Stavební plán

16. ETAPA - Tepelná izolace a omítka domu, parapety a zastřešení vchodu

Materiál

Stálý materiál

 • Voda

Zdící materiál

 • Montážní pěna

Krycí materiál

 • Lepicí páska PVC
 • Fólie krycí

Základy venkovních schodů

 • Písek tříděný
 • Cement
 • Drť 4/8mm
 • Vápno

Materiál pro zdění základu schodů

 • Písek tříděný
 • Cement
 • Tvárnice (Ztracené bednění) 250x500x400mm
 • Tvárnice (Ztracené bednění) 250x500x200mm
 • Tvárnice (Ztracené bednění) 250x500x150mm
 • Drť 4/8mm 
 • Ocel žebrová ∅12mm
 • Drát vázací pozinkovaný 1,8mm

Zateplovací systém domu

VYZTUŽOVACÍ A ZPEVŇOVACÍ SYSTÉM

 • Lišta zakládací s okapničkou
 • Zarážecí hmoždinky pro zakládací lištu ∅6x80mm
 • Talířové hmoždinky s kovovým trnem a minerální zátkou
 • Fasádní mřížka
 • Hliníkový roh s tkaninou 100x2500mm
 • Lišta okenní těsnící s mřížkou 2400m

SYSTÉM POLYSTYRENU

 • Lepicí malta
 • Polystyren EPS100F fasádní (Dům)
 • Polystyren EPS100F fasádní (Ostění a nadpraží oken a dveří)
 • Polystyren extrudovaný (Sokl domu)
 • Stěrková omítka

SYSTÉM MINERÁLNÍ VATY

 • Lepicí malta
 • Minerální fasádní vata
 • Stěrková omítka

SYSTÉM PÓROBETONU

 • Multipor lehká minerální malta
 • Multipor DI tepelněizolační deska

SYSTÉM FASÁDY DOMU

 • Emulzní penetrace fasádní probarvená
 • Probarvený štuk
 • Obkladový pásek

SOKLOVÁ OMÍTKA DOMU

 • Mramorová omítka

Systém plynového kotle

 • Čidlo plynového kotle

Ochrana proti ptactvu

 • Hrotový systém
 • Silikonový tmel univerzální transparentní

Nosná konstrukce střechy a příslušenství nad vchodem

SYSTÉM UKOTVENÍ KONSTRUKCE STŘECHY NAD VCHODEM

 • Závitová tyč pozinkovaná  M16mm
 • Matice pozinkovaná  M16mm
 • Podložka pozinkovaná M16mm
 • Chemická kotva

DŘEVĚNÝ KROV A PŘÍSLUŠENSTVÍ

 • Pozednice
 • Krokev
 • Vaznice
 • Kleštiny
 • Hambalek
 • Sloupek
 • Vzpěra
 • Střešní latě 60x40mm
 • Obkladové palubky
 • Spojovací materiál krovu

STŘEŠNÍ KRYTINA

 • Taška základní

ŘEŠENÍ PULTU

 • Taška pultu základní
 • Taška pultu půlená
 • Taška pultu rohová

ŘEŠENÍ OKRAJE

 • Taška krajní levá
 • Taška krajní pravá
 • Taška krajní půlená
 • Taška zakončovací krajní

ŘEŠENÍ HŘEBENE A NÁROŽÍ

 • Hřebenáč
 • Hřebenáč koncový
 • Hřebenáč spojovací typ X
 • Hřebenáč rozdělovací
 • Uzávěra hřebene
 • Větrací pás hřebene a nároží
 • Větrací pás
 • Vrapovaný hliníkový pás s výztužnou hliníkovou mřížkou
 • Držák latě
 • Příchytka hřebenáče
 • Hřeb pro hřebenáče

ŘEŠENÍ STŘEŠNÍHO LOMU

 • Taška lomená
 • Taška lomená krajní

ODVĚTRÁNÍ

 • Taška odvětrávací
 • Větrací mřížka
 • Větrací pás okapní
 • Větrací vsuvka

PRŮCHODY STŘECHOU

 • Prostupová taška pro odvětrání kompletní
 • Taška pro sanitární odvětrání kompletní
 • Prostupová taška pro anténu kompletní
 • Komplet pro odkouření turbokotle
 • Souprava pro napojení na pojistnou hydroizolaci
 • Pružná spojka odvětrání
 • Redukční prvek

PROSVĚTLENÍ STŘECHOU

 • Taška z plexiskla

OCHRANA STŘECHY

 • Taška protisněhová s hákem
 • Protisněhové háky
 • Mřížový sněholam
 • Hřebenáč hromosvodový
 • Taška hromosvodová

FÓLIE

 • Difuzní hydroizolační fólie
 • Těsnící páska pod kontralatě
 • Těsnící pěna pod kontralatě
 • Lepící tmel pro fólie
 • Okapnice

ZAJIŠTĚNÍ PROTI VĚTRU

 • Příchytka tašky
 • Příchytka hřebenáče
 • Hřebíky

Okapový systém

 • Hliníkový pás úžlabí
 • Profilované úžlabí pozink
 • Adaptér k profilovanému úžlabí
 • Spojovací pás úžlabí
 • Přípojka hliníkového pásu úžlabí
 • Utěsňovací klínový pás
 • Objímka svodu
 • Svodová roura
 • Spojka svodu
 • Koleno svodu
 • Odbočka svodu

Chemické nátěry na dřevo

 • Bochemit pro impregnaci krovu
 • Xyladecor classic HP impregnační základový nátěr na dřevo
 • Xyladecor oversol 2v1 s odstínem pro finální nátěr na dřevo

Systém okenních parapetů

 • Externí parapety
 • Silikonový tmel univerzální transparentní

Systém venkovního elektrikářského zařízení

ELEKTROINSTALAČNÍ KRABICE

 • Krabice elektroinstalační mělká KU68-1902
 • Krabice elektroinstalační hluboká KPR68
 • Krabice pod omítku s víčkem hranatá
 • Krabice pod omítku s víčkem kulatá

SPÍNAČ OSVĚTLENÍ

 • Strojek spínače jednopólový
 • Strojek spínače dvojpólový
 • Kryt spínače jednopólový
 • Kryt spínače dvojpólový

ELEKTRICKÁ ZÁSUVKA

 • Strojek zásuvky jednonásobný
 • Strojek zásuvky dvojnásobný
 • Kryt zásuvky jednonásobný
 • Kryt zásuvky dvojnásobný
 • Rámeček jednonásobný
 • Rámeček dvojnásobný
 • Rámeček trojnásobný
 • Rámeček čtyřnásobný
 • Rámeček pětinásobný

Systém venkovního osvětlení okolí domu a zahrady

 • Kabel elektrický CYKY 3Cx1,5
 • Korugovaná kabelová chránička ∅20mm 

Venkovní osvětlení na domě

 • Nástěnná svítidla
 • Bodové osvětlení

Systém centrálního vysavače

 • Kryt výfuku

Systém odvětrání garáže a spýže

 • Ventilační mřížka

Systém odsávání par

 • Ventilační mřížka

Zabezpečovací systém

 • Externí siréna
 • Kamera

Klimatizační systém

 • Klimatizační jednotka externí

Exteriérové doplňky oken

 • Sítě proti hmyzu
 • Venkovní roleta

Exteriérové součásti TV

 • Anténní držák
 • Anténa pro příjem TV signálu