3. ETAPA 

Komín a svislé nosné konstrukce v přízemí

Stavební plán

Kroky

Stavební kroky

Instalování hydroizolace na základovou desku

 • Odstranit nečistoty ze základové desky
 • Vyznačit obvodové a nosné zdivo a komín na základovou desku
 • Natřít asfaltovým penetračním nátěrem vyznačená místa na základové desce
 • Natavit hydroizolační asfaltový pás na základovou desku

Založení rohů stavby 

 • Zaměřit nejvýše položený roh základové desky 
 • Založit rohy první řady tvárnic 

Založení první řady obvodového a nosného zdiva

 • Spočítat a objednat stavební materiál
 • Dovézt a rozmístit stavební materiál
 • Připravit stavební materiál a nářadí
 • Vyzdít první řadu tvárnic obvodového a nosného zdiva

Zdění obvodového a nosného zdiva

 • Připravit plány, nářadí a stavební materiál 
 • Vyzdít obvodové a nosné zdivo

Zdění vnitřního schodiště

 • Připravit plány, nářadí a stavební materiál 
 • Založit první schodišťový stupeň 
 • Vyzdít schodišťové stupně
 • Vyzdít točité schodišťové stupně
 • Vyzdít stavební nosné překlady a nosné zdivo
 • Vyzdít schodišťové stupně

Zdění nosných překladů

 • Připravit plány, nářadí a stavební materiál 
 • Vyzdít nosné překlady 
 • Vyzdít nosný překlad UPA - profil
 • Dozdít tvárnice obvodového a nosného zdiva

Zdění komínového systému

 • Připravit plány, nářadí a stavební materiál 
 • Natavit asfaltový hydroizolační pás
 • Vyzdít komínový systém

Průběžné uklízení stavby

 • Uklidit stavební místo
 • Vytřídit odpad do pytlů na tříděný odpad
 • Odklidit stavební suť na místo určeném na stavební parcele

Nářadí | Materiál

Nářadí

3. ETAPA|Komín a svislé nosné konstrukce v přízemí
Stavební plán

Materiál

3. ETAPA|Komín a svislé nosné konstrukce v přízemí
Stavební plán