8. ETAPA 

Svislé nenosné konstrukce v přízemí a patře

Etapy stavby