Instalování sytému opláštění v patře

 

13. ETAPA 

Vodorovné nenosné konstrukce v patře

Etapy stavby

Přihlaste se k odběru nejnovějších článků o stavbě domu svépomocí

Vaše osobní údaje (e-mail a jméno) budeme (jaksipostavitdum.cz) zpracovávat pouze za účelem zasílání newsletterů se zajímavým obsahem z oblasti stavby domu svépomocí v souladu s platnou legislativou a zásadami ochrany osobních údajů. Svůj souhlas se zasíláním a zpracováním osobních údajů můžete kdykoli odvolat prostřednictvím odhlašovacího odkazu v každém e-mailu.

1|Připravit plány, nářadí a příslušenství

Příprava nářadí a příslušenství

Připravte si předem veškeré nářadí, příslušenství a ochranné pomůcky pro instalování sádrokartonových desek na stropy a šikminy v podkroví a garáži. Veškeré nářadí, stavební materiál a jednotlivé stavební kroky najdete podrobně vypsané v záložce:

Pro určení potřebného stavebního materiálu pro instalování sádrokartonových desek v podkroví a garáži budete potřebovat ze stavebního projektu výkresy:

 • Půdorys 1.NP |obrázek 1460.
 • Půdorys 2.NP |obrázek 1461.
 • Svislý řez A-A |obrázek 1462.
Obrázek 1460. Půdorys 1. NP Instalování systému opláštění v patře (Výkres M.Tošner - Tova)
Obrázek 1461. Půdorys 2. NP Instalování systému opláštění v patře (Výkres M.Tošner - Tova)
Obrázek 1462. Svislý řez A-A Instalování systému opláštění v patře (Výkres M.Tošner - Tova)

2|Spočítat a objednat stavební materiál

Spočítání potřebného stavebního materiálu pro opláštění stropů a šikmin v patře nebo podkroví

Pro instalování sytému opláštění budete potřebovat tento stavební materiál: 

 • Běžná sádrokartonová deska bílá 125x1250x2000mm
 • Impregnovaná sádrokartonová deska zelená 125x1250x2000mm
 • Protipožární sádrokartonová deska růžová 125x1250x2000mm
 • Rychlošroub TN 3,5x25mm
 • Samolepicí výztužná páska 4500mm
 • Skelná výztužná páska 2500mm
 • Tmel pro sádrokarton základní
 • Tmel pastový pro finální tmelení sádrokartonu
 • Dilatační profil 75x2500mm
 • Rohová lišta hliníková 90° 3000mm
 • Rohová lišta hliníková 135° 3000mm
 • Páska Alux-papír ochrana hran 3040mm
 • Akrylátový tmel na sádrokarton
 • Tmel pro sádrokarton základní
 • Tmel pastový pro finální tmelení sádrokartonu
 • Mycí prostředek/saponát

Pro přibližné propočítání veškerého stavebního materiálu budete potřebovat z projektové dokumentace výkresy:

 • Půdorys 1.NP |obrázek 1460.
 • Půdorys 2.NP |obrázek 1461.
 • Svislý řez A-A |obrázek 1462.

Veškerý stavební materiál a příslušenství najdete rozepsaný v záložce a příslušném stavebním kroku:

Spočítání sádrokartonových desek do stropů a šikmin v domě a garáži

Potřebný počet metrů čtverečních sádrokartonových desek propočítejte podle projektové dokumentace a výkresů: Půdorys 1.NP|obrázek 1384, Půdorys 2.NP |obrázek 1385 a Svislý řez A-A |obrázek 1386. Určení příslušných výkresů závisí na tom, zda a jakým způsobem máte případně napojenou garáž na dům.

Podle výsledných metrů pořiďte správný počet sádrokartonových desek do celé střechy v patře nebo podkroví a v garáži. Jedná se však o stejné plochy jako v předešlých stavebních krocích. Tedy plochy stropů už máte propočítané kvůli tepelné izolaci a parotěsné fólii.

Správné určení sádrokartonových desek do jednotlivých místností

Jsou na výběr tři druhy sádrokartonových desek, musíte tedy vybrat správné sádrokartonové desky do příslušných místností. Protipožární sádrokartonové desky růžové jsou určené do místností s možným rizikem vzniku požáru, jako například garáž. Impregnované sádrokartonové desky zelené jsou určené do místností se zvýšenou vlhkostí, kterými jsou koupelny, toalety nebo wellness a hala s vnitřním bazénem. A do veškerých ostatních místností jsou určené běžné sádrokartonové desky bílé. Proto pořiďte do příslušných místností správné sádrokartonové desky. 

Určení správného množství rychlošroubu TN 3,5 x 25 mm

Rychlošrouby slouží pro připevnění sádrokartonových desekpodkonstrukci. Přibližné množství rychlošroubů zpravidla určí sám prodejce stavebního materiálu podle počtu sádrokartonových desek. Nebo si také můžete sami propočítat přibližné množství podle vzájemné vzdálenosti rychlošroubů na jedné sádrokartonové desce. V tom případě se řiďte podle vzájemné minimální vzdálenosti rychlošroubů, která je 170 mm.

Určení správného množství samolepící výztužné pásky 4500 mm

Samolepící výztužná páska slouží pro překrytí hran PRO mezi sádrokartonovými deskami. Jsou to spáry na delších stranách, které jsou tenčí oproti celé ploše sádrokartonové desky. Páska se následně zatmelí příslušným tmelem. Přibližné množství samolepící výztužné pásky také určí prodejce stavebního materiálu podle počtu sádrokartonovýh desek, nebo si taktéž sami můžete propočítat přibližné množství podle počtu sádrokartonových desek. 

 

Určení správného množství skelné výztužné pásky 2500 mm

Skelná výztužná páska slouží pro překrytí příčných spár mezi sádrokartonovými deskami. Jsou to spáry na kratších stranách sádrokartonových desek. Páska se následně zatmelí příslušným tmelem. Přibližné množství skelné výztužné pásky také určí prodejce stavebního materiálu podle počtu sádrokartonovýh desek, nebo si taktéž sami můžete propočítat přibližné množství podle počtu sádrokartonových desek. 

Určení správného množství dilatačního profilu 75 x 2500 mm

Dilatační profil slouží pro překrytí spár v šikmých stropech mezi sádrokartonovými deskami a zdivem. Spávné množství dilatačního pásu jednoduše propočítáte podle délky šikmých stropů v celém podkroví. Dilatační pás nepoužívejte pro spojení sádrokartonových desek se zdivem ve vodorovných stropech

Určení správného množství rohové hliníkové lišty 90° 3000 mm

Rohové hliníkové lišty 90° 3000 mm slouží pro vyztužení sádrokartonových rohů v ostění střešních oken. Správné množství určíte změřením veškerých rohů ostění střešních oken v podkroví. 

Určení správného množství rohové hliníkové lišty 135° 3000 mm

Rohové hliníkové lišty 135° 3000 mm slouží pro vyztužení sádrokartonových hranhornídolní části ostění střešních oken. Správné množství určíte změřením veškerých hranhornídolní části ostění střešních oken v podkroví. 

Určení správného množství pásky Alux-papír ochrany hran 3040mm

Páska Alux-papír ochrana hran 3040mm slouží pro zpevnění vnitřních koutůostění střešních oken. Správné množství určíte změřením veškerých koutůostění střešních oken v podkroví.

Určení správného množství akrylátového tmelu na sádrokarton

Akrylátový tmel na sádrokarton slouží pro tmelení spár mezi sádrokartonovými deskamizdivem. S určením přibližného množství vám také pomůže prodejce stavebního materiálu. Potřebné množství akrylátového tmelu je tak specifické, že se pouze odhaduje. 

Určení správného množství základního tmelu pro sádrokarton

Základní tmel pro sádrokarton slouží pro tmelení rychlošroubů, samolepící výztužné pásky, skelné výztužné pásky, dilatačního profilu, pásky alux papírové ochrany hran a rohových hliníkových lišt 90° a 135°. V tomto případě se také pouze jen odhaduje přibližné množstí. S jeho přibližným určením vám také pomůže prodejce stavebního materiálu. 

Určení správného množství pastového tmelu pro finální tmelení sádrokartonu

Pastový tmel pro finální tmelení sádrokartonu slouží, jak již napovídá jeho název, pro konečné tmelení. Tím se rozumí, že přetmelíte veškeré tmelení, které jste provedli pomocí předchozího základního tmelu. Také se jeho přibližné množství špatně určuje a proto dejte na doporučení prodejce stavebního materiálu. Připadné přebytky můžete po předešlé dohodě prodejci vrátit, nebo v opačném případě dokoupit.

Určení správného množství mycího prostředku

Saponát slouží pro lepší tmelení akrylátovým tmelem. Veškeré pomůcky pro tmelení akrylátového tmelu nejsou tak dobré, jako pužití vlastního prstu. Zcela určitě to není nejvhodnější způsob tmelení obrovských ploch, ale v případě stavby svého domu svépomocí vhodný je. Během tmelení budete muset průběžně namáčet prst do saponátu, aby akrylátový tmel šel lépe natahovat. Množství potřebného saponátu je zpravidla malé a proto pořiďte jedno balení, nebo si odlívejte z domácich zásob.

3|Dovézt a uložit stavební materiál

Dovezení veškerého stavebního materiálu na stavbu

Pořiďtedopravte na stavbu potřebný stavební materiál pro instalování opláštění v celém patře nebo podkroví a garáži. Po dovozu veškerý stavební materiál uložte do domu a garáže.

4|Připevnit sádrokartonové desky na vodorovné a šikmé plochy

Nastavit zápustnou hloubku utahovačky - šroubováku pro sádrokarton

Nastavte si nejprve na elektrickém šroubováku dostatečnou zápustnou hloubku pro řádné zapuštění hlavy rychlošroubu do sádrokartonové desky. Rychlošroub musí být po zašroubování do sádrokartonové desky a profilu zcela zapuštěný tak, aby po zatmelení nebyla vidět jeho hlava. Zápustná hloubka hlavy rychlošroubu v sádrokartonové desce je jeden milimetr.

Po zašroubování rychlošroubu musí být také jeho hlava stále zaraženáhorní vrstvu papíru sádrokartonové desky. V žádném případě nesmí hlava rychlošroubu zcela protrhnout horní vrstvu papíruzůstat pouze v sádrové výplni. V tomto případě by rychlošroub zcela neplnil svou funkci řádného připevnění sádrokartonové desky k podkonstrukci. V případě, že přeci jen v některém případě protrhnete zcela papírovou vrstvu, tak rychlošroub vyjměte a zašroubujte minimálně o jeden centimetr vedle původního nepovedeného otvoru. 

Odříznutí hrany PRO sádrokartonové desky

Nejprve je potřeba vždy u prvních sádrokartonových desek umísťujících ke zdivu odříznout ztenčenou hranou PRO. Zbytečně byste si tak totiž přidělávali práci jejím následným tmelením, když v krajích u zdiva neplní hrana PRO vůbec žádnou funkci. Naměřte si pomocí svinovacího metru na lícové straně od kraje sádrokartonové desky 45 mm. Vyznačte přes celou délku sádrokartonové desky pomocí vodováhy rysku zednickou tužkou|obrázek 1463. Následně pomocí přiložené vodováhy nařízněte okraj hrany PRO odlamovacím nožem|obrázek 1464. Sádrokartonovou desku otočtezlomte v míst naříznutí. Pokud vám sádrokartonová deska odlomit nepůjde, tak okraj pouze nalomte z lícové strany a pomocí odlamovacího nože druhou stranu papírového povrchu odřízněte|obrázek 1465. Odříznutou hranu sádrokartonové desky precizně přebrušte do roviny hoblíkem na sádrokarton|obrázek 1466.

Obrázek 1463. Vyznačení rysky pro odříznutí okraje sádrokartonové desky
Obrázek 1464. Naříznutí okraje hrany PRO sádrokartonové desky odlamovacím nožem
Obrázek 1465. Odříznutí okraje hrany PRO sádrokartonové desky
Obrázek 1466. Přebroušení odlomené hrany sádrokartonové desky hoblíkem na sádrokarton

Připevnění sádrokartonových desek k podkonstrukci vodorovného stropu

Pro připevňování sádrokartonových desek k podkonstrukci jsou potřeba minimálně dva lidé. Jeden člověk vždy přidrží sádrokartonovou desku na podkonstrukci a druhý rychle bodově desku připevní po obvodě rychlošrouby k podkonstrukci, aby nemusel během připevňování jeden člověk držet těžkou desku po celou dobu připevňování. Následně může již sám druhý člověk připevnit sádrokartonovou desku k podkonstrukci stanoveným počtem rychlošroubů. Sádrokartonové desky připevňujte rychlošrouby pouze k CD profilům. Vždy také musí být připevněná sádrokartonová deska jak v horní tak i dolní části k CD profilům. V žádném případě nesmí žádná část končit na volném prostoru mimo CD profily. 

Sádrokartonové desky se připevňují k podkonstrukci vždy délkou kolmoCD profilům. Horníspodní strany sádrokartonových desek musí být vždy ve styku s CD profilem. A také musí být k CD profilům řádně připevněné rychlošrouby. To znamená, že v některých částech se budou vždy dvě sádrokartonové desky stýkat na jednom CD profilu. Sádrokartonové desky nepřirážejte na doraz ke zdivu, ale vždy nechávejte dilatační mezeru po obvodě místnosti 2 mm.

Následně můžete připevnit prvni seříznutou sádrokartonovou desku k podkonstrukci. Připevněte první seříznutou sádrokartonovou desku k podkonstrukci vodorovného stropu|obrázek 1467.

Pomocí elektrického šroubováku/utahovačky zašroubujte rychlošroub do sádrokartonových desek až na doraz upínací hlavy|obrázek 1468. Hlava rychlošroubu musí být precizně zapuštěna do sádrokartonové desky|obrázek 1469. Během připevňování sádrokartonových desek k podkonstrukci dodržujte vzájemnou rozteč rychlošroubů 170 mm|obrázek 1470. 

Během připevňování sádrokartonových desek v určených místech protáhněte skrz otvor kabelové korugované chráničky s elektrickým kabelem pro stropní svítidlo. Předem si naměřte na sádrokartonovou desku přesné umístění kabelové korugované chráničky. Vyvrtejte vrtákem příslušné velikosti skrz sádrokartonovou desku otvor. Během přikládání sádrokartonové desky k podkonstrukci protáhněte kabelovou korugovanou chráničku skrz otvor a desku připevněte rychlošrouby|obrázek 1471. 

Také kratší strany sádrokartonových desek mírně seřízněte odlamovacím nožem pod úhlem 45°|obrázek 1472 a 1473. Lépe se tak potom spáry sádrokartonových plní tmelem. 

Připevnění sádrokartonových desek k podkonstrukci vodorovného stropu v podkroví nebo patře

 • Připevněte první seříznutou sádrokartonovou desku k podkonstrukci vodorovného stropu|obrázek 1467.
 • Zašroubujte elektrickým šroubovákem rychlošroub do sádrokartonových desek na doraz upínací hlavy|obrázek 1468.
 • Zapouštějte hlavy rychlošroubů do sádrokartonových desek|obrázek 1469. 
 • Dodržujte vzájemnou rozteč rychlošroubů 170 mm|obrázek 1470. 
 • Naměřte na sádrokartonovou desku přesné umístění kabelové korugované chráničky
 • Vyvrtejte vrtákem příslušné velikosti skrz sádrokartonovou desku otvor
 • Protáhněte v příslušných místech skrz otvor kabelové korugované chráničky s elektrickým kabelem pro stropní svítidlo|obrázek 1471. 
 • Seřázněte kratší strany sádrokartonových desek odlamovacím nožem pod úhlem 45°|obrázek 1472 a 1473.
Obrázek 1467. Připevnění sádrokartonových desek k podkonstrukci vodorovného stropu
Obrázek 1468. Připevnění sádrokartonových desek k podkonstrukci pomocí elektrické utahovačky
Obrázek 1469. Zapuštěná hlava rychlošroubu do sádrokartonové desky
Obrázek 1470. Vzájemná rozteč rychlošroubů 170 mm.
Obrázek 1471. Protažení kabelové korugované chráničky s elektrickým kabelem skrz otvor sádrokartonové desky
Obrázek 1472. Seříznutí hran sádrokartonových desek odlamovacím nožem po úhlem 45°
Obrázek 1473. Připevnění sádrokartonové desky se seříznutým okrajem pod úhlem 45°

Připevnění sádrokartonových desek k podkonstrukci šikmého stropu

Sádrokartonové desky se připevňují v šikminách stejným způsobem jako na vodorovných stropech. Začněte připevňovat sádrokartonové desky od horní části šikmin. Nejprve si připravte sádrokartonovou desku pro první připevnění do horní části šikminy. Aby co nejvíce horní část sádrokartonové desky přilnula k vodorovnému stropu, tak sřízněte hranu desky pod stejným úhlem, jako je sklon šikminy|obrázek 1474 a 1475. Dolní stranu sádrokartonové desky jako obvykle mírně seřízněte pod úhlem 45°. 

Připravenou sádrokartonovou desku přiražte na doraz k vodorovnému stropu a připevněte rychlošrouby|obrázek 1476 a 1477. V okrajích u zdiva nechte také dilatační mezeru 2 mm. Po celém obvodě šikmého i vodorovného stropu musejí být dostatečné přesahy parotěsné fólie|obrázek 1478. Stejným způsobem připevněte veškeré sádrokartonové desky na šikmý strop|obrázek 1479.

Obrázek 1474. Seříznutí hrany sádrokartonové desky pod stejným sklonem jako je šikmý strop
Obrázek 1475. Seříznutí hrany sádrokartonové desky pod stejným sklonem jako je šikmý strop
Obrázek 1476. Připevnění sádrokartonových desek na šikmý strop
Obrázek 1477. Připevňování sádrokartonových desek na šikmý strop
Obrázek 1478. Přesahy parotěsné fólie po celém obvodě šikmého a vodorovného stropu
Obrázek 1479. Připevnění sádrokartonových desek na šikmý strop v podkroví

Připevnění sádrokartonových desek k podkonstrukci šikmého stropu v oblasti střešních oken

Sádrokartonové desky připevňujte v oblasti střešních oken tak, aby kraje přesně lícovaly ostěním střešních oken. Předem si tedy naměřtevyznačte na sádrokartonové desky přesné rozměry pro vyplnění prostorů kolem střešních oken. Hrany zkráceným sádrokartonových desek precizně zbruste hoblíkem na sádrokarton. Na míru zkrácené sádrokartonové desky připevněte k CD ale i UD profilůmostění střešních oken|obrázek 1480.

 

Obrázek 1480. Připevnění sádrokartonových desek v oblasti střešních oken

Připevnění sádrokartonových desek k podkonstrukci kolem konstrukce půdních schodů

Sádrokartonové desky připevňujte na podkonstrukci kolem konstrukce půdních schodů stejným způsobem jako doposud. Pouze dilatační mezeru mezi konstrukcí půdních schodů a sádrokartonovými deskami nechte maximálně 5 mm|obrázek 1481. Dilatační mezeru kolem konstrukce půdních schodů na závěr stavby zakryjete osazením krycích plastových lišt, které jsou součástí půdních schodů. Sádrokartonové desky v oblasti konstrukce půdních schodů také řádně připevněte rychlošrouby se vzájemnou roztečí 170 mm|obrázek 1482.

Obrázek 1481. Připevňování sádrokartonových desek kolem konstrukce půdních schodů
Obrázek 1482. Připevnění sádrokartonových desek kolem konstrukce půdních schodů

5|Připevnit sádrokartonové desky v ostění střešních oken

Seříznutí hran sádrokartonových desek šikmého stropu v horní a dolní části ostění střešního okna

Nejprve je potřeba připravit již připevněné sádrokartonové desky v oblasti střešních oken. Sádrokartonové desky v horní a dolní části velmi opatrně seřízněte odlamovacím nožem kolmo na ostění|obrázek 1483. Správné kolmé seříznutí sádrokartonových desek zkontrolujte přiložením malé části rovného sádrokartonu|obrázek 1484.

Obrázek 1483. Seříznutí sádrokartonové desky v dolní části ostění střešního okna
Obrázek 1484. Zkontrolování seříznutého sádrokartonu v dolní části ostění střešního okna

Připevnění sádrokartonových desek podkonstrukci v dolní a horní části ostění střešního okna

Nejprve změřte přesné rozměry dolní části ostění střešního okna. Hloubku dolního kolmého ostění měřte z rýhy rámu střešního okna pro následné vsunutí sádrokartonové desky až k hraně CD profilu|obrázek 1485. Šířku dolního kolmého ostění měřte od vnějších okrajů ostění|obrázek 1486. Naměřené rozměry převeďte na sádrokartonovou desku a vyřízněte potřebny kus pro připevnění na kolmou část dolního ostění střešního okna|obrázek 1487. Zkrácenou sádrokartonovou desku vsuňte na doraz do rámu spodní části střešního okna|obrázek 1488. Zkrácenou sádrokartonovou desku řádně připevněte k podkonstrukci rychlošrouby|obrázek 1489 a 1490.

Taktéž změřte přesné rozměry dolní svislé části ostění střešního okna. Měření proveďte od hrany kolmé části ostění až k hraně dolní svislé části šikmé střechy|obrázek 1491. Naměřené rozměry převeďte na sádrokartonovou desku a vyřízněte potřebny kus pro připevnění na svislou část dolního ostění střešního okna. Následně je ještě potřeba seříznout pod úhlem hornídolní hranu zkrácené sádrokartonové desky. Přiložte zkácenou  sádrokartonovou desku do ostění střešního okna a vyznačte na okraje přesny sklon šikmého stropu|obrázek 1492. Desku vyjměte a seřízněte odlamovacím nožem potřebný úhel|obrázek 1493. Seříznuté hrany přebruste hoblíkem na sádrokarton|obrázek 1494. Upravenou sádrokartonovou desku řádně připevněte do dolní svislé části ostění střešního okna|obrázek 1495. Zkontrolujte přiložením vodováhy správné lícování veškerých seříznutých úhlů|obrázek 1496. Připadné přesahy ještě seřízněte nebo přebruste|obrázek 1497.

Stejným způsobem naměřte, zkraťte, seřízněte hrany pod úhlem a připevněte sádrokartonové desky do kolmé a svislé části v horním ostění střešního okna|obrázek 1498, 1499 a 1500.

Připevnění sádrokartonových desek podkonstrukci v dolní a horní části ostění střešního okna v podkroví

 • Změřte přesné rozměry dolní části ostění střešního okna
 • Měřte hloubku dolního kolmého ostění z rýhy rámu střešního okna až k hraně CD profilu|obrázek 1485.
 • Měřte šířku dolního kolmého ostění  od vnějších okrajů ostění|obrázek 1486.
 • Převeďte naměřené rozměry na sádrokartonovou desku a vyřízněte potřebny kus pro připevnění na kolmou část dolního ostění střešního okna|obrázek 1487.
 • Vsuňte zkrácenou sádrokartonovou desku na doraz do rámu spodní části střešního okna|obrázek 1488.
 • Připevněte zkrácenou sádrokartonovou desku k podkonstrukci rychlošrouby|obrázek 1489 a 1490.
 • Změřte přesné rozměry dolní svislé části ostění střešního okna
 • Proveďte měření od hrany kolmé části ostění až k hraně dolní svislé části šikmé střechy|obrázek 1491. 
 • Převeďte naměřené rozměry na sádrokartonovou desku a vyřízněte potřebny kus pro připevnění na svislou část dolního ostění střešního okna
 • Seřízněte pod úhlem horní a dolní hranu zkrácené sádrokartonové desky
 • Přiložte zkácenou  sádrokartonovou desku do ostění střešního okna a vyznačte na okraje přesny sklon šikmého stropu|obrázek 1492.
 • Vyjměte desku a seřízněte odlamovacím nožem potřebný úhel|obrázek 1493.
 • Přebruste seříznuté hrany hoblíkem na sádrokarton|obrázek 1494.
 • Připevněte sádrokartonovou desku do dolní svislé části ostění střešního okna|obrázek 1495.
 • Zkontrolujte přiložením vodováhy správné lícování veškerých seříznutých úhlů|obrázek 1496.
 • Seřízněte připadné přesahy nebo přebruste hoblíkem|obrázek 1497.
 • Naměřte, zkraťte, seřízněte hrany pod úhlem a připevněte sádrokartonové desky stejným způsobem do kolmé a svislé části v horním ostění střešního okna|obrázek 1498, 1499 a 1500.
Obrázek 1485. Měření hloubky dolní části ostění střešního okna
Obrázek 1486. Měření šířky dolní části ostění střešního okna
Obrázek 1487. Zkrácená sádrokartonová deska pro dolní kolmou části ostění střešního okna
Obrázek 1488. Vsunutí zkrácené sádrokartonové desky do dolní kolmé části rámu střešního okna
Obrázek 1489. Připevňování zkrácené sádrokartonové desky do dolní kolmé části rámu střešního okna
Obrázek 1490. Připevněná zkrácená sádrokartonová deska v dolní kolmé části rámu střešního okna
Obrázek 1491. Měření dolní svislé části ostění střešního okna
Obrázek 1492. Vyznačení přesného sklonu šikmého stropu na zkrácenou sádrokartonovou desku
Obrázek 1493. Seříznutí hran zkrácené sádrokartonové desky odlamovacím nožem
Obrázek 1494. Přebroušení seříznutých hran hoblíkem na sádrokarton
Obrázek 1495. Připevněná sádrokartonová deska v dolní svislé části ostění střešního okna
Obrázek 1496. Zkontrolování seříznutých úhlů vodováhou
Obrázek 1497. Seříznutí případných nerovností odlamovacím nožem
Obrázek 1498. Připevnění sádrokartonové desky v horní kolmé části ostění střešního okna
Obrázek 1499. Připevnění sádrokartonové desky v horní svislé části ostění střešního okna
Obrázek 1500. Připevněná sádrokartonová deska v horní svislé části ostění střešního okna

Připevnění sádrokartonových desek k podkonstrukci v bočních částech ostění střešního okna v podkroví

Jedná se o nejsložitější provedení měření a vyřezávání sádrokartonových desek v ostění střešních oken. Proto veškeré měření a následné vyznačování na sádrokartonovou desku provádějte velmi precizně. 

Postupně provádějte meření veškerých rozměrů v jednom bočním ostění střešního okna. Následně převádějte rozměry na sádrokartonovou desku. Nejprve změřte délku celého bočního ostění od nejvzdálenějších hran od dolní až k horní části ostění|obrázek 1501 a 1502. Naměřte šířku bočního ostění. Přesný rozměr šířky měřte z vnitřní části rámu střešního okna na hranu šikmého stropu|obrázek 1503. Zkraťte podle naměřených rozměrů sádrokartonovou desku|obrázek 1504.

Dále proveďte naměření úhlůdolní a horní části bočního ostění střešního okna. Změřte přesnou hloubku dolního kolmého ostění|obrázek 1505. Změřte přesnou hloubku horního kolmého ostění|obrázek 1506. Změřte přesnou délku kolmého dolního a horního ostění střešního okna|obrázek 1507 a 1508. 

Zároveň změřte také zbývající část ostění. K tomu si můžete dopomoct přiložením stavebního úhelníku a provést přesné změření rozměrů v dolníhorní části ostění střešního okna|obrázek 1509 a 1510. Převeďte naměřené rozměry na zkrácenou sádrokartonovou desku|obrázek 1511. Zkraťte sádrokartonovou desku na požadovaný tvar pro boční ostění střešního okna|obrázek 1512. Začistěte hrany sádrokartonové desky hoblíkem na sádrokarton.

Sádrokartonovou desku požadovaného tvaru ještě nepřipevnujte do ostění. Abyste nemuseli pracně naměřovat a převádět rozměry pro druhou boční stranu ostění, tak si můžete ulehčit práci tím, že zrcadlově obkreslíte první část ostění. Nejprve ale vsuňte bez připevňování desku do příslušného ostění, abyste si ověřili, že sádrokartonová deska do bočního ostění přesně pasuje|obrázek 1513. Pak tedy vyzkoušejte desku také na opačné straně ostění, jestli vše perfekně sedí. Pokud deska naprosto lícuje také na druhé straně, tak ji vyjměte zpět z bočního ostění střešního okna. Položte ji na okraj nové sádrokartonové desky a precizně ji obkreslete|obrázek 1514. Vyřízněte zrcadlově obkreslenou část bočního ostění střešního okna. Obě sádrokartonové desky vsuňte do bočních ostění střešního okna a řádně připevněte rychlošrouby|obrázek 1515 a 1516. Na závěr zkontrolujte přesné lícování veškerého ostění a případné nerovnosti přebruste hoblíkem. Stejným způsobem proveďte opláštení sádrokartonem veškeré ostění střešních oken v celém podkroví.

Připevnění sádrokartonových desek k podkonstrukci v bočních částech ostění střešního okna

 • Změřte délku celého bočního ostění od nejvzdálenějších hran od dolní až k horní části ostění|obrázek 1501 a 1502.
 • Naměřte šířku bočního  ostění z vnitřní části rámu střešního okna na hranu šikmého stropu|obrázek 1503.
 • Zkraťte podle naměřených rozměrů sádrokartonovou desku|obrázek 1504.
 • Změřte přesnou hloubku dolního kolmého ostění|obrázek 1505. 
 • Změřte přesnou hloubku horního kolmého ostění|obrázek 1506.
 • Změřte přesnou délku kolmého dolního a horního ostění střešního okna|obrázek 1507 a 1508. 
 • Změřte pomocí stavebního úhelníku přesné rozměry v dolní a horní části ostění střešního okna|obrázek 1509 a 1510.
 • Převeďte naměřené rozměry na zkrácenou sádrokartonovou desku|obrázek 1511.
 • Zkraťte sádrokartonovou desku na požadovaný tvar pro boční ostění střešního okna|obrázek 1512.
 • Začistěte hrany sádrokartonové desky hoblíkem na sádrokarton
 • Vsuňte bez připevňování desku do příslušného ostění pro ověření řádného pasování|obrázek 1513.
 • Vyzkoušejte pasování desky také na opačné straně ostění
 • Vyjměte desku zpět z bočního ostění střešního okna
 • Obkreslete zrcadlově sádrokartonovou desku|obrázek 1514.
 • Vyřízněte zrcadlově obkreslenou část bočního ostění střešního okna
 • Vsuňte obě sádrokartonové desky do bočních ostění střešního okna a řádně připevněte rychlošrouby|obrázek 1515 a 1516.
 • Zkontrolujte přesné lícování veškerého ostění a případné nerovnosti přebruste hoblíkem
 • Proveďte stejným způsobem opláštení sádrokartonem veškeré ostění střešních oken v celém podkroví
Obrázek 1501. Měření bočního ostění od spodní svislé hrany k horní hraně šikmého stropu
Obrázek 1502. Měření bočního ostění od spodní svislé hrany k horní hraně šikmého stropu
Obrázek 1503. Měření šířky bočního ostění střešního okna
Obrázek 1504. Zkrácení sádrokartonové desky na požadovaný rozměr
Obrázek 1505. Měření spodního kolmého ostění střešního okna
Obrázek 1506. Měření horního kolmého ostění střešního okna
Obrázek 1507. Měření délky kolmého dolního a horního ostění střešního okna
Obrázek 1508. Měření délky kolmého horního a dolního ostění střešního okna
Obrázek 1509. Měření rozměrů v dolní části ostění střešního okna
Obrázek 1510. Měření rozměrů v horní části ostění střešního okna
Obrázek 1511. Převedení zaměřených rozměrů dolní a horní části ostění střešního okna na zkrácenou sádrokartonovou desku
Obrázek 1512. Zkrácení sádrokartonové desky pro boční ostění na požadovaný tvar
Obrázek 1513. Vsunutí a vyzkoušení přesného uložení sádrokartonové desky do bočního ostění střešního okna
Obrázek 1514. Zrcadlové obkreslení bočního ostění střešního okna
Obrázek 1515. Připevnění levého bočního ostění střešního okna
Obrázek 1516. Připevnění pravého bočního ostění střešního okna

6|Odříznout parotěsnou fólii 

Odříznutí přečnívající parotěsné fólie v celém podkroví  nebo patře

Na závěr ješte zbývá odstranit přečnívající parotěsnou fólii po obvodě místností. Parotěsnou fólii odřízněte odlamovacím nožem zároveň se sádrokartonem po celém obvodě každé místnosti v celém podkorví nebo patře|obrázek 1517 a 1518.

Obrázek 1517. Odříznutí parotěsné fólie zároveň se sádrokartonem po obvodě celé místnosti
Obrázek 1518. Odříznutá parotěsná fólie zároveň se sádrokartonem po obvodě celé místnosti

Zkontrolování průběhu stavby stavebním dozorem

Na závěr nechte veškeré instalování systému oplástění zkontrolovat stavebním dozorem!

Uklízení a třídění odpadu

Po celou dobu udržujte na stavbě a pozemku pořádek a veškerý odpad na konci dne vždy ukliďte na určená místa. Ochranné igelitové obaly stavebního materiálu ukládejte do pytlů určených pro plastový odpad. Pytle od zdících malt do pytlů pro papírový odpad. Stavební suť přemístěte do určeného místa na stavebním pozemku.

Očištění a uklizení stavebního nářadí a příslušenství

Špinavé nářadí precizně očistěte od stavebního materiálu a především od zdících malt a společně s ostatním příslušenstvím ukliďte na svá místa do stavební buňky.


Podobné články

V posledním stavebním kroku a etapy si ukážeme upravení stavebního pozemku do roviny pomocí vybagrované zeminy. Také…
celý článek
V sedmnácté stavební etapě si ukážeme veškeré stavební práce v bezprostředním okolí domu. Ukážeme si vybudování trativodů…
celý článek
V šestnácté stavební etapě dostane stavba také konečně svůj kabát. Začneme instalováním tepelné izolace na dům. Potom…
celý článek

Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.