Zakrytí vodomìrné šachty a výkopù pískem a zeminou