Zakrytí chránièek s kabely tøídìným pískem a zeminou