3. ETAPA 

Komín a svislé nosné konstrukce v přízemí

Stavební plán

Nářadí|Materiál|Kroky