Etapy stavby

8. ETAPA - Svislé nenosné konstrukce v přízemí a patře

Instalování hydroizolace na základovou desku v přízemí

1|Připravit plány, nářadí a příslušenství

Připravte si předem veškeré nářadí, příslušenství a ochranné pomůcky pro natavení hydroizolačního asfaltového pásu na základovou desku v přízemí domu. Veškeré nářadí, stavební materiál a jednotlivé stavební kroky najdete podrobně vypsané v záložce:

Stavební izolatérský hořákplynovou láhev s propan butanem, byste měli mít již z třetí etapy - Instalování hydroizolace na základovou desku. V případě prázdné láhve zajistěte její výměnu za plnou. Smeták pro roztírání asfaltového penetračního nátěru budete muset pořídit nový, protože ho po každém natírání znehodnotíte.

Pro přesné určení natavení hydroizolačních asfaltových pásů na základové desce v přízemí domu, budete potřebovat z projektové dokumentace výkresy:

 • Půdorys 1. NP|obrázek 769.
 • Svislý řez|obrázek 770.
Obrázek 769. Půdorys 1. NP Instalování hydroizolace na základovou desku v přízemí (Výkres M.Tošner - Tova)
Obrázek 770. Svislý řez - Instalování hydroizolace na základovou desku (Výkres M.Tošner - Tova)

2|Spočítat a objednat stavební materiál

Spočítání stavebního materiálu pro instalaci hydroizolace základové desky

Pro hydroizolaci základové desky budete potřebovat asfaltový penetrační nátěrasfaltový hydroizolační pás. V této fázi stavby použijete prozatím pouze minimální množství hydroizolačního materiálu. Ještě totiž nebudete muset opatřit hydroizolací celou plochu základové desky, ale jen úzké části pod vnitřním nenosným zdivem. Pro zdění vnitřního nenosného zdiva se převážně používají příčkovkynenosné překlady o tloušťce 100, 125 a 150 mm. Na podrobný sortiment příčkovek, nenosných překladů a jejich součástí společnosti Ytong se můžete podívat zde.

Jak spočítat množství asfaltového penetračního nátěru

Použijte zbylý asfaltový penetrační nátěr ze třetí etapy - Instalování hydroizolace na základovou desku. Popřípadě dokupte další jedno velké balení. Zbylé množství opět použijete v dalších stavebních etapách a krocích.

Jak spočítat délku asfaltového hydroizolačního pásu

Kvůli úzkým příčkovým tvárnicím není potřeba tavit na základovou desku hned celou šíři hydroizolačního pásu měřícího na šířku - 1000 mm. Pro tento účel bude prozatím stačit pouze jeho poloviční šíře 500 mm. Bylo by zbytečné natavit celou šíři hydroizolačního pásu hned, protože by zcela jistě během dalších stavebních prací docházelo na mnoha místech k jeho poškození. Proto během sčítání celkové délky vnitřního nenosného zdiva výsledek vydělte dvěma. 

Potřebný počet metrů hydroizolačního pásu propočítejte podle projektové dokumentace a výkresů: Půdorys 1.NP|obrázek 769. Podle výsledných metrů pořiďte správný počet hydroizolačních pásů. Po jejich následném přeříznutí na dvě stejné půlky docílíte potřebných metrů. Vnitřní nenosné zdivo v přízemí jsem také vyznačil na obrázku 771.

Obrázek 771. Vyznačení instalování hydroizolace na základovou desku v přízemí (Výkres M.Tošner - Tova)

Spočítání a objednání stavebního materiálu do přízemí nebo patra pro následující stavební krok

Kvůli zachování posloupnosti a srozumitelnému popisu jednotlivých stavebních kroků a etap dodržuji rozepisování veškerých náležitostí v každém kroku zvlášť. Opět připomínám, že v průběhu celé stavby domu dochází k určitým specifikům týkajících se objednání a dovozu stavebního materiálu. Tím mám na mysli, že by bylo zbytečně nákladné dovážet ke každému stavebnímu kroku materiál zvlášť, pokud se jedná o velmi malé množství. Konkrétně pro tuto osmou etapu spočítejte a nechte dopravit veškerý potřebný stavební materiál pokud možno najednou

Proto si již v tomto prvním stavebním kroku také spočítejte potřebné množství příčkových tvárnic, nenosných překladů a tenkovrstvé zdící malty. Správné množství si spočítejte podle projektové dokumentace a výkresů: Půdorys 1. NP|obrázek 769, Svislý řez|obrázek 770 a Půdorys 2. NP|obrázek 772.

Stavební materiál nechte dopravit na stavbu a následně ho vynoste do přízemí a patra domu. Materiál uložte na místa bez vedení vnitřního nenosného zdiva. Abyste ho nemuseli před instalací hydroizolace opět přemísťovat. 

Před zděním vnitřního nenosného zdiva v patře není potřeba podlahu penetrovat a instalovat na ni hydroizolační asfaltový pás

Obrázek 772. Půdorys 2. NP Spočítání stavebního materiálu pro vnitřní nenosné zdivo domu (Výkres M.Tošner - Tova)

3|Dovézt a uložit stavební materiál

Pořiďte a dopravte na stavbu potřebný stavební materiál pro hydroizolaci základové desky:

 • Asfaltový hydroizolační nátěr
 • Hydroizolační asfaltový pás

Dále také stavební materiál pro celou osmou etapu stavby.

4|Odstranit nerovnosti na základové desce

Odstranění nečistot ze základové desky

Ve třetí etapě a prvním stavebním kroku popisuji mimo jiné také kontrolu roviny vylité základové desky. I když jste kontrolu povrchu základové desky provedli, tak přesto opět doporučuji pečlivě zkontrolovat místa určená pro vyzdění vnitřních příček. Zkontrolujte, zda v některých místech nevyčnívá kamenivo nebo hrbolek utvořený z betonové směsi během vylévání základové desky. Jakékoli ostré hrbolky odstraňte kladivem. Před natíráním asfaltové penetrace nesmí také být na desce nečistoty ani prach. Takže na závěr stejná místa na základové desce pečlivě zameťte smetákem.

5|Vyznačit vnitřní nenosné zdivo na základovou desku

Jak široké pásy hydroizolace natavit

Jak jsem vše popsal výše, bude zcela dostačující natavit na základovou desku asfaltové hydroizolační pásy o šířce 500 mm. Je to přesně poloviční rozměr hydroizolačního pásu o šířce 1000 mm. V této fázi stavby je zbytečné natavit celou šíři pásu, protože s největší pravděpodobností, byste během následujících stavebních prací přesahy pásů poškodili. A tím pádem byste museli samozřejmě na stejná místa natavit nové hydroizolační pásy. 

Jak vyznačit vnitřní nenosné zdivo na základovou desku

Před natíráním asfaltovou penetrací musíte nejprve vnitřní  nenosné zdivo vyznačit na základovou desku. Vyznačte bodově střední části vnitřního nenosného zdiva. Veškeré body můžete spojit v jedny celé přímky. Tak budete mít lepší přehled o vyznačeném zdivu. Zde také musíte počítat s přesahy při natírání minimálně 50 mm. Takže od vyměřených a označených středových bodů vyznačte další body na každou stranu 300 mm. Tímto zaměřením a vyznačením vnitřního nenosného zdiva máte vše připravené pro natírání asfaltové penetrace. 
 
K vyznačení vnitřního nenosného zdiva budete potřebovat z projektové dokumentace výkres - Půdorys 1. NP|obrázek 771. Vyznačení instalování hydroizolace na základovou desku v přízemí. Na stejném obrázku jsem také vyznačil červenou barvou vnitřní nenosné zdivo.

Vyznačení vnitřního nenosného zdiva na základovou desku

 
 • Vyznačte na základovou desku umístění vnitřního nenosného zdiva|obrázek 773.
 • Vyznačte vnitřní nenosné zdivo s minimálními přesahy 50 mm.|obrázek 774.
Obrázek 773. Vyznačení vnitřního nenosného zdiva na základovou desku
Obrázek 774. Vyznačení vnitřního nenosného zdiva s přesahy na základovou desku

6|Natřít asfaltovým penetračním nátěrem vyznačené zdivo na základové desce

Před natavením asfaltového hydroizolačního pásu musíte nejprve vyznačená místa na základové desce natřít asfaltovým penetračním nátěrem, aby pás dokonale k betou přilnul. Natíraná místa musí být čistá a suchá.

 • Omeťte základovou desku smetákem od nečistot a prachu
 • Rozlijte po malých částech asfaltový penetrační nátěr na vyznačená místa
 • Rozetřete asfaltový penetrační nátěr kartáčem na dehet nebo malířským válcem|obrázek 775. 
Obrázek 775. Natření asfaltovým penetračním nátěrem vyznačené zdivo na základové desce

7|Natavit hydroizolační asfaltový pás na základovou desku

Jaké jsou nejlepší podmínky pro tavení hydroizolace

Během tavení hydroizolačního pásu musí být asfaltový penetrační nátěr zcela zaschlý.  Nesmí mrznout, pršet ani foukat silný vítr. Nejvhodnější je teplé a bezvětrné počasí s teplotami alespoň nad deset stupňů Celsia. Nevhodné podmínky by zhoršovaly celou práci. Na mokrý povrch by hydroizolace velmi špatně nebo vůbec nepřilnula. Vítr a nízké teploty by znemožňovali dostatečně roztavit asfaltový hydroizolační pás. 

Připravení asfaltového hydroizolačního pásu

Rozmotejte celý asfaltový hydroizolační pás na základovou desku a následně ho přeřízněte na dvě stejně široké části. Přeříznutý pás srolujte zpět do původního tvaru od výrobce, aby se vám s ním lépe pracovalo. Připravte si stavební izolatérský hořákplynovou láhev s propan butanem. Během tavení nesmíte do pásu propálit díry nebo ho zcela roztavit. Používejte vždy při tavení pásů ochranné rukavice.

Tavení asfaltového hydroizolačního pásu

Začněte tavit asfaltový hydroizolační pás vždy od obvodového nebo vnitřního nosného zdiva|obrázek 776. Nebo od rohů vyznačeného vnitřního nenosného zdiva na základové desce. Během tavení dodržujte vzájemné přesahy pásů 100 mm. Pásy velmi pečlivě tavte a následně roztírejte hrany zednickou lžicí. Tavení pásů je naprosto totožné, jako v prvním stavebním kroku třetí etapy.

 • Uložte roli pásu na vyznačené místo vnitřního nenosného zdiva
 • Rozmotejte přibližně jeden metr pásu
 • Obraťte rozmotaný část pásu zpět přes roly hladkou tavící stranou nahoru
 • Roztavte část pásu delší než je role
 • Vraťte zpět roztavený část pásu na základovou desku
 • Uhlaďte pečlivě pás rukama s rukavicemi na základovou desku
 • Tavte po částech stejným způsobem veškeré asfaltové hydroizolační pásy
Obrázek 776. Tavení asfaltového hydroizolačního pásu na základovou desku v přízemí domu

Pokračujte v tavení tak, že hydroizolaci ponechanou ve srolovaném tvaru po malých částech nahřívejte. Dále za průběžného nahřívání roli rozmotávejterukama přitlačujte k základové desce.  

Napojování hydroizolačních pásů

Napojování veškerých částí asfaltového hydroizolačního pásu musí být provedeno velmi precizně. Okraje v místech napojení musíte nejprve řádně uhladit zednickou lžicí po jejich částečném roztavení. Také je důležité dodržovat během tavení vzájemné přesahy minimálně 100 mm|obrázek 777. Přesahy se provádí při napojování nového pásu a nebo v rozích

 • Roztavte a uhlaďte zednickou lžicí okraj ukončení již nataveného pásu
 • Roztavte pás také na boční části v délce přesahu minimálně 100 mm.
 • Natavte přes spodní další pás s minimálním přesahem 100 mm.
 • Roztavte a uhlaďte okraje vrchního asfaltového pásu|obrázek 777.

Na závěr tavení asfaltového hydroizolačního pásu veškeré jeho okraje dostatečně roztavte a zednickou lžicí precizně uhlaďte|obrázek 777 a 778.

Obrázek 777. Napojování asfaltových hydroizolačních pásů a tavení okrajů
Obrázek 778. Natavené asfaltové hydroizolační pásy na základovou desku v přízemí

Zkontrolování průběhu stavby stavebním dozorem

Na závěr nechte veškeré tavení asfaltových hydroizolačních pásů zkontrolovat stavebním dozorem!

Uklízení a třídění odpadu

Po celou dobu udržujte na stavbě a pozemku pořádek a veškerý odpad na konci dne vždy ukliďte na určená místa. Ochranné igelitové obaly stavebního materiálu ukládejte do pytlů určených pro plastový odpad. Pytle od zdících malt do pytlů pro papírový odpad. Stavební suť přemístěte do určeného místa na stavebním pozemku.

Očištění a uklizení stavebního nářadí a příslušenstv

Špinavé nářadí precizně očistěte od stavebního materiálu a především od zdících malt a společně s ostatním příslušenstvím ukliďte na svá místa do stavební buňky.