Stavební plán

14. ETAPA - Obklady, dlažba a sanita

Kroky

Instalování obkladů, dlažby a sanitárního vybavení

 • Připravit plány, nářadí a příslušenství
 • Vypracovat projekty na obklady, dlažbu a sanitární vybavení
 • Spočítat a objednat stavební materiál
 • Dovézt a uložit stavební materiál
 • Připravit zdivo pro lepení obkladů
 • Nalepit obklady na zdivo na toaletě
 • Nalepit dlažbu na podlahu a první řadu obkladů na zdivo na toaletě
 • Nalepit obklady na zdivo v koupelně
 • Nalepit dlažbu na podlahu a první řadu obkladů na zdivo v koupelně
 • Vyspárovat obklady a dlažbu na toaletě a v koupelně
 • Usadit, obezdít a obložit vanu v koupelně
 • Instalovat sanitární vybavení v koupelně a na toaletě

Průběžné uklízení stavby

 • Uklidit stavební místo
 • Vytřídit odpad pytlů na tříděný odpad
 • Odklidit stavební suť na místo určeném na stavební parcele