ostění střešních oken
Obrázek 1380. Zkontrolování rovin veškerých instalovaných CD profilů v ostění střešních oken

Zpevnění ostění střešních oken samořeznými šrouby v podkroví

Na úplný závěr spojte CDUD profily samořeznými šrouby do plechu a pouze v ostění střešních oken. Samořezné šrouby vždy umísťujte na střed UDCD profilů|obrázek 1381 a 1382. V jiných částech podkonstrukce než v ostění střešních oken nezpevňujte profily pomocí samořezných šroubů. Naprosto stejným způsobem zhotovte ostění ve všech střešních oknech v podkroví|obrázek 1383.

Zpevnění ostění střešních oken samořeznými šrouby

 • Spojte CD a UD profily samořeznými šrouby do plechu
 • Umísťujte samořezné šrouby na střed UD a CD profilů|obrázek 1381 a 1382.
 • Zhotovte stejným způsobem z ostění ve všech střešních oknech v podkroví|obrázek 1383.
Obrázek 1381. Připevňování UD a CD profilů samořeznými šrouby v ostění střešních oken
Obrázek 1382. Zpevnění UD a CD profilů samořeznými šrouby v ostění střešních oken
Obrázek 1383. Zhotovené ostění střešních oken v podkroví

Zkontrolování průběhu stavby stavebním dozorem

Na závěr nechte veškeré instalování podkonstrukce zkontrolovat stavebním dozorem!

Uklízení a třídění odpadu

Po celou dobu udržujte na stavbě a pozemku pořádek a veškerý odpad na konci dne vždy ukliďte na určená místa. Ochranné igelitové obaly stavebního materiálu ukládejte do pytlů určených pro plastový odpad. Pytle od zdících malt do pytlů pro papírový odpad. Stavební suť přemístěte do určeného místa na stavebním pozemku.

Očištění a uklizení stavebního nářadí a příslušenství

Špinavé nářadí precizně očistěte od stavebního materiálu a především od zdících malt a společně s ostatním příslušenstvím ukliďte na svá místa do stavební buňky.


Podobné články

V posledním stavebním kroku a etapy si ukážeme upravení stavebního pozemku do roviny pomocí vybagrované zeminy. Také…
celý článek
V sedmnácté stavební etapě si ukážeme veškeré stavební práce v bezprostředním okolí domu. Ukážeme si vybudování trativodů…
celý článek
V šestnácté stavební etapě dostane stavba také konečně svůj kabát. Začneme instalováním tepelné izolace na dům. Potom…
celý článek

Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.