Uložení korugované kabelové chránièky s kabelem do výkopu