Stavební plán

8. ETAPA - Svislé nenosné konstrukce v přízemí a patře

Kroky

Instalování hydroizolace na základovou desku v přízemí

 • Připravit plány, nářadí a příslušenství
 • Spočítat a objednat stavební materiál
 • Dovézt a uložit stavební materiál
 • Odstranit nerovnosti na základové desce
 • Vyznačit vnitřní nenosné zdivo na základovou desku
 • Natřít asfaltovým penetračním nátěrem zdivo na základové desce
 • Natavit hydroizolační asfaltový pás na základovou desku

Založení první řady vnitřního nenosného zdiva v přízemí

 • Připravit plány, nářadí a příslušenství
 • Spočítat a objednat stavební materiál
 • Dovézt a uložit stavební materiál
 • Vyzdít první řadu vnitřního nenosného zdiva

Zdění vnitřního nenosného zdiva v přízemí

 • Připravit plány, nářadí a příslušenství
 • Spočítat a objednat stavební materiál
 • Dovézt a uložit stavební materiál
 • Vyzdít vnitřní nenosné zdivo

Zdění vnitřních nenosných překladů v přízemí

 • Připravit plány, nářadí a příslušenství
 • Spočítat a objednat stavební materiál
 • Dovézt a uložit stavební materiál
 • Vyzdít vnitřní nenosné překlady

Založení první řady vnitřního nenosného zdiva v patře

 • Připravit plány, nářadí a příslušenství
 • Spočítat a objednat stavební materiál
 • Dovézt a uložit stavební materiál
 • Odstranit nerovnosti na stropním systému
 • Vyzdít první řadu vnitřního nenosného zdiva

Zdění vnitřního nenosného zdiva v patře

 • Připravit plány, nářadí a příslušenství
 • Spočítat a objednat stavební materiál
 • Dovézt a uložit stavební materiál
 • Vyzdít vnitřní nenosné zdivo

Zdění vnitřních nenosných překladů v patře

 • Připravit plány, nářadí a příslušenství
 • Spočítat a objednat stavební materiál
 • Dovézt a uložit stavební materiál
 • Vyzdít vnitřní nenosné překlady

Zdění schodišťového zábradlí

 • Připravit plány, nářadí a příslušenství
 • Spočítat a objednat stavební materiál
 • Dovézt a uložit stavební materiál
 • Vyzdít schodišťové zábradlí

Průběžné uklízení stavby

 • Uklidit stavební místo
 • Vytřídit odpad do pytlů na tříděný odpad
 • Odklidit stavební suť na místo určeném na stavební parcele