Zastavovací plán domu – Schématický rozvod plynovodu