Protažení plynovodního potrubí základy sdruženého pilíøe