8. ETAPA

Svislé nenosné konstrukce v přízemí a patře

Stavební plán

Nářadí|Materiál|Kroky