Stavební plán

16. ETAPA - Tepelná izolace a omítka domu, parapety a zastřešení vchodu

Kroky

Instalování tepelné izolace a omítek domu a garáže, zdění venkovních schodů, montáž zastřešení vchodu a instalování parapetů

 • Připravit plány, nářadí a příslušenství
 • Spočítat a objednat stavební materiál
 • Dovézt a uložit stavební materiál
 • Instalace zateplovacího systému domu
 • Vybetonovat základy venkovních schodů
 • Instalace venkovní omítky na zdivo
 • Instalace zateplovacího systému soklu domu
 • Instalace střešní konstrukce nad hlavním vchodem (první fáze)
 • Instalace finální omítky domu
 • Instalace střešní konstrukce nad hlavním vchodem (druhá fáze)
 • Instalace okapového systému
 • Instalace venkovních parapetů
 • Instalace ochranny proti ptactvu

Průběžné uklízení stavby

 • Uklidit stavební místo
 • Vytřídit odpad do pytlů na tříděný odpad
 • Odklidit stavební suť na místo určeném na stavební parcele