Urèení místa na stavební parcele pro uložení ornice