Uzavøení korugované kabelové chránièky lepicí páskou PVC