Instalování systému centrálního vysavače

9. ETAPA 

Systém odpadu, vodovodu, topení, plynu a centrálního vysavače

Etapy stavby

Přihlaste se k odběru nejnovějších článků o stavbě domu svépomocí

1|Připravit plány, nářadí a příslušenství

Příprava nářadí a příslušenství

Připravte si předem veškeré nářadí, příslušenství a ochranné pomůcky pro instalaci centrálního vysavače. Veškeré nářadí, stavební materiál a jednotlivé stavební kroky najdete podrobně vypsané v záložce:

Pro přesné určení instalování potrubí centrálního vysavače budete potřebovat z projektové dokumentace výkres:

 • Schématický rozvod centrálního vysavače|obrázek 1067. (Standardně nebývá součástí stavební dokumentace)

Vždy ale mějte raději po ruce výkresy ostatních systémů, abyste měli pod kontrolou vedení veškerých systémů vedených ve zdivu a na podlaze v celém domě. Jsou to výkresy:

 • Schématický rozvod plynovodu|obrázek 1068. 
 • Schématický rozvod vodovodu|obrázek 1069.
 • Schématický rozvod kanalizace|obrázek 1070.
 • Schématický rozvod ústředního topení|obrázek 1071.
 • Schématický rozvod elektrických kabelů (Standardně nebývá součástí stavební dokumentace)
Obrázek 1067. Schématický rozvod centrálního vysavače (Výkres M.Tošner - Tova)
Obrázek 1068. Schématický rozvod plynovodu (Výkres M.Tošner - Tova)
Obrázek 1069. Schématický rozvod vodovodu (Výkres M.Tošner - Tova)
Obrázek 1070. Schématický rozvod kanalizace (Výkres M.Tošner - Tova)
Obrázek 1071. Schématický rozvod ústředního topení (Výkres M.Tošner - Tova)

2|Vypracovat projekt centrálního vysavače

Instalovat systém centrálního vysavače svépomocí nebo zhotovení přenechat odborné firmě

V záložce PŘÍPRAVY - Specializované firmy popisuji, ve kterých případech se s největší pravděpodobností nevyhnete najmutí některých řemeslných firem. Jednoznačně to platí pro instalaci vnitřních instalatérských systémů - odpadního, vodovodního, ústředního topeníplynovodního potrubí.

Neplatí to však v případě instalování systému centrálního vysavače. Zhotovení celého systému zvládnete také zcela svépomocí a žádné závěrečné potvrzení není potřeba. Musíte ale dodržet montážní postup daný výrobcem centrálního vysavače. Pokud si netroufáte na promyšlení vedení a zhotovení centrálního vysavače, tak veškeré promyšlení a zhotovení přenechejte odborné firmě!

Instalování centrálního vysavače navazuje na čtvrtou etapu a stavební krok: Zkompletování stropního systému. Pro případ, že by se některý stavitel rozhodl až v této stavební fázi zhotovit systém centrálního vysavače, zopakuji zde veškerý popis z výše zmíněného stavebního kroku. Pouze zdůrazním, že by měl stavitel v této fázi stavby stížený průchod potrubí centrálního vysavače do horních pater skrz stropní věnec. Musel by dodatečně velmi pracně vysekat otvor ve stropním věnci, aby mohl otvorem vést potrubí z přízemí do patra nebo podkroví. 

Z toho důvodu také zdůrazňuji již ve zmíněné čtvrté etapě a příslušném stavebním kroku - Instalování systému centrálního vysavače, důkladné zvážení zhotovení systému centrálního vysavače v domě. A následné provedení veškerého opatření v podobě vytvoření svého schématického plánu systému centrálního vysavače v domě|obrázek 1067. A vytvoření průchodů ve stropním věnci pro potrubí centrálního vysavače během stavby stropního systému. 

Proč rozvést v domě centrální vysavač

Přítomnost centrálního vysavače v novostavbě je dnes již standardem. Je velmi praktický už jen z důvodu, že se pohybujete při vysávání pouze s lehkou sací hadicí. Hadici pouze podle jejího dosahu přemísťujete mezi jednotlivými zásuvkami centrálního vysavače. Součástí centrálního vysavače jsou také podlahové nametací štěrbiny. Jsou určeny především do míst se zvýšeným výskytem větších nečistot, například do kuchyně, zádveří nebo také do domácí dílny. Štěrbiny skvěle plní svoji funkci při nametení smetákem a následném vysátí nečistot. Tím se stává vysávání mnohem pohodlnější a méně namáhavé.

Vysávání s klasickými vysavači je méně praktické. Musíte je za sebou přetahovat do veškerých místností a popřípadě několika nadzemních podlaží. Během takového přesouvání vysavače běžně dochází k narážení do nábytku a tudíž k jeho poškozování. Také filtry motoru zcela nezachytí veškerý prach a dochází tím ke zpětnému prášení. V neposlední řadě jsou klasické vysavače také dost hlučné a při zahřívání motoru také zapáchají

Centrální vysavač má právě také tu výhodu, že těžký sací agregát za sebou netaháte, protože je nastálo umístěný v předem stanovené místnosti: sklep, garáž, technická nebo hospodářská místnost. Tím jsou maximálně eliminované veškeré nežádoucí vlastnosti vysavače.

Základní přípravy a rozvedení centrálního vysavače musíte zhotovit už v počátku a během zdění hrubé stavby, jak popisuji v již několikrát zmíněné čtvrté etapě a stavebním kroku - Instalování systému centrálního vysavače. Dodatečné instalování potrubí do zdiva a podlah v dokončeném domě už není možné. Pouze v případě, že byste vedli potrubí centrálního vysavače na povrchu podlah a zdiva. Tato varianta je však velmi neestetická a nepraktická. Někoho možná může odrazovat vyšší pořizovací cena sacího agregátu. Proto doporučuji v této fázi hrubé stavby zhotovit alespoň cenově výrazně méně nákladnou základní přípravu - rozvedení potrubí s instalováním vysavačových zásuvek

Je vhodné počítat se všemi možnými variantami do budoucna. Při případném prodeji domu centrálním vysavačem také zcela jistě zvýšíte atraktivitu a hodnotu celé nemovitosti. 

Jak vypracovat projekt centrálního vysavače

K vypracování projektu centrálního vysavače potřebujete z projektové dokumentace výkresy: Půdorys 1. NP|obrázek 1072 a  Půdorys 2. NP|obrázek 1073. Na stejných obrázcích jsem znázornil rozvedení potrubí a umístění veškerého příslušenství pod číslicemi 1. až 12. Dále Vám bude velmi nápomocný již zmíněný: Montážní návod.

Nejdříve si nastudujte z montážního návodu veškerá pravidla potrubního rozvodu a umístění příslušenství centrálního vysavače. Následně důkladně promyslete trasu potrubního rozvodu a umístění příslušenství v celém domě. Po promyšlení a zvážení dispozičního řešení stavby, zakreslete trasu a umístění příslušenství do výkresů půdorysů prvního a dalších nadzemních podlaží a popřípadě také sklepa.

Zhotovení systému centrálního vysavače budete postupně realizovat ještě v následující dvanácté a patnácté stavební etapě. 

Obrázek 1072. Schématický rozvod centrálního vysavače v 1.NP (Výkres M.Tošner - Tova)
Obrázek 1073. Schématický rozvod centrálního vysavače v 2.NP (Výkres M.Tošner - Tova)

Popis rozvedení centrálního vysavače v půdorysech 1. a 2. nadzemního podlaží

 1. Výfukové PVC potrubí - 1x (délka potrubí podle tloušťky zdiva), Krytka výfuku - 1x (pro ukončení na vnějším zdivu), Víčko na potrubí - 2x (pro prozatímní uzavření výfukového potrubí)
 2. Sací agregát - 1x, Oblouk 90° F/F - 2x, PVC potrubí (délka podle potřeby)
 3. Oblouk 90° F/F - 1x, PVC potrubí (délka podle potřeby)
 4. Oblouk 90° F/F - 1x, PVC potrubí (délka podle potřeby) 
 5. Oblouk 90° F/F - 1x, PVC potrubí (délka podle potřeby)
 6. Oblouk 90° F/F - 1x, PVC potrubí (délka podle potřeby)
 7. Odbočka 90° jednosměrná - 1x, Oblouk 90° M/F - 1x, PVC potrubí (délka podle potřeby)
 8. Odbočka 90° krátká T - 1x (pro napojení vysavačové zásuvky a pokračování potrubního rozvodu do 1. nadzemního podlaží), Vysavačová zásuvka - 1x, PVC potrubí (délka podle potřeby), Víčko na potrubí - 1x (pro prozatímní uzavření PVC potrubí)
 9. Oblouk 90° F/F - 1x, PVC potrubí (délka podle potřeby)
 10. Odbočka 90° jednosměrná - 1x, Víčko na potrubí - 1x (pro prozatímní uzavření PVC potrubí), podlahová nametací štěrbina - 1x, PVC potrubí (délka podle potřeby)
 11. Oblouk 90° F/F - 1x, Víčko na potrubí - 1x (pro prozatímní uzavření PVC potrubí), podlahová nametací štěrbina - 1x, PVC potrubí (délka podle potřeby)
 12. Ostré koleno 90° F/F - 1x, Vysavačová zásuvka - 1x, PVC potrubí (délka podle potřeby)

Zároveň také s PVC potrubím musí být veden ovládací kabel, který vzájemně paralelně propojuje zásuvky a podlahové štěrbiny se sacím agregátem. Délky a počet PVC potrubí zvolte podle vzdáleností mezi jednotlivým příslušenství - oblouky, koleny, zásuvkami a podlahovými štěrbinami. Jednotlivé PVC potrubí spojujte spojkou potrubí. Veškeré PVC příslušenství lepte příslušným lepidlem od dodavatele centrálního vysavače: Tetrahydrofuran a metyl etyl aceton. 

Vypracování projektu centrálního vysavače

Při promýšlení rozvedení centrálního vysavače v domě musíte důkladně zvážit:

 • Umístění sacího agregátu a výfukového potrubí
 • Nejkratší možné rozvedení potrubí
 • Minimální křížení potrubí s ostatními systémy
 • Umístění vedení potrubí do jednotlivých podlaží
 • Umístění zásuvek a podlahových štěrbin
 • Počet zásuvek a podlahových štěrbin
 • Dispoziční řešení garáže a jednotlivých podlaží
 • Umístění vnitřního nosného zdiva
 • Rozvedení odpadního potrubí
 • Rozvedení vodovodního potrubí
 • Rozvedení elektrických a datových kabelů
 • Rozvedení kabelových korugovaných chrániček
 • Rozvedení systému podlahového vytápění
 • Rozvedení jakýchkoli dalších systémů na podlaze

Sací agregát a výfukové potrubí

Při plánování a promýšlení zhotovení centrálního vysavače začněte nejprve nejvhodnějším umístěním sacího agregátu. Vycházejte z těchto parametrů sacího agregátu:

 • Velikost
 • Hlučnost
 • Nutnost připevnění na stěnu
 • Volný prostor na stěně o výšce 1200 mm a šířce 500 mm
 • Dostatečná vzdálenost od podlahy a stropu (podle typu sacího agregátu)
 • Nutnost výfukové potrubí o maximální délce šesti metrů (volte raději místo s možností krátkého potrubí)
 • Dobrá přístupnost při manipulaci s filtračním sáčkem
 • Elektrická zásuvka 230/16A vzdálená minimálně jeden metr od sacího agregátu

Z těchto důvodů jsou nejvhodnější prostory pro umístění sacího agregátu:

 • Garáž
 • Dílna
 • Sklep
 • Technická místnost
 • Hospodářská místnost

Další již méně vhodné prostory pro umístění sacího agregátu:

 • Prostor pod schodištěm
 • Vestavěná skříň v chodbě nebo zádveří
 • Komora
 • Šatna
 • Koupelna

Potrubní rozvody v jednotlivých podlaží

Rozvedení potrubí centrálního vysavače veďte pokud možno co nejkratší a nejpřímější trasou s minimálními ostrými ohyby. Také ho co nejméně křižte s ostatními systémy vedoucími v podlaze a zdivu. Během plánování se proto řiďte veškerými ostatními systémy, ale také dispozičním řešením celého domu:

 • Topenářské potrubí
 • Odpadní potrubí
 • Vodovodní potrubí
 • Elektrikářské kabely
 • Korugované kabelové chráničky
 • Vnitřní nosné zdivo

Propojení potrubních rozvodů mezi jednotlivými nadzemními podlažími

Při plánování centrálního vysavače musíte také najít v domě nejvhodnější místo pro vedení potrubí do jednotlivých podlaží v případě podsklepeného nebo více podlažního domu. Protože se potrubí ve zdivu nesmí křížit s žádným dalším systémem velkých rozměrů a také s důležitými stavebními součástmi stavby:

 • Odpadní potrubí
 • Vodovodní potrubí
 • Velké množství elektrických kabelů
 • Velké množství korugovaných chrániček
 • Nosný překlad
 • Ocelový překlad
 • Jakékoli ocelové nebo železobetonové vyztužení stavby
 • Železobetonové nosníky stropního systému

Hadicové zásuvky

 

Přesný počet a vhodné umístění hadicových zásuvek závisí na velikosti domu a délce sací hadice. Předem si vyberte výrobce centrálního vysavače a ověřte si délky poskytovaných sacích hadic. Nejideálnější je umístit vždy jednu zásuvku doprostřed každého podlaží, ze které by hadice dosáhla do všech místností. Tím docílíte co nejkratšího potrubního vedení a finanční náklady. Zásuvky vždy umístěte na volně přístupné místoNeumísťujte je do problematických, nebo špatně přístupných míst: za dveře, pod nábytek a podobně. 

Podlahové nametací štěrbiny

Podlahové štěrbiny se umísťují do soklů kuchyňských linek, botníků a vestavěných skříní. Prostor soklu pro umístění podlahové štěrbiny musí být volný bez vestavěných elektrických spotřebičů: myčky nádobí, pračky, sušičky, ledničky a mrazáku. Proto v této fázi stavby musíte již mít vypracovaný alespoň návrh kuchyňské linky a hlavně přesné rozmístění kuchyňských elektro spotřebičů.

3|Spočítat a objednat stavební materiál

Určení množství PVC potrubí a příslušenství centrálního vysavače

Po důkladném promyšlení a zakreslení celého systému centrálního vysavače do výkresu: Půdorys 1. NP a dalších nadzemních podlaží nebo sklepa, spočítejte a určete přesné množství veškerého příslušenství. 

Podle délky potrubních rozvodů spočítejte nebo určete:

 • Množství PVC potrubí
 • Množství spojek
 • Délku elektrického kabelu
 • Druh a množství: oblouků, kolen a odboček
 • Množství víček na prozatímní uzavření potrubí

Centrální vysavač budete muset zhotovit celkem ve třech etapách, abyste nepoškodili potrubí během následujících stavebních prací. Proto v této první fázi instalujete potrubí prozatím pouze do zdiva a tím se vyhnete případnému poškození potrubí vedeného na podlaze. Otevřené konce potrubí budete muset uzavřít víčky proti vniknutí nečistot. Proto během plánování určete kolik potrubí instalujete do zdiva a spočítejte správné množství víček. 

4|Dovézt a uložit stavební materiál

Pořiďte u vybraného prodejce a dopravte na stavbu potřebný stavební materiál pro instalování systému centrálního vysavače.

Veškerý stavební materiálpříslušenství najdete rozepsané v záložce a příslušném stavebním kroku:

STAVEBNÍ PLÁN - 9.ETAPA - Systém odpadu, vodovodu, topení, plynu, a centrálního vysavače - Stavební materiál.

5|Vyřezat, vysekat a vyvrtat rýhy a otvory ve zdivu

Čím a jak vyřezat, vysekat rýhy a otvory ve zdivu pro systém centrálního vysavače

Jaké použijete nářadí záleží na materiálu obvodového zdiva. Můžete použít: Ytong drážkovač, kladivo se sekáčem, bourací kladivo a okružní pilu s diamantovým kotoučem. V případě pórobetonových tvárnic si můžete zlehčit a urychlit vyřezání rýh pomocí právě Ytong drážkovače a nebo hliníkového unašeče s diamantovou korunkou (výkružníkem do betonu pro elektrické krabice). Otvory do obvodového a vnitřního zdiva vyvrtejte pomocí velkého vrtáku a dosekejte pomocí kladiva a sekáče

Rýhy vyřežte a vysekejte přibližně o dvacet milimetrů větší, než je průměr PVC trubky centrálního vysavače. Taktéž jako v předchozích stavebních krocích nevyřezávejte rýhy větší, abyste zbytečně nezmenšovali tloušťku zdiva. A také kvůli menší spotřebě montážní pěny, kterou použijete na závěr pro vyplnění okolí PVC trubek v rýze. Správný rozměr rýhy kontrolujte metrem nebo vždy PVC trubkou centrálního vysavače.

Vyřezanou a vysekanou rýhu a otvory ve zdivu očistěte smetákem od nečistot a prachu. Před instalováním PVC trubky a vyplněním montážní pěnou musí být rýha suchá a čistá

Zaměřte a vyznačte na zdivo umístění otvoru pro zásuvku centrálního vasavače

Zaměřte a vyznačte zednickou tužkou na zdivo umístění zásuvky centrálního vysavače. Zásuvky umístěte do stejné výšky, jako budoucí elektrické zásuvky. Zásuvky se standardně umísťují do výšky od čisté podlahy na střed zásuvky 300 mm. To znamená od budoucí betonové podlahy na střed zásuvky centrálního vysavače 300 mm. Takže při přesném zaměřování umístění zásuvky centrálního vysavače, musíte přičíst v přízemí natavenou hydroizolaci, tepelnou izolacibetonový potěr. V patrech telenou izolaci a betonový potěr. Výrobci elektrických vypínačů a zásuvek také vyrábějí kryty pro zásuvky centrálního vysavače. Proto můžete počítat s umístěním zásuvek centrálního vysavače do společných rámečků s elektrickými zásuvkami. Tuto skutečnost si vždy ale raději ověřte

Zaměření a vyznačení rýh ve zdivu pro umístění PVC trubek centrálního vysavače

Zaměřte a  vyznačte vedení PVC trubek zednickou tužkou na zdivo od otvorů ve stropním věnci k podlaze|obrázek 1074. Po vyznačení přistupte k vyřezánívysekání rýhy|obrázek 1075

Vyřezání rýhy a vyvrtání otvorů ve zdivu pro umístění PVC trubek a zásuvek centrálního vysavače

 • Zaměřte a vyznačte zednickou tužkou umístění zásuvky centrálního vysavače na zdivo
 • Zaměřte a vyznačte zednickou tužkou umístění vedení PVC trubek na zdivo|obrázek 1074.
 • Vyřežte a vysekejte rýhy a otvory ve zdivu|obrázek 1075.
 • Očistěte rýhy a otvory ve zdivu smetákem
Obrázek 1074. Zaměření a vyznačení zednickou tužkou na zdivo vedení PVC potrubí centrálního vysavače
Obrázek 1075. Vyřezání a vysekání rýhy pro vedení PVC potrubí centrálního vysavače

6|Instalovat systém centrálního vysavače v celém domě

Jak instalovat systém centrálního vysavače v domě

S instalací centrálního vysavače začínejte vždy od nejvyššího patra přes nižší až do přízemí nebo sklepa domu. Pro veškeré lepení vždy používejte speciální lepidlo od výrobce systému centrálního vysavače. Během lepení postupujte rychle, protože speciální lepidlo také schne rychle, takže na vyrovnávání lepených součástí budete mít jen krátkou dobu. Lepidlo nanášejte vždy jen na povrch PVC potrubí a nikdy dovnitř zásuvek, spojek a jiných součástí centrálního vysavače. 

Veškeré zásuvky a podlahové štěrbiny vždy musíte lepit pouze s ostrým kolenem 90° nebo odbočkou krátkou 90° T. Jejich ostré úhly zamezí případnému nasátí větších předmětů do potrubí během vysávání a také jejich následné bezproblémové vyjmutí zapříčeného předmětu ze zásuvky. 

Veškeré PVC potrubí musíte řezat na ruční pokosové pile, protože musí být naprosto rovně uříznuté a bez otřepků. Případný otřepek opatrně a rovně odřízněte nebo zkraťte zcela nový kus PVC potrubí.

Před každým lepením veškerých součástí centrálního vysavače raději nejprve vyzkoušejte spojením na sucho bez lepidla. Přesvědčíte se tím, že jste veškeré PVC potrubí zkrátili na přesně stanovené rozměry a že jsou řezané strany rovné a zcela sedí na doraz tak jak mají! 

Jakým způsobem zkompletovat a do jaké výšky od podlahy umístit zásuvku centrálního vysavače

Slepte zásuvku centrálního vysavače s ostrým kolenem 90°|obrázek 1076 a 1077. Naneste tenkou vrstvu lepidla po obvodě vyústění zásuvky centrálního vysavače. Nasaďte ostré koleno 90° na zásuvku a rychle vyrovnejte do správného úhlu

Naměřte a vyznačte na zdivo přesné umístění zásuvky centrálního vysavače. Zásuvky centrálního vysavače umístěte do stejné výšky jako elektrické zásuvky. Vzdálenost od budoucí čisté podlahy na střed zásuvek bývá standardně 300 mm. Na vyměřeném místě vysekejte po stranách rýhy pro zapuštěn zásuvky do zdiva|obrázek 1078. Správnou hloubku rýh během vysekávání poměřujte přikládáním zásuvky do rýhy. 

Jak slepit první zásuvku a PVC potrubí 

S největší pravděpodobností neprotáhnete PVC potrubí z horního patra otvorem ve stropním věnci do nižšího patra. Proto v žádném případě ještě neslepujte zásuvku centrálního vysavače a PVC potrubí. Nejprve protáhněte PVC potrubí ze spodního podlaží skrz stropní věnec do horního patra. A až na vsunuté PVC potrubí do rýhy přilepte zásuvku centrálního vysavače. Opět naneste tenkou vrstvu lepidla po obvodě PVC potrubí a řádně nasaďte až na doraz zásuvku s již přilepeným ostrým kolenem 90°|obrázek 1079.

Odšroubujte ochrannou krytku zásuvky a ze zadní části provlékněte otvorem v jejím horním rohu ovládací kabel. Ovládací kabel vytáhněte ze zásuvky s minimální rezervou alespoň 100 mm|obrázek 1079. Ovládací kabel ohněte zpět do zásuvky a vraťte zpět ochrannou krytku. Zásuvku centrálního vysavače vložte do rýhypřipevněte ke zdivu stavebními hřebíky|obrázek 1080. Ovládací kabel vložte do rýhy a celý protáhněte otvorem ve stropním věnci do nižšího patra|obrázek 1081. 

Lepení PVC potrubí pomocí spojek 

O patro níže musíte nejprve přesně naměřit na zdivo umístění další zásuvky centrálního vysavače. Protože poslední PVC potrubí hned před zásuvkou musíte mít již rozměrově připravené a především uříznuté na pokosové pile. Naměření, vyznačení a připravení rýh pro zapuštění zásuvky je stejné jako o patro výš.

Při měření přesných rozměrů PVC potrubí buďte velmi pečlivý. Během měření vzdáleností měřte z vnitřních okrajů spojek, kolen, oblouků nebo odboček a ne z jejich vnějších okrajů. Nezapomeňte, že PVC potrubí se vsouvá do veškerých spojovacích součástí hluboko minimálně 20 mm.

Pokračujte lepit další PVC potrubí. Naneste tenkou vrstvu lepidla po obvodě PVC potrubí vedoucího z patra a ihned řádně a na doraz nasaďte spojku|obrázek 1082. Opět naneste na další PVC potrubí tenkou vrstvu lepidla a vsuňte PVC potrubí do spojky|obrázek 1083. Pokračujte stejným způsobem až k poslednímu zkrácenému PVC potrubí|obrázek 1084

Lepení odbočky 90° krátké T

Slepte zásuvku centrálního vysavače s odbočkou 90° krátkou T|obrázek 1085. Naneste tenkou vrstvu lepidla po obvodě vyústění zásuvky centrálního vysavače. Nasaďte odbočku 90° krátkou T na zásuvku a rychle vyrovnejte do správného úhlu

Naneste tenkou vrstvu po obvodě PVC potrubí vedoucího z patra. Nasaďte zásuvku s odbočkou 90° krátkou T na PVC potrubí a rychle vyrovnejte do správného úhlu|obrázek 1086. Zásuvku centrálního vysavače prozatím nepřipevňujte ke zdivu.

Lepení zásuvky centrálního vysavače a oblouku 90° F/F

Opět proveďte přesné naměření vzdálenosti od zásuvky centrálního vysavače k podlaze a oblouku 90° F/F. Zakončení PVC potrubí a oblouku musí být v budoucí tepelné izolaci podlahy. Počítejte také s instalováním hydroizolace na podlahu v přízemí nebo sklepě. Takže zakončení vedení centrálního vysavače proveďte minimálně 15 mm nad stávající podlahou. Upravte případně zdivo pro vhodnou součást napojení na PVC potrubí v tomto případě pro oblouk 90° F/F|obrázek 1087.

Nejprve slepte zkrácené PVC potrubí s obloukem 90° F/F a potom pečlivě slepte PVC potrubí se zásuvkou centrálního vysavače. Ihned po slepení natočte PVC potrubí s obloukem 90° F/F do správného úhlu. 

Jakým způsobem zakončit PVC potrubí v přízemí nebo sklepě

PVC potrubí je na závěr ještě potřeba uzavřít proti vniknutí nečistotprachu. Proto zkraťte PVC potrubí takového rozměru, aby bylo skryté nebo přesahovalo zdivo jen minimálně. Nasaďte zkrácené PVC potrubí na sucho na oblouk 90°F/F. Na zkrácené PVC potrubí nasaďte víčko centrálního vysavače|obrázek 1089.

V žádném případě nelepte zkrácené PVC potrubí na oblouk 90° F/F a ani víčko nelepte na PVC potrubí! Je to jen prozatímní ukončení vedení systému centrálního vysavače. Před instalováním tepelné izolace na podlahu prozatímní ukončení vyjmete a dokončíte celé vedení PVC potrubí až do místa určeného pro umístění jednotky centrálního vysavače. Takto se vám nebude vedení PVC potrubí na podlaze plést a ani nedoje k jeho možnému poškození během dalších stavebních prací.

Natažení ovládacího kabelu a instalování do zásuvky centrálního vysavače

Natáhněte ovládací kabel vedoucí z patra v rýze podél PVC potrubí až k zásuvce centrálního vysavače. Naměřte opět minimální rezervu 100 mm a kabel zkraťte. Protáhněte ovládací kabel zadní částí skrz jeden horní rohový otvor zásuvky centrálního vysavače. Stejným způsobem protáhněte konec volného ovládacího kabelu druhým volným rohovým otvorem. Také ponechte minimální rezervu 100 mm|obrázek 1090. Oba konce ovládacího kabelu ohněte do zásuvky centrálního vysavače. Vraťte zpět ochranný kryt zásuvky centrálního vysavače|obrázek 1091. Smotejte ovládací kabel a nechte ho opřený o zdivo v blízkosti zakončeného vedení centrálního vysavače. 

Připevnění zásuvky centrálního vysavače na zdivo v přízemí

Připevněte řádně zásuvku centrálního vysavače na zdivo pomocí stavebních hřebíků|obrázek 1091. Ovládací kabel smotejteuložte ke zdivu poblíž prozatímního zakončení systému centrálního vysavače||Obrázek 1092.

Instalování systému centrálního vysavače v domě

 • Slepte zásuvku centrálního vysavače s ostrým kolenem 90°|obrázek 1076 a 1077. 
 • Slepte ostré koleno s PVC potrubím
 • Vysekejte na stranách rýhy otvory pro zapuštění a uchycení zásuvky centrálního vysavače|obrázek 1078.
 • Sejměte ochrannou krytku zásuvky centrálního vysavače
 • Protáhněte ovládací kabel 12 V skrz horní otvor zásuvky centrálního vysavače|obrázek 1079
 • Ohněte ovládací kabel 12 V do zásuvky centrálního vysavače
 • Vraťte zpět ochranný kryt zásuvky centrálního vysavače
 • Slepenou zásuvku s ostrým kolenem a PVC potrubím vložte do rýhy ve zdivu|obrázek 1080.
 • Připevněte zásuvku centrálního vysavače ke zdivu stavebními hřebíky|obrázek 1080.
 • Protáhněte ovládací kabel skrz stropní věnec|obrázek 1081.
 • Zkompletujte PVC potrubí pomocí spojek a lepidla|obrázek 1082, 1083 a 1084.
 • Zkracujte PVC potrubí na požadované rozměry na ruční pokosové pile
 • Slepte k sobě zásuvku centrálního vysavače a odbočku 90° krátkou T|obrázek 1085.
 • Slepte zásuvku centrálního vysavače a odbočku 90° krátkou T s PVC potrubím|obrázek 1086.
 • Upravte zdivo pro příslušnou součást centrálního vysavače|obrázek 1087.
 • Slepte zkrácené PVC potrubí s obloukem 90° F/F
 • Slepte zkrácené PVC potrubí a oblouk 90° F/F se zásuvkou centrálního vysavače|obrázek 1088.
 • Zkraťte PVC potrubí pro prozatímní zakončení vedení centrálního vysavače
 • Nasaďte zkrácené PVC potrubí na sucho bez lepidla na oblouk 90°F/F
 • Nasaďte víčko na sucho bez lepidla na zkrácené PVC potrubí|obrázek 1089.
 • Natáhněte ovládací kabel do rýhy a zásuvky centrálního vysavače|obrázek 1090.
 • Připevněte zpět ochranný kryt zásuvky centrálního vysavače|obrázek 1091.
 • Připevněte zásuvku centrálního vysavače na zdivo pomocí stavebních hřebíků|obrázek 1091.
 • Smotejte a uložte ovládací kabel ke zdivu|obrázek 1092.
Obrázek 1076. Slepení zásuvky centrálního vysavače a ostrého kolene 90°
Obrázek 1077. Slepení zásuvky s krytkou centrálního vysavače a ostrého kolene 90°
Obrázek 1078. Vysekání otvorů pro uchycení zásuvky centrálního vysavače
Obrázek 1079. Instalování ovládacího kabelu 12 V skrz zásuvku centrálního vysavače
Obrázek 1080. Připevnění zásuvky centrálního vysavače do rýhy stavebními hřebíky
Obrázek 1081. Protažení ovládacího kabelu a PVC potrubí skrz stropní věnec
Obrázek 1082. Nasunutí a přilepení spojky PVC potrubí centrálního vysavače
Obrázek 1083. Spojení dvou PVC potrubí pomocí spojky centrálního vysavače
Obrázek 1084. Spojené PVC potrubí spojkou centrálního vysavače vedené z patra do přízemí
Obrázek 1085. Slepení zásuvky centrálního vysavače a T odbočky krátké 90°
Obrázek 1086. Slepení zásuvky centrálního vysavače a odbočky 90° krátké T s PVC potrubím
Obrázek 1087. Upravení zdiva pro oblouk 90° F/F
Obrázek 1088. Slepení PVC potrubí a oblouku 90° F/F se zásuvkou centrálního vysavače
Obrázek 1089. Uzavření PVC potrubí víčkem centrálního vysavače
Obrázek 1090. Instalování ovládacího kabelu do rýhy a zásuvky centrálního vysavače
Obrázek 1091. Připevnění zásuvky centrálního vysavače na zdivo pomocí stavebních hřebíků
Obrázek 1092. Prozatímní ukončení systému centrálního vysavače a smotaný ovládací kabel

Jakým způsobem zkompletovat a do jaké výšky od podlahy umístit zakončení centrálního vysavače v garáži nebo sklepě

Zakončení celého systému centrálního vysavače zhotovte v místě určeném pro zavěšení jednotky centrálního vysavače. V tomto případě popisuji zakončení PVC potrubí pro napojení na vysavač v garáži. Nejprve je důležité znát rozměr vysavače a podle něho určíte délku PVC potrubí od podlahy. A následně také výškové umístění PVC potrubí skrz zdivo pro napojení výfuku vysavače.

Dále také budete muset spolu s PVC potrubím instalovat do rýhy ve zdivu kabelovou korugovanou chráničku pro protažení ovládacího kabelu. Protože nejprve budete muset omítnout zdivo až potom budete moct dokončit celý systém centrálního vysavače. Kabelovou chráničkou následně protáhnete ovládací kabel až k vysavači. 

Naměřte a vyznačte zednickou tužkou na zdivo vedení PVC potrubí od podlahy do místa pro zavěšení centrálního vysavače|obrázek 1093. Vyřežte a vysekejte rýhu ve zdivu pro vedení PVC potrubí a kabelovou korugovanou chráničku|obrázek 1094

Zkraťte na požadovanou délku PVC potrubí a kabelovou korugovanou chráničku|obrázek 1095. Přilepte na oba konce PVC potrubí oblouky 90° F/F a ihned je nastavte do stanovených úhlů|obrázek 1096. Instalujte PVC potrubí s přilepenými oblouky 90° F/F do rýhy ve zdivu a připevněte pomocí stavebních hřebíků|obrázek 1097. Instalujte do rýhy ve zdivu podél PVC potrubí kabelovou korugovanou chráničku|obrázek 1097.  

Otvory v obloucích 90° F/F uzavřete opět pomocí zkrácených PVC potrubí a víčky centrálního vysavače. Nebo můžete použít pevnou lepenku, kterou také uzavřete oba otvory kabelové korugované chráničky

Instalování zakončení systému centrálního vysavače v garáži

 • Naměřte a vyznačte na zdivo vedení PVC potrubí a kabelové korugované chráničky|obrázek 1093.
 • Vyřežte a vysekejte ve zdivu rýhu pro vedení PVC potrubí a kabelové korugované chráničky|obrázek 1094.
 • Zkraťte na požadovaný rozměr PVC potrubí|obrázek 1095.
 • Zkraťte na požadovaný rozměr a kabelovou korugovanou chráničku
 • Přilepte na oba konce PVC potrubí oblouky 90° F/F|obrázek 1096.
 • Instalujte PVC potrubí do rýhy a připevněte pomocí stavebních hřebíků|obrázek 1097.
 • Instalujte kabelovou korugovanou chráničku do rýhy a připevněte stavebními hřebíky|obrázek 1097.
 • Uzavřete otvory v obloucích 90° F/F víčky centrálního vysavače 
 • Uzavřete oba konce kabelové korugované chráničky lepenkou
Obrázek 1093. Naměření a vyznačení na zdivo vedení PVC potrubí a kabelové korugované chráničky
Obrázek 1094. Vyřezání a vysekání rýhy ve zdivu pro vedení PVC potrubí a kabelové korugované chráničky
Obrázek 1095. Zkrácení PVC potrubí na požadovaný rozměr
Obrázek 1096. Přilepení na oba konce PVC potrubí oblouky 90° FF
Obrázek 1097. Instalování PVC potrubí s kabelovou korugovanou chráničkou do rýhy ve zdivu

Instalování výfuku systému centrálního vysavače v garáži

Umístění výfuku centrálního vysavače musíte vybrat velmi pečlivě, protože je veden skrz obvodové zdivo. Takže nejvhodnější je umístit výfuk na obvodové zdivo směrem například do zahrady nebo na boční strany domu. Z estetických důvodů neumísťujte výfuk do přední části domu. Výšku umístění  určete podle velikosti vysavače a s minimální rezervou alespoň 300 mm. 

Nejprve zkraťte PVC potrubí na potřebný rozměr|obrázek 1100. Určení správné délky PVC potrubí spočítáte podle tloušťky obvodového zdiva a musíte také přičíst připadnou tepelnou izolaci obvodového zdivavenkovní omítku plus přesah ze zdiva uvnitř domu minimálně 200 mm. V tomto případě je tloušťka zdiva 375 mm. Obvodové zdivo garáže je bez tepelné izolace, takže jsem připočetl pouze 10 mm venkovní omítky a plus přesah uvnitř garáže alespoň 200 mm. Takže délka PVC potrubí pro výfuk centrálního vysavače je v tomto případě 585 mm.

Zkrácené PVC potrubí vložte do otvoru ve zdivu s přesahem pro venkovní omítku 10 mm|obrázek 1111. Pokud budete instalovat na venkovní obvodové zdivo tepelnou instalaci tak prostrčte PVC potrubí s přesahem pro zmíněnou izolaci a venkovní omítku

Vyrovnejte PVC potrubí v otvoru pomocí stavebního úhelníku a ve dvou rovinách|obrázek 1112. Pokud jste vyvrtali velký otvor v obvodovém zdivu, tak prostor kolem PVC potrubí vyplňte montážní pěnou. V případě těsného otvoru vyplňte prostor kolem PVC potrubí rovnou tenkovrstvou zdící maltou|obrázek 1113. Na závěr také uzavřete oba otvory PVC potrubí víčky centrálního vysavače.

 • Naměřte a vyznačte přesné umístění otvoru pro výfuk centrálního vysavače|obrázek 1098.
 • Vyvrtejte a vysekejte skrz obvodové zdivo otvor pro umístění výfuku centrálního vysavače|obrázek 1099.
 • Zkraťte na požadovaný rozměr PVC potrubí|obrázek 1100.
 • Vložte PVC potrubí do zdiva|obrázek 1111.
 • Vyrovnejte PVC potrubí do roviny pomocí stavebního úhelníku|obrázek 1112.
 • Vyplňte okolí PVC potrubí montážní pěnou nebo tenkovrstvou zdící maltou|obrázek 1113.
 • Uzavřete oba otvory PVC potrubí víčky centrálního vysavače
Obrázek 1098. Naměření a vyznačení otvoru pro výfuk centrálního vysavače
Obrázek 1099. Vyvrtání otvoru pro výfuk centrálního vysavače
Obrázek 1100 Zkrácení PVC potrubí na požadovaný rozměr
Obrázek 1111. Instalování PVC potrubí do otvoru v obvodovém zdivu
Obrázek 1112. Vyrovnání PVC potrubí ve zdivu stavebním úhelníkem
Obrázek 1113. Vyplnění otvoru okolo PVC potrubí tenkovrstvou zdící maltou

7|Vyplnit rýhy ve zdivu montážní pěnou

Vyplnění rýhy ve zdivu okolo PVC potrubí montážní pěnou

Po instalování PVC potrubí a ovládacího kabelu do rýhy vyplňte volné prostory montážní pěnou|obrázek 1114. V žádném případě nevyplňujte prostor v rýze okolo prozatímního ukončení PVC potrubí!|obrázek 1115. Po řádném vytvrdnutí vyjměte stavební hřebíky ze zdiva a odřízněte montážní pěnu zároveň se zdivem|obrázek 1116.

Obrázek 1114. Vyplnění rýhy okolo PVC potrubí a ovládacího kabelu montážní pěnou
Obrázek 1115. Nevyplnění rýhy okolo prozatímního ukončení PVC potrubí montážní pěnou
Obrázek 1116. Odříznutí montážní pěny zároveň se zdivem

8|Vyplnit rýhy ve zdivu zdící maltou

Připravení tenkovrstvé zdící malty

Rýhy po instalaci PVC potrubí a vyplnění montážní pěnou je potřeba ještě vyplnit tenkovrstvou zdící maltou. Montážní pěna totiž ne zcela vyplní rýhy dokonale v plné hloubce a především z předních částí. Před zamazáním rýh tenkovrstvou zdící maltou vyjměte stavební hřebíky ze zdiva, které drží PVC potrubí v rýhách. Umíchejte si elektrickým míchadlem v plastovém maltovníku tenkovrstvou zdící maltu a připravte si nerezové hladítko bez zubů. Můžete samozřejmě použít rovnou stranu nerezového hladítka. 

Vyplnění rýhy tenkovrstvou zdící maltou

Vyplňte rýhy tenkovrstvou zdící maltou po celé délce|obrázek 1117. V žádném případě nevyplňujte prostor v rýze okolo prozatímního ukončení PVC potrubí! Pokud jsou rýhy řádně vyplněny v celém objemu a montážní pěna je odříznutá zároveň se zdivem, tak samozřejmě už je nemusíte dodatečně zamazávat rýhu tenkovrstvou zdící maltou. 

Obrázek 1117. Vyplnění rýhy tenkovrstvou zdící maltou

Zkontrolování průběhu stavby stavebním dozorem

Na závěr nechte instalování systému centrálního vysavače zkontrolovat stavebním dozorem!

Uklízení a třídění odpadu

Po celou dobu udržujte na stavbě a pozemku pořádek a veškerý odpad na konci dne vždy ukliďte na určená místa. Ochranné igelitové obaly stavebního materiálu ukládejte do pytlů určených pro plastový odpad. Pytle od zdících malt do pytlů pro papírový odpad. Stavební suť přemístěte do určeného místa na stavebním pozemku.

Očištění a uklizení stavebního nářadí a příslušenstv

Špinavé nářadí precizně očistěte od stavebního materiálu a především od zdících malt a společně s ostatním příslušenstvím ukliďte na svá místa v domě nebo do stavební buňky.


Podobné články

V posledním stavebním kroku a etapy si ukážeme upravení stavebního pozemku do roviny pomocí vybagrované zeminy. Také…
celý článek
V sedmnácté stavební etapě si ukážeme veškeré stavební práce v bezprostředním okolí domu. Ukážeme si vybudování trativodů…
celý článek
V šestnácté stavební etapě dostane stavba také konečně svůj kabát. Začneme instalováním tepelné izolace na dům. Potom…
celý článek

Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.