Spojování zemnící pásoviny a uzemnìní rozvadìèe a bleskosvodu