Instalování tepelné izolace a omítek domu a garáže, zdění venkovních schodů, montáž zastřešení vchodu a instalování parapetů

16. ETAPA 

Tepelná izolace a omítka domu, parapety a zastřešení vchodu

Etapy stavby

Přihlaste se k odběru nejnovějších článků o stavbě domu svépomocí

Vaše osobní údaje (e-mail a jméno) budeme (jaksipostavitdum.cz) zpracovávat pouze za účelem zasílání newsletterů se zajímavým obsahem z oblasti stavby domu svépomocí v souladu s platnou legislativou a zásadami ochrany osobních údajů. Svůj souhlas se zasíláním a zpracováním osobních údajů můžete kdykoli odvolat prostřednictvím odhlašovacího odkazu v každém e-mailu.

1|Připravit plány, nářadí a příslušenství

Příprava nářadí a příslušenství

Připravte si předem veškeré nářadí, příslušenství a ochranné pomůcky pro Instalování tepelné izolace a omítek domu a garáže, zdění venkovních schodů, montáž zastřešení vchodu a instalování vnějších parapetů. Veškeré nářadí, stavební materiál a jednotlivé stavební kroky najdete podrobně vypsané v záložce:

Pro určení potřebného stavebního materiálu pro Instalování tepelné izolace a omítek domu a garáže, zdění venkovních schodů, montáž zastřešení vchodu a instalování vnějších parapetů budete potřebovat ze stavebního projektu výkresy:

  • Půdorys 1.NP |obrázek 1921.
  • Půdorys 2.NP |obrázek 1922.
  • Svislý řez A-A |obrázek 1923.
Obrázek 1921. Půdorys 1. NP Instalování tepelné izolace a omítek domu a garáže, zdění venkovních schodů, montáž zastřešení vchodu a instalování parapetů (Výkres M.Tošner - Tova)
Obrázek 1922. Půdorys 2. NP Instalování tepelné izolace a omítek domu a garáže, zdění venkovních schodů, montáž zastřešení vchodu a instalování parapetů (Výkres M.Tošner - Tova)
Obrázek 1923. Svislý řez A-A. NP Instalování tepelné izolace a omítek domu a garáže, zdění venkovních schodů, montáž zastřešení vchodu a instalování parapetů (Výkres M.Tošner - Tova)

2|Spočítat a objednat stavební materiál

Spočítání potřebného stavebního materiálu do celého domu a garáže

Spočítání potřebného stavebního materiálu popíšu zvlášť v následujících krocích. Veškerý stavební materiálpříslušenství najdete rozepsaný také v záložce a příslušném stavebním kroku:

3|Dovézt a uložit stavební materiál

Dovezení veškerého stavebního materiálu na stavbu

Pořiďtedopravte na stavbu potřebný stavební materiál pro Instalování tepelné izolace a omítek domu a garáže, zdění venkovních schodů, montáž zastřešení vchodu a instalování vnějších parapetů. Po dovozu veškerý stavební materiál uložte do garáže.

4|Instalace zateplovacího systému domu

Přípravení obvodového zdiva

Nejdříve postavte kolem celého domu lešení. Lešení řádně zajistěte proti jeho pádu. Odřízněte kolem rámů oken a dveří přebytečnou montážní pěnu odlamovacím nožem|obrázek 1924 a 1925. Přebruste případné nerovnosti na celém obvodovém zdivu škrabákem. Celé obvodové zdivo také omeťte smetákem od prachu|obrázek 1926. 

Obrázek 1924. Odřezávání montážní pěny z rámů oken a dveří
Obrázek 1925. Odříznutá montážní pěna z rámů okna
Obrázek 1926. Ometení obvodového zdiva smetákem od prachu

Zaměření a připravení soklových hliníkových lišt s okapničkou

Pomocí vodováhy zaměřte a vyznačte na spodní část obvodového zdiva přesné umístění soklových lišt s okapničkou|obrázek 1927. Vyznačte kolem celého domu jejich umístění zednickou tužkou|obrázek 1928. Připravte si postupně veškeré soklové lišty s okapničkou. Příslušné okraje lišt pro umístění na vnitřní a vnější rohy zkraťte pod úhlem 45°. Nejprve vyznačte zednickou tužkou příslušné úhly na jejich okrajích|obrázek 1929. Zkraťte okraje soklových lišt nůžkami na plech|obrázek 1930 a 1931. 

Obrázek 1927. Zaměření přesného umístění soklových lišt s okapničkou na spodní část obvodového zdiva
Obrázek 1928. Vyznačení zednickou tužkou na obvodové zdivo umístění soklových lišt
Obrázek 1929. Naměření a vyznačení zkrácení krajových soklových lišt s okapničkou
Obrázek 1931. Zkrácení soklových lišt s okapničkou nůžkami na plech
Obrázek 1931. Zkrácený okraj soklové lišty s okapničkou

Instalování soklových hliníkových lišt s okapničkou

Začněte od dveřního otvoru nebo od vnitřního a vnejšího rohu stavby. Postupně přikládejte soklové lišty s okapničkou na obvodové zdivo zároveň s vyznačenými riskami a vyznačujte zednickou tužkou přesné umístění otvorů pro jejich následné připevnění|obrázek 1932.  Otvory vyznačujte ve vzájemné vzdálenosti 500 mm. Vyvrtejte otvory do obvodového zdiva příslušné velikosti|obrázek 1933. Postupně připevňujte soklové lišty s okapničkiu narážecími hmoždinkami|obrázek 1934. Průběžně také kontrolujte přesnou rovinu připevnění vodováhou|obrázek 1935. Soklové lišty v rozích musí přesně lícovat|obrázek 1936. Stejným způsobem připevněte soklové lišty s okapničkou kolem celého obvodu domu|obrázek 1937. V oblasti dveří dodržujte přesahy soklových lišt v ostění podle tloušťky polystyrenu, který nalepíte na boční ostění dveří|obrázek 1938.

Obrázek 1932. Zaměření a vyznačení otvorů pro připevnění sokových lišt s okapničkou
Obrázek 1933. Vyvrtání otvorů do obvodového zdiva pro připevnění soklových lišt s okapničkou
Obrázek 1934. Připevnění soklových lišt s okapničkou narážecí hmoždinkou
Obrázek 1935. Kontrolování vodováhou přesné roviny připevněných soklových lišt s okapničkou
Obrázek 1936. Připevněné soklové lišty s okapničkou na vnějším rohu obvodového zdiva
Obrázek 1937. Připevněné soklové lišty s okapničkou na obvodové zdivo
Obrázek 1938. Přesahy soklových lišt v ostění dveří

Lepení tepelně izolačních desek na obvodové zdivo domu

Kvůli dodržení tepelně izolačních vlastností veškerého stavebního materiálu doporučuji dodržovat veškeré doporučení výrobce stavebního materiálu pro obvodové zdivo. Také v tomto případě stavby domu dodržuji veškeré postupy a použití stavebního materiálu a proto i v tomto případě budu popisovat lepení tepelně izolačních desek od ytongu multipor pomocí lepidla multipor. 

Rozmíchejte si v maltovníku pomocí elektrického míchadla příslušné lepidlo. Natáhněte lepidlo na celou plochu desky pomocí nerezového hladítka velikosti zubů 10 mm|obrázek 1939. Pokud začnete lepit desky od vnitřního rohu domu, tak natáhněte lepidlo také na její boční část|obrázek 1940. Přilepte desku na určené místo na obvodovém zdivu|obrázek 1941. Ihned zkontrolujte rovinu přilepení vodováhou|obrázek 1942. Pokračujte v lepení desek stejným způsobem|obrázek 1943. Podle potřeby zkracujte desky na potřebné rozměry|obrázek 1944. Lepte desky na obvodové zdivo kolem celého obvodu domu|obrázek 1945. Během lepení desek stále provádějte kontrolu roviny vodováhou v horizontálním i vertikálním směru|obrázek 1946. Během lepení tepelné izolace vyřezávejte v deskách přesné otvory pro odvětrání spíže, digestoře a elektrických kabelů|obrázek 1947. To samé platí kolem podomítkové krabice pro spojení zemnící pásoviny s bleskosvodem|obrázek 1948.

Lepení desek od druhé řady vázejte podobným způsobem jako tvárnice. To znamená, aby na sebe nenavazovaly spáry dvou sousedících řad desek. Takže začněte druhou řadu lepit zkrácenou deskou|obrázek 1949. Následně pokračujte lepit již celou deskou|obrázek 1950. Desky také správně prostřídejte v každém rohu domu|obrázek 1951. V oblasti oken a dveří lepte desky s přesahem pro překrytí jejich ostění|obrázek 1952  a1953. 

Pokud máte ve stavebním projektu určenou střešní konstrukci pro krytí hlavního vchodu, pak v této fázi stavby zaměřte a vyznačte na zdivo nad hlavní vchod přesné umístění příčných trámů částěčně zapuštěných do zdiva|obrázek 1954. Podle příslušných rozměrů trámů vysekejte do zdiva otvory|obrázek 1955. Přesnou hloubku určí váš projektant, stavební dozor nebo tesař. Taktéž vyřežte otvory v deskách kolem otvoru ve zdivu nad hlavním vchodem|obrázek 1956. V podkorvní části zkracujte desky podle sklonu střechy. Desky take vyřezávejte kolem přiznaných pozednic střešního krovu. Dále nalepte stále stejným způsobem tepelně izolační desky na celý dům|obrázek 1957.

Obrázek 1939. Natažení lepidla na tepelně izolační desku
Obrázek 1940. Natažené lepidlo na tepelně izolační desce
Obrázek 1941. Nalepení tepelněizolační desky na obvodové zdivo
Obrázek 1942. Zkontrolování nalepené desky vodováhou
Obrázek 1943. Nalepení další desky na obvodové zdivo
Obrázek 1944. Nalepení zkrácené desky na obvodové zdivo
Obrázek 1945. Lepení desek kolem celého obvodu domu
Obrázek 1946. Kontrolování lepení desek vodováhou
Obrázek 1947. Lepení desek kolem odvětrání spíže
Obrázek 1948. Lepení desek kolem podomítkové krabice pro spojení zemnící pásoviny s bleskosvodem
Obrázek 1949. Lepení druhé řady zkrácenou deskou
Obrázek 1950. Lepení celé desky v druhé řadě
Obrázek 1951. Prostřídání desek v rozích domu
Obrázek 1952. Lepení desek s přesahy v oblasti ostění oken
Obrázek 1953. Nalepení desek s přesahy v oblasti ostění oken
Obrázek 1954. Naměření a vyznačení umístění části střešní konstrukce ve zdivu nad hlavním vchodem
Obrázek 1955. Vysekané otvory ve zdivu pro střešní konstrukci ve zdivu nad hlavním vchodem
Obrázek 1957. Nalepené desky na přední a boční straně domu

Lepení tepelně izolačních desek do ostění oken a dveří

Změřte nejprve přesné rozměry ostění a zkraťte na potřebné rozměry desky|obrázek 1958. Přebruste případné nerovnosti v celém ostění oken a dveří škrabákem|obrázek 1959. Naměřte a zkraťte na příslušné rozměry tepelně izolační desky do ostění oken a dveří|obrázek 1960. Natáhněte na celou plochu desek lepidlo. Nalepte desky do celého ostění oken a dveří. Během lepení desek kontrolujte rovinu lepení vodováhou|obrázek 1961. Nalepte desky do celého ostění oken a dveří|obrázek 1962.

Nalepte tepelně izolační desky také do ostění oken a dveří garáže, ikdyž její zdivo zateplovat nebudete. Naměřte rozměry desek od rámů oken a dveří až k okrajům zdiva. Desky nalepte do ostění stejným způsobem|obrázek 1963 a 1964.

Obrázek 1958. Měření ostění oken
Obrázek 1959. Přebroušení ostění oken a dveří
Obrázek 1960. Zkrácení tepelně izolačních desek do ostění oken a dveří
Obrázek 1961. Kontrolování nalepených desek v ostění oken a dveří vodováhou
Obrázek 1962. Nalepené desky v ostění okna
Obrázek 1963. Nalepené desky v ostění dveří garáže
Obrázek 1964. Nalepené desky v ostění oken garáže

Zajištění tepelně izolačních desek ke zdivu talířovými hmoždinkami s kovovým trnem

Připravte si potřebné nářadí pro vrtání a připevňování talířových hmoždinek|obrázek 1965. Položte vedle sebe talířovou hmoždinku a příslušný vrták. Pomocí lepící pásky vyznačte na vrták rozměr talířové hmoždinky, abyste vždy jednoduše poznali, jak hluboko vrtat|obrázek 1966. Vyvrtejte otvory pro talířové hmoždinky do obvodového zdiva vždy středem každé tepelně izolační desky|obrázek 1967. Vsuňte celou talířovou hmoždinku i s kovovým trnem do otvoru|obrázek 1968 a 1969. Opatrně zatlučte talířovou hmoždinku do tepelně izolace tak, aby byla zcela zapuštěná|obrázek 1970. Pomocí aku vrtačky a nástavce zašroubujte kovový třmen na doraz do talířové hmoždinky|obrázek 1971. Vložte do otvoru talířové hmoždinky minerální zátku|obrázek 1972. Stejným způsobem instalujte talířovou hmoždinku do každé tepelně izolační desky na domě|obrázek 1973. Na závěr veškeré hlavy talířových hmoždinek vyplňte stejným lepidlem a stahněte zároveň s tepelně izolačními deskami|obrázek 1974, 1975 a 1976.

Obrázek 1965. Připravení nářadí
Obrázek 1966. Vyznačení přesné hloubky vrtání na vrták (lepící páskou)
Obrázek 1967. Vyvrtání otvoru do obvodového zdiva středem tepelně izolační desky
Obrázek 1968. Vsouvání talířové hmoždinky s kovovým trnem do otvoru ve zdivu
Obrázek 1969. Vsunutá talířová hmoždinka s kovovým trnem do otvoru ve zdivu
Obrázek 1970. Zatlučení talířové hmoždinky do tepelně izolační desky
Obrázek 1971. Zašroubování kovového třmenu talířové hmoždinky aku vrtačkou
Obrázek 1972. Vložení minerální zátky do otvoru talířové hmoždinky
Obrázek 1973. Instalované talířové hmoždinky do každé tepelně izolační desky na domě
Obrázek 1974. Nanesení lepidla na hlavu talířové hmoždinky
Obrázek 1975. Stáhnutí lepidla z hlavy talířové hmoždinky
Obrázek 1976. Vyplněné veškeré hlavy talířových hmoždinek lepidlem

5|Vybetonovat základy venkovních schodů

Betonování základů pro venkovní schody hlavního vchodu domu

Pokud jste základy pro venkovní schody nevybetonovali během betonování základových pásů, tak zhotovte základy v této fázi stavby. Nejdříve odřízněte polystyren pod vstupními dveřmi zároveň se spodní částí rámu dveří|obrázek 1977 a 1978. Důkladně místo očistěte smetákem od nečistot a prachu. Zatlučte do země poblíž základů dřevěný kolík a zaměřte na něj nultou výšku|obrázek 1979. Podle projektové dokumentace zaměřte a vyznačte základy pro venkovní schody|obrázek 1980.

Základy vybagrujte nebo ručně vykopejte. Vyznačte na základy domu podle nulté výšky z dřevěného kolíku do jaké výšky základy vybetonujete. Výšku určíte podle toho, jaký další stavební materiál použijete. V tomto případě jsem základy ještě vyzdil pomocí ztraceného bednění a až následně jsem zhotovil finální venkovní schody ze schodišťových obrubníků. Musí vám však zbýt prostor po betonování tvárnic minimálně 50 mm.

Umíchejte v míchaččce betonovou směs a celé základy vybetonujte|obrázek 1981. Vyplňte základy do přesné výšky podle vyznačení na základech domu|obrázek 1982. Stahujte betonovou směs do roviny stahovací latí a přesnou rovinu kontrolujte vodováhou|obrázek 1983. Celé vybetonované základy pro venkovní schody stahněte do naprosté roviny stahovací latí|obrázek 1984.

Zaměřte a vyznačte umístění tvárnic pro ukotvení střešní konstrukce|obrázek 1985. Uložte do čerstvě vybetonovaných základů tvárnice a za stálého kontrolování roviny vodováhou a mírným poklepáváním gumovou palicí sklepte tvárnice do stanovené výšky|obrázek 1986 a 1987. 

Přesně zaměřte a vyznačte přesnou výšku pro betonování tvárnic na základy|obrázek 1988. Betonujte tvárnice na základy a kontrolujte rovinu vodováhou|obrázek 1989. Vybetonované základy tvárnicemi vyztužte ještě žebrovou ocelí|obrázek 1990. Na závěr vyplňte základy a tvárnice pro ukotvení střešní konstrukce betonovou směsí a stáhněte do roviny stahovací latí|obrázek 1991 a 1992.

Obrázek 1977. Odřezávání polystyrenu pod spodní částí rámu vstupních dveří
Obrázek 1978. Odříznutý polystyren pod spodní částí rámu vstupních dveří
Obrázek 1979. Zatlučený dřevěný kolík do země pro převedení nulté výšky
Obrázek 1980. Zaměřené a vyznačené základy pro venkovní schody
Obrázek 1981. Betonování základů pro venkovní schody
Obrázek 1982. Betonování základů pro venkovní schody do vyznačené výšky na základech domu
Obrázek 1983. Kontrolování roviny betonování základů pro venkovní schody vodováhou
Obrázek 1984. Vybetonované základy pro venkovní schody
Obrázek 1985. Zaměření a vyznačení umístění tvárnic pro ukotvení střešní konstrukce
Obrázek 1986. Uložení tvárnic na základy pro ukotvení střešní konstrukce
Obrázek 1987. Uložené tvárnice na základy pro ukotvení střešní konstrukce
Obrázek 1988. Přesné zaměření a vyznačení betonování tvárnic na základy pro venkovní schody
Obrázek 1989. Betonování tvárnic na základy pro venkovní schody
Obrázek 1990. Vybetonované a vyztužené základy žebrovou ocelí
Obrázek 1991. Vyplnění základů a tvárnic pro ukotvení střešní konstrukce a stáhnutí do roviny stahovací latí
Obrázek 1992. Vybetonované základy pro venkovní schody

6|Instalace venkovní omítky na zdivo

Instalování těsnící okenní lišty s mřížkou

Nejdříve instalujte na veškeré ostění oken a dveří těsnící okenní lišty s mřížkou. Umíchejte venkovní omítku v maltovníku pomocí elektrického míchadla s metlou. Postupně natáhněte nerezovým hladítkem s velikostí zubů 12 mm venkovní omítku na ostění oken a dveří|obrázek 1993. Zkraťte na požadované rozměry těsnící okenní lišty. Odstraňte krycí papír z okenní lišty|obrázek 1994. Přilepte těsnící lištu na rám oken a dveří|obrázek 1995. Těsnící lištu řádně po celé délce přimáčkněte na rámy. Pomocí nerezového hladítka vmáčkněte mřížku do venkovní omítky a uhlaďte rovnou stranou hladítka|obrázek 1996. Řádně venkovní omítku na mřížce uhlaďte|obrázek 1997. Tímto způsobem instalujte do veškerých ostění oken a dveří těsnící okenní lišty s mřížkou.

Obrázek 1993. Natáhnutí venkovní omítky na ostění oken
Obrázek 1994. Odstranění krycího papíru z těsnící okenní lišty
Obrázek 1995. Přilepení těsnící okenní lišty na rám okna
Obrázek 1996. Vmáčknutí mřížky do venkovní omítky
Obrázek 1997. Uhlazení venkovní omítky přes mřížku tesnící okenní lišty

Instalování hliníkových rohů s mřížkou na veškeré rohy oken, dveří a obvodového zdiva 

Podobným způsobem jako v předchozím kroku instalujte také hliníkové rohy s mřížkou. Natáhněte na rohy oken, dveří a obvodového zdiva venkovní omítku nerezovým hladitkem s velikostí zůbů 12 mm. Venkovní omítku natáhněte také opět přes ostění oken a dveří|obrázek 1998. Zkraťte případné přesahy mřížky odlamovacím nožem|obrázek 1999. Vmáčkněte hliníkový roh s mřížkou do venkovní omítky|obrázek 2000. Stáhněte venkovní omítkou rovnou stranou nerezového hladítka|obrázek 2001. Zkontrolujte rovinu hliníkového rohu vodováhou|obrázek 2002. Stejným způsobem instalujte na veškeré rohy oken a dveří hliníkové rohy s mřížkou.

Následně veškeré styčné rohy mřížek na zdivu vyztužte zkrácenými pruhy fasádní mřížky. Zkraťte fasádní mřížku na pruhy o velikosti přibližně 150 x 100 mm|obrázek 2003. Natáhněte venkovní omítku přes rohy zdiva oken a dveří. Vmáčkněte do venkovní omítky fasádní mřížku|obrázek 2004. Vmáčkněte fasádní mřížku do venkovní omítky nerezovým hladítkem|obrázek 2005, 2006 a 2007. Stejným způsobem vyztužte veškeré rohy oken, dveří a vjezdu do garáže|obrázek 2008.

Obrázek 1998. Natažení venkovní omítky na roh oken a dveří
Obrázek 1999. Zkrácení mřížky odlamovacím nožem
Obrázek 2000. Vmáčknutí hliníkového rohu s mřížkou do venkovní omítky
Obrázek 2001. Stáhnutí venkovní omítky přes mřížku hliníkového rohu
Obrázek 2002. Zkontrolování roviny hliníkového rohu vodováhou
Obrázek 2003. Zkrácení fasádní mřížky na jednotlivé pruhy výztuhy
Obrázek 2004. Vmáčknutí fasádní mřížky do venkovní omítky přes roh dveří
Obrázek 2005. Vmáčknutí fasádní mřížky do venkovní omítky nerezovým hladítkem
Obrázek 2006. Stažená venkovní omítka přes roh a fasádní mřížku
Obrázek 2007. Instalované pruhy fasádní mřížky přes rohy oken a dveří
Obrázek 2008. Instalované hliníkové rohy na rohy zdiva a vyztužení jejich styčných rohů

Natažení venkovní omítky na zdivo domu a garáže

Rozmíchejte stěrkovou omítku v maltovníku pomocí elektrického míchadla s metlou. Stejným způsobem jako doposud začněte natahovat venkovní omítku na zdivo nerezovým hladítkem o velikosti zubů 12 mm|obrázek 2009 a 2010. Stěrkovou omítku začněte natahovat o horní části domu směrem k základům. Vmáčkněte fasádní mřížku nerezovým hladítkem do omítky|obrázek 2011. Naneste na nerezové hladítko stěrkovou omítku a opět natáhněte a stáhněte do roviny omítku na zdivo|obrázek 2012. Ve spodní části zdiva natáhněte fasádní mřížku přes okraj soklové lišty s okapničkou|obrázek 2013. Dodržujte vzájemné překrývání okrajů fasádních mřížkek přes sebe minimálně 100 mm|obrázek 2014. Před natahováním stěrkové omítky kolem přiznaného krovu olepte pozednice ochrannou lepící páskou|obrázek 2015. Během omítání natahujte fasádní mřížky přes veškeré odvětrání a elektroinstlační krabice|obrázek 2016. Po vytvrdnutí venkovní omítky fasádní mřížku z prostoru odvětrání vyřízněte. Elektrické kabely ihned protahujte vyříznutým otvorem ve fasádní mřížce|obrázek 2017. Stejným způsobem natahujte stěrkovou omítku na zdivo zároveň ve dvou vrstvách|obrázek 2017.

Po mírném zaschnutí průběžně zatáčejte stěrkovou omítku namočeným filcovým hladítkem|obrázek 2018. Filcové hladítko namáčejte podle potřeby do vědra s vodou. Stěrkovou omítku uhlazujte do naprosté roviny. To samé platí na vešerých rozích domu|obrázek 2019. Stejným způsobem průběžně během natahování stěrkové omítky také zároveň po jejím mírném zaschnutí točte filcovým hladítkem|obrázek 2020 a 2021. 

Obrázek 2009. Natahování stěrkové omítky na zdivo
Obrázek 2010. Natažená stěrková omítka na zdivo
Obrázek 2011. Vmáčknutí fasádní mřížky do venkovní omítky nerezovým hladítkem
Obrázek 2012. Natažení další vrstvy a uhlazení omítky do roviny
Obrázek 2013. Natažení fasádní mřížky přes okraj soklové lišty s okapničkou
Obrázek 2014. Vzájemné napojování fasádních mřížek
Obrázek 2015. Oblepení pozednic střešního krovu lepící páskou
Obrázek 2016. Natažení fasádní mřížky přes odvětrání spíže
Obrázek 2017. Natahování stěrkové omítky ve dvou vrstvách s fasádní mřížkou
Obrázek 2018. Zatáčení stěrkové omítky filcovým hladítkem
Obrázek 2019. Zatáčení stěrkové omítky filcovým hladítkem na rozích zdiva
Obrázek 2020. Natahování a točení stěrkové omítky na zdivu domu
Obrázek 2021. Omítnutý dům stěrkovou omítkou

7|Instalace zateplovacího systému soklu domu

Lepení tepelně izolačních desek na sokl domu

Nejprve důkladně očistěte celý sokl domu od nečistot a prachu|obrázek 2022. Naměřte přesné rozměry výšky soklu domu. Rozměry nezaměřujte přímo od země, aby spodní čáti extrudovaného polystyrenu nepřišel vůbec do kontaktu se zeminou. Proto zaměřte výšku soklu až 50 mm nad povrchem země|obrázek 2025 a 2026. Zkraťte desky extrudovaného polystyrenu na požadované rozměry|obrázek 2023. Rozmíchejte v maltovníku lepidlo na lepení tvárnic. Natáhněte lepidlo na celou plochu desky|obrázek 2024. Nalepte desku extrudovaného polystyrenu na sokl domu|obrázek 2025. Stejným způsobem nalepte desky extrudovaného polystyrenu na celý sokl domu|obrázek 2026.

Obrázek 2022. Očištění soklu domu od nečistot a prachu
Obrázek 2023. Zkrácení extrudovaného polystyrenu na požadované rozměry
Obrázek 2024. Natažení lepidla na celou plochu desky extrudovaného polystyrenu
Obrázek 2025. Nalepení extrudovaného polystyrenu na sokl domu
Obrázek 2026. Nalepený extrudovaný polystyren na sokl domu

Instalování hliníkových rohů s mřížkou na veškeré rohy soklu

Naprosto stejným způsbem zkraťte na potřebné rozměry a nalepte hliníkové rohy s mřížkou na veškeré rohy soklu|obrázek 2027.

Obrázek 2027. Nalepený hliníkový roh s tkaninou na roh soklu domu

Natažení lepidla na sokl domu

Stejným způsobem, jako v předchozích krocích natáhněte na sokl domu lepidlo|obrázek 2028. Zkraťte na příslušné rozměry fasádní mřížku a přiložte ji na sokl domu|obrázek 2029. Vmáčkněte fasádní mřížku do lepidla nerezovým hladítkem|obrázek 2030. Během instalování fasádních mřížek na sokl domu také dodržujte vzájemné přesahy 100 mm. Do lepidla vmáčkněte fasádní mřížku a hladítkem ji vmáčkněte do lepidla. Rovnou stranou nerezového hladítka stáhněte lepidlo do roviny|obrázek 2031. Následně natáhněte na sokl druhou vrstvu lepidla|obrázek 2032. Po mírném vyrtvrdnutí lepidlo zatočte filcovým hladítkem na celém soklu domu|obrázek 2033 a 2034.

Obrázek 2028. Natažení lepidla na sokl domu
Obrázek 2029. Přiložení fasádní mřížky na sokl domu
Obrázek 2030. Vmáčknutí fasádní mřížky do lepidla nerezovým hladítkem
Obrázek 2031. Stáhnutí lepidla do roviny nerezovým hladítkem
Obrázek 2032. Natažení druhé vrstvy lepidla a stažení do roviny
Obrázek 2033. Zatočení lepidla filcovým hladítkem na soklu domu
Obrázek 2034. Instalovaný extrudovaný polystyren na sokl domu

8|Instalace střešní konstrukce nad hlavním vchodem (první fáze)

Zhotovení konstrukce a střechy nad hlavním vchodem

Pokud máte ve stavebním projektu zastřešení hlavního vchodu domu, dohodněte s tesařskou firmou termín montáže celé konstrukce a střechy. Postavte lešení u hlavního vchodu do domu. Zhotovte celou dřevěnou konstrukci na hlavním vchodě. Konstrukci ve spodní části řádně připevněte pomocí závitových tyčí. Vyvrtejte příslušné otvory do betonových pilířů. Závitové tyče zapusťte do vyvrtaných otvorů v betonových pilířů a připevněte je pomocí chemické kotvy. Ve spodní části dřevěné konstrukce vyvrtejte otvory příslušné velikosti. Po řádném vytvrdnutí chemické kotvy na každou závitovou tyč našroubujte dvě matice a jednu velkou podložku. Konstrukci pomocí prvníh matic vyrovnejte do příslušné výšky a utažením druhých matic výšku zafixujte. Další část konstrukce zapusťte do připravených otvorů ve zdivu nad hlavním vchodem. Také tuto část připevněte ve zdivu na chemickou kotvou|obrázek 2035.

Případné větší mezery mezi dřevěnou konstrukcí a zdivem vyplňte montážní pěnou|obrázek 2036. Po řádném vytvrdnutí montážní pěnu odřízněte zároveň se zdivem odlamovacím nožem|obrázek 2037. Celou dřevěnou konstrukci hned přebruste vibrační bruskou|obrázek 2038. Očistěte celou dřevěnou konstrukci od prachu po broušení. A hned natřete celou konstrukci impregnací na dřevo a příslušnou lazurou|obrázek 2039. Stejným způsobem také přebruste, očistěte a natřete zbylé dřevěné části celé konstrukce|obrázek 2040. Zbylé části připevněte na dřevěnou konstrukci až po natažení finální omítky na dům.

Obrázek 2035. Zhotovení dřevěné konstrukce na hlavním vchodu do domu
Obrázek 2036. Vyplnění mezer mezi dřevěnou konstrukcí a zdivem montážní pěnou
Obrázek 2037. Odříznutí montážní pěny odlamovacím nožem
Obrázek 2038. Přebroušení celé dřevěné konstrukce vibrační bruskou
Obrázek 2039. Natření celé dřevěné konstrukce impregnací na dřevo a příslušnou lazurou
Obrázek 2040. Přebroušení a natření zbylých částí dřevěné konstrukce

9|Instalace finální omítky domu

Natření penetračního nátěru na celý dům a garáž

Zakryjte PVC lepenkou celý dřevěný krov, abyste ho zbytečně nezašpinili penetrací a následě finální omítkou. Rozmíchejte elektrickým míchadlem s metlou penetrační nátěr|obrázek 2041. Malířským válcem s násadou natřete celý dům a garáž příslušným penetračním nátěrem|obrázek 2042. Menší plochy, jako například v ostění oken a dveří, natřete malířským štětcem|obrázek 2043. Tímto způsobem natřete penetračním nátěrem celý dům a garáž|obrázek 2044.

Obrázek 2041. Rozmíchání penetračního nátěru elektrickým míchadlem s metlou
Obrázek 2042. Natírání zdiva penetračním nátěrem
Obrázek 2043. Natírání ostění dveří penetračním nátěrem pomocí malířského štětce
Obrázek 2044. Natření celého domu a garáže penetračním nátěrem

Natažení finální omítky na celý dům a garáž

Pro řádné natahování finální omítky na malém domě je potřeba minimálně dvou lidí. Jeden finální omítku natahuje a druhej hned točí. U velkých domů je potřeba lidí více, aby se finální omítka stíhala točit a předčasně nezasychala. Také je velmi důležitá venkovní teplota během natahování a točení. Při natahování během vysokých teplot by se mohlo stát, že nebudete omítku stíhat zatáčet, protože bude rychle vysychat. Proto se řiďte návodem výrobce finální omítky. 

Finální omítku začněte natahovat na zdivo od nejvyššího patra směrem k přízemí domu. Natahujte omítku nerezovým hladítkem různých velikostí, abyste se dostali do vešekerých zákoutí. A na závěr točte finální omítku plastovým hladítkem také různých velikostí. 

Natahujte nerezovým hladítkem finální omítku na zdivo a zároveň řádně roztírejte|obrázek 2045. Po mírném zaschnutí točte finální omítku plastovým hladítkem|obrázek 2046. Precizně natahujte a točte finální omítku na každém rohu zdiva|obrázek 2047. Důkladně zakončujte finální omítku na veškerých okrajích zdiva|obrázek 2048. Stejným způsobem natahujte a točte finální omítku na celém domě a garáži. 

Po natažení finální omítky na celý dům a garáž odstraňte veškeré krytí. Z dřevěného krovu odstraňte lepící pásku PVC|obrázek 2049. Odlomte veškeré plastové ochranné lišty z okenního a dveřního těsnění|obrázek 2050.

Obrázek 2045. Natahování finální omítky na zdivo
Obrázek 2046. Točení finální omítky plastovým hladítkem
Obrázek 2047. Točení finální omítky plastovým hladítkem v ostění okna
Obrázek 2048. Zatočená finální omítka u zakládací lišty s okapničkou
Obrázek 2049. Odstraňování lepící pásky PVC z dřevěného krovu
Obrázek 2050. Odstraňování ochranné lišty z okenního těsnění
Obrázek 2051. Odstraněné ochranné lišty z okenního těsnění

Natření finální omítkou veškerých plastových krytek odvětrávání a podomítkových krabic

Natřete štětcem veškeré plastové kryty odvětrání a podomítkových krabic stejným penetračním nátěrem jako na zdivo|obrázek 2052. Po zaschnutí penetračního nátěru natřete štětcem na plastové krytky finální omítku|obrázek 2053. Po úplném zaschnutí finální omítky veškeré plastové krytky instalujte na příslušná místa|obrázek 2054 a 2055.

Obrázek 2052. Natření veškerých plastových krytek odvětrání a podomítkových krabic penetračním nátěrem
Obrázek 2053. Natření veškerých plastových krytek odvětrání a podomítkových krabic finální omítkou
Obrázek 2054. Instalovaná mřížka odvětrání spíže
Obrázek 2055. Instalování veškerých plastových krytek na příslušná místa na domě a garáži

10|Instalace střešní konstrukce nad hlavním vchodem (druhá fáze)

Dokončení střešní konstrukce nad hlavním vstupem do domu

Dohodněte s tesařem termín dokončení konstrukce nad hlavním vstupem do domu. Tesař dokončí kompletně celou konstrukci zastřešení hlavního vstupu do domu|obrázek 2056. Zhotoví střechu s jejich veškerými doplňky|obrázek 2057. Na závěr položí střešní tašky a rovnou také připevní okapové žlaby a svody|obrázek 2058.

Obrázek 2056. Dokončení zhotovení konstrukce na hlavním vstupu do domu
Obrázek 2057. Zhotovení střechy nad hlavním vchodem do domu
Obrázek 2058. Zhotovené zastřešení hlavního vstupu do domu

11|Instalace okapového systému

Instalování okapových svodů na dům a garáž

Dohodněte s klempířem termín dokončení okapového systému na celém domě a garáži. Instalujte veškeré okapové svody na domě a garáži|obrázek 2059. V příslušném místě připevněte k okapovému svodu také uzemnění hromosvodu|obrázek 2060.

Obrázek 2059. Připevněný okapový svod na domě
Obrázek 2060. Připevnění uzemnění hromosvodu k okapovému svodu

12|Instalace venkovních parapetů

Montáž venkovních parapetů

Dohodněte s příslušnou firmou termín montáže venkovních parapetů. Instalujte veškeré venkovní parapety na celý dům a garáž|obrázek 2061. Vyplňte spáry mezi venkovním parapetem a zdivem silikonovým tmelem.

Obrázek 2061. Připevnění venkovního parapetu na okno

13|Instalace ochrany proti ptactvu

Montáž hrotového systému na přiznané trámy

Na závěr ještě využijte postaveného lešení a popřípadě instalujte na veškeré přiznané trámy střešního krovu a konstrukce nad hlavním vchodem domu hroty proti ptactvu. Naneste na spodní část hrotů silikonový tmel po celé délce|obrázek 2062. Přilepte hroty proti ptactvu vždy po celé délce přizaného trámu|obrázek 2063. Na úplný závěr demontujte celé lešení.

Obrázek 2062. Nanesení silikonového tmelu na spodní část hrotů proti ptactvu
Obrázek 2063. Přilepené hroty proti ptactvu na přiznané trámy střešního krovu

14|Instalace svítidel, krytů spínačů a elektrických zásuvek

Připevnění venkovních svítidel, krytů spínačů a elektrických zásuvek na dům

Připevněte na dům veškerá venkovní svítidla, napojte je na elektrické kabely a vyzkoušejte jejich funkčnost. Také připevněte veškeré krytky spínačů osvětleníelektrických zásuvek. Dále připevněte na obvodové zdivo a zprovozněte veškeré jiné součásti nebo zařízení domu.

Zkontrolování průběhu stavby stavebním dozorem

Na závěr nechte veškeré instalování tepelné izolace a omítek domu a garáže, zdění venkovních schodů, montáž zastřešení vchodu a instalování parapetů zkontrolovat stavebním dozorem!

Uklízení a třídění odpadu

Po celou dobu udržujte na stavbě a pozemku pořádek a veškerý odpad na konci dne vždy ukliďte na určená místa. Ochranné igelitové obaly stavebního materiálu ukládejte do pytlů určených pro plastový odpad. Pytle od zdících malt do pytlů pro papírový odpad. Stavební suť přemístěte do určeného místa na stavebním pozemku.

Očištění a uklizení stavebního nářadí a příslušenství

Špinavé nářadí precizně očistěte od stavebního materiálu a především od zdících malt a společně s ostatním příslušenstvím ukliďte na svá místa do stavební buňky.


Podobné články

V posledním stavebním kroku a etapy si ukážeme upravení stavebního pozemku do roviny pomocí vybagrované zeminy. Také…
celý článek
V sedmnácté stavební etapě si ukážeme veškeré stavební práce v bezprostředním okolí domu. Ukážeme si vybudování trativodů…
celý článek
V šestnácté stavební etapě dostane stavba také konečně svůj kabát. Začneme instalováním tepelné izolace na dům. Potom…
celý článek

Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.