Stavební plán

16. ETAPA - Tepelná izolace a omítka domu, parapety a zastřešení

Nářadí|Materiál|Kroky