Stavební plán

8. ETAPA - Svislé nenosné konstrukce v přízemí a patře

Materiál

Stálý materiál

  • Voda

Zdící materiál

  • Písek tříděný
  • Cement
  • Zdící malta

Hydroizolace základové desky

  • Asfaltový penetrační nátěr
  • Hydroizolační asfaltový pás

Vnitřní nenosné zdivo

  • Příčkovky
  • Nenosný překlad
  • Montážní pěna