Instalování tepelné izolace střechy domu a garáže

13. ETAPA 

Vodorovné nenosné konstrukce v patře

Etapy stavby

Přihlaste se k odběru nejnovějších článků o stavbě domu svépomocí

Vaše osobní údaje (e-mail a jméno) budeme (jaksipostavitdum.cz) zpracovávat pouze za účelem zasílání newsletterů se zajímavým obsahem z oblasti stavby domu svépomocí v souladu s platnou legislativou a zásadami ochrany osobních údajů. Svůj souhlas se zasíláním a zpracováním osobních údajů můžete kdykoli odvolat prostřednictvím odhlašovacího odkazu v každém e-mailu.

1|Připravit plány, nářadí a příslušenství

Příprava nářadí a příslušenství

Připravte si předem veškeré nářadí, příslušenství a ochranné pomůcky pro instalování tepelné izolace v podkroví a garáži. Veškeré nářadí, stavební materiál a jednotlivé stavební kroky najdete podrobně vypsané v záložce:

Pro určení potřebného stavebního materiálu pro instalování tepelné izolace v podkroví a garáži budete potřebovat ze stavebního projektu výkresy:

 • Půdorys 1.NP |obrázek 1384.
 • Půdorys 2.NP |obrázek 1385.
 • Svislý řez A-A |obrázek 1386.
Obrázek 1384. Půdorys 1. NP Instalování tepelné izolace střechy domu a garáže (Výkres M.Tošner - Tova)
Obrázek 1385. Půdorys 2. NP Instalování tepelné izolace střechy domu a garáže (Výkres M.Tošner - Tova)
Obrázek 1386. Svislý řez A-A Instalování tepelné izolace střechy domu a garáže (Výkres M.Tošner - Tova)

2|Spočítat a objednat stavební materiál

Spočítání potřebného stavebního materiálu pro zateplení střechy domu a garáže

Pro instalování tepelné izolace střechy domu a garáže budete potřebovat tento stavební materiál: 

 • Minerální vata
 • Lepicí páska oboustranná 50mm
 • Parotěsná fólie
 • Butylkaučuková páska 1x15mm
 • Páska hliníková na parozábrany 0,08x48x5000mm
 • Spony do sponkovací pistole 10mm

Pro přibližné propočítání veškerého stavebního materiálu budete potřebovat z projektové dokumentace výkresy:

 • Půdorys 1.NP |obrázek 1384.
 • Půdorys 2.NP |obrázek 1385.
 • Svislý řez A-A |obrázek 1386.

Veškerý stavební materiál a příslušenství najdete rozepsaný v záložce a příslušném stavebním kroku:

Spočítání tepelné izolace do celé střechy domu a garáže

Potřebný počet metrů čtverečních minerální vaty propočítejte podle projektové dokumentace a výkresů: Půdorys 1.NP|obrázek 1384, Půdorys 2.NP |obrázek 1385 a Svislý řez A-A |obrázek 1386. Určení příslušných výkresů závisí zda a jakým způsobem máte případně napojenou garáž na dům.

Podle výsledných metrů pořiďte správný počet balení tepelné izolace do celé střechy v patře nebo podkroví a v garáži. Tloušťku tepelné izolace ale rozdělte na dvě stejné tloušťky. Tepelná izolace se instaluje do střechy také ve dvou vrstvách. Je to z toho důvodu, aby byly spáry mezi jednotlivými spodními rolemi nebo deskami překryté horní vrstvou dalších rolí nebo desek tepelné izolace

Spočítání tepelné izolace pro zateplení komínu v půdním prostoru

V některých případech se může stát, že během velkých mrazů promrzne nepoužívaný komín a v půdním prostoru dojde ke kondenzaci vody právě na komíně. Pak dochází k postupnému stékání zkondenzovaných kapek po komíně a nasákne tepelnou izolaci v těsné blízkosti komína a dále sádrokartonový strop. Proto je důležité zateplit celý komín v půdním prostoru. 

Spočítejte si tedy celkovou plochu komínu v půdním prostoru a pořiďte vhodnou tepelnou izolaci. Každopádně pro zateplení použijte tvrdší desky tepelné izolace a pro jistotu tloušťku 50 mm.

3|Dovézt a uložit stavební materiál

Dovezení veškerého stavebního materiálu na stavbu

Pořiďte a dopravte na stavbu potřebný stavební materiál pro instalování tepelné izolace v celém podkroví a garáži. Po dovozu veškerý stavební materiál uložte do domu a garáže.

4|Instalovat tepelnou izolaci na komín v půdním prostoru

Nalepení desek tepelné izolace na komín v půdním prostoru

 

Ješte před zateplením veškerých stropů a šikmin proveďte nejprve zateplení komína v půdním prostoru. Zateplení proveďte po celém obvodě komína od stropu až ke střeše v půdním prostoru. Zkraťte desky tepelné izolace na příslušné rozměry podle komína. Umíchejte si tenkovrstvou zdící maltu elektrickým míchadlem v maltovníku. Natáhněte tenkovrstvou zdící maltu na celou plochu jedné strany desek tepelné izolace|obrázek 1387. Následně začněte lepit tepelnou izolaci na komín od jeho spodní části z místa připevněných UD profilů až k paropropustné fólii ve střeše|obrázek 1388. Desky tepelné izolace řádně přitlačujte během lepení na komín. Během lepení desek tepelné izolace dbejte na jejich vzájemné překrytírozích komína. To znamená, že jedna dvojice protilehlých desek bude stejně široká jako šířka komína|obrázek 1388.druhá dvojice desek tepelné izolace bude širší na každé straně přesně o jejich tloušťku. Desky tepelné izolace popřípadě v blízkosti krovu vyřežte přesně podle jeho součástí|obrázek 1389. Stejným způsobem nalepte tepelnou izolaci na celý komín v půdním prostoru|obrázek 1390.

Nalepení tepelné izolace na komín

 • Umíchejte tenkovrstvou zdící maltu elektrickým míchadlem v maltovníku
 • Natáhněte tenkovrstvou zdící maltu na celou plochu jedné strany desek tepelné izolace|obrázek 1387.
 • Lepte tepelnou izolaci na komín od spodní části směrem ke střeše|obrázek 1388.
 • Přitlačujte desky tepelné izolace během lepení na komín
 • Překrývejte vzájemně desky tepelné izolace v rozích komína|obrázek 1388.
 • Vyřežte desky tepelné izolace v blízkosti krovu podle jeho součástí|obrázek 1389.
 • Nalepte stejným způsobem tepelnou izolaci na celý komín v půdním prostoru|obrázek 1390.
Obrázek 1387. Natažení tenkovrstvé zdící malty na desku tepelné izolace
Obrázek 1388. Nalepení první desky tepelné izolace na komín v půdním prostoru
Obrázek 1389. Lepení desek tepelné izolace v prostoru střešního krovu
Obrázek 1390. Nalepení desek tepelné izolace od spodní části komína
Obrázek 1391. Nalepení desek tepelné izolace na celý komín v půdním prostoru

5|Instalovat tepelnou izolaci do šikmé střechy

Vložení tepelné izolace do šikmé části střechy v podkroví

Během instalování tepelné izolace dochází k vniknutí malinkatých částeček do očí a také za veškeré oblečení. Proto je velmi důležité použít potřebné ochranné pomůcky. Určitě používejte jednorázový ochranný oblek s kapucí, respirátor prachu, rukavice a ochranné brýle. Pro jistotu mějte také při sobě na stavbě roztok na výplach očí. Je vysoká pravda, že ho použíjete, ikdyž budete mít ochranné brýle.

Opět připomínám, že je velmi důležité vložit tepelnou izolaci do šikmin a stropů ve dvou vrstvách, kvůli překrývání spár mezi jednotlivými deskami. Během vkládání tepelnou izolaci nikdy nemačkejte násilím do žádného místa ve stropech. Pokud byste tak učinili, tak by z části ztratila své tepelně izolační vlastnosti. Proto ukládejte tepelnou izolaci do stropů zlehka a jen s minimálním použitím síly. Také dbejte na velmi přesné ukládání tepelné izolace do stropů bez sebemenších spár.

Nejvhodnější je neprve začínat s vkládáním tepelné izolace do šikmin a až následné do vodorovné části stropů. Lépe tak provedete napojení tepelné izolace právě v části napojení šikmého stropu s  vodorovným. A také od spodní části již zateplených pozednic. Takže vlastně tím způsobem pokračujete v zateplování střešní části. Veškeré desky tepelné izolace budou na svém místě ve stropech držet díky podkonstrukce pro sádrokartonové stropy.

Začněte s vkládáním tepelné izolace vždy od kraje místnosti. Změřte prostor mezi zdivemkrokví nebo mezi krokvemi. Podle naměřeného rozměru postupně zkracujte tepelnou izolaci dlouhým nožem k tomu určeným|obrázek 1392 a1393. Vždy první desky tepelné izolace seřízněte na jedné straně podle sklonu střechy|obrázek 1394. Vložte první seříznutou desku podle sklonu střechy mezi krokve a na doraz na zateplení pozednice|obrázek 1395.

Zkraťte na příslušný rozměr další desku tepelné izolace a taktéž seřízněte jednu stranu podle sklonu střechy. Nadzvyhněte prvnívsuňte pod ní druhou desku tepelné izolace. Obě desky tepelné izolace precizně nasuňte na tepelnou izolaci vložené na pozednici|obrázek 1396. Pokaždé kontrolujte správnou těsnost vložených desek tepelné izolace|obrázek 1397. V žádném místě nesmějí vznikat tzv. tepelné mosty. Proto stále kontrolujte, zda jste měřili a řezali desky tepelné izolace správně. V případě vzniklé mezery špatně zkrácenou desku tepelné izolace odstraňte a zkraťte novou již na správný rozměr. Pokračujte s vkládáním již rovně seříznutých desek tepelné izolace mezi krokve až k vodorovnému stropu|obrázek 1398. Stejným způsobem vyplňujte prostory tepelnou izolací v šikmině|obrázek 1399. Na závěr zateplování šikmin vyplňte tepelnou izolací také prostrory pod krokvemi. Změřte šířku volného prostroru a zkraťte na příslušné rozměry tepelnou izolaci|obrázek 1400. Zkrácenou tepelnou izolaci vložte po celé výšce na krokve. Stejným způsobem zateplete veškeré prostory pod krokvemi v šikmém stropě|obrázek 1401. Stejným způsobem zateplete tepelnou izolací veškeré šikmé stropy v podkroví|obrázek 1402.

 

Vložení tepelné izolace do šikmé části střechy v podkroví

 • Zkraťte tepelnou izolaci na požadované rozměry|obrázek 1392 a1393.
 • Seřízněte vždy první desku tepelné izolace na jedné straně podle sklonu střechy|obrázek 1394.
 • Vložte první seříznutou desku podle sklonu střechy mezi krokve a na doraz na zateplení pozednice|obrázek 1395.
 • Zkraťte na příslušný rozměr další desku tepelné izolace a taktéž seřízněte jednu stranu podle sklonu střechy
 • Nadzvyhněte první a vsuňte pod ní druhou desku tepelné izolace
 • Naražte desky tepelné izolace na tepelnou izolaci vloženou na pozednici|obrázek 1396. 
 • Kontrolujte správnou těsnost vložených desek tepelné izolace|obrázek 1397.
 • Pokračujte s vkládáním již rovně seříznutých desek tepelné izolace mezi krokve až k vodorovnému stropu|obrázek 1398.
 • Vyplňujte stejným způsobem prostory tepelnou izolací v šikmině|obrázek 1399.
 • Změřte šířku prostroru pod krokvemi
 • Zkraťte na příslušné rozměry tepelnou izolaci|obrázek 1400.
 • Zkrácenou tepelnou izolaci vložte po celé výšce na krokve
 • Zateplete stejným způsobem veškeré prostory pod krokvemi v šikmině|obrázek 1401. 
Obrázek 1392. Naměření potřebných rozměrů na tepelnou izolaci
Obrázek 1393. Zkrácení tepelné izolace na příslušné rozměry
Obrázek 1394. Seříznutí tepelné izolace podle sklonu střechy
Obrázek 1395. Vsunutí první seříznuté desky tepelné izolace
Obrázek 1396. Vsunutí druhé seříznuté desky tepelné izolace
Obrázek 1397. Zkontrolování vložených desek tepelné izolace mezi krokve
Obrázek 1398. Vsunutá tepelná izolace v celé výšce šikmé střechy
Obrázek 1399. Vyplňování tepelnou izolací veškerých prostorů v šikmé střeše
Obrázek 1400. Zkrácení tepelné izolace pro zateplení krokví
Obrázek 1401. Zateplení krokví v šikmině
Obrázek 1402. Zateplení šikmého stropu tepelnou izolací

5|Instalovat tepelnou izolaci na vodorovný strop

Vložení tepelné izolace do rovného stropu v podkroví

Vkládání tepelné izolace do vodorovné části stropu je téměř stejné jako do šikminy. Pouze s tím rozdílem, že máte během vkládání tepelné izolace lepší přístup. Proto můžete ukládat na zhotovenou podkonstrukci i větší části tepelné izolace. Také ale dodržujte postup ukládání tepelné izolace ve dvou vrstvách.

Nejprve zateplete případné těsné prostory, které jsou mezi kleštinami nebo případně mezi zdivem a kleštinami. Změřte těsný prostor mezi jedním párem kleštin nebo mezi zdivem a klešinami. Na příslušný rozměr zkraťte tepelnou izolaci. Vsuňte zkrácenou tepelnou izolaci mezi kleštiny a zdivo|obrázek 1403. Následně změřte prostory mezi párem kleštin a zkraťte na příslušný rozměr tepelnou izolaci. Zkrácenou tepelnou izolaci vsuňte mezi klešiny|obrázek 1404. Následně vsuňte druhou vrstvu tepelné izolace současně pod celý prostor kleštin a také pod tepelnou izolaci mezi kleštinami a zdivem. To můžete také provést současně se zateplením dalšího již velkého prostoru mezi dvěma řadami kleštin|obrázek 1405.

Stejným způsobem vsuňte tepelnou izolaci mezi jeden pár kleštin a mezi jednotlivé řady kleštin|obrázek 1406. Uložte tepelnou izolaci na strop také ve dvou řadách. Opět stejným způsobem, že nadzvednete prvnívsunete druhou vrstvu tepelné izolace. Během zateplování stropů ve stanoveném místě protáhněte skrz tepelnou izolaci kabel pro vnitřní osvětlení|obrázek 1407. Stejným způsobem zateplete tepelnou izolací veškeré rovné stropy v patře nebo podkroví|obrázek 1408.

Na závěr zateplování stropů zkontrolujte veškeré uložení tepelné izolace z půdního prostoru. Případné objevené nedostatky napravte lepším uložením tepelné izolace. Během kontrolování se můžete pohodlně pohybovat po předem instalovaných fošnách na kleštinách. 

Vložení tepelné izolace do rovného stropu

 • Změřte těsný prostor mezi jedním párem kleštin nebo mezi zdivem a klešinami
 • Zkraťte tepelnou izolaci na příslušné rozměry
 • Vsuňte zkrácenou tepelnou izolaci mezi kleštiny a zdivo|obrázek 1403.
 • Změřte prostory mezi párem kleštin a zkraťte na příslušný rozměr tepelnou izolaci
 • Vsuňte zkrácenou tepelnou izolaci mezi klešiny|obrázek 1404. 
 • Vsuňte druhou vrstvu tepelné izolace současně pod celý prostor kleštin a také pod tepelnou izolaci mezi kleštinami a zdivem.
 • Vsuňte tepelnou izolaci ve dvou vrstvách do velkého prostoru mezi dvěma řadami kleštin|obrázek 1405.
 • Vsuňte tepelnou izolaci ve dvou vrstvách mezi jeden pár kleštin a mezi jednotlivé řady kleštin|obrázek 1406. 
 • Protáhněte skrz tepelnou izolaci kabel pro vnitřní osvětlení|obrázek 1407.
 • Zkontrolujte veškeré uložení tepelné izolace z půdního prostoru
 • Napravte případné nedostatky lepším uložením tepelné izolace
Obrázek 1403. Vsunutí první vrstvy tepelné izolace mezi zdivo a kleštiny
Obrázek 1404. Vsunutí tepelné izolace mezi kleštiny
Obrázek 1405. Vsunutí druhé vrstvy tepelné izolace mezi kleštiny
Obrázek 1406. Ukládaní tepelné izolace na vodorovný strop
Obrázek 1407. Protažení elektrických kabelů pro vnitřní osvětlení skrz tepelnou izolaci
Obrázek 1408. Zateplení tepelnou izolací vodorovné stropy v patře nebo podkroví

5|Instalovat tepelnou izolaci do ostění střešních oken

Vložení tepelné izolace do ostění střešních oken

Během zateplování ostění střešních oken buďte obzvlášť precizní, protože v některých případech budete muset vyplňovat velmi stísněné prostory|obrázek 1409 a 1410. Vyplňte i ty nejmenší prostory, aby později nemohlo dojítrosení střešních oken vlivem špatného nebo nedostatečného zateplení ostění. Opět dejte pozor, abyste v žádném případě nevyplňovali prostory násilným vmáčknutím tepelné izolace, ale pozvolným vsunutím do každého volného prostoru. Tepelnou izolaci také řádně vsuňte do UD profilů v ostění střešních oken|obrázek 1411, 1412, 1413 a 1414.

Obrázek 1409. Vyplnění spodní části ostění střešního okna tepelnou izolací
Obrázek 1410. Vyplnění levé strany ostění střešního okna tepelnou izolací
Obrázek 1411. Vyplnění nadpraží a ostění střešního okna tepelnou izolací
Obrázek 1412. Vyplnění celého ostění střešního okna tepelnou izolací
Obrázek 1413. Zateplení šikminy, stropu a ostění střešního okna tepelnou izolací
Obrázek 1414. Zateplení ostění střešního okna, šikminy a stropu tepelnou izolací

5|Instalovat parotěsnou fólii na stropy a šikminy

Nalepení oboustranné lepící pásky na podkonstrukci v podkroví

Po zateplení veškerých stropů v podkroví nebo patře je potřeba celé plochy tepelné izolace zakrýt parotěsnou fólií. Připravte si role parotěné fólie a dostatek oboustranné lepící a pěnové pásky.

Nalepte na UD profily v šikminách a na stropě v celé délce oboustrannou lepící pásku PVC. Na CD profily nalepte oboustranou Lepící pásku PVC jen bodově|obrázek 1415. Lepící páskou PVC však nešetřete, aby se fólie během několikadenní montáže sádrokartonu neodlepila|obrázek 1416.ostění střešních oken nalepte oboustrannou lepící pásku PVC na celé délky UD a CD profilů|obrázek 1417. Lepící pásky PVC během lepení na UD a CD profily řádně uhlazujtepřitlačujte, aby dobře držely

Nalepení oboustranné lepící pásky na podkonstrukci

 • Nalepte na UD profily v šikminách a na stropě v celé délce oboustrannou lepící pásku PVC
 • Nalepte oboustranou lepící pásku PVC na CD profily bodově|obrázek 1415.
 • Nešetřte lepící páskou PVC, aby se fólie během několika denní montáže sádrokartonu neodlepila|obrázek 1416.
 • Nalepte oboustrannou lepící pásku PVC v ostění střešních oken na celé délky UD a CD profilů|obrázek 1417.
 • Uhlazujte a přitlačujte řádně Lepící pásky PVC během lepení na UD a CD profily
Obrázek 1415. Nalepení oboustranné lepící pásky na UD a CD profily
Obrázek 1416. Nalepení oboustranné lepící pásky na UD a CD profily a ostění střešního okna
Obrázek 1417. Nalepení oboustranné lepící pásky na UD a CD profily v ostění střešního okna

Instalování parotěsné fólie na šikmé a vodorovné stropy v podkroví

Odstraňte z oboustranné lepící PVC pásky veškerý krycí papír|obrázek 1418. Zkraťte parotěsnou fólii na požadované rozměry s rezervou na každé strane 50 mm|obrázek 1419. Rezerva musí být kvůli pozdější instalaci sádrokartonových desek. Parotěsnou fólii lepte na podkonstrukci horizontálnězačínejte vždy od vodorovného stropu směrem k šikminám. Nalepte parotěsnou fólii na CD profil přes celou délku místnosti|obrázek 1420. Na okrajích nechte parotěsné fólie přesahovat přibližně o 50 mm|obrázek 1421. Následně precizně přilepte celý první pruh parotěsné fólie na podkonstrukci|obrázek 1422. Během lepení parotěsnou fólii řádně natáhnětepřimáčkněte na oboustranné lepící pásky na CD a UD profilech|obrázek 1423.

V místech vyvedení elektrických kabelů pro osvětlení skrz tepelnou izolaci na stropech vyřízněte ve fólii otvor stejné velikosti jako je průměr chráničky|obrázek 1424. Otvorem protáhněte kabelovou korugovanou chráničku s elektrickým kabelem|obrázek 1425. Vyřiznuté otvory precizně utěsněte butylkaučukovou páskou|obrázek 1426. Butylkaučukovou pásku řádně nalepte kolem chráničky v otvoru a připevněte k ní paropropustnou fólii|obrázek 1427.

Dodržujte během lepení jednotlivých pruhů parotěsné fólie vzájemné přesahy podle vyznačeného vzoru na jejich krajích. V těchto vyznačených místech spojujte parotěsné fólie butylkaučukovou páskou po celé délce místnosti. Nalepte butylkaučukovou pásku po celé délce parotěsné fólie a také 100 mm od jejího spodního okraje|obrázek 1428. Odstraňte krycí papír z butylkaučukové pásky po celé její délce|obrázek 1429 a 1430. Nalepte druhý pás parotěsné fólie na podkonstrukci s dodržením vzájemného přesahu podle vyznačeného černého pruhu ve spodní části|obrázek 1431. Řádně přitlačte druhý pás na butylkaučukovou pásku po celé délce|obrázek 1432. Potom precizně přilepte celý pás na oboustrannou lepící pásku na podkonstrukci. Stejným způsobem celý proces lepení na oboustranné lepící páskybutylkaučukové pásky opakujte, než zakryjete celý strop a šikminy.

Plynule přejděte s parotěsnou fólií z vodorovného na šikmý strop. V místech sklonu, kde se stýká vodorovný strop se šikmým, propněte fólii více do šikminy, kvůli dostatečné vůli parotěsné fólie pro pozdější instalování sádrokartonové desky|obrázek 1433. Parotěsnou fólii prozatím také přetáhněte přes střešní okna|obrázek 1434. Rozříznutí a přilepení parotěsné fólie v ostění střešních oken popíšu v kroku níže.

Parotěsnou fólii také prozatím přilepte přes konstrukci střešních schodů|obrázek 1435. Rozříznutí a přilepení parotěsné fólie také popíšu v kroku níže. Stejným způsobem přilepte parotěsnou fólii v celém podkroví nebo patře.

Instalování parotěsné fólie na šikmé a vodorovné stropy

 • Odstraňte z oboustranné lepící pásky PVC veškerý krycí papír|obrázek 1418. 
 • Zkraťte parotěsnou fólii na požadované rozměry s rezervou na každé straně 50 mm|obrázek 1419.
 • Lepte parotěsnou fólii na podkonstrukci horizontálně a začínejte vždy od vodorovného stropu směrem k šikminám.
 • Nalepte parotěsnou fólii na CD profil přes celou délku místnosti|obrázek 1420.
 • Lepte parotěsné fólie na okrajích s přesahy 50 mm|obrázek 1421.
 • Nalepte nejprve celý první pruh parotěsné fólie na vodorovnou podkonstrukci|obrázek 1422. 
 • Natáhněte a přimáčkněte řádně parotěsnou fólii na oboustranné lepící pásky PVC na CD a UD profilech|obrázek 1423.
 • Vyřízněte ve fólii otvor stejné velikosti jako je průměr chráničky v místech vyvedení elektrických kabelů pro osvětlení skrz tepelnou izolaci na stropech|obrázek 1424.
 • Protáhněte vyříznutým kabelovou korugovanou chráničku s elektrickým kabelem|obrázek 1425.
 • Utěsněte vyřiznuté otvory precizně butylkaučukovou páskou|obrázek 1426.
 • Nalepte precizně butylkaučukovou pásku kolem chráničky v otvoru a připevněte k ní paropropustnou fólii|obrázek 1427.
 • Dodržujte vzájemné přesahy podle vyznačeného vzoru na parotěsných fólií.
 • Nalepte butylkaučukovou pásku na vyznačený pruh po celé délce parotěsné fólie|obrázek 1428.
 • Odstraňte krycí papír z butylkaučukové pásky po celé její délce|obrázek 1429 a 1430.
 • Nalepte druhý pás parotěsné fólie na podkonstrukci s dodržením vzájemného přesahu podle vyznačeného černého pruhu ve spodní části|obrázek 1431.
 • Přitlačte řádně druhý pás na butylkaučukovou pásku po celé délce|obrázek 1432.
 • Přilepte precizně celý pás na oboustrannou lepící pásku na podkonstrukci.
 • Opakujte stejným způsobem celý proces lepení na oboustranné lepící pásky a butylkaučukové pásy
 • Propněte fólii více do šikminy v místech sklonu, kde se stýká vodorovný strop se šikmým|obrázek 1433.
 • Přetáhněte parotěsnou fólii prozatím také přes střešní okna|obrázek 1434. 
 • Přilepte parotěsnou fólii také prozatím přes konstrukci střešních schodů|obrázek 1435.
Obrázek 1418. Odstranění krycího papíru z oboustranné lepící pásky
Obrázek 1419. Zkrácení parotěsné fólie na požadované rozměry
Obrázek 1420. Nalepení parotěsné fólii na CD profil přes celou délku místnosti
Obrázek 1421. Nalepení parotěsné fólii na CD profil s přesahy přes zdivo
Obrázek 1422. Nalepení celého pruhu parotěsné fólie na podkonstrukci
Obrázek 1423. Přilepení parotěsné fólie na CD profily oboustrannou lepící páskou
Obrázek 1424. Vyříznutí otvoru skrz paropropustnou fólii pro protažení kabelové korugované chráničky s elektrickým kabelem
Obrázek 1425. Protažení korugované kabelové chráničky s elektrickým kabelem skrz paropropustnou fólii
Obrázek 1426. Utěsnění korugované kabelové chráničky s elektrickým kabelem butylkaučukovou páskou
Obrázek 1427. Utěsněná korugovaná kabelová chránička s elektrickým kabelem butylkaučukovou páskou
Obrázek 1428. Nalepení butylkaučukové pásky na spodní část paropropustné fólie
Obrázek 1429. Odstranění krycího papíru z butylkaučukové pásky
Obrázek 1430. Odstraněný krycí papír z butylkaučukové pásky
Obrázek 1431. Lepení druhého pásu parotěsné fólie na podkonstrukci
Obrázek 1432. Nalepený druhý pás parotěsné fólie na podkonstrukci
Obrázek 1433. Propnutí parotěsné fólie v místě sklonu střechy
Obrázek 1434. Natažení parotěsné fólie na šikmý strop a také přes střešní okna
Obrázek 1435. Nalepení parotěsné fólie přes konstrukci půdních schodů

Instalování parotěsné fólie na ostění střešních oken v podkroví

Trochu náročnější je opět lepení parotěsné fólie v ostění střešních oken. Naměřte pomocí svinovacího metru přesný střed střešního okna a pomocí vodováhy vyznačte rysku na parotěsnou fólii|obrázek 1436 a 1437. Dále naměřte od horníspodní hrany ostění přesnou vzdálenostrámu střešníh okna. Vzdálenost od hrany ostění k rámu střešního okna musí být naměřena a vyznačena naprosto přesně, aby parotěsná fólie po rozříznutí dosáhla v horní a spodní části ostění právě až k rámu střešního okna. Parotěsnou fólii rozřízněte podle vyznačených rysek|obrázek 1438. Následně od spodní části řezu přeřízněte podle vyznačených rysek parotěsnou fólii do obou rohů|obrázek 1439. Stejným způsobem rozřízněte do obou rohů parotěsnou fólii v horní části ostění|obrázek 1440. 

Nalepte butylkaučukovou pásku na polystyrenovou izolaci po celém obvodě střešního okna|obrázek 1441. Odstraňte krycí papír z butylkaučukové pásky|obrázek 1442. Přilepte k butylkaučukové pásce parotěsnou fólii|obrázek 1443. Parotěsnou fólii řádně přitlačte na butylkaučukovou pásku|obrázek 1444. Případné přesahy zastrčte za tepelnou izolaci nebo větší kusy odřízněte. Parotěsná fólie musí vycházet do hornídolní části ostění střešního okna|obrázek 1445 a 1446.

Pro horníspodní část ostění střěšního okna budete muset zkrátit na míru novou parotěsnou fólii. Připravte si proto parotěsnou fólii pro horní a spodní část ostění o velikosti s dostatečnými přesahy na každé straně alespoň 300 mm. Odstraňte z oboustranné lepící pásky v dolní části ostění střešních oken veškerý krycí papír. Ve spodní části ostění střešního okna nalepte okraj parotěsné fólie na butylkaučukovou pásku a řádně uhlaďte. Parotěsnou fólii uchopte za volný okraj a postupně za řádného napnutí přilepujte k CD profilům až ke spodní části ostění střešního okna. Parotěsnou fólii nalepte až na první CD profil od spodní hrany střešního okna|obrázek 1447. V krajích parotěsnou fólii precizně přehněte přes sebe tak, aby nebyla zmuchlaná. Ve spodní části ostění střešního okna a také na část šikmého stropu nalepte butylkaučukovou pásku|obrázek 1448. Butylkaučukovou pásku nalepte tak, aby jím byla přilepená celá část parotěsné fólie. Stejným způsobem nalepte butylkaučukovou pásku také v horní části ostění střešního okna. Odstraňte krycí papír z butylkaučukové pásky. Řádne napnětepřilepte k butylkaučukové pásce celou novou část parotěsné fólie|obrázek 1449. Parotěsnou fólii v ostění střešního okna dále naohýbejte podle potřeby tak, aby nebyla v žádném místě zmuchlaná a přilepte také pomocí butylkaučukové pásky|obrázek 1450. Parotěsnou fólii neponechávejte v ostění střešních oken zbytečně velkou. Proto velké přesahy zkraťtepřilepte již zmíněnou butylkaučukovou páskou. Stejným způsobem přilepte parotěsnou fólii v horní části ostění střešního okna|obrázek 1451 a 1452.

Na závěr ještě zbývá přilepit poslední část a tou je těsnící fólie střešního okna. Řádně narovnejtenapněte izolační fólii po celém obvodě střešního okna. Izolační fólii je potřeba také přilepit butylkaučukovou fólií k ostění střešního okna. Takže po celém obvodě ostění střešního okna nalepte butylkaučukovou pásku. Butylkaučukovou pásku nalepte na ostění tak, aby po přilepení byla na okraji izolační fólie střešního okna|obrázek 1453. Odstraňte krycí papír z butylkaučukové pásky|obrázek 1454. Následně velmi precizně a postupně přilepujte izolační fólii střešního okna k butylkaučukové pásce přilepené v ostění střešního okna|obrázek 1455. 

Následně veškeré lepení ještě jednou pro jistotu precizně uhlaďte. Na závěr zkontrolujte, zda je parotěsná fólie všude podlepená butylkaučukovou páskou. Stejným způsobem nalepte parotěsnou fóli ve veškerých ostěních střešních oknech.

Instalování parotěsné fólie na ostění střešních oken

 • Naměřte pomocí svinovacího metru přesný střed střešního okna a pomocí vodováhy vyznačte rysku na parotěsnou fólii|obrázek 1436 a 1437. 
 • Naměřte od horní a spodní hrany ostění přesnou vzdálenost k rámu střešníh okna
 • Rozřízněte parotěsnou fólii podle vyznačených rysek|obrázek 1438.
 • Přeřízněte od spodní části řezu podle vyznačených rysek parotěsnou fólii do obou rohů|obrázek 1439.
 • Rozřízněte stejným způsobem do obou rohů parotěsnou fólii v horní části ostění|obrázek 1440. 
 • Nalepte butylkaučukovou pásku na polystyrenovou izolaci po celém obvodě střešního okna|obrázek 1441.
 • Odstraňte krycí papír z butylkaučukové pásky|obrázek 1442. 
 • Přilepte k butylkaučukové pásce parotěsnou fólii|obrázek 1443.
 • Přitlačte parotěsnou fólii řádně na butylkaučukovou pásku|obrázek 1444.
 • Zastrčte případné přesahy za tepelnou izolaci nebo větší kusy odřízněte
 • Parotěsná fólie musí vycházet do horní i dolní části ostění střešního okna|obrázek 1445 a 1446
 • Připravte parotěsnou fólii pro horní a spodní část ostění o velikosti s dostatečnými přesahy na každé straně alespoň 300 mm.
 • Odstraňte z oboustranné lepící pásky v dolní části ostění střešních oken veškerý krycí papír
 • Nalepte ve spodní části ostění střešního okna na parotěsnou fólii butylkaučukovou pásku a řádně uhlaďte
 • Uchopte parotěsnou fólii za volný okraj a postupně za řádného napnutí přilepujte k CD profilům až ke spodní části ostění střešního okna
 • Nalepte parotěsnou fólii až na první CD profil od spodní hrany střešního okna|obrázek 1447.
 • Přehněte v krajích parotěsnou fólii přes sebe tak, aby nebyla zmuchlaná
 • Nalepte ve spodní části ostění střešního okna a také na část šikmého stropu butylkaučukovou pásku|obrázek 1448.
 • Nalepte butylkaučukovou pásku tak, aby jím byla přilepená celá část parotěsné fólie
 • Nalepte stejným způsobem butylkaučukovou pásku také v horní části ostění střešního okna
 • Odstraňte krycí papír z butylkaučukové pásky
 • Napněte řádně a přilepte k butylkaučukové pásce celou novou část parotěsné fólie|obrázek 1449.
 • Naohýbejte parotěsnou fólii v ostění střešního okna dále podle potřeby tak, aby nebyla v žádném místě zmuchlaná a přilepte ji také pomocí butylkaučukové pásky|obrázek 1450.
 • Neponechávejte parotěsnou fólii v ostění střešních oken zbytečně velkou
 • Zkraťte velké přesahy a přilepte je zmíněnou butylkaučukovou páskou
 • Přilepte stejným způsobem parotěsnou fólii v horní části ostění střešního okna|obrázek 1451 a 1452.
 • Narovnejte řádně a napněte izolační fólii po celém obvodě střešního okna
 • Nalepte po celém obvodě ostění střešního okna butylkaučukovou pásku
 • Nalepte butylkaučukovou pásku na ostění tak, aby po přilepení byla na okraji izolační fólie střešního okna|obrázek 1453.
 • Odstraňte krycí papír z butylkaučukové pásky|obrázek 1454.
 • Přilepujte postupně izolační fólii střešního okna k butylkaučukové pásce přilepené v ostění střešního okna|obrázek 1455. 
 • Uhlaďte pro jistotu ještě jednou veškeré lepení
 • Zkontrolujte, zda je parotěsná fólie všude podlepená butylkaučukovou páskou
 • Nalepte stejným způsobem parotěsnou fóli ve veškerých ostěních střešních oknech
Obrázek 1436. Vyznačení středu střešního okna na parotěsnou fólii
Obrázek 1437. Vyznačení ostění střešního okna na parotěsnou fólii
Obrázek 1438. Rozříznutí parotěsné fólie v ostění střešního okna
Obrázek 1439. Řezání parotěsné fólie pro ostění střešního okna
Obrázek 1440. Přeříznutá parotěsné fólie pro ostění střešního okna
Obrázek 1441. Nalepení butylkaučukové pásky na polystyrenovou izolaci střešního okna
Obrázek 1442. Odstranění krycího papíru butylkaučukové pásky
Obrázek 1443. Přilepení parotěsné fólie k polystyrenové izolaci střešního okna
Obrázek 1444. Řádné přilepení parotěsné fólie k polystyrenové izolaci střešního okna
Obrázek 1445. Parotěsná fólie natažená v horní části ostění střešního okna
Obrázek 1446. Parotěsná fólie natažená v dolní části ostění střešního okna
Obrázek 1447. Nalepení parotěsné fólie na spodní část ostění střešního ona
Obrázek 1448. Nalepení butylkaučukové pásky na boční ostění ve spodní části ostění střešního okna
Obrázek 1449. Přilepení parotěsné fólie butylkaučukovou páskou ve spodní části ostění střešního okna
Obrázek 1450. Přilepení parotěsné fólie v dolní části ostění střešního okna
Obrázek 1451. Přilepení parotěsné fólie butylkaučukovou páskou v horní části ostění střešního okna
Obrázek 1452. Přilepení parotěsné fólie v horní části ostění střešního okna
Obrázek 1453. Nalepení butylkaučukové pásky po obvodě ostění střešního okna
Obrázek 1454. Odstranění krycího papíru z butylkaučukové pásky
Obrázek 1455. Přilepování izolační fólie střešního okna k ostění butylkaučukovou páskou
Obrázek 1456. Přilepená izolační fólie střešního okna k ostění butylkaučukovou páskou

Instalování parotěsné fólie na konstrukci půdních schodů v podkroví

Pro lepení parotěsné fólie ke konstrukci půdních schodů budete také potřebovat butylkaučukovou pásku. Nejdříve tedy nalepte na okraj a po celém obvodě konstrukce půdních schodů butylkaučukovou pásku. Odstraňte krycí papír z butylkaučukové pásky. Mírně na okrajích prohněte parotěsnou fólii a přilepte ji ke konstrukci půdních schodů|obrázek 1457. A na závěr odstříhněte přebývající parotěsnou fólii po celém obvodě půdních schodů|obrázek 1458. Můžete ještě pro jistotu vyztužit rohy přilepené parotěsné fólie vlákny zpevněnou víceúčelovou lepící páskou|obrázek 1459.

Instalování parotěsné fólie na konstrukci půdních schodů

 • Nalepte na okraj a po celém obvodě konstrukce půdních schodů butylkaučukovou pásku
 • Odstraňte krycí papír z butylkaučukové pásky
 • Prohněte mírně na okrajích parotěsnou fólii a přilepte ji ke konstrukci půdních schodů|obrázek 1457.
 • Odstříhněte přebývající parotěsnou fólii po celém obvode půdních schodů|obrázek 1458.
 • Vyztužte rohy přilepené parotěsné fólie vlákny zpevněnou víceúčelovou lepící páskou|obrázek 1459.
Obrázek 1457. Přilepení parotěsné fólie ke konstrukci půdních schodů
Obrázek 1458. Přilepená parotěsná fólie ke konstrukci půdních schodů
Obrázek 1459. Vyztužení rohů přilepené parotěsné fólie vlákny zpevněnou víceúčelovou lepící páskou

Zkontrolování průběhu stavby stavebním dozorem

Na závěr nechte veškeré instalování tepelné izolace střechy a parotěsné fólie zkontrolovat stavebním dozorem!

Uklízení a třídění odpadu

Po celou dobu udržujte na stavbě a pozemku pořádek a veškerý odpad na konci dne vždy ukliďte na určená místa. Ochranné igelitové obaly stavebního materiálu ukládejte do pytlů určených pro plastový odpad. Pytle od zdících malt do pytlů pro papírový odpad. Stavební suť přemístěte do určeného místa na stavebním pozemku.

Očištění a uklizení stavebního nářadí a příslušenství

Špinavé nářadí precizně očistěte od stavebního materiálu a především od zdících malt a společně s ostatním příslušenstvím ukliďte na svá místa do stavební buňky.


Podobné články

V posledním stavebním kroku a etapy si ukážeme upravení stavebního pozemku do roviny pomocí vybagrované zeminy. Také…
celý článek
V sedmnácté stavební etapě si ukážeme veškeré stavební práce v bezprostředním okolí domu. Ukážeme si vybudování trativodů…
celý článek
V šestnácté stavební etapě dostane stavba také konečně svůj kabát. Začneme instalováním tepelné izolace na dům. Potom…
celý článek

Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.