Zakrytí korugované kabelové chránièky s kabelem tøídìným pískem