Zakrytí chránièek s kabely tøídìným pískem a výstražnou fólií